Pravidlá SIE pre tvorcov obsahu v sociálnych médiách

Pri zverejňovaní príspevkov o produktoch či službách Sony Interactive Entertainment (ďalej ako „SIE“, „my“, „nás“, „naše“) na akejkoľvek platforme sociálnych médií sa musíte riadiť týmito pravidlami, a to za nasledujúcich podmienok:  Ak sme vám bezplatne poskytli produkt či produkty, vstupenky, cestovné výhody či akékoľvek ďalšie výhody alebo ak s nami máte naviazaný trvalý vzťah.

Buďte zodpovední: Je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby vaše príspevky boli v súlade s príslušnými zákonmi, pravidlami a predpismi.  Osvojte si a dodržiavajte pravidlá vami používaných platforiem sociálnych médií. Zistite, kto je vaším regulátorom reklamy, a dodržiavajte jeho pravidlá.   

Buďte transparentný: Ohľadom vášho vzťahu s nami musíte byť úplne transparentný.

  • Akékoľvek spojenie s nami zreteľne zverejnite, a to v bezprostrednej blízkosti vášho vyhlásenia o našich produktoch či službách.

o   Takým „spojením“ môžu byť myslené skutočnosti, kedy vám zadarmo poskytneme produkt či bezplatnú pozvánku na súkromnú akciu, preplatíme cestovné náklady alebo poskytneme vstupenku na akciu, zaplatíme vaše náklady, pokryjeme vaše výlohy a pod.

  • Takéto vyhlásenie by malo byť zverejnené tak, aby ho diváci s najväčšou pravdepodobnosťou nemohli prehliadnuť, napríklad na začiatku príspevku alebo formou grafickej informácie či obrázku, a to tak, aby bolo divákom viditeľné bez nutnosti klikať na akýkoľvek odkaz či tlačidlo typu „zobraziť viac“.
  • V rámci video obsahu (vrátane priamych prenosov, tzv „streamov“) zahrňte svoje vyhlásenie do prvého snímku/príspevku a zahrňte do neho zodpovedajúce písomné aj hlasové vyhlásenie na začiatku a na konci vášho videa.
  • Táto informácia musí byť ľahko čitateľná a pochopiteľná a musí byť obsiahnutá v hlavnej časti vášho príspevku, napríklad: „Ďakujem PlayStation za bezplatné poskytnutie tejto hry“.  Na začiatok či koniec príspevku v sociálnych médiách pripojte #ad.  Nebojte sa pripojiť tag @PlayStation (ak vás výslovne nepožiadame tag nepripájať).

o   Niektoré platformy môžu ponúkať alebo vyžadovať použitie nástrojov či nastavenia, ktoré automaticky identifikujú vaše príspevky ako platenú reklamu či sponzorovaný obsah.  Pokiaľ takéto možnosti využijete, mali by ste tak robiť iba v zhode s týmito pokynmi a ďalšími osvedčenými postupmi pri zverejňovaní vyhlásení.   Nespoliehajte sa výhradne na nástroje a nastavenia danej platformy.

  • Pokiaľ s nami máte naviazaný trvalý vzťah, potom okrem vyhlásení uvedených vo svojich príspevkoch uveďte takúto informáciu aj vo svojom životopise na profilovej stránke.

Za nie transparentné sa považujú nasledujúce vyhlásenia:

-        Vágne vyhlásenia: #sp, #partner, #collab, #ambassador, „vďaka, PlayStation“.

-        Skryté vyhlásenia:

o   iba v životopise/na stránke s popisom, bez uvedenia v každom príspevku;

o   skryté na konci dlhého príspevku či medzi niekoľkými hashtagmi; a/alebo

o   umiestnené za ďalším odkazom mimo stránku typu „o nás“ (napr. keď sa používateľom vyhlásenie zobrazí až po kliknutí na odkaz či tlačidlo typu „zobraziť viac“).

Buďte konkrétny: Pri komunikácii o našich produktoch, akciách či službách sa držte faktov a hovorte iba o svojich skúsenostiach z pohľadu používateľov. Nevyslovujte všeobecné tvrdenia.

Buďte sami sebou: Poskytujte svoje úprimné názory.

