PlayStation.com

Právne informácie

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes
 
 

Energetická účinnosť

Spotreba energie v aktívnom režime

Toto vyhlásenie sa poskytuje v súlade so samoregulačnou iniciatívou Európskej únie zameranou na zvyšovanie energetickej účinnosti herných konzol (uznanou v záverečnej správe Európskej Komisie COM(2015) 178). 

Nižšie sú uvedené výsledky meraní priemernej spotreby energie modelov herných konzol PlayStation 3 a PlayStation 4 predávaných od roku 2015, ktoré boli vykonané na náhodne vybratých konzolách. Merania spotreby energie môžu v závislosti od konzoly, hry, hernej aktivity a vybraného média vykazovať určité štatistické odchýlky. Ďalšie informácie o Dohode o samoregulácii EÚ v oblasti herných konzol (vrátane metodiky testovania napájania) nájdete na adrese www.efficientgaming.eu. 

PlayStation®4 Pro, číslo modelu: CUH-71XX (v režime HD):

 • Aktívne hranie: 139,0 W
 • Prehrávanie diskov DVD: 51,3 W
 • Prehrávanie diskov Blu-ray: 56,0 W
 • Streamovanie médií: 57,4 W
 • Používateľské rozhranie domovskej ponuky: 58,5 W

Tituly používané na testovanie napájania:
DVD: Avatar
Disk Blu-ray: Avatar
Streamovanie v HD rozlíšení: 24, séria 1, epizóda 1 (pomocou prehrávača médií Video Unlimited)
Aktívne hranie: priemer hier Call of Duty: Infinite Warfare, Fifa '17, Uncharted: The Lost Legacy

Dátum testovania: 9. 2. 2018

 

PlayStation®4 Pro, číslo modelu: CUH-70XX (v režime HD):

 • Aktívne hranie: 126,1 W  
 • Prehrávanie diskov DVD: 54,1 W 
 • Prehrávanie diskov Blu-ray: 59,5 W 
 • Streamovanie médií: 59,3 W 
 • Používateľské rozhranie domovskej ponuky: 60,4 W


Tituly používané na testovanie napájania:

DVD: Avatar
Disk Blu-ray: Avatar
Streamovanie v HD rozlíšení: 24, séria 1, epizóda 1 (pomocou prehrávača médií Video Unlimited)
Aktívne hranie: priemer hier Call of Duty: Advanced Warfare, Fifa '16, Uncharted 4                       
Dátum testovania: 19. 12. 2016

 

PlayStation®4, číslo modelu: CUH-20XX:

 

 • Aktívne hranie: 78,9 W 
 • Prehrávanie diskov DVD: 43,8 W 
 • Prehrávanie diskov Blu-ray: 48,5 W 
 • Streamovanie médií: 48,4 W 
 • Používateľské rozhranie domovskej ponuky: 44,0 W

Tituly používané na testovanie napájania:
DVD: Avatar
Disk Blu-ray: Avatar
Streamovanie v HD rozlíšení: 24, séria 1, epizóda 1 (pomocou prehrávača médií Video Unlimited)
Aktívne hranie: priemer hier Call of Duty: Advanced Warfare, Fifa '16, Uncharted 4                    
Dátum testovania: 13. 10. 2016

PlayStation®4, číslo modelu: CUH-21XX:

 • Aktívne hranie: 75,2 W 
 • Prehrávanie diskov DVD: 42,1 W 
 • Prehrávanie diskov Blu-ray: 45,8 W 
 • Streamovanie médií: 47,0 W 
 • Používateľské rozhranie domovskej ponuky: 41,8 W

Tituly používané na testovanie napájania:

DVD: Avatar
Disk Blu-ray: Avatar
Streamovanie v HD rozlíšení: 24, séria 1, epizóda 1 (pomocou prehrávača médií Video Unlimited)
Aktívne hranie: priemer hier Call of Duty: Infinite Warfare, Fifa '17, Uncharted: The Lost Legacy                    
Dátum testovania: 29. 11. 2017

PlayStation®4, číslo modelu: CUH-1116AB0XX:

 • Aktívne hranie: 115,1 W 
 • Prehrávanie diskov DVD: 97,4 W 
 • Prehrávanie diskov Blu-ray: 89,1 W 
 • Streamovanie médií: 81,9 W 
 • Používateľské rozhranie domovskej ponuky: 77,6 W


