Sponzoring a bonusy

Usmernenia pre používateľov sociálnych médií

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Kto by si mal tieto usmernenia prečítať?

Prečítajte si tieto usmernenia, ak využívate sociálne médiá, zúčastňujete sa skúšky produktu, získali ste sponzorský príspevok, prípadne vstupenky na podujatie zdarma, cestovné výhody, či iné bonusy alebo odmeny, alebo máte trvajúci vzťah so spoločnosťou SIEE („PlayStation“).

Prečo sú tieto usmernenia dôležité?

Tieto usmernenia pomôžu zaistiť, aby ste spolu so spoločnosťou SIEE dodržiavali určité právne predpisy a regulačné usmernenia pri vytváraní príspevkov v sociálnych médiách, ktoré sa týkajú produktov a služieb spoločnosti SIEE. Spoločnosť SIEE je pevne presvedčená, že by spotrebitelia mali byť informovaní o tom, že používateľ sociálnych médií s ňou spolupracuje, dokonca aj v prípade, keď používateľ píše o svojej osobnej skúsenosti s produktom alebo službou spoločnosti SIEE.

Používatelia sociálnych médií, ktorí sú príjemcami akýchkoľvek platieb, produktov, vstupeniek na podujatia zdarma alebo za zníženú cenu, cestových výhod alebo iných bonusov musia v súlade s právnymi predpismi zverejniť tieto informácie vo svojom obsahu v sociálnych médiách. Spoločnosť SIEE vyžaduje, aby všetci používatelia sociálnych médií, ktorí spolupracujú so spoločnosťou SIEE v plnej miere rešpektovali všetky príslušné právne predpisy.

Príklady uplatňovania týchto usmernení

Tieto usmernenia sa vzťahujú na ľubovoľnú situáciu, pri ktorej obsah v sociálnych médiách popisuje, chváli, propaguje alebo sa zmieňuje o akomkoľvek produkte, službe alebo podujatí spoločnosti SIEE a ak máte so spoločnosťou SIEE vzťah alebo ste od nej prijali niečo, čo verejnosti nie je bezprostredne dostupné.

V prípade otázok sa obráťte na zástupcu spoločnosti SIEE.

Usmernenia pre používateľov sociálnych médií

Buďte transparentní: Spoločnosť SIEE vyžaduje transparentné uvádzanie totožnosti a vzťahu so spoločnosťou SIEE. Vynakladáme veľké úsilie, aby sme zaistili, že nami sponzorovaní používatelia sociálnych médií (vrátane blogov, vlogov, mikroblogov, diskusných fór a všetkých ostatných sociálnych médií) jasne a zreteľne zverejnili svoj vzťah so spoločnosťou SIEE vrátane bonusov a sponzoringu.

Povaha vzťahu medzi tebou a spoločnosťou SIEE z hľadiska vytvárania každého obsahu určí, do akej miery treba tento vzťah zverejniť. Niektorý obsah treba označiť dopredu; v ďalších prípadoch môžu byť dostačujúce rôzne spôsoby zverejnenia tohto vzťahu.

Inzercia: Ak obsah v plnej miere alebo aspoň čiastočne riadi spoločnosť SIEE (nie vy) a vytvára sa za odmenu (môže ísť o finančnú platbu alebo o veci zdarma, služby (výlety, vstupenky atď.)), potom ide o inzerciu, ktorá sa musí označiť slovami „Ad“ (Reklama) alebo „Advert“ (Inzercia). 

 

Keď má obsah váš typický štýl, no spoločnosť SIEE má čiastočnú alebo úplnú editorskú kontrolu a za odmenu ste dostali peniaze alebo niečo iné, obsah sa musí označiť ako „Advertisement feature“ (Inzertný text) alebo „Advertorial“ (Advertoriál).

V predchádzajúcich prípadoch jednoduché označenie obsahu ako „Supported by“ (S podporou), „Funded by“ (S finančnou podporou) „Thanks to PlayStation for making this possible“ (Ďakujem spoločnosti PlayStation za pomoc pri realizácii) alebo podobným spôsobom nie je dostatočné.

