PlayStation.com

Právne informácie

 
 

Zmluvné podmienky – Osobitné pravidlá pre súťaž „Days of Play Competition“

 

1.             Do súťaže Days of Play Competition („Súťaž“) sa môžu zapojiť osoby staršie ako 18 rokov (vrátane) s trvalým pobytom v Austrálii, Belgicku, Českej republike, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Holandsku, Írsku, Maďarsku, Nemecku, na Novom Zélande, v Nórsku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Rusku, na Slovensku, v Spojenom kráľovstve, Španielsku a Švédsku („Účastnícke krajiny“), s výnimkou zamestnancov, agentov, zmluvných dodávateľov a poradcov Promotéra (podľa nižšie uvedenej definície), ich najbližších rodinných príslušníkov, spoločností s väzbami na Promotéra a všetkých ostatných osôb s profesionálnymi väzbami na Súťaž („Účastníci).  Tieto Podmienky (ako sú definované nižšie) sa vzťahujú na Účastníkov s trvalým pobytom v nasledujúcich krajinách: Austrália, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Rusko, Slovensko, Spojené Kráľovstvo, Španielsko a Švédsko.

2.             Registrácia do súťaže sa začína 29. mája 2018 o 14:00 (SELČ) („Dátum začatia registrácie“) a končí 8. júna 2018 o 11:00 (SELČ) („Dátum ukončenia registrácie“).  Obdobie od Dátumu začatia registrácie do Dátumu ukončenia registrácie (vrátane) bude ďalej označované pojmom „Registračné obdobie. Súťaž bude trvať od 8. júna 2018 o 01:01 (SELČ) („Dátum začatia“) a skončí sa 29. júna 2018 o 00:59 (SELČ) („Dátum ukončenia”), s ohľadom na potrebu prípadných rozstrelových otázok.  Obdobie od Dátumu otvorenia do Dátumu ukončenia (vrátane) bude ďalej označované pojmom „Súťažné obdobie“.

3.             Účasť v Súťaži je bezplatná a nie je podmienená zakúpením žiadneho produktu, avšak Účastníci musia vlastniť alebo mať prístup k systému PlayStation®4 a kópiám akýchkoľvek hier, ktoré obsahujú možnosť vyhrať jedenásť (11) trofejí pre uvedený systém PlayStation®4. Účastníci účasťou v Súťaži vyslovujú súhlas s tým, že tieto zmluvné podmienky („Podmienky“) a tiež Všeobecné pravidlá sa pre nich stávajú záväzné (kliknite sem).

4.             Na účasť v Súťaži sú Účastníci povinní uskutočniť nasledujúce kroky počas Súťažného obdobia:

a)     ak ešte nemajú vytvorené konto Sony Entertainment Network („SEN“) (v minulosti známe pod názvom PlayStation®Network), vytvoriť si ho na svojom systéme PlayStation® alebo návštevou lokality http://eu.playstation.com/registration/;

b)    zaregistrovať sa do súťaže návštevou lokality www.playstation.com/days-of-play-competition

c)     každý deň vyhrať jednu (1) trofej hraním jednej alebo viacerých hier na konzole PlayStation®4 od 8. júna 2018 o 01:01 do 19. júna 2018 o 00:59 a celkovo jedenásť (11) trofejí od 8. júna 2018 do 19. júna 2018;

d)    prihlásiť sa do svojho konta SEN z konzoly PlayStation®4 používanej na získanie trofejí do 19. júna 2018 o 00:49 (SELČ);

e)     prihlásiť sa do e-mailového účtu, ktorý uviedli pri registrácii do Súťaže;

f)     kliknúť na e-mail s predmetom Days of Play Competition;

g)    kliknúť na prepojenie na stránku s rozstrelovými otázkami;

h)     odpovedať na dve rozstrelové otázky v príslušnom poli („Odpoveď“);

i)      zadať do uvedených polí údaje a kliknúť na možnosť Odoslať;

j)      Odpoveď Účastníkov musí byť v súlade s Podmienkami používania lokality eu.playstation.com a