Tituly používané na testovanie napájania:
DVD: Avatar
Disk Blu-ray: Avatar
Streamovanie v HD rozlíšení: 24, séria 1, epizóda 1 (pomocou prehrávača médií Video Unlimited)
Aktívne hranie: priemer hier Battlefield 4, Destiny a FIFA 15 
Dátum testovania: 12. 10. 2015 – 25. 11. 2015


PlayStation®4, číslo modelu: CUH-12XX:

 • Aktívne hranie: 98,2 W 
 • Prehrávanie diskov DVD: 74,7 W 
 • Prehrávanie diskov Blu-ray: 66,9 W 
 • Streamovanie médií: 67,5 W 
 • Používateľské rozhranie domovskej ponuky: 65,9 W


Tituly používané na testovanie napájania:
DVD: Avatar
Disk Blu-ray: Avatar
Streamovanie v HD rozlíšení: 24, séria 1, epizóda 1 (pomocou prehrávača médií Video Unlimited)
Aktívne hranie: priemer hier Fifa '15, Grand Theft Auto V, Call of Duty: Advanced Warfare
Dátum testovania: 1. 12. 2015


PlayStation®3, čísla modelov: CECH-4304AX/ CECH-4304CX/ CECH-4303AX/ CECH-4303CX

 • Aktívne hranie: 76,3 W 
 • Prehrávanie diskov DVD: 64,1 W 
 • Prehrávanie diskov Blu-ray: 68,1 W 
 • Streamovanie médií: 66,4 W 
 • Používateľské rozhranie domovskej ponuky: 67,6 W 

Tituly používané na testovanie napájania:
DVD: Milk
Blu-ray: The Hurt Locker
Streamovanie v HD rozlíšení: Drive (pomocou prehrávača médií Video Unlimited)
Aktívne hranie: priemer hier FIFA 12, MotorStorm Apocalypse a Bioshock 2
Dátum testovania: 25. 10. 2012 a 15. 2. 2016

 

Merania sú založené na priemere troch vybraných hier a špecificky vybratého mediálneho obsahu. 

 

 
 

Automatické zníženie spotreby

Toto vyhlásenie sa poskytuje v súlade so samoregulačnou iniciatívou Európskej únie zameranou na zvyšovanie energetickej účinnosti herných konzol (uznanou v záverečnej správe Európskej Komisie COM(2015) 178). 

Konzoly PlayStation 3 aj PlayStation 4 majú nastavenia automatického zníženia spotreby predvolene aktivované, takže vaše zariadenie zníži spotrebu energie prechodom do pohotovostného režimu po nasledujúcich časoch nečinnosti:

 • Prehrávanie médií: 240 minút 
 • Ostatné režimy: 20 minút*
Funkcia automatického zníženia spotreby môže šetriť energiu skrátením času, kedy je vaša herná konzola zapnutá, no nepoužíva sa. 


Informácie o tom, ako zmeniť nastavenia času funkcie automatického zníženia spotreby: 
– Pozrite si časť „Power save settings“ (Nastavenia úspory energie) v ponuke „Settings“ (Nastavenia) v online používateľskej príručke ku konzole PlayStation 3. 
– Pozrite si časť „Settings (Nastavenia) > Power Saving Settings (Nastavenia úspory energie) > Set Time Until PS4 Turns Off (Nastavenie času do vypnutia konzoly PS4)“ v online používateľskej príručke ku konzole PlayStation 4.

*PlayStation 4: Ak je funkcia vibračnej spätnej väzby ovládača DualShock®4 počas hrania mimoriadne aktívna, režim zníženia spotreby sa aktivuje do 20 minút po skončení vibračnej spätnej väzby.
 
 

Režimy nízkej spotreby

Toto vyhlásenie sa poskytuje v súlade so samoregulačnou iniciatívou Európskej únie zameranou na zvyšovanie energetickej účinnosti herných konzol (uznanou v záverečnej správe Európskej Komisie COM(2015) 178).

