Získaj najnovšiu aktualizáciu

Softvér pre systém PS4

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes
 
 

Aktualizácia funkcií

Aktualizácia systémového softvéru 7.02

Aktualizácia systémového softvéru pre systémy PlayStation 4 bola vydaná 19/12/19. Pomocou nej môžeš aktualizovať svoj systémový softvér na verziu 7.02.

Svoj systém PS4 vždy aktualizuj na najnovšiu verziu systémového softvéru. Aktualizáciou získaš ďalšie funkcie, vylepšenú použiteľnosť a rozšírené zabezpečenie.

*Ďalšie podrobnosti nájdeš nižšie v časti „Aktualizácia pomocou počítača“.

Chceš vykonať novú inštaláciu kompletného systémového softvéru? Ak áno, prečítaj si sprievodcu nižšie.

 
 

Verzia 7.02

Aktualizácia systémového softvéru PlayStation 4

Táto aktualizácia systémového softvéru zlepšuje kvalitu výkonnosti systému.

Verzia 7.01

Aktualizácia systémového softvéru PlayStation 4

Táto aktualizácia systémového softvéru zlepšuje kvalitu výkonnosti systému.

Verzia 7.00

Aktualizácia systémového softvéru PlayStation 4

Hlavné funkcie v aktualizácii systémového softvéru

•    Nasledujúce zmeny boli vykonané v časti  (Partia).

Maximálny počet ľudí, ktorí sa môžu pripojiť k partii, bol zvýšený z 8 na 16.

Bol pridaný prepis chatu a vylepšená dostupnosť. Keď ste v partii, použite  (PS4 Second Screen) *1 na vašom smartfóne alebo inom mobilnom zariadení na konverziu hlasového chatu partie, alebo zadajte text, ak ho chcete

nechať nahlas prečítať ostatným členom partie.

Táto funkcia pracuje iba v angličtine a je dostupná iba na systémoch PS4 predávaných v určitých oblastiach.

Bola vylepšená pripojiteľnosť do siete. Bola vylepšená zvuková kvalita hlasového chatu.

•    Funkciu Remote Play (Diaľkové pripojenie) je teraz možné použiť na viacerých zariadeniach.

Okrem zariadení Xperia TM  je teraz možné používať Remote Play (Diaľkové pripojenie) na iných smartfónoch a tabletoch, ktoré používajú Android™ verzie 5.0 alebo vyššej*2. Stiahnite si  (PS4 Remote Play) z Google Play™, ak chcete túto funkciu používať.

Okrem toho teraz môžete pre mobilné zariadenia so systémom Android 10 pripojiť bezdrôtový ovládač DUALSHOCK 4 cez Bluetooth® pre Remote Play (Diaľkové pripojenie)*2*3.

*1 Prevezmite najnovšiu verziu PS4 Second Screen, dostupnú v Google Play™ alebo App Store.

*2 Funkcia Remote Play (Diaľkové pripojenie) nemusí byť kompatibilná s každým zariadením.

*3 V závislosti od zariadenia nemusia byť dostupné niektoré funkcie, ako napríklad funkcia dotykovej plôšky alebo vibračná funkcia.

Iné aktualizované funkcie

•    Keď používate Remote Play (Diaľkové pripojenie) na zariadeniach iPhone alebo iPad, môžete teraz robiť nasledujúce veci. Ak chcete prepnúť na tieto nastavenia, zvoľte položku  (Settings) na obrazovke Remote Play (Diaľkové pripojenie).

Upozornenia

 • Aktualizáciu si nesťahuj ani neinštaluj inak než pomocou súboru s oficiálnou aktualizáciou, ktorý poskytuje online spoločnosť Sony Interactive Entertainment. Aktualizácie nesťahuj ani neinštaluj inak než spôsobom, ktorý je opísaný v dokumentácii k systému alebo na tomto webe. Ak si aktualizáciu stiahneš alebo nainštaluješ z iného zdroja, iným spôsobom alebo na systéme, ktorý bol akokoľvek upravený alebo zmenený, systém nemusí fungovať správne a nemusí byť možné nainštalovať údaje oficiálnej aktualizácie. Každá takáto činnosť môže mať za následok zneplatnenie záruky systému a stratu nároku na záručný servis a opravy od spoločnosti Sony Interactive Entertainment.
 • Systémový softvér neinštaluj krátko pred výpadkom prúdu alebo krátko po ňom.
 • Systém sa nesmie počas inštalácie vypnúť. Pri prerušení inštalácie sa môže systém poškodiť.
 • Je možné, že niektoré aplikácie a obsah bude možné používať až po aktualizácii systémového softvéru.

Systémový softvér

Používaním systémového softvéru alebo získaním prístupu k nemu vyjadruješ súhlas so všetkými aktuálnymi podmienkami tejto zmluvy. Aktuálnu kópiu tejto zmluvy nájdeš na adrese http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/, kde si zmluvu môžeš vytlačiť.

Spoločnosť Sony Interactive Entertainment môže na základe vlastného uváženia kedykoľvek upraviť podmienky tejto zmluvy vrátane akýchkoľvek podmienok stanovených v dokumentácii alebo príručke k systému PS4, prípadne môže upraviť obsah webovej stránky http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-oss/index.html.

Na tejto stránke si môžeš priebežne pozerať prípadné zmeny v tejto zmluve.
 
 

Tvoje možnosti

Postup aktualizácie

Systémový softvér systému PS4 je možné aktualizovať hociktorým z nižšie uvedených spôsobov.

 • Aktualizácia prostredníctvom internetu

  Systém aktualizuj pomocou funkcie sieťovej aktualizácie systému PS4.

