Získaj najnovšiu aktualizáciu

Softvér pre systém PS4

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes
 
 

Aktualizácia funkcií

Aktualizácia systémového softvéru 6.72

Aktualizácia systémového softvéru pre systémy PlayStation 4 bola vydaná 16. júl 2019. Pomocou nej môžeš aktualizovať svoj systémový softvér na verziu 6.72.

Svoj systém PS4 vždy aktualizuj na najnovšiu verziu systémového softvéru. Aktualizáciou získaš ďalšie funkcie, vylepšenú použiteľnosť a rozšírené zabezpečenie.

*Ďalšie podrobnosti nájdeš nižšie v časti „Aktualizácia pomocou počítača“.

Chceš vykonať novú inštaláciu kompletného systémového softvéru? Ak áno, prečítaj si sprievodcu nižšie.

 
 

Hlavné funkcie v aktualizácii systémového softvéru verzie 6.72

 

 • Táto aktualizácia systémového softvéru vylepšuje výkon systému.

Hlavné funkcie v aktualizácii systémového softvéru verzie 6.71

 

 • Táto aktualizácia systémového softvéru vylepšuje výkon systému.

Hlavné funkcie v aktualizácii systémového softvéru verzie 6.50

 

 • Odteraz môžeš používať funkciu Remote Play (Diaľkové pripojenie) na zariadeniach so systémom iOS. Pomocou aplikácie (PS4 Remote Play) sa môžeš pripojiť k svojmu systému PS4 zo zariadení, ako sú smartfóny a tablety. Stiahni si (PS4 Remote Play) z obchodu App Store.

 

Ďalšie funkcie vo verzii 6.50

 

 • Keď vysielaš prostredníctvom služby Niconico Live, môžeš už vybrať aj rozlíšenie 720p. Táto služba je k dispozícii iba v niektorých krajinách a oblastiach.
 • Teraz môžeš zmeniť priradenie tlačidiel na vykonávanie operácií potvrdzovania z tlačidla (kruh) na tlačidlo (krížik).
 • Vyber položku (Settings) (Nastavenia) > [System] (Systém) a potom označ políčko [Use (cross) Button for Enter] (Používať tlačidlo (krížik) ako Enter). Táto možnosť je k dispozícii iba v niektorých krajinách a oblastiach.

„Niconico Live“ je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti DWANGO Co., Ltd. IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v Spojených štátoch a iných krajinách a používa sa na základe licencie. App Store, iPad a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v Spojených štátoch a iných krajinách.

Hlavné funkcie v aktualizácii systémového softvéru 5.50

 

 • Ako správca rodiny, rodič alebo opatrovník môžeš teraz sledovať čas hrania dieťaťa (čas   , ktorý dieťa strávilo prihlásené do systému PS4™) a nastaviť podľa toho obmedzenia. Nastavenia času hrania pre jednotlivé deti je možné spravovať po výbere položiek  (Settings) (Nastavenia) > [Parental Controls/Family Management] (Rodičovská kontrola/Správa rodiny) > [Family Management (Správa rodiny).

ー       Teraz je možné zobraziť celkový čas, ktoré dieťa strávilo hraním za deň.

ー       Teraz je možné obmedziť čas hrania dieťaťa za deň a nastaviť hodiny, počas ktorých sa môže hrať. Zabráni sa tak hraniu v noci alebo v iných neželaných častiach dňa. Obmedzenia je možné nastaviť pre každý deň v týždni zvlášť.

ー       Po uplynutí nastaveného času hrania sa na obrazovke opakovane objaví oznámenie upozorňujúce dieťa, že čas hrania vypršal. Je možné tiež nastaviť, aby systém PS4™ automaticky dieťa odhlásil po vypršaní času hrania.

ー       Čas hrania dieťaťa je možné tiež skrátiť alebo predĺžiť pre aktuálny deň.

ー       Čas hrania dieťaťa je možné kedykoľvek zobraziť a spravovať na počítači alebo smartfóne pomocou aplikácie    (PlayStation App) alebo na tejto webovej lokalite.

https://www.playstation.com/acct/family

 • V časti  (Library) (Knižnica) pribudli nasledujúce funkcie.

ー       Ak si niekedy bol/-la odberateľom služby PlayStation®Plus, zobrazí sa označenie [PlayStation Plus]. Teraz môžeš sledovať všetky svoje bezplatné hry zo služby PS Plus.

ー       V zozname [Purchased] (Zakúpené) je teraz možné skryť nepotrebné hry a aplikácie. Zvýrazni hru alebo aplikáciu, stlač tlačidlo možnosti a potom vyber položku [Do Not Show Content Item in [Purchased]] (Nezobrazovať položku v časti Zakúpené).

Ďalšie nové alebo prepracované funkcie vo verzii 5.50

 • V časti  (Settings) (Nastavenia) > [Sound and Screen] (Zvuk a obraz) > [Video Output Settings] (Nastavenia výstupu videa) pribudla možnosť [Supersampling Mode] (Režim supersampling). Výberom tohto režimu sa vylepší kvalita obrazu v niektorých hrách, keď je systém PlayStation®4 Pro pripojený k televízoru s rozlíšením 2K alebo nižším. Toto nastavenie je k dispozícii len v systéme PlayStation®4 Pro.
 • Teraz môžeš prispôsobiť logá a pozadie prostredníctvom svojich obľúbených obrázkov. Na obrazovke výberu obrázkov vyber súbory obrázkov z úložného zariadenia USB. Prispôsob si čokoľvek z nasledujúcich prvkov.

ー       Tímové logo

ー       Profilový obrázok tímu

ー       Obrázok poradia pre domovskú obrazovku

ー       Obrázok pre skupinový rozhovor

 • Položka  (Online Friends) (Priatelia online) v rýchlej ponuke bola zmenená na  (Friends) (Priatelia). Môžeš si tu zobraziť priateľov online a vlastné zoznamy.
 • Boli vylepšené funkcie prehrávania hudby v rýchlej ponuke.
 • Teraz je možné vytvárať udalosti z obrazovky s profilom tímu. Na tejto obrazovke vyber položky [Events] (Udalosti) > [Create Event for This Team] (Vytvoriť udalosť pre tento tím).
 • Jednoducho vyhľadávaj hry, ktoré je možné hrať v systéme PlayStation®VR z domovskej obrazovky alebo z časti  (Library) (Knižnica). Vedľa podporovaných hier sa zobrazí (PS VR).
 • Oznámenia je teraz možné odstrániť. Výberom položky  (Notifications) (Oznámenia) zobraz zoznam oznámení, stlač tlačidlo možnosti a potom vyber položku [Delete] (Odstrániť).
 • Teraz si môžeš samostatne vybrať, kto si môže zobraziť zoznam tebou sledovaných hráčov a kto si môže zobraziť zoznam hráčov, ktorí ťa sledujú. Vyber položky  (Settings) (Nastavenia) > [Account Management] (Správa účtu) > [Privacy Settings] (Nastavenia súkromia) > [Friends | Connections] (Priatelia | Prepojenia).

Upozornenia

 • Aktualizáciu si nesťahuj ani neinštaluj inak než pomocou súboru s oficiálnou aktualizáciou, ktorý poskytuje online spoločnosť Sony Interactive Entertainment. Aktualizácie nesťahuj ani neinštaluj inak než spôsobom, ktorý je opísaný v dokumentácii k systému alebo na tomto webe. Ak si aktualizáciu stiahneš alebo nainštaluješ z iného zdroja, iným spôsobom alebo na systéme, ktorý bol akokoľvek upravený alebo zmenený, systém nemusí fungovať správne a nemusí byť možné nainštalovať údaje oficiálnej aktualizácie. Každá takáto činnosť môže mať za následok zneplatnenie záruky systému a stratu nároku na záručný servis a opravy od spoločnosti Sony Interactive Entertainment.
 • Systémový softvér neinštaluj krátko pred výpadkom prúdu alebo krátko po ňom.
 • Systém sa nesmie počas inštalácie vypnúť. Pri prerušení inštalácie sa môže systém poškodiť.
 • Je možné, že niektoré aplikácie a obsah bude možné používať až po aktualizácii systémového softvéru.

Systémový softvér

Používaním systémového softvéru alebo získaním prístupu k nemu vyjadruješ súhlas so všetkými aktuálnymi podmienkami tejto zmluvy. Aktuálnu kópiu tejto zmluvy nájdeš na adrese http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/, kde si zmluvu môžeš vytlačiť.

Spoločnosť Sony Interactive Entertainment môže na základe vlastného uváženia kedykoľvek upraviť podmienky tejto zmluvy vrátane akýchkoľvek podmienok stanovených v dokumentácii alebo príručke k systému PS4, prípadne môže upraviť obsah webovej stránky http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-oss/index.html.

Na tejto stránke si môžeš priebežne pozerať prípadné zmeny v tejto zmluve.
 
 

Tvoje možnosti

Postup aktualizácie

Systémový softvér systému PS4 je možné aktualizovať hociktorým z nižšie uvedených spôsobov.

 • Aktualizácia prostredníctvom internetu

  Systém aktualizuj pomocou funkcie sieťovej aktualizácie systému PS4.

  Na aktualizáciu budeš potrebovať:

  • systém PS4,
  • internetové pripojenie (drôtové alebo bezdrôtové).

  Pred použitím funkcie sieťovej aktualizácie je potrebné nakonfigurovať nastavenia siete systému PS4. Podrobnosti sú uvedené v používateľskej príručke k systému PS4.

  Na obrazovke funkcií vyber položky (Settings) (Nastavenia) > [System Software Update] (Aktualizácia systémového softvéru). Systém automaticky cez internet skontroluje, či máš najnovšiu verziu systémového softvéru. Ak je k dispozícii súbor aktualizácie s novšou verziou, stiahne sa do systému. Po skončení sťahovania sa v ľavom hornom rohu obrazovky zobrazí správa s oznámením. Na obrazovke funkcií vyber položky (Notifications) (Oznámenia) > [Downloads] (Stiahnuté súbory) a potom podľa pokynov na obrazovke vykonaj inštaláciu.

 • Aktualizácia pomocou disku

  Systém aktualizuj pomocou súboru aktualizácie, ktorý je uložený na hernom disku.

  Na aktualizáciu budeš potrebovať:

  • systém PS4,
  • disk so súborom aktualizácie.

  Keď prehráš disk, ktorý obsahuje novšiu verziu systémového softvéru, zobrazí sa obrazovka, ktorá ťa prevedie procesom aktualizácie. Podľa pokynov na obrazovke vykonaj aktualizáciu.

 • Aktualizácia pomocou počítača

  Tento spôsob aktualizácie je možné použiť v prípade, že systém PS4 nie je pripojený k internetu. Stiahni si súbor aktualizácie do počítača a potom ho ulož na úložné zariadenie USB. Uložený súbor skopíruj do úložnej pamäte systému PS4 a potom systém aktualizuj.

  Ak chceš vykonať štandardný postup aktualizácie, postupuj podľa krokov uvedených nižšie. Tu nájdeš postup inicializácie systému PS4 a novej inštalácie systémového softvéru (napríklad pri výmene pevného disku).

  Na aktualizáciu budeš potrebovať:

  • systém PS4,
  • počítač pripojený k internetu,
  • úložné zariadenie USB, napr. jednotku USB flash.

      * K dispozícii musí byť približne 460 MB voľného miesta.

  1. V počítači vytvor priečinok s názvom „PS4“. Vnútri tohto priečinka vytvor ďalší priečinok s názvom „UPDATE“ (Aktualizácia).

  2. Stiahni si súbor aktualizácie a ulož ho do priečinka „UPDATE“ vytvoreného v prvom kroku.

  Súbor ulož pod názvom „PS4UPDATE.PUP“.

  [STIAHNUŤ TERAZ] Kliknutím spustíš sťahovanie.

  3. Teraz presuň celý priečinok „PS4“ do koreňového priečinka úložného zariadenia USB.

  Úložné zariadenie USB pripoj k systému PS4 a potom na obrazovke funkcií vyber položky (Settings) (Nastavenia) > [System Software Update] (Aktualizácia systémového softvéru).

  Podľa pokynov na obrazovke vykonaj aktualizáciu.

  Ak systém PS4 nerozpozná súbor aktualizácie, skontroluj, či sú názvy priečinkov a názov súboru správne. Názvy priečinkov a názov súboru zadaj pomocou jednobajtových znakov a veľkých písmen.

 • Vykonanie novej inštalácie systémového softvéru

  Tento postup je určený pre prípad potreby inicializácie systému PS4 a novej inštalácie systémového softvéru (napríklad pri výmene pevného disku).

  Pri použití súboru aktualizácie na účely preinštalovania postupuj opatrne. Všetci používatelia a všetky údaje budú odstránené.

  Na aktualizáciu budeš potrebovať:

  • systém PS4,
  • počítač pripojený k internetu,
  • úložné zariadenie USB, napr. jednotku USB flash.

      * K dispozícii musí byť približne 1.1 GB voľného miesta.

  1. Na úložnom zariadení USB vytvor priečinky na uloženie aktualizačného súboru.

  V počítači vytvor priečinok s názvom „PS4“. Vnútri tohto priečinka vytvor ďalší priečinok s názvom „UPDATE“ (Aktualizácia).

  2. Stiahni si súbor aktualizácie a ulož ho do priečinka „UPDATE“ vytvoreného v prvom kroku.

  Súbor ulož pod názvom „PS4UPDATE.PUP“.

  [STIAHNUŤ TERAZ] Kliknutím spustíš sťahovanie.

  3. Úplne vypni napájanie systému PS4.

  Skontroluj, či indikátor napájania nesvieti. Ak indikátor napájania svieti naoranžovo, dotkni sa tlačidla napájania na systéme PS4 a podrž ho aspoň sedem sekúnd (kým systém nepípne druhýkrát).

  4. Úložné zariadenie USB, na ktorom je uložený súbor aktualizácie, pripoj k systému PS4. Potom sa aspoň na sedem sekúnd dotkni tlačidla napájania. Systém PS4 sa spustí v núdzovom režime.

  5. Vyber položku [Initialize PS4 (Reinstall System Software)] (Inicializovať systém PS4 (Preinštalovať systémový softvér)).

  Podľa pokynov na obrazovke vykonaj aktualizáciu.

  Ak systém PS4 nerozpozná súbor aktualizácie, skontroluj, či sú názvy priečinkov a názov súboru správne. Názvy priečinkov a názov súboru zadaj pomocou jednobajtových znakov a veľkých písmen.