Informácie o dostupných režimoch nízkej spotreby: 
– Pozrite si časť „Remote Play Settings“ (Nastavenia diaľkového pripojenia) v ponuke „Settings“ (Nastavenia) v online používateľskej príručke ku konzole PlayStation 3. 
– Pozrite si časť „Settings (Nastavenia) > Power Saving Settings (Nastavenia úspory energie) > Set Functions Available in Standby Mode (Nastavenie funkcií dostupných v pohotovostnom režime)“ v online používateľskej príručke ku konzole PlayStation 4.

 
 

Ďalšie súvisiace informácie

Toto vyhlásenie sa poskytuje v súlade so samoregulačnou iniciatívou Európskej únie zameranou na zvyšovanie energetickej účinnosti herných konzol (uznanou v záverečnej správe Európskej Komisie COM(2015) 178). 

Oprava a repasovanie:
 
Spoločnosť Sony Interactive Entertainment Europe poskytuje pozáručné služby opráv a repasovania konzol PlayStation 3 a PlayStation 4. Ak potrebujete informácie o dostupných službách, kontaktujte nás pomocou údajov uvedených na stránke „Kontaktujte nás“ na lokalite www.playstation.com. 

Recyklácia:
 
Výrobcovia v rámci EÚ majú povinnosť financovať a zabezpečovať zber a recykláciu elektrických a elektronických zariadení, batérií a obalov po skončení životnosti. Spoločnosť Sony Interactive Entertainment Europe sa finančne podieľa a zúčastňuje na viacerých vnútroštátnych recyklačných programoch. Konzoly PlayStation 3 a PlayStation 4 nechajte zlikvidovať v autorizovanom zbernom stredisku v súlade s platnými zákonmi a požiadavkami, aby sa zaistilo správne nakladanie s odpadom a jeho recyklácia. Elektrické produkty a batérie je taktiež možné nechať bezplatne zlikvidovať prostredníctvom predajcov pri kúpe nového produktu rovnakého typu. Okrem toho môžu väčší predajcovia v krajinách EÚ bezplatne prijímať menší elektronický odpad. Spýtajte sa miestneho predajcu, či je táto služba dostupná pre produkty, ktoré chcete nechať zlikvidovať. Pomôžete tak šetriť prírodné zdroje a zlepšiť štandardy ochrany životného prostredia pri spracovaní a likvidácii elektrického odpadu. 

 
 

Energetická účinnosť

Spotreba energie v pohotovostnom režime pri pripojení k sieti a v pohotovostnom režime

Toto vyhlásenie sa poskytuje v súlade s nariadením EÚ 801/2013.

Systémy PlayStation®3 a PlayStation®4 disponujú funkciami, pomocou ktorých môžete aktivovať obsah a získavať k nemu prístup v systéme na diaľku pomocou počítača, prenosného systému PSP® (PlayStation®Portable) alebo systému PlayStation®Vita (so systémom PS3™) a systému PS Vita (so systémom PS4™). Ak sa má udržiavať sieťové pripojenie, ktoré dokáže reagovať na signály siete pri aktivovanom režime zníženia spotreby, systém PS3™ alebo PS4™ musí byť prepnutý do pohotovostného režimu pri pripojení k sieti.

Používanie pohotovostných režimov pri pripojení k sieti

 • Aktivácia a deaktivácia pohotovostných režimov pri pripojení k sieti na systéme PS3™:
 • Prejdite do časti Settings (Nastavenia) > Remote Play Settings (Nastavenia diaľkového pripojenia) > Remote Start (Diaľkový štart) > On (Zap.)/Off (Vyp.). Ak chcete hrať pomocou diaľkového pripojenia cez internet, vyberte položku „Enable Remote Start via the Internet“ (Povoliť diaľkový štart cez internet).
 • Prejdite do časti Settings (Nastavenia) > System Settings (Nastavenia systému) > Connect PS Vita System Using Network (Pripojiť systém PS Vita prostredníctvom siete) > On (Zap.) alebo Off (Vyp.).
 • Prejdite do časti Settings (Nastavenia) > System Settings (Nastavenia systému) > Control for HDMI (Ovládanie pripojenia HDMI) a výberom možnosti On (Zap.) aktivujte funkciu Control for HDMI (Ovládanie pripojenia HDMI), prípadne výberom možnosti Off (Vyp.) túto funkciu deaktivujte.

