playstation.com

Právne informácie

Čo sa zmenilo?

 

Ak ste sa prihlásili po dlhej dobe, všimnite si, že sme úplne zmenili formát a štýl našich Zmluvných podmienok PSN, aby boli ľahšie čitateľné. Prečítajte si ich celé.

 

Čo sa mení?

Z podstatných zmien spomeňme:

* Stanovenie, kedy a ako môžeme urobiť zmeny v softvéri konzoly a hier – klauzula 6, 21.4.2.1, 23.4 a 26.3.10.

* Objasnenie nášho kódexu správania – klauzula 13.

* Objasnenie vášho práva na zrušenie, keď si to z nákupom rozmyslíte, pri nakupovaní v našom obchode PlayStation Store – klauzula 17.

* Predĺženie obdobia, po ktorom môžu vypršať prostriedky v peňaženke z 2 na 3 roky (okrem prípadov, kedy miestne zákony vyžadujú dlhšie obdobie) – klauzula 18.2.

* Stanovenie niektorých okolností, kedy budú prostriedky v peňaženke vrátené – klauzula 26.3.11.

* Objasnenie našej zodpovednosť voči vám, a to aj pokiaľ ide o chybné výrobky – klauzula 26.

* Potvrdenie, že sa budú uplatňovať povinné zákony na ochranu spotrebiteľa – klauzula 29.