  Na aktualizáciu budeš potrebovať:

  • systém PS4,
  • internetové pripojenie (drôtové alebo bezdrôtové).

  Pred použitím funkcie sieťovej aktualizácie je potrebné nakonfigurovať nastavenia siete systému PS4. Podrobnosti sú uvedené v používateľskej príručke k systému PS4.

  Na obrazovke funkcií vyber položky (Settings) (Nastavenia) > [System Software Update] (Aktualizácia systémového softvéru). Systém automaticky cez internet skontroluje, či máš najnovšiu verziu systémového softvéru. Ak je k dispozícii súbor aktualizácie s novšou verziou, stiahne sa do systému. Po skončení sťahovania sa v ľavom hornom rohu obrazovky zobrazí správa s oznámením. Na obrazovke funkcií vyber položky (Notifications) (Oznámenia) > [Downloads] (Stiahnuté súbory) a potom podľa pokynov na obrazovke vykonaj inštaláciu.

 • Aktualizácia pomocou disku

  Systém aktualizuj pomocou súboru aktualizácie, ktorý je uložený na hernom disku.

  Na aktualizáciu budeš potrebovať:

  • systém PS4,
  • disk so súborom aktualizácie.

  Keď prehráš disk, ktorý obsahuje novšiu verziu systémového softvéru, zobrazí sa obrazovka, ktorá ťa prevedie procesom aktualizácie. Podľa pokynov na obrazovke vykonaj aktualizáciu.

 • Aktualizácia pomocou počítača

  Tento spôsob aktualizácie je možné použiť v prípade, že systém PS4 nie je pripojený k internetu. Stiahni si súbor aktualizácie do počítača a potom ho ulož na úložné zariadenie USB. Uložený súbor skopíruj do úložnej pamäte systému PS4 a potom systém aktualizuj.

  Ak chceš vykonať štandardný postup aktualizácie, postupuj podľa krokov uvedených nižšie. Tu nájdeš postup inicializácie systému PS4 a novej inštalácie systémového softvéru (napríklad pri výmene pevného disku).

  Na aktualizáciu budeš potrebovať:

  • systém PS4,
  • počítač pripojený k internetu,
  • úložné zariadenie USB, napr. jednotku USB flash.

      * K dispozícii musí byť približne 460 MB voľného miesta.

  1. V počítači vytvor priečinok s názvom „PS4“. Vnútri tohto priečinka vytvor ďalší priečinok s názvom „UPDATE“ (Aktualizácia).

  2. Stiahni si súbor aktualizácie a ulož ho do priečinka „UPDATE“ vytvoreného v prvom kroku.

  Súbor ulož pod názvom „PS4UPDATE.PUP“.

  [STIAHNUŤ TERAZ] Kliknutím spustíš sťahovanie.

  3. Teraz presuň celý priečinok „PS4“ do koreňového priečinka úložného zariadenia USB.

  Úložné zariadenie USB pripoj k systému PS4 a potom na obrazovke funkcií vyber položky (Settings) (Nastavenia) > [System Software Update] (Aktualizácia systémového softvéru).

  Podľa pokynov na obrazovke vykonaj aktualizáciu.

  Ak systém PS4 nerozpozná súbor aktualizácie, skontroluj, či sú názvy priečinkov a názov súboru správne. Názvy priečinkov a názov súboru zadaj pomocou jednobajtových znakov a veľkých písmen.

 • Vykonanie novej inštalácie systémového softvéru

  Tento postup je určený pre prípad potreby inicializácie systému PS4 a novej inštalácie systémového softvéru (napríklad pri výmene pevného disku).

  Pri použití súboru aktualizácie na účely preinštalovania postupuj opatrne. Všetci používatelia a všetky údaje budú odstránené.

  Na aktualizáciu budeš potrebovať:

  • systém PS4,
  • počítač pripojený k internetu,
  • úložné zariadenie USB, napr. jednotku USB flash.

      * K dispozícii musí byť približne 1.1 GB voľného miesta.

  1. Na úložnom zariadení USB vytvor priečinky na uloženie aktualizačného súboru.

  V počítači vytvor priečinok s názvom „PS4“. Vnútri tohto priečinka vytvor ďalší priečinok s názvom „UPDATE“ (Aktualizácia).

  2. Stiahni si súbor aktualizácie a ulož ho do priečinka „UPDATE“ vytvoreného v prvom kroku.

  Súbor ulož pod názvom „PS4UPDATE.PUP“.

  [STIAHNUŤ TERAZ] Kliknutím spustíš sťahovanie.

  3. Úplne vypni napájanie systému PS4.

  Skontroluj, či indikátor napájania nesvieti. Ak indikátor napájania svieti naoranžovo, dotkni sa tlačidla napájania na systéme PS4 a podrž ho aspoň sedem sekúnd (kým systém nepípne druhýkrát).

  4. Úložné zariadenie USB, na ktorom je uložený súbor aktualizácie, pripoj k systému PS4. Potom sa aspoň na sedem sekúnd dotkni tlačidla napájania. Systém PS4 sa spustí v núdzovom režime.

  5. Vyber položku [Initialize PS4 (Reinstall System Software)] (Inicializovať systém PS4 (Preinštalovať systémový softvér)).

  Podľa pokynov na obrazovke vykonaj aktualizáciu.

  Ak systém PS4 nerozpozná súbor aktualizácie, skontroluj, či sú názvy priečinkov a názov súboru správne. Názvy priečinkov a názov súboru zadaj pomocou jednobajtových znakov a veľkých písmen.