playstation.com

Právne informácie

Oznámenie o autorských právach a ochranných známkach

“, „PlayStation”, „”, „PS5”, „, „PS4”, „”, „PS3, „”, „PS2”, „”, „”, „”, „DualSense”, „DUALSHOCK”, „”, „PlayStation Shapes Logo”, „”, „SHARE FACTORY” a „Play Has No Limits” sú registrované ochranné známky alebo obchodné značky spoločnosti Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY“ a  sú registrované ochranné známky alebo obchodné značky spoločnosti Sony Group Corporation.

Ostatné názvy produktov, názvy služieb, logá či názvy spoločností použité na tejto webovej stránke sú chránené ochrannými známkami a autorskými právami príslušných vlastníkov alebo poskytovateľov licencií.