PlayStation.com

Legal

 
 

 

1.      Táto ponuka platí len pre účet siete Sony Entertainment Network (SEN) uvedený v e-maile s ponukou; je neprenosná a postúpené alebo zdieľané nároky na ponuku nebude možné uplatniť. Maximálne jedna ponuka na jeden účet SEN spĺňajúci stanovené podmienky.

 

2.      Tento kupón s kódom sa musí uplatniť do 00:59 CET / 26.12.2017 . Po tomto čase bude neplatný.

 

3.      Promotér nenesie zodpovednosť za nemožnosť vytvoriť si účet SEN alebo sa doň prihlásiť v dôsledku akéhokoľvek zlyhania siete, hardvéru alebo softvéru patriacich vám alebo tretej strane. 

 

4.        Promotér si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo zrušiť túto ponuku, prípadne aktualizovať alebo zmeniť tieto zmluvné podmienky, ak to na základe vlastného názoru bude považovať za potrebné alebo v prípade nepredvídateľných okolností.

 

5.        V prípade sporu bude rozhodnutie Promotéra konečné a Promotér nebude reagovať na žiadne korešpondenčné ani iné námietky.

 

6.        Promotér si vyhradzuje právo na základe vlastného primeraného úsudku diskvalifikovať kohokoľvek, kto bude konať v rozpore s duchom týchto zmluvných podmienok alebo s úmyslom tejto ponuky.

 

7.        Promotérom je spoločnosť: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené kráľovstvo.

 

8.        V zákonom povolenom rozsahu sa tieto zmluvné podmienky budú vykladať a interpretovať v súlade s právnym poriadkom Anglicka, pričom sa bude usudzovať, že zmluva medzi každým Účastníkom a Promotérom vznikla na území Anglicka, kde bude aj predmetom plnenia.