k)     ak dvaja alebo viacerí Účastníci z rovnakej Účastníckej krajiny uvedú rovnako správnu odpoveď na prvú rozstrelovú otázku, Promotér určí víťaza na základe správnosti odpovedí na druhú rozstrelovú otázku;

l)      ak dvaja alebo viacerí Účastníci z rovnakej Účastníckej krajiny uvedú rovnako správnu odpoveď na prvú rozstrelovú otázku, Účastníci budú odpovedať na ďalšie rozstrelové otázky, až kým jeden (1) Účastník neuvedie najpresnejšiu odpoveď. Účastníkom sa ďalšie rozstrelové otázky pošlú prostredníctvom e-mailu odoslaného na e-mailovú adresu, ktorú príslušní Účastníci uviedli pri registrácii do Súťaže.

5.             Registrácia do siete PlayStation™Network („PSN“) je podmienená vyslovením súhlasu s Podmienkami služby PSN, Zmluvou s používateľom a Politikou ochrany osobných údajov PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).

6.             Každý účastník má právo podať len jeden (1) súťažný príspevok a bude mať nárok na získanie len jednej (1) Ceny (podľa nižšie uvedenej definície).

7.             Vyhlási sa dvadsať (20) výhercov (každý označovaný ako „Výherca prvej ceny“) a šesťdesiat (60) výhercov na druhom mieste (každý označovaný ako „Výherca druhej ceny“). Za každú Účastnícku krajinu bude jeden (1) Výherca prvej ceny a traja (3) Výhercovia druhej ceny. Každého Výhercu prvej ceny a každého Výhercu druhej ceny vyberie Promotér. Výhercom prvej ceny bude Účastník, ktorý uvedie najpresnejšiu odpoveď na prvú rozstrelovú otázku vo svojej Účastníckej krajine. Výhercami druhej ceny budú Účastníci, ktorí uvedú druhú, tretiu a štvrtú najpresnejšiu odpoveď na prvú rozstrelovú otázku vo svojej Účastníckej krajine. Promotér nemá právo zúčastniť sa na Súťaži. Rozhodnutie poroty je konečné.

8.             O výbere upovedomí Promotér každého Výhercu prvej ceny a každého Výhercu druhej ceny prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu poskytnutú Účastníkom v čase prihlásenia sa do súťaže do dvoch (2) týždňov od Dátumu ukončenia.

9.             Na uplatnenie si nároku na Cenu (podľa nižšie uvedenej definície) je každý Výherca prvej ceny a každý Výherca druhej ceny povinný náležitým spôsobom reagovať na notifikačný e-mail Promotéra do jedného (1) týždňa odo dňa notifikačného e-mailu od Promotéra a uviesť svoje celé meno, ID do siete PSN, poštovú adresu, telefónne číslo a dátum narodenia. Uvedená poštová adresa musí byť rovnaká ako poštová adresa uvedená v čase prihlásenia sa do súťaže, inak môže byť každý Výherca prevej ceny a každý Výherca druhej ceny diskvalifikovaný.

10.          Každý výherca vyhrá:

jednu konzolu (1) PlayStation®4 Days of Play Limited Edition 500GB;  

jeden balík (1) PlayStation®VR Start Pack (náhlavná súprava PlayStation®VR, PlayStation®Camera a jedna (1) kópia hry PlayStation® VR Worlds pre PlayStation®4 vo forme kupónu s kódom, ktorý je potrebné uplatniť si do 10. novembra 2020 v predajni PlayStation®Store;

jedno (1) 12-mesačné členstvo v službe PlayStation® Plus; 

dvanásť (12) kreditov v obchode PlayStation® Store (kredit, ktorý sa výhercom pridáva priamo do peňaženky obchodu SEN v mesačných splátkach vždy prvú stredu v mesiaci), „Mesačný kredit v obchode“, v hodnote, ktorá je určená v príslušnej mene v Harmonograme 1;

s celkovou hodnotou približne 1 499,97 EUR / 1 399,97 GBP / 2 559,90 NZD / 2 345,90 AUD / 1 1154,65 DKK / 480 407,68 HUF / 14 431,51 NOK / 108 008,59 RUB / 15 397,83 SEK / 38 554,50 CZK / 6 437,98 PLN („Cena pre výhercu“).

