Oficiálny sprievodca hrou God of War na PlayStation

Severské divočiny sú hrozivým miestom pre nepripravených. Ak si chceš byť istý, že si pripravený na svoju odyseu, zoznám sa so základmi boja, preskúmaj tradície legendárneho prostredia a pozri sa na nepriateľov, ktorým budeš čeliť.

Oficiálny sprievodca hrou God of War na PlayStation

Severské divočiny sú hrozivým miestom pre nepripravených. Ak si chceš byť istý, že si pripravený na svoju odyseu, zoznám sa so základmi boja, preskúmaj tradície legendárneho prostredia a pozri sa na nepriateľov, ktorým budeš čeliť.

Ovládnutie boja v God of War

Spôsobovanie škôd

Súboje v hre God of War sú brutálne, taktické a rozmanité; tajomstvom víťazstva je vedieť, ako a kedy kombinovať rôzne Kratosové schopnosti. 

 • R1 a R2 predstavujú tvoje najzákladnejšie útoky – ľahké a ťažké (v tomto poradí). Rôznymi spôsobmi ich kombinuj a vytváraj drvivé kombinácie.
 • Podržaním L2 zdvihneš svoju sekeru Leviatan a pomocou R1 a R2 ju následne vrhneš. R1 vrhne sekeru horizontálne, čo je perfektné pre podrazenie nepriateľov, zatiaľ čo R2 vykoná vrh  vertikálne, ktorý spôsobuje maximálne poškodenie.
 • Stlačením tlačidla trojuