PlayStation.com

Právne informácie

 
 

Zľavový kupón na uplatnenie vo virtuálnom nákupnom košíku – zmluvne podmienky

40 % zľava

SIEE – v rámci viacerých krajín

      

„Platné obchody“

Obchod v systéme PlayStation®4 a obchod PlayStation® Store (všetky ostatné obchody PlayStation® a predaje v rámci hier sú z akcie vylúčené).

„Zľavový kód“

40 %

„Produkty spĺňajúce požiadavky“

Všetky produkty obchodu PlayStation Store s výnimkou vyňatých produktov.

 

„Oprávnení používatelia“

Osoby s trvalým pobytom v účastníckych krajinách, ktoré sú držiteľmi účtov v službe PlayStation®Network („PSN“)

 

„Účastnícke krajiny“

Austrália, Bahrajn, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, India, Island, Izrael, Írsko, Južná Afrika, Katar, Kuvajt, Libanon, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Omán, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, Saudská Arábia, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina.

„Vyňaté produkty“

·         Produkty – predplatné služby PS+ (tieto produkty môžu byť pridané do košíka, ale neuplatní sa na ne žiadna zľava)

·         Produkt – predplatné služby PS Now

·         Predplatné služby PS Music/Spotify

·         Predobjednávky hier

·         Predobjednávky videí

·         Požičiavanie videí

·         Podujatia naživo (ako napríklad športové podujatia v rámci platenej televíznej služby Pay Per View)

·         Obsah kúpený v obchodoch priamo z hry

„Ponuka“

Kód na zľavu 40 % na jeden (1) nákupný košík Produktov spĺňajúcich požiadavky.

 

„Obdobie trvania akcie“

Od 25. 10. 2018 do 4. 11. 2018

 

1.             Táto Ponuka je dostupná počas Obdobia trvania akcie. Platnosť Zľavového kódu vyprší na konci Obdobia trvania akcie.

2.             Ak chcú Oprávnení používatelia využiť výhody tejto Ponuky, musia počas Obdobia trvania akcie splniť nasledujúce požiadavky:

                    a.   Pridať do svojho nákupného košíka Platného obchodu 1 alebo viaceré Produkty spĺňajúce požiadavky.

                    b.   Pridať Zľavový kód, ktorý im bol poskytnutý, a

                    c.   zrealizovať postup dokončenia nákupu ešte pred Dátumom ukončenia.

3.             Počas Obdobia trvania akcie sa sortiment Produktov spĺňajúcich požiadavky môže meniť.

4.             Táto Ponuka nie je dostupná pre nákupy, ktoré sa realizujú inak ako prostredníctvom nákupného košíka, ako napríklad (i) predobjednávky, (ii) predplatné, ako napr. predplatné služby PlayStation®Plus a PlayStation™Music, a (iii) poplatky za požičanie videa na požiadanie a obsahu zo služby PlayStation™Now.

5.             Zľava sa poskytuje iba na požadovaný počet uplatniteľných produktov.  Všetky produkty v nákupnom košíku, ktoré nepatria k Uplatniteľným produktom, budú účtované za plnú cenu.

6.             Pri registrácii účtu PSN treba povinne prijať Zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov siete PSN.

7.             V kombinácii s touto Ponukou nie je možné použiť žiadne ďalšie zľavy alebo propagačné ponuky. Nebudú sa poskytovať žiadne hotovostné náhrady. 

8.             Vrátenia akýchkoľvek Uplatniteľných produktov zakúpených s použitím tejto Zľavy sa budú spravovať v súlade so Zásadami zrušenia objednávky z obchodu PlayStation Store. Produkty zakúpené s použitím Zľavy môžete vrátiť len spolu so všetkými ostatnými príslušnými produktmi a pod podmienkou, že ste nezačali sťahovať alebo streamovať žiadnu ich časť.  V súlade s platnými zásadami postupu pri vrátení sa v prípade vášho vrátenia produktu alebo služby, ktoré boli zakúpené s použitím tejto Zľavy, bude vaša refundácia rovnať sume, ktorú ste zaplatili za daný produkt/službu.

9.             Vyžaduje sa internetové pripojenie. Všetky poplatky za internetový prístup znášajú Oprávnení používatelia.

10.          Promotér si vyhradzuje právo na základe vlastného primeraného úsudku diskvalifikovať kohokoľvek, kto bude konať v rozpore s duchom týchto zmluvných podmienok alebo s úmyslom tejto Ponuky.

11.          Promotér nenesie zodpovednosť v prípade, že si Oprávnená osoba nevytvorí účet v sieti PlayStation Network alebo sa doň neprihlási, prípadne Ponuku nedostane alebo si ju neuplatní v dôsledku zlyhania vlastnej siete, hardvéru alebo softvéru, alebo siete, hardvéru alebo softvéru tretej strany. 

12.          Promotér si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo zrušiť túto Ponuku, prípadne aktualizovať alebo zmeniť tieto Zmluvné podmienky, ak to na základe vlastného názoru bude považovať za potrebné alebo v prípade nepredvídateľných okolností.

13.          V prípade sporu bude rozhodnutie Promotéra konečné a Promotér nebude reagovať na žiadne korešpondenčné ani iné námietky.

14.          V zákonom povolenom rozsahu sa tieto zmluvné podmienky budú vykladať a interpretovať v súlade s právnym poriadkom Anglicka, pričom sa bude usudzovať, že zmluva medzi každým Účastníkom a Promotérom vznikla na území Anglicka, kde bude aj predmetom plnenia.

15.          „Promotérom“ je spoločnosť: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené Kráľovstvo.