 Každý Výherca druhej ceny získa:

jedno (1) 12-mesačné členstvo v službe PlayStation® Plus

s celkovou približnou hodnotou 59,99 EUR / 49,99 GBP / 101,80 NZD / 93,25 AUD / 446,73 DKK / 19 125,65 HUF / 570,07 NOK / 4 363,89 RUB / 614,27 SEK / 1 541,13 CZK / 257,97 PLN („Cena prevýhercu druhej ceny“).

11.          Ak si chcú Výhercovia nárokovať Mesačný kredit v obchode, musia si overiť, že v peňaženke obchodu SEN v prvú stredu každého mesiaca medzi 00:00 a 23:59 majú v peňaženke obchodu SEN zostatok, ktorý poskytuje dostatočný priestor na pripísanie Mesačného kreditu v obchode podľa Harmonogramu 1. Ak zostatok v peňaženke obchodu SEN výhercu presahuje hore uvedenú sumu, Promotér môže podľa vlastného uváženia uskutočniť ďalšie pokusy o pripísanie Mesačného kreditu v obchode do príslušnej peňaženky SEN Výhercu.

12.          Promotér vynaloží primerané úsilie v snahe odoslať:

a)     doporučenou poštou Prvú cenu všetkým Výhercom prvej ceny a

b)    doporučenou poštou Druhú cenu všetkým Výhercom druhej ceny

 do šiestich (6) týždňov od prijatia údajov o Výhercovi prvej ceny alebo Výhercovi druhej ceny.

13.          V rámci týchto Podmienok bude pojem „Cena“ označovať Cenu pre výhercu prvej ceny alebo Cenu pre výhercu druhej ceny v závislosti od príslušného kontextu.

14.          Na kupóny s kódom sa vzťahujú zmluvné podmienky používania. Ak vás zaujímajú podrobnosti, kliknite tu. Kupóny s kódom nie sú prevoditeľné na inú osobu ani sa nesmú predávať. Kupóny s kódom majú dátum skončenia platnosti, ktorý bude oznámený pri ich poskytnutí.

15.          Členstvo PlayStation®Plus je dostupné len pre držiteľov konta SEN s prístupom k obchodu PlayStation®Store a vysokorýchlostnému internetu. Na služby PSN, PS Store a PS Plus sa vzťahujú zmluvné podmienky a obmedzenia týkajúce sa krajín a jazykov. Obsah a služby PS Plus sa líšia v závislosti od veku predplatiteľa. Na účasť v tejto ponuke musia používatelia dosiahnuť vek najmenej 18 rokov, ale všeobecne pre prístup k službe PlayStation®Plus platí, že používatelia musia mať najmenej 7 rokov a v prípade používateľov mladších ako 18 rokov sa vyžaduje súhlas rodiča. Výnimkou sú používatelia v Nemecku, ktorí musia mať najmenej 18 rokov. Dostupnosť služby sa negarantuje. Online funkcie konkrétnych hier môžu byť po primerane včasnom oznámení stiahnuté – www.playstation.com/gameservers.  Na zakúpenie služby PlayStation®Plus sa vyžadujú informácie o schválenom spôsobe platby. Uplatňujú sa úplné zmluvné podmienky: PSN Terms of Service dostupné na adrese www.playstation.com/legal/PSNTerms.

16.          V prípade, že Výherca prvej ceny alebo Výherca druhej ceny má členstvo v službe PlayStation®Plus na konci Súťaže, výherný prvok členstva v službe PlayStation®Plus sa automaticky pridá k aktuálnemu predplatnému každého Výhercu prvej ceny alebo Výhercu druhej ceny.

17.          Ceny sa musia prevziať podľa stanovených podmienok a ich prevzatie sa nesmie odkladať.  Nebudú sa poskytovať žiadne hotovostné náhrady; Promotér si však vyhradzuje právo zameniť ktorúkoľvek Cenu za cenu v podobnej hodnote.