Aktivácia a deaktivácia pohotovostných režimov pri pripojení k sieti a systéme PS4™:

 • Prejdite do časti Settings (Nastavenia) > Power Save Settings (Nastavenia úspory energie) > Set Functions Available in Standby Mode (Nastavenie funkcií dostupných v pohotovostnom režime). Potom označte/zrušte označenie možnosti „Connect to the Internet“ (Pripojenie na internet).
 • Prejdite do časti Settings (Nastavenia) > System (Systém) > Enable HDMI Device Link (Povoliť prepojenie zariadení HDMI). Potom označte/zrušte označenie možnosti „Enable HDMI Device Link“ (Povoliť prepojenie zariadení HDMI).
 • Pri nákupe predobjednávky online označte/zrušte označenie možnosti „Auto-Download“ (Automatické preberanie).

Poznámka: Ak v pohotovostnom režime systému PS4™ nie je vybraná žiadna z dostupných funkcií, systém sa vypne (štandardný pohotovostný režim na základe nariadenia).

Deaktivácia bezdrôtového pripojenia

V prípade potreby môžete deaktivovať bezdrôtové pripojenie systému, aby sa nepripájal k iným zariadeniam prostredníctvom rádiových signálov.

Ak chcete deaktivovať bezdrôtové pripojenie systému PS3™, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 • Deaktivácia bezdrôtového pripojenia k prístupovému bodu Wi-Fi: Prejdite do časti Settings (Nastavenia) > Network Settings (Sieťové nastavenia) > Internet Connection (Pripojenie na internet) a výberom položky „Disable“ (Zakázať) zakážte pripojenie na internet.
 • Deaktivácia pripojenia k systému PS Vita pripojenému k sieti: Prejdite do časti Settings (Nastavenia) > System Settings (Nastavenia systému) > Connect PS Vita System Using Network (Pripojiť systém PS Vita prostredníctvom siete) a vyberte možnosť Off (Vyp.).
 • Deaktivácia bezdrôtového prepojenia systému PS3™ a ovládača: Držte tlačidlo PS a vyberte položku „Turn Off the Controller“ (Vypnúť ovládač).
 • Deaktivácia prepojenia Wi-Fi Remote Play (Diaľkové pripojenie) medzi systémom PS3™ a zariadením PSP® alebo systémom PS Vita: Prejdite do časti Settings (Nastavenia) > Remote Play Settings (Nastavenia diaľkového pripojenia > Remote Start (Diaľkový štart) a vyberte možnosť Off (Vyp.).

Ak chcete deaktivovať bezdrôtové pripojenie systému PS4™, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 • Deaktivácia bezdrôtového pripojenia k smerovaču: Prejdite do časti Settings (Nastavenia) > Network (Sieť) > Connect to the Internet (Pripojenie na internet). Potom zrušte označenie políčka „Connect to the Internet“ (Pripojenie na internet).
 • Deaktivácia prepojenia systému PS4™ a ovládača: Držte tlačidlo PS a prejdite na položku Adjust Devices (Upraviť zariadenia) > Turn Off Device (Vypnúť zariadenie). Potom vyberte položku „DUALSHOCK®4“.
 • Deaktivácia prepojenia medzi systémom PS4™ a systémom PS Vita: Prejdite do časti Settings (Nastavenia) > Remote Play Connection (Diaľkové pripojenie) a zrušte označenie možnosti „Enable Remote Play“ (Povoliť diaľkové pripojenie).

 
 

Zhrnutie technických informácií o pohotovostnom režime a pohotovostnom režime siete pri pripojení k sieti pre systémy PS3 a PS4

 
 

PlayStation®3, čísla modelov: CECH-4304AX/ CECH-4304CX/ CECH-4303AX/ CECH-4303CX

Režim Dostupné funkcie systému PlayStation® Spotreba energie (W) Predvolený čas, po ktorom sa aktivuje správa napájania 
Predvolený pohotovostný režim1 Predvolený režim vypnutia <0,5 W 20 minút hrania
Pohotovostné režimy pri pripojení k sieti: „Standby/rest mode“ (Pohotovostný režim/režim odpočinku)    
Káblová sieť LAN a WAN (prebudenie cez LAN (Wake-on-LAN) a cez WAN (Wake-on-WAN))
 1. „Remote Play“ (Diaľkové pripojenie) prostredníctvom bezdrôtového pripojenia
 2. „Connect PS Vita System Using Network“ (Pripojiť systém PS Vita prostredníctvom siete) pomocou bezdrôtového pripojenia
 1. 0,8 W
 2. 0,8 W
 1. 20 minút
 2. 20 minút
Wake-up through HDMI (Prebudenie cez HDMI) Prepojenie pomocou technológií CEC a BRAVIA 0,5 W 20 minút hrania
Pohotovostný režim pri pripojení k sieti, v ktorom sú všetky káblové porty pripojené a všetky bezdrôtové porty aktivované Všetky vyššie uvedené možnosti sú aktivované 1,0 W 20 minút hrania
 
 

PlayStation®4, číslo modelu: CUH-1116AB0XX

Režim Dostupné funkcie systému PlayStation® Spotreba energie (W) Predvolený čas, po ktorom sa aktivuje správa napájania 
Predvolený pohotovostný režim1 Predvolený režim vypnutia <0,5 W 20 minút hrania
Pohotovostné režimy pri pripojení k sieti: „Standby/rest mode“ (Pohotovostný režim/režim odpočinku)    
Káblová sieť LAN a WAN (prebudenie cez LAN (Wake-on-LAN) a cez WAN (Wake-on-WAN)) Zapnutím možnosti „Connect to the Internet“ (Pripojenie na internet) povolíte aktualizácie a preberanie obsahu v režime zníženia spotreby a aktivovaním možnosti „Enable turning On of PS4™ from Network“ (Povoliť zapnutie PS4™ zo siete) povolíte funkciu Remote Play (Diaľkové pripojenie) 3,3 W 20 minút hrania
Bezdrôtová sieť LAN a WAN (prebudenie cez WLAN (Wake-on-WLAN) a cez WWAN (Wake-on-WWAN)) Zapnutím možnosti „Connect to the Internet“ (Pripojenie na internet) povolíte aktualizácie a preberanie obsahu v režime zníženia spotreby a aktivovaním možnosti „Enable turning On of PS4™ from Network“ (Povoliť zapnutie PS4™ zo siete) povolíte funkciu Remote Play (Diaľkové pripojenie) 2,9 W 20 minút hrania
Wake-up through HDMI (Prebudenie cez HDMI) Prepojenie pomocou technológií CEC a BRAVIA 0,7 W 20 minút hrania
Pohotovostný režim pri pripojení k sieti, v ktorom sú všetky káblové porty pripojené a všetky bezdrôtové porty aktivované Všetky vyššie uvedené možnosti sú aktivované 3,4 W 20 minút hrania
1 PlayStation®4 disponuje viacerými typmi pohotovostného režimu, ktorý poskytuje dodatočné funkcie, ako napríklad nabíjanie periférnych zariadení a preberanie aktualizácií. „Default standby“ (Predvolený pohotovostný režim) nedisponuje týmito dodatočnými funkciami, no vzťahuje sa na režim vypnutia v systéme PlayStation®4.
 
 

PlayStation®4, číslo modelu: CUH-12XX

Režim Dostupné funkcie systému PlayStation® Spotreba energie (W) Predvolený čas, po ktorom sa aktivuje správa napájania 
Predvolený pohotovostný režim1 Predvolený režim vypnutia 0,3 W 20 minút hrania
Pohotovostné režimy pri pripojení k sieti: „Standby/rest mode“ (Pohotovostný režim/režim odpočinku)    
Káblová sieť LAN a WAN (prebudenie cez LAN (Wake-on-LAN) a cez WAN (Wake-on-WAN)) Zapnutím možnosti „Connect to the Internet“ (Pripojenie na internet) povolíte aktualizácie a preberanie obsahu v režime zníženia spotreby a aktivovaním možnosti „Enable turning On of PS4™ from Network“ (Povoliť zapnutie PS4™ zo siete) povolíte funkciu Remote Play (Diaľkové pripojenie) 1,8 W 20 minút hrania
Bezdrôtová sieť LAN a WAN (prebudenie cez WLAN (Wake-on-WLAN) a cez WWAN (Wake-on-WWAN)) Zapnutím možnosti „Connect to the Internet“ (Pripojenie na internet) povolíte aktualizácie a preberanie obsahu v režime zníženia spotreby a aktivovaním možnosti „Enable turning On of PS4™ from Network“ (Povoliť zapnutie PS4™ zo siete) povolíte funkciu Remote Play (Diaľkové pripojenie) 1,4 W 20 minút hrania
Wake-up through HDMI (Prebudenie cez HDMI) Prepojenie pomocou technológií CEC a BRAVIA 0,3 W 20 minút hrania
Pohotovostný režim pri pripojení k sieti, v ktorom sú všetky káblové porty pripojené a všetky bezdrôtové porty aktivované Všetky vyššie uvedené možnosti sú aktivované 1,9 W 20 minút hrania
1 PlayStation®4 disponuje viacerými typmi pohotovostného režimu, ktorý poskytuje dodatočné funkcie, ako napríklad nabíjanie periférnych zariadení a preberanie aktualizácií. „Default standby“ (Predvolený pohotovostný režim) nedisponuje týmito dodatočnými funkciami, no vzťahuje sa na režim vypnutia v systéme PlayStation®4.
 
 

PlayStation®4, číslo modelu: CUH-20XX a CUH-21XX

Režim Dostupné funkcie systému PlayStation® Spotreba energie (W) Predvolený čas, po ktorom sa aktivuje správa napájania 
Predvolený pohotovostný režim1 Predvolený režim vypnutia 0,5 W 20 minút hrania
Pohotovostné režimy pri pripojení k sieti: „Standby/rest mode“ (Pohotovostný režim/režim odpočinku)    
Káblová sieť LAN a WAN (prebudenie cez LAN (Wake-on-LAN) a cez WAN (Wake-on-WAN)) Zapnutím možnosti „Connect to the Internet“ (Pripojenie na internet) povolíte aktualizácie a preberanie obsahu v režime zníženia spotreby a aktivovaním možnosti „Enable turning On of PS4™ from Network“ (Povoliť zapnutie PS4™ zo siete) povolíte funkciu Remote Play (Diaľkové pripojenie) 3,0 W 20 minút hrania
2,4 GHz bezdrôtová sieť LAN a WAN (prebudenie cez WLAN (Wake-on-WLAN) a cez WWAN (Wake-on-WWAN)) Zapnutím možnosti „Connect to the Internet“ (Pripojenie na internet) povolíte aktualizácie a preberanie obsahu v režime zníženia spotreby a aktivovaním možnosti „Enable turning On of PS4™ from Network“ (Povoliť zapnutie PS4™ zo siete) povolíte funkciu Remote Play (Diaľkové pripojenie) 3,0 W 20 minút hrania
5 GHz bezdrôtová sieť LAN a WAN (prebudenie cez WLAN (Wake-on-WLAN) a cez WWAN (Wake-on-WWAN)) Zapnutím možnosti „Connect to the Internet“ (Pripojenie na internet) povolíte aktualizácie a preberanie obsahu v režime zníženia spotreby a aktivovaním možnosti „Enable turning On of PS4™ from Network“ (Povoliť zapnutie PS4™ zo siete) povolíte funkciu Remote Play (Diaľkové pripojenie) 3,0 W  
Wake-up through HDMI (Prebudenie cez HDMI) Prepojenie pomocou technológií CEC a BRAVIA 0,5 W 20 minút hrania
Pohotovostný režim pri pripojení k sieti, v ktorom sú všetky káblové porty pripojené a všetky bezdrôtové porty aktivované Všetky vyššie uvedené možnosti sú aktivované, bezdrôtová sieť LAN pracuje na frekvencii 2,4 GHz 3,0 W 20 minút hrania
5 GHz bezdrôtová sieť LAN a WAN (Wake-on-WLAN a Wake-on-WWAN) a funkcia Wake-up through HDMI sa aktivujú spolu

Zapnutím možnosti „Connect to the Internet“ (Pripojenie na internet) povolíte aktualizácie a preberanie obsahu v režime zníženia spotreby a aktivovaním možnosti „Enable turning On of PS4™ from Network“ (Povoliť zapnutie PS4™ zo siete) povolíte funkciu Remote Play (Diaľkové pripojenie)

Prepojenie pomocou technológií CEC a BRAVIA

3,0 W 20 minút hrania

1 PlayStation®4 disponuje viacerými typmi pohotovostného režimu, ktorý poskytuje dodatočné funkcie, ako napríklad nabíjanie periférnych zariadení a preberanie aktualizácií. „Default standby“ (Predvolený pohotovostný režim) nedisponuje týmito dodatočnými funkciami, no vzťahuje sa na režim vypnutia v systéme PlayStation®4.

