playstation.com

Právne informácie

Žiadosť o zrušenie služby

Právo odstúpenia od zmluvy

Máte právo odstúpiť od zmluvy týkajúcej sa služby, ktorej názov je uvedený nižšie, a to v priebehu 14 dní bez udania akéhokoľvek dôvodu. Obdobie na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy. Ak si chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás* o svojom rozhodnutí informovať prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia (napr. oznámenie zaslané poštou, vyhlásenie uskutočnené telefonicky, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzorový formulár odstúpenia od zmluvy, nie je to však povinné.

podpora@sk.playstation.com

 

048 230 2920

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited

10 Great Marlborough Street

Londýn

W1F 7LP

Spojené kráľovstvo

 

Vážená spoločnosť Sony Interactive Entertainment,

týmto Vám chcem oznámiť, že ruším svoju zmluvu týkajúcu sa dodávania nasledovnej služby:

Názov služby:

Dátum objednania:

Online ID:

Prihlasovacie ID:

Adresa:

Meno:

Dátum narodenia:

Podpis (v prípade papierovej kópie):

 

Dátum:

 

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky uhradené platby vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov súvisiacich s tým, že ste si vybrali iný druh doručenia, ako je najlacnejší druh štandardného doručenia, ktorý ponúkame) bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené vaše rozhodnutie o odstúpení od tejto zmluvy. Túto úhradu uskutočníme rovnakými platobnými prostriedkami, aké ste použili na pôvodnú transakciu, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom; v žiadnom prípade vám za túto úhradu nebudeme účtovať žiadne poplatky.