Získaj najnovšiu aktualizáciu

Softvér pre systém PS4

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes
 
 

Aktualizácia funkcií

Aktualizácia systémového softvéru 5.05

Aktualizácia systémového softvéru pre systémy PlayStation 4 bola vydaná 18. januára 2018. Pomocou nej môžeš aktualizovať svoj systémový softvér na verziu 5.05.

Svoj systém PS4 vždy aktualizuj na najnovšiu verziu systémového softvéru. Aktualizáciou získaš ďalšie funkcie, vylepšenú použiteľnosť a rozšírené zabezpečenie.

*Ďalšie podrobnosti nájdeš nižšie v časti Aktualizácia pomocou počítača.

 
 

Hlavné funkcie v aktualizácii systémového softvéru 5.05

Hlavné funkcie v aktualizácii systémového softvéru 5.05

 • Táto aktualizácia systémového softvéru vylepšuje výkon systému.
 
 

Hlavné funkcie v aktualizácii systémového softvéru 5.00

Hlavné funkcie v aktualizácii systémového softvéru 5.00

 • Teraz môžeš pridať používateľov svojho systému PS4 ako členov rodiny. Takto možno ľahko spravovať informácie účtu dieťaťa a obmedziť funkcie systému PS4. Ak chceš pridať členov rodiny, vyber položky (Settings) (Nastavenia) > [Parental Controls/Family Management] (Rodičovská kontrola/Správa rodiny).

– Ako správca rodiny môžeš nastaviť rodinu.

– Rodina môže mať až sedem členov (vrátane teba), ktorí môžu používať online funkcie.

– V rodine môže byť viacero dospelých. Správca rodiny môže pre ďalších dospelých v rodine nastaviť rolu rodiča alebo opatrovníka. Správca rodiny a členovia rodiny s rolou rodiča alebo opatrovníka môžu upravovať funkcie rodičovskej kontroly pre deti v rámci rodiny.

– Nastavenia rodičovskej kontroly je možné konfigurovať pre každé dieťa zvlášť. Pomocou rodičovskej kontroly je možné obmedziť používanie online funkcií a komunikáciu s ďalšími hráčmi, nastaviť obmedzenia hier, obmedziť používanie internetového prehliadača a nastaviť limity výdavkov v obchode PlayStation Store.

 – Rodičovskú kontrolu je možné konfigurovať kedykoľvek pomocou počítača alebo smartfónu.

 • Po novom je možné sledovať kohokoľvek, nielen overené účty. Po výbere možnosti (Follow) (Sledovať) na obrazovke profilu používateľa sa aktivity a vysielania príslušnej osoby zobrazia v časti [What's New] (Čo je nové). Sledovanie priateľov je aktivované automaticky, je však možné ho zrušiť.

– Odporúčania s návrhmi, koho sledovať, teraz vychádzajú z hier, ktoré hráš. Vyber položky (Friends) (Priatelia) > (Follow) (Sledovať).

– Po novom si môžeš nastaviť, kto ťa môže sledovať a kto môže vidieť tvoj zoznam sledovaných používateľov. Vyber položky (Settings) (Nastavenia) > [Account Management] (Správa účtu) > [Privacy Settings] (Nastavenia súkromia) a potom uprav jednotlivé nastavenia.

 • V časti (Friends) (Priatelia) pribudli vlastné zoznamy. Vytvor si vlastné zoznamy, pomocou ktorých si jednoducho usporiadaš priateľov a budeš v nich môcť vyberať hráčov, ktorým odošleš správy a pozvánky na hru.
 • V prípade niektorých vysielaní sa teraz na obrazovke pozerania (Live from PlayStation) (Naživo z PlayStation) zobrazuje položka (Communities) (Komunity). Ak chceš prejsť do komunity autora vysielania, vyber položku (Communities) (Komunity).
 • Položka (Notifications) (Oznámenia) je teraz k dispozícii v rýchlej ponuke.
 • Pribudli nasledujúce jazyky systému:

            čeština, gréčtina, indonézština, maďarčina, rumunčina, thajčina, vietnamčina

Pri vysielaní hrania v systéme PlayStation VR môžeš teraz vidieť komentáre divákov na obrazovke náhlavnej súpravy VR.

