Získaj najnovšiu aktualizáciu

Softvér pre systém PS3

 
 
 
 

Aktualizácia funkcií

Aktualizácia systémového softvéru 4.86

Aktualizácia systémového softvéru pre systém PlayStation 3 bola vydaná 31/03/20. Na prevzatie systémového softvéru verzie 4.86 pre systém PS3 budeš potrebovať minimálne 200 MB voľného miesta na pevnom disku systému PS3 (Aktualizácia systému) alebo na odpojiteľnom pamäťovom médiu (Aktualizácia počítača).

Hlavné funkcie v aktualizácii systémového softvéru verzie 4.86:

 • Táto aktualizácia systémového softvéru zlepšuje kvalitu výkonnosti systému.

Poznámka:

 • V závislosti od softvérového titulu je možné, že jeho obsah budeš môcť hrať až po aktualizácii systémového softvéru pre systém PS3.
 • Procesy aktualizácie vykonávaj výlučne pomocou oficiálnych aktualizácii, ktoré spoločnosť Sony Interactive Entertainment poskytuje cez sieť alebo na diskovom médiu, a aktualizácie vykonávaj výlučne metódami popísanými v dokumentácii k produktu na tejto stránke. Nepoužívaj iné ako vyššie uvedené aktualizácie a metódy. Ak aktualizáciu vykonáš pomocou iného zdroja alebo inou metódou, prípadne na systéme PS3, ktorý bol akokoľvek upravený alebo zmenený, systém PS3 nemusí fungovať správne a nemusí byť možné nainštalovať oficiálnu aktualizáciu. Každá takáto činnosť môže mať za následok zneplatnenie záruky systému PS3 a stratu nároku na záručný servis a opravy od spoločnosti Sony Interactive Entertainment.
 
 

Tvoje možnosti

Postup aktualizácie

Systémový softvér systému PS3 je možné aktualizovať hociktorým z nižšie uvedených spôsobov.

 • Aktualizácia prostredníctvom internetu

  Stiahni si aktualizáciu z internetu priamo do systému. Najnovšia aktualizácia sa automaticky stiahne.

  • Vyber položky [Settings] (Nastavenia) > [System Update] (Aktualizácia systému).
  • Vyber položku [Update via Internet] (Aktualizovať cez internet). Stiahni si najnovšiu aktualizáciu z internetu. Podľa pokynov na obrazovke dokonči postup.
 • Aktualizácia pomocou disku

  Systém aktualizuj pomocou súboru aktualizácie, ktorý je uložený na hernom disku.

  Na aktualizáciu budeš potrebovať:

  • Systém PS3
  • disk so súborom aktualizácie.

  Keď prehráš disk, ktorý obsahuje novšiu verziu systémového softvéru, zobrazí sa obrazovka, ktorá ťa prevedie procesom aktualizácie. Podľa pokynov na obrazovke vykonaj aktualizáciu.

 • Aktualizácia pomocou počítača

  Tento spôsob aktualizácie je možné použiť v prípade, že systém PS3 nie je pripojený k internetu. Stiahni si súbor aktualizácie do počítača a potom ho ulož na úložné zariadenie USB. Uložený súbor skopíruj do úložnej pamäte systému PS3 a potom systém aktualizuj.

  Ak chceš vykonať štandardný postup aktualizácie, postupuj podľa krokov uvedených nižšie. 

  Na aktualizáciu budeš potrebovať:

  • Systém PS3
  • počítač pripojený k internetu,
  • úložné zariadenie USB, napr. jednotku USB flash.

      * K dispozícii musí byť približne 320 MB voľného miesta.

  1. Na úložnom zariadení USB vytvor priečinky na uloženie aktualizačného súboru.

  V počítači vytvor priečinok s názvom „PS3“. Vnútri tohto priečinka vytvor ďalší priečinok s názvom „UPDATE“ (Aktualizácia).

  2. Stiahni si súbor aktualizácie a ulož ho do priečinka „UPDATE“ vytvoreného v prvom kroku.

  Súbor ulož pod názvom „PS3UPDAT.PUP“.

  [STIAHNUŤ TERAZ] Kliknutím spustíš sťahovanie.

  3. Úložné zariadenie USB, na ktorom je uložený súbor aktualizácie, pripoj k systému PS3 a potom na obrazovke funkcií vyber položky (Settings) (Nastavenia) > [System Software Update] (Aktualizácia systémového softvéru).

  Podľa pokynov na obrazovke vykonaj aktualizáciu.

  Ak systém PS3 nerozpozná súbor aktualizácie, skontroluj, či sú názvy priečinkov a názov súboru správne. Názvy priečinkov a názov súboru zadaj pomocou jednobajtových znakov a veľkých písmen.