PlayStation.com

Právne informácie

 
 

Ponuka pre uplatnenie vo virtuálnom nákupnom košíku – zmluvné podmienky

ASTRO BOT Rescue Mission™ - bezplatné stiahnutie

 
SIEE – Viac štátovmáj 2019

 

„Ďalšie povinné požiadavky“

(i) prihlásenie na prijímanie emailových marketingových správ od Promotéra; a

(ii) prijatie emailu od Promotéra obsahujúceho Zľavový kód na emailovej adrese prepojenej so svojím PSN ID

„Platné spôsoby platby“

Všetky dostupné spôsoby platby.

„Platný produkt (platné produkty)“

Iba ASTRO BOT Rescue Mission™. 

„Platné obchody“

Obchod v systéme PlayStation®4 a obchod PlayStation® Store (všetky ostatné obchody PlayStation® a predaje v rámci hier sú z akcie vylúčené).

„Dátum ukončenia“

31. decembra 2019 o 23:59 (GMT)

„Účastnícke krajiny“

Austrália, Bahrajn, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, India, Island, Izrael, Írsko, Južná Afrika, Katar, Kuvajt, Libanon, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Omán, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, Saudská Arábia, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina.

„Dátum začatia“

20. mája 2019 o 0:00 (GMT)

„Zľavový kód“

Zľavový kód pre 100% zľavu v rámci nákupného košíka na Platné produkty v Platnom obchode.

„Dátum ukončenia platnosti Zľavového kódu“

31. decembra 2019 o 23:59 (GMT)

 

1.                Tento zľavový kód v nákupnom košíku („Ponuka“) môžu využiť obyvatelia Účastníckych krajín, ktorí sú vlastníkmi účtov v sieti Sony Entertainment Network („SEN“) (predtým známa ako PlayStation®Network („PSN“)) a spĺňajú Ďalšie povinné požiadavky („Oprávnené osoby“).

2.                Táto Ponuka sa začína v Dátum začatia a končí sa v Dátum ukončenia.  Obdobie od Dátumu začatia do Dátumu ukončenia (vrátane) bude ďalej označované pojmom „Obdobie trvania akcie

3.                Ak chcú Oprávnení používatelia využiť výhody tejto Ponuky, musia počas Obdobia trvania akcie:

                     a.    prihlásiť sa do ich účtu SEN a v Platnom obchode pridať do svojho nákupného košíka Platný produkt (platné produkty); a

                     b.    použiť svoj Zľavový kód pri pokladni a zadať svoju objednávku pomocou Platného spôsobu platby.

4.               Pri registrácii účtu PSN treba povinne prijať Zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov siete PSN.

5.                Platnosť Zľavových kódov končí v Dátum ukončenia platnosti Zľavového kódu.

6.                Zľavové kódy podliehajú zmluvným podmienkam používania: http://eu.playstation.com/terms/promotioncodes

7.                Každý Zľavový kód je možné uplatniť iba jedenkrát na účet SEN.  Pre jednotlivú transakciu je možné použiť iba jeden Zľavový kód. Zľavové kódy nie je možné použiť v kombinácii so žiadnou inou akciou. Zľavové kódy sa nesmú opätovne predávať.  Nebudú sa poskytovať žiadne hotovostné náhrady.  Zľavové kódy sa v prípade straty, poškodenia alebo krádeže nebudú nahrádzať.

8.                V súlade s platnými zásadami postupu pri vrátení sa v prípade vášho vrátenia produktu alebo služby, ktoré boli zakúpené s použitím tohto Zľavového kódu, bude vaša refundácia rovnať sume, ktorú ste zaplatili za daný produkt/službu.

9.                Vyžaduje sa internetové pripojenie. Všetky poplatky za internetový prístup znášajú Oprávnené osoby.

10.             Promotér si vyhradzuje právo na základe vlastného primeraného úsudku diskvalifikovať kohokoľvek, kto bude konať v rozpore s duchom týchto zmluvných podmienok alebo s úmyslom tejto Ponuky.

11.             Promotér nenesie zodpovednosť v prípade, že si Oprávnená osoba nevytvorí účet v SEN, alebo neprijme alebo neuplatní Kód pre bezplatné stiahnutie, v dôsledku zlyhania vlastnej siete, hardvéru alebo softvéru, alebo siete, hardvéru alebo softvéru tretej strany. 

12.             Promotér si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo zrušiť túto Ponuku, prípadne aktualizovať alebo zmeniť tieto Zmluvné podmienky, ak to na základe vlastného názoru bude považovať za potrebné alebo v prípade nepredvídateľných okolností.

13.             V prípade sporu bude rozhodnutie Promotéra konečné a Promotér nebude reagovať na žiadne korešpondenčné ani iné námietky.

14.             „Promotérom“ je spoločnosť: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené Kráľovstvo.

15.             V zákonom povolenom rozsahu sa tieto zmluvné podmienky budú vykladať a interpretovať v súlade s právnym poriadkom Anglicka, pričom sa bude usudzovať, že zmluva medzi každým Účastníkom a Promotérom vznikla na území Anglicka, kde bude aj predmetom plnenia.