18.          Promotér neprijíma zodpovednosť za akékoľvek technické zlyhania alebo poruchy ani za iné problémy, ktoré môžu zapríčiniť stratu alebo nesprávne zaevidovanie súťažného príspevku alebo korešpondencie.

19.          V prípade sporu bude rozhodnutie Promotéra konečné a Promotér nebude reagovať na žiadne korešpondenčné ani iné námietky.

20.          Promotér si vyhradzuje právo na zrušenie Súťaže alebo aktualizáciu týchto Podmienok v ľubovoľnej fáze, ak to podľa vlastného uváženia považuje za nevyhnutné, prípadne ak si to vynútia okolnosti mimo jeho kontroly.

21.          Ak sa po prevzatí Ceny zistí, že je neplatná, chybná alebo poškodená, je potrebné o tom do siedmich (7) dní od prevzatia Promotéra písomne upovedomiť, inak sa Cena bude považovať za prijatú a akceptovanú.  Vyššie uvedená skutočnosť nemá vplyv na (prípadné) štatutárne práva Výhercu prvej ceny a Výhercu druhej ceny.

22.          Každý Výherca prvej ceny a každý Výherca druhej ceny súhlasia s tým, že sa v primeranom rozsahu budú podieľať na novinárskych aktivitách podľa požiadaviek Promotéra.

23.          Ak existuje dôvod domnievať sa, že došlo k porušeniu týchto Podmienok, prípadne ak sa predložia nesprávne, nečitateľné, nepravdivé alebo inak neplatné či nenáležité informácie, Promotér má právo na základe vlastného uváženia odmietnuť spracovanie súťažného príspevku a udelenú Cenu neodovzdať. Ak Účastník nevyhovie ustanoveniam klauzúl 4, 5, 6, 7 alebo 9, prípadne použije na vstup do súťaže viacero účtov alebo akýkoľvek automatizovaný systém, bude vyradený zo Súťaže a jeho vstup do súťaže sa bude považovať za neplatný.

24.          Každý Výherca prvej ceny a každý Výherca druhej ceny môže mať povinnosť uhradiť daň z výhry v súlade s právnym poriadkom vo svojej jurisdikcii a budú nositeľmi zodpovednosti za všetky sprievodné daňové záväzky.

25.          Promotér môže podľa vlastného uváženia zverejniť meno každého Výhercu prvej ceny a každého Výhercu druhej ceny na webových lokalitách Promotéra.  Meno každého Výhercu prvej ceny a každého Výhercu druhej ceny bude sprístupnené na základe odôvodnenej žiadosti tým subjektom, ktoré priložia obálku s vlastnou adresou a označením Days of Play Competition na nasledujúcu adresu: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom do šiestich (6) týždňov od Dátumu ukončenia.

26.          Na Súťaž sa vzťahujú Všeobecné pravidlá.  Ak si chcete preštudovať Všeobecné pravidlá, kliknite tu.

27.          „Promotérom“ je spoločnosť: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené Kráľovstvo.

28.          V zákonom povolenom rozsahu sa tieto Podmienky budú vykladať a interpretovať v súlade s právnym poriadkom Anglicka, pričom sa bude usudzovať, že zmluva medzi každým Účastníkom a Promotérom vznikla na území Anglicka, kde bude aj predmetom plnenia.

 

Harmonogram 1

 

Krajina

Mena

Maximálny zostatok v peňaženke obchodu SEN

Hodnota mesačných kreditných kódov v obchode

Spojené kráľovstvo

GBP

120

70

Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Španielsko

EUR

150

70

Dánsko

DKK

1200

520

Nórsko

NOK

1300

680

Švédsko

SEK

1400

720

Austrália

AUD

250

110

Nový Zéland

NZD

250

120

Rusko

RUB

10500

5000

Poľsko

PLN

650

300

Česká republika

CZK

4250

1800

Maďarsko

HUF

45000

22500