PlayStation.com

Legal

 
 

Zmluvné podmienky

25 % zľava na 12-mesačné členstvo PlayStation® Plus – viaceré krajiny

 

December 2017

 

„Ďalšie povinné požiadavky“

Používatelia musia byť starší ako 7 rokov a v prípade používateľov mladších ako 18 rokov sa vyžaduje rodičovský súhlas. Výnimkou sú používatelia v Nemecku, ktorí nesmú byť mladší ako 18 rokov.

„Platné spôsoby platby“

Všetky dostupné spôsoby platby.

„Platný produkt”

PlayStation® Plus: 12-mesačné členstvo

„Platné obchody“

Iba obchod v systéme PlayStation®4 a obchod PlayStation Store (všetky ostatné obchody PlayStation® a predaje v rámci hier sú z akcie vylúčené).

„Dátum začatia“

19. december 2018 o 11:00 (SEČ).

„Účastnícke krajiny“

Austrália, Bahrajn, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, India, Island, Izrael, Írsko, Južná Afrika, Katar, Kuvajt, Libanon, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Omán, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Saudská Arábia, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina

„Dátum ukončenia“

15. december 2017 o 11:00 (SEČ).

 

1.             Túto ponuku („Ponuka“) môžu využiť obyvatelia Účastníckych krajín, ktorí sú vlastníkmi účtov v sieti Sony Entertainment Network („SEN“) (predtým známa ako PlayStation®Network („PSN“)) a spĺňajú Ďalšie povinné požiadavky („Oprávnené osoby“).

 

2.             Táto Ponuka sa začína v Dátum začatia a končí sa v Dátum ukončenia.  Obdobie od Dátumu začatia do Dátumu ukončenia (vrátane) bude ďalej označované pojmom „Obdobie trvania akcie“

 

3.             Oprávnené osoby si môžu počas Obdobia trvania akcie zakúpiť jeden alebo viac Platných produktov prostredníctvom Platných obchodov. Na získanie nároku na Ponuku musia Oprávnené osoby najneskôr do Dátumu ukončenia vložiť Platné produkty do nákupného košíka a dokončiť nákup. Členstvá v službe PlayStation®Plus, ktoré sa automaticky obnovia počas Obdobia trvania akcie, sú z Ponuky vylúčené.

 

4.             Pri registrácii účtu PSN treba povinne prijať zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov siete PSN.

 

5.             Vrátenie Platného produktu prebehne v súlade s pravidlami zrušenia nákupu obchodu PlayStation Store.  Produkty zakúpené s použitím zľavového kódu na viacnásobný nákup môžete vrátiť len spolu so všetkými ostatnými príslušnými produktmi a pod podmienkou, že ste nezačali sťahovať alebo streamovať žiadnu ich časť.

 

6.             Vyžaduje sa internetové pripojenie. Všetky poplatky za internetový prístup znášajú Oprávnené osoby.

 

7.             Ak existuje dôvod domnievať sa, že došlo k porušeniu týchto zmluvných podmienok, prípadne k poskytnutiu nesprávnych, nečitateľných, falošných alebo inak neplatných alebo nenáležitých informácií, Promotér môže podľa vlastného uváženia odmietnuť poskytnúť Ponuku.

 

8.             Promotér nenesie zodpovednosť v prípade, že si Oprávnená osoba nevytvorí účet v sieti SEN alebo sa doň neprihlási, prípadne Ponuku nedostane v dôsledku zlyhania vlastnej siete, hardvéru alebo softvéru, alebo siete hardvéru alebo softvéru tretej strany.

 

9.             Predplatné PlayStation®Plus je k dispozícii len pre držiteľov účtu v sieti Sony Entertainment Network (SEN) s prístupom do obchodu PlayStation™Store a k vysokorýchlostnému internetu.  Na služby PlayStation™Network (PSN), PS Store a PS Plus sa vzťahujú zmluvné podmienky a obmedzenia týkajúce sa krajín a jazykov. Obsah a služby PS Plus sa líšia v závislosti od veku predplatiteľa. Používatelia musia byť starší ako 7 rokov a v prípade používateľov mladších ako 18 rokov sa vyžaduje súhlas rodiča; výnimkou sú používatelia v Nemecku, ktorí musia byť starší ako 18 rokov. Dostupnosť služby sa negarantuje. Online funkcie konkrétnych hier môžu byť po primerane včasnom oznámení stiahnuté.  Vyžadujú sa podrobnosti o schválenom spôsobe platby.  Na túto akciu sa vzťahujú úplné zmluvné podmienky: PSN Terms of Service (Zmluvné podmienky siete PSN) dostupné na adrese eu.playstation.com/legal.

 

10.          Toto členstvo je platené pokračujúce členstvo: po prvých dvanástich mesiacoch a následne každých 12 mesiacov sa vám z peňaženky strhne členský poplatok za 12-mesačné členstvo v službe PlayStation®Plus podľa v tom čase platného cenníka.

 

11.          Opakovaný členský poplatok: 59,99 €, kým vám e-mailom adresovaným na e-mailovú adresu registrovanú k vášmu účtu neoznámime inú sumu.

 

12.          Frekvencia fakturácie: každých dvanásť mesiacov.

 

13.          Trvanie členstva: pokračujúce do zrušenia.

 

14.          Členstvo môžete kedykoľvek zrušiť, pričom platnosť členstva následne vyprší na konci aktuálneho mesiaca. Tým sa zastavia všetky budúce platby členských poplatkov, no nebudú vám vrátené žiadne už uhradené platby.

 

15.          Pokyny na zrušenie členstva nájdete na adrese https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/

 

16.          Keď kliknite na položku [Order & Pay] (Objednávka a platba), v nastaveniach vášho účtu sa zapne funkcia automatického financovania. To znamená, že ak v peňaženke nebudete mať dostatok prostriedkov na obnovenie členstva, príslušný nedoplatok sa naúčtuje na spôsob platby registrovaný vo vašom účte (ak existuje), pokiaľ funkciu automatického financovania nevypnete. Ak chcete vypnúť automatické financovanie, prejdite na položky [Account Settings] (Nastavenia účtu) > [Wallet] (Peňaženka) > [Wallet Settings] (Nastavenia peňaženky).

 

17.          Promotér si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo zrušiť túto Ponuku, prípadne aktualizovať alebo zmeniť tieto Zmluvné podmienky, ak to na základe vlastného názoru bude považovať za potrebné alebo v prípade nepredvídateľných okolností.

 

18.          V prípade sporu bude rozhodnutie Promotéra konečné a Promotér nebude reagovať na žiadne korešpondenčné ani iné námietky.

 

19.          Promotér si vyhradzuje právo na základe vlastného primeraného úsudku diskvalifikovať kohokoľvek, kto bude konať v rozpore s duchom týchto zmluvných podmienok alebo s úmyslom tejto Ponuky.

 

20.          „Promotérom“ je spoločnosť: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené Kráľovstvo.

 

21.          V zákonom povolenom rozsahu sa tieto zmluvné podmienky budú vykladať a interpretovať v súlade s právnym poriadkom Anglicka, pričom sa bude usudzovať, že zmluva medzi každým Účastníkom a Promotérom vznikla na území Anglicka, kde bude aj predmetom plnenia.