PlayStation.com

Legal

 
 

Mesiac služby PlayStation® Plus zdarma pre vybrané účty SEN.

 

1.      Táto ponuka platí len pre účet siete Sony Entertainment Network (SEN) uvedený v e-maile s ponukou; je neprenosná a postúpené alebo zdieľané nároky na ponuku nebude možné uplatniť. Maximálne jedna ponuka na jeden účet SEN spĺňajúci stanovené podmienky.

 

2.      Tento kupón s kódom sa musí uplatniť do 1.12.2017 00:59 CET. Po tomto čase bude neplatný.

 

3.      TOTO JE PREDPLATNÉ S AUTOMATICKOU OBNOVOU. Pokiaľ svoje predplatné pred skončením úvodného jednomesačného obdobia predplatného nezrušíte, automaticky bude pokračovať a zmení sa na mesačné platené predplatné. Ďalej sa bude obnovovať na konci každého obdobia predplatného.

Trvanie: do zrušenia.

Frekvencia fakturácie: mesačne.

Fakturovaná suma: 7,99 €, kým vám e-mailom adresovaným na e-mailovú adresu registrovanú k vášmu účtu neoznámime inú sumu.

 

4.        Týmto vyjadrujete súhlas s tým, že poplatok za predplatné sa vám bude odrátavať z peňaženky SEN. Ak v peňaženke SEN nebudete mať dostatok prostriedkov, príslušný nedoplatok sa naúčtuje na platobnú kartu registrovanú k vášmu účtu SEN (ak existuje), pokiaľ nevypnete funkciu automatického financovania. Vyžadujú sa podrobnosti o schválenom spôsobe platby. Automatické obnovovanie môžete kedykoľvek vypnúť. Platnosť predplatného následne vyprší na konci aktuálneho obdobia. Pokyny k ukončeniu predplatného nájdete na adrese https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/  

 

5.        Na ponuku sa vzťahujú zmluvné podmienky, zásady ochrany osobných údajov, zmluvné podmienky používania kupónu s kódom, zmluvné podmienky používania softvéru, ďalšie špecifické podmienky vzťahujúce sa na obsah/službu a obmedzenia podľa jazykov a krajín. Pozrite si stránku www.playstation.com/legal/PSNTerms. Ak nesúhlasíte s obsahom podmienok, neuplatňujte si kupón s kódom. Na využitie tejto ponuky potrebujete prístup do obchodu PlayStation®Store a vysokorýchlostný internet.

 

6.        Obsah a služby PlayStation® Plus sa líšia v závislosti od veku predplatiteľa. Používatelia musia byť starší ako 7 rokov a v prípade používateľov mladších ako 18 rokov sa vyžaduje rodičovský súhlas s vytvorením účtu a súhlas platiteľa s uplatnením tohto kupónu. Výnimkou sú používatelia v Nemecku, ktorí nesmú byť mladší ako 18 rokov.

 

7.        Dostupnosť služby sa negarantuje. Online funkcie konkrétnych hier môžu byť po primerane včasnom oznámení stiahnuté. Hry zahrnuté v predplatnom služby PlayStation® Plus sa môžu meniť a nárok na tieto hry pri zrušení predplatného zaniká.

 

8.        Promotér nenesie zodpovednosť za nemožnosť vytvoriť si účet SEN alebo sa doň prihlásiť v dôsledku akéhokoľvek zlyhania siete, hardvéru alebo softvéru patriacich vám alebo tretej strane. 

 

9.        Promotér si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo zrušiť túto ponuku, prípadne aktualizovať alebo zmeniť tieto zmluvné podmienky, ak to na základe vlastného názoru bude považovať za potrebné alebo v prípade nepredvídateľných okolností.

 

10.    V prípade sporu bude rozhodnutie Promotéra konečné a Promotér nebude reagovať na žiadne korešpondenčné ani iné námietky.

 

11.    Promotér si vyhradzuje právo na základe vlastného primeraného úsudku diskvalifikovať kohokoľvek, kto bude konať v rozpore s duchom týchto zmluvných podmienok alebo s úmyslom tejto ponuky.

 

12.    Promotérom je spoločnosť: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené kráľovstvo.

 

13.    V zákonom povolenom rozsahu sa tieto zmluvné podmienky budú vykladať a interpretovať v súlade s právnym poriadkom Anglicka, pričom sa bude usudzovať, že zmluva medzi každým Účastníkom a Promotérom vznikla na území Anglicka, kde bude aj predmetom plnenia.