Nezabudnite: všetko, čo napíšete, je vaša zodpovednosť.  Nedodržanie pokynov a zákonov platných v mieste vášho pobytu aj mieste, na ktoré svojou činnosťou cielite, môže vás aj váš vzťah s nami ohroziť. V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s týmito pravidlami SIE pre influencerov v sociálnych médiách sa spojte s kontaktným miestom SIE.

 

Ja, _________________________________ [MENO TLAČENÝM PÍSMOM], potvrdzujem, že som obdržal/a a prečítal/a si pravidlá SIE pre tvorcov obsahu v sociálnych médiách a súhlasím, že sa nimi budem riadiť.

 

________________________________

Podpis

________________________________

Dňa

 

PRÍLOHA

Zoznam zdrojov v tejto prílohe je uvedený len pre vaše pohodlie a nie je zamýšľaný ako úplný zoznam zdrojov pravidiel vzťahujúcich sa na influencerov.

Nižšie uvedené webové stránky sú spravované prevádzkovateľmi tretích strán a nie sú prevádzkované ani riadené spoločnosťou Sony Interactive Entertainment. Pri návšteve nižšie uvedených webových stránok podliehajú akékoľvek informácie odoslané na danú webovú stránku zásadám ochrany osobných údajov a podmienkam používania prevádzkovateľa takejto webovej stránky; zásady ochrany súkromia a podmienky používania spoločnosti Sony Interactive Entertainment sa na nich nevzťahujú.

Nižšie uvedené hypertextové odkazy sú funkčné k dátumu uvedenému na začiatku tohto dokumentu.  Spoločnosť Sony Interactive Entertainment nie je zodpovedná za spoľahlivosť alebo trvalú dostupnosť týchto hypertextových odkazov alebo materiálov nájdených na týchto hypertextových odkazoch a nie je zodpovedná za ich obsah ani použitie.

SEVERNÁ AMERIKA

Spojené štáty

Federal Trade Commission – Disclosures 101 for Influencers: https://www.ftc.gov/influencers  [EN]

Federal Trade Commission: FTC Endorsement Guidelines: What People Are Asking (https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/ftcs-endorsement-guides)  [EN]

Kanada

Competition Bureau – Influencer Marketing and the Competition Act: https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04512.html  [EN], [FR]

Ad Standards – Influencer Marketing Disclosure Guidelines: https://adstandards.ca/resources/library/influencer-marketing-disclosure-guidelines/ [EN], [FR]

 

JUŽNÁ AMERIKA

Peru

INDECOPI –  Guía de Publicidad para Influencers : https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/3979412/Publicidad+Digital.pdf/186e5bc2-42c6-9a30-1d5c-dff598e82358 (SP)

 

EURÓPA

Spojené kráľovstvo

Advertising Standards Authority – Influencer Marketing Key Advice Resources: https://www.asa.org.uk/influencers [EN]

Advertising Standards Authority – Influencers’ Guide to Making Clear That Ads Are Ads: https://www.asa.org.uk/resource/influencers-guide.html  [EN]

Belgicko

De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) – Aanbevelingen inzake online influencers: https://www.jep.be/sites/default/files/rule_reccommendation/recommandations_du_conseil_de_la_publicite_influenceurs_en_ligne_fr.pdf  [FR]

Francúzsko

Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP) – Digital Advertising and Marketing Communications Code: https://www.arpp.org/nous-consulter/regles/regles-de-deontologie/digital-advertising-and-marketing-communications-code/  [EN], [FR]

Taliansko

Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria – Social Network e Content Sharing: https://www.iap.it/social-network-e-content-sharing/ [IT]

Holandsko

Stichting Reclame Code – Reclamecode Social Media & Influencer Marketing (RSM): https://www.reclamecode.nl/nrc/reclamecode-social-media-rsm/  [NL]

Švédsko

Konsument verket – Marknadsföring i sociala medier och blogger: https://www.konsumentverket.se/for-foretag/marknadsforing/marknadsforing-i-sociala-medier-och-bloggar/ [SV]

 

OCEÁNIA

Austrália

Ad Standards – Guidelines for Influencers: https://adstandards.com.au/blog/ad-standards-guidelines-influencers [EN]

Nový Zéland

Advertising Standards Authority – Guidance Note on Identification of Advertisements: https://www.asa.co.nz/codes/code-guidance-notes/guidance-note-identification-advertisements/

 

ÁZIA

Japonsko

The Word of Mouth Japan Marketing Association – WOMJ Guidelines: https://www.womj.jp/85019.html  (JA)