Sponzoring: Ak vám spoločnosť SIEE zaplatí za vytvorenie obsahu, no nemá žiadnu kontrolu nad obsahom, obsah treba označiť ako „Sponsored“ (Sponzorované).

Označenie musí byť viditeľné na všetkých zariadeniach (vrátane mobilných) ešte pred otvorením/hraním/využívaním obsahu. Názov je tým najlepším miestom, pretože sa zobrazuje aj na miniatúrach.

Facebook: Označenie má byť vo väčšine prípadov na začiatku príspevku.

Instagram: Označenie má byť súčasťou samotného obrázka, aby bola povaha obsahu zrejmá ešte skôr, než spotrebitelia prejdú na príspevok kliknutím na obrázok.

YouTube: Označenie má byť na začiatku názvu.

Twitter: Vzhľadom na obmedzený priestor, označenie „Ad“ (Inz.) alebo podobné označenie je tým najjednoznačnejším spôsobom, ako identifikovať inzerciu. 

Pinterest: Označenie „Ad“ pridajte na začiatok voľného textu popisu.

NB: Pokiaľ príspevok neoznačíte na správnom mieste, obsah sa bude posudzovať tak, akoby žiadne označenie neobsahoval, a preto bude v rozpore s pravidlami.

Veci zdarma:  Keď vám spoločnosť SIE posiela veci zdarma bez akejkoľvek kontroly nad obsahom, bez ohľadu na to, či ide o kladnú, zápornú recenziu alebo nejde o žiadnu recenziu, spoločnosť SIE neposudzuje ani neschvaľuje obsah, môže byť postačujúce jednoznačne vyjadriť, že vám spoločnosť SIE vec dodala zdarma. V prípade akejkoľvek editorskej kontroly zo strany spoločnosti SIE sa inzercia musí takto označiť.

Umiestňovanie produktov:  Ak vám spoločnosť SIE zaplatila za používanie produktu v určitom obsahu, napríklad konkrétneho periférneho zariadenia využívaného pri hre aj napriek tomu, že spoločnosť SIE nemá editorskú kontrolu nad hrou, aj tak musíte jasne vyznačiť, že ste periférne zariadenie prestavili na základe dohody so spoločnosťou SIE, napríklad vyhlásením alebo výrazným textom na obrazovke(„Product Placement“ (Umiestňovanie produktov) alebo „Advert“ (Inzercia)), keď o periférnom zariadení hovoríte.

Buďte konkrétni: Nevyslovujte všeobecné tvrdenia o produktoch, podujatiach alebo službách spoločnosti SIEE, ale hovorte konkrétne o tom, čo ste zažili práve vy.

Buďte presní:  Ak uvádzate objektívne fakty (napríklad údaje o výkone konzoly, rozlíšení alebo počte úrovní/režimov v hre, prípadne o kompatibilite periférneho zariadenia), presvedčte sa, že máte presné informácie kontrolou zdroja od spoločnosti SIE a zistené údaje si poznamenajte.   Musíte podložiť všetky objektívne skutočnosti uvádzané vo svojom obsahu.

Buďte sám/sama sebou: Chceme, aby ste písali v prvej osobe o oblasti, v ktorej sa vyznáte a týka sa spoločnosti SIEE.

Buďte svedomití: Nezabúdajte na to, že zodpovedáte za to, o čom píšete, a ak nebudete dodržiavať tieto usmernenia, ohrozíte sponzorovanie a odmeny od spoločnosti SIEE. Vždy dodržiavajte zmluvné podmienky všetkých lokalít tretích strán, ktoré využívate.

Ďalšie zdroje

Nasledujúce prepojenia na usmernenie sa týkajú Spojeného kráľovstva. Ako východisko budú však užitočné aj pre iné trhy s výhradou, že sa presné požiadavky budú líšiť a musíte sa uistiť, že dokonale rozumiete všetkých miestnym požiadavkám. Regulačné úrady trhu môžu vydať podobné informácie a právnická firma, ktorá zaisťuje poradenstvo v oblasti marketingu, vám v prípade potreby pomôže.

V prípade akýchkoľvek otázok o usmerneniach pre sociálne médiá od spoločnosti SIEE sa obráťte sa kontaktné miesto spoločnosti SIEE.