Pre odchýlky v spotrebe energie u jednotlivých produktoch sa môžu namerané hodnoty líšiť. Tieto hodnoty vyjadrujú maximálnu spotrebu energie na základe nariadenia EÚ o prípustných odchýlkach (EÚ) 2016/2282.

 
 

PlayStation®4 Pro, číslo modelu: CUH-70XX a CUH-71XX

Režim Dostupné funkcie systému PlayStation® Spotreba energie (W) Predvolený čas, po ktorom sa aktivuje správa napájania 
Predvolený pohotovostný režim1 Predvolený režim vypnutia 0,5 W 20 minút hrania
Pohotovostné režimy pri pripojení k sieti: „Standby/rest mode“ (Pohotovostný režim/režim odpočinku)    
Káblová sieť LAN a WAN (prebudenie cez LAN (Wake-on-LAN) a cez WAN (Wake-on-WAN)) Zapnutím možnosti „Connect to the Internet“ (Pripojenie na internet) povolíte aktualizácie a preberanie obsahu v režime zníženia spotreby a aktivovaním možnosti „Enable turning On of PS4™ from Network“ (Povoliť zapnutie PS4™ zo siete) povolíte funkciu Remote Play (Diaľkové pripojenie) 3,0 W 20 minút hrania
2,4 GHz bezdrôtová sieť LAN a WAN (prebudenie cez WLAN (Wake-on-WLAN) a cez WWAN (Wake-on-WWAN)) Zapnutím možnosti „Connect to the Internet“ (Pripojenie na internet) povolíte aktualizácie a preberanie obsahu v režime zníženia spotreby a aktivovaním možnosti „Enable turning On of PS4™ from Network“ (Povoliť zapnutie PS4™ zo siete) povolíte funkciu Remote Play (Diaľkové pripojenie) 3,0 W 20 minút hrania
5 GHz bezdrôtová sieť LAN a WAN (prebudenie cez WLAN (Wake-on-WLAN) a cez WWAN (Wake-on-WWAN)) Zapnutím možnosti „Connect to the Internet“ (Pripojenie na internet) povolíte aktualizácie a preberanie obsahu v režime zníženia spotreby a aktivovaním možnosti „Enable turning On of PS4™ from Network“ (Povoliť zapnutie PS4™ zo siete) povolíte funkciu Remote Play (Diaľkové pripojenie) 3,0 W 20 minút hrania
Wake-up through HDMI (Prebudenie cez HDMI) Prepojenie pomocou technológií CEC a BRAVIA 0,5 W 20 minút hrania
Pohotovostný režim pri pripojení k sieti, v ktorom sú všetky káblové porty pripojené a všetky bezdrôtové porty aktivované Všetky vyššie uvedené možnosti sú aktivované, bezdrôtová sieť LAN pracuje na frekvencii 2,4 GHz 3,0 W 20 minút hrania
5 GHz bezdrôtová sieť LAN a WAN (Wake-on-WLAN a Wake-on-WWAN) a funkcia Wake-up through HDMI sa aktivujú spolu

Zapnutím možnosti „Connect to the Internet“ (Pripojenie na internet) povolíte aktualizácie a preberanie obsahu v režime zníženia spotreby a aktivovaním možnosti „Enable turning On of PS4™ from Network“ (Povoliť zapnutie PS4™ zo siete) povolíte funkciu Remote Play (Diaľkové pripojenie)

Prepojenie pomocou technológií CEC a BRAVIA

3,0 W 20 minút hrania

1 PlayStation®4 Pro disponuje viacerými typmi pohotovostného režimu, ktorý poskytuje dodatočné funkcie, ako napríklad nabíjanie periférnych zariadení a preberanie aktualizácií. „Default standby“ (Predvolený pohotovostný režim) nedisponuje týmito dodatočnými funkciami, no vzťahuje sa na režim vypnutia v systéme PlayStation®4 Pro.

Pre odchýlky v spotrebe energie u jednotlivých produktoch sa môžu namerané hodnoty líšiť. Tieto hodnoty vyjadrujú maximálnu spotrebu energie na základe nariadenia EÚ o prípustných odchýlkach (EÚ) 2016/2282.