Ďalšie nové alebo prepracované funkcie vo verzii 5.00

 • V časti (Messages) (Správy) bolo vylepšené rozloženie obrazovky a pribudli nasledujúce funkcie.
 • Po novom môžeš prijímať hudbu, ktorú s tebou niekto zdieľa, prostredníctvom správy. Hudbu si prehráš výberom príslušnej správy.
 • V správach, ktoré obsahujú adresu URL, sa teraz zobrazuje ukážka.
 • V rýchlej ponuke pribudli nasledujúce funkcie.
 • Teraz môžeš výberom položky [Leave This Party] (Opustiť túto párty) opustiť párty.
 • Teraz si môžeš pozrieť albumy a zoznamy skladieb prehrávané v službe Spotify®.
 • Boli pridané hodiny.
 • V časti (Settings) (Nastavenia) > [Notifications] (Oznámenia) pribudli nasledujúce funkcie.
 • Po novom je možné zakázať kontextové oznámenia počas prehrávania videa.
 • Po novom je možné vybrať si farbu kontextových oznámení.
 • Po novom je možné vybrať si, či majú byť podrobnosti správy v oznámeniach zobrazené alebo skryté.
 • Pri používaní služby Twitch v systéme PlayStation®4 Pro je teraz možné vysielať v rozlíšení 1080p (60 sn./s).
 • Po pripojení slúchadiel k systému PlayStation®VR si teraz môžeš vychutnať obsah z diskov Blu-ray Disc™ a DVD s virtuálnym priestorovým zvukom.

 

„Blu-ray Disc™“ a „Blu-ray™“ sú ochranné známky spoločnosti Blu-ray Disc Association. Spotify je registrovaná ochranná známka spoločnosti Spotify Ltd.

Upozornenia

 • Aktualizáciu si nesťahuj ani neinštaluj inak než pomocou súboru s oficiálnou aktualizáciou, ktorý poskytuje online spoločnosť Sony Interactive Entertainment. Aktualizácie nesťahuj ani neinštaluj inak než spôsobom, ktorý je opísaný v dokumentácii k systému alebo na tomto webe. Ak si aktualizáciu stiahneš alebo nainštaluješ z iného zdroja, iným spôsobom alebo na systéme, ktorý bol akokoľvek upravený alebo zmenený, systém nemusí fungovať správne a nemusí byť možné nainštalovať údaje oficiálnej aktualizácie. Každá takáto činnosť môže mať za následok zneplatnenie záruky systému a stratu nároku na záručný servis a opravy od spoločnosti Sony Interactive Entertainment.
 • Systémový softvér neinštaluj krátko pred výpadkom prúdu alebo krátko po ňom.
 • Systém sa nesmie počas inštalácie vypnúť. Pri prerušení inštalácie sa môže systém poškodiť.
 • Je možné, že niektoré aplikácie a obsah bude možné používať až po aktualizácii systémového softvéru.

Systémový softvér

Používaním systémového softvéru alebo získaním prístupu k nemu vyjadruješ súhlas so všetkými aktuálnymi podmienkami tejto zmluvy. Aktuálnu kópiu tejto zmluvy nájdeš na adrese http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/, kde si zmluvu môžeš vytlačiť.

Spoločnosť Sony Interactive Entertainment môže na základe vlastného uváženia kedykoľvek upraviť podmienky tejto zmluvy vrátane akýchkoľvek podmienok stanovených v dokumentácii alebo príručke k systému PS4, prípadne môže upraviť obsah webovej stránky http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-oss/index.html.

Na tejto stránke si môžeš priebežne pozerať prípadné zmeny v tejto zmluve.
 
 

Tvoje možnosti

Postup aktualizácie

Systémový softvér systému PS4 je možné aktualizovať hociktorým z nižšie uvedených spôsobov.

 • Aktualizácia prostredníctvom internetu

  Systém aktualizuj pomocou funkcie sieťovej aktualizácie systému PS4.

  Na aktualizáciu budeš potrebovať:

  • systém PS4,
  • internetové pripojenie (drôtové alebo bezdrôtové).

  Pred použitím funkcie sieťovej aktualizácie je potrebné nakonfigurovať nastavenia siete systému PS4. Podrobnosti sú uvedené v používateľskej príručke k systému PS4.

  Na obrazovke funkcií vyber položky (Settings) (Nastavenia) > [System Software Update] (Aktualizácia systémového softvéru). Systém automaticky cez internet skontroluje, či máš najnovšiu verziu systémového softvéru. Ak je k dispozícii súbor aktualizácie s novšou verziou, stiahne sa do systému. Po skončení sťahovania sa v ľavom hornom rohu obrazovky zobrazí správa s oznámením. Na obrazovke funkcií vyber položky (Notifications) (Oznámenia) > [Downloads] (Stiahnuté súbory) a potom podľa pokynov na obrazovke vykonaj inštaláciu.

 • Aktualizácia pomocou disku

  Systém aktualizuj pomocou súboru aktualizácie, ktorý je uložený na hernom disku.

  Na aktualizáciu budeš potrebovať:

  • systém PS4,
  • disk so súborom aktualizácie.

  Keď prehráš disk, ktorý obsahuje novšiu verziu systémového softvéru, zobrazí sa obrazovka, ktorá ťa prevedie procesom aktualizácie. Podľa pokynov na obrazovke vykonaj aktualizáciu.

 • Aktualizácia pomocou počítača

  Tento spôsob aktualizácie je možné použiť v prípade, že systém PS4 nie je pripojený k internetu. Stiahni si súbor aktualizácie do počítača a potom ho ulož na úložné zariadenie USB. Uložený súbor skopíruj do úložnej pamäte systému PS4 a potom systém aktualizuj.

  Ak chceš vykonať štandardný postup aktualizácie, postupuj podľa krokov uvedených nižšie. Tu nájdeš postup inicializácie systému PS4 a novej inštalácie systémového softvéru (napríklad pri výmene pevného disku).

  Na aktualizáciu budeš potrebovať:

  • systém PS4,
  • počítač pripojený k internetu,
  • úložné zariadenie USB, napr. jednotku USB flash.

      * K dispozícii musí byť približne 320 MB voľného miesta.

  1. V počítači vytvor priečinok s názvom „PS4“. Vnútri tohto priečinka vytvor ďalší priečinok s názvom „UPDATE“ (Aktualizácia).

  2. Stiahni si súbor aktualizácie a ulož ho do priečinka „UPDATE“ vytvoreného v prvom kroku.

  Súbor ulož pod názvom „PS4UPDATE.PUP“.

  [STIAHNUŤ TERAZ] Kliknutím spustíš sťahovanie.

  3. Teraz presuň celý priečinok „PS4“ do koreňového priečinka úložného zariadenia USB.

  Úložné zariadenie USB pripoj k systému PS4 a potom na obrazovke funkcií vyber položky (Settings) (Nastavenia) > [System Software Update] (Aktualizácia systémového softvéru).

  Podľa pokynov na obrazovke vykonaj aktualizáciu.

  Ak systém PS4 nerozpozná súbor aktualizácie, skontroluj, či sú názvy priečinkov a názov súboru správne. Názvy priečinkov a názov súboru zadaj pomocou jednobajtových znakov a veľkých písmen.

 • Vykonanie novej inštalácie systémového softvéru

  Tento postup je určený pre prípad potreby inicializácie systému PS4 a novej inštalácie systémového softvéru (napríklad pri výmene pevného disku).

  Pri použití súboru aktualizácie na účely preinštalovania postupuj opatrne. Všetci používatelia a všetky údaje budú odstránené.

  Na aktualizáciu budeš potrebovať:

  • systém PS4,
  • počítač pripojený k internetu,
  • úložné zariadenie USB, napr. jednotku USB flash.

      * K dispozícii musí byť približne 900 MB voľného miesta.

  1. Na úložnom zariadení USB vytvor priečinky na uloženie aktualizačného súboru.

  V počítači vytvor priečinok s názvom „PS4“. Vnútri tohto priečinka vytvor ďalší priečinok s názvom „UPDATE“ (Aktualizácia).

  2. Stiahni si súbor aktualizácie a ulož ho do priečinka „UPDATE“ vytvoreného v prvom kroku.

  Súbor ulož pod názvom „PS4UPDATE.PUP“.

  [STIAHNUŤ TERAZ] Kliknutím spustíš sťahovanie.

  3. Úplne vypni napájanie systému PS4.

  Skontroluj, či indikátor napájania nesvieti. Ak indikátor napájania svieti naoranžovo, dotkni sa tlačidla napájania na systéme PS4 a podrž ho aspoň sedem sekúnd (kým systém nepípne druhýkrát).

  4. Úložné zariadenie USB, na ktorom je uložený súbor aktualizácie, pripoj k systému PS4. Potom sa aspoň na sedem sekúnd dotkni tlačidla napájania. Systém PS4 sa spustí v núdzovom režime.

  5. Vyber položku [Initialize PS4 (Reinstall System Software)] (Inicializovať systém PS4 (Preinštalovať systémový softvér)).

  Podľa pokynov na obrazovke vykonaj aktualizáciu.

  Ak systém PS4 nerozpozná súbor aktualizácie, skontroluj, či sú názvy priečinkov a názov súboru správne. Názvy priečinkov a názov súboru zadaj pomocou jednobajtových znakov a veľkých písmen.