PlayStation.com

Právne informácie

 
 

Britský zákon „UK Modern Slavery Act Statement“ týkajúci sa pracovných podmienok, ľudských práv a moderných foriem otroctva

Od všetkých zamestnancov spoločnosti Sony sa očakáva, že ich konanie bude zodpovedať normám etického a zodpovedného správania ustanoveným podľa kódexu správania skupiny spoločností Sony (ďalej len kódex). Kódex zahŕňa ústrednú zásadu rešpektovania ľudských práv a zakazuje otrockú prácu a obchodovanie s ľuďmi vrátane nútenej a detskej práce. Spoločnosť Sony každý rok zverejňuje celoskupinové oficiálne vyhlásenie o krokoch, ktoré boli podniknuté k tomu, aby v našej spoločnosti alebo dodávateľských reťazcoch nedochádzalo k otrockej práci alebo obchodovaniu s ľuďmi. Toto oficiálne vyhlásenie tiež spĺňa požiadavky britského zákona „UK Modern Slavery Act 2015“ týkajúceho sa pracovných podmienok, ľudských práv a moderných foriem otroctva. Ak si prajete dozvedieť sa viac o úsilí spoločnosti Sony zameranom na boj proti otrockej práci a obchodovaniu s ľuďmi, prečítajte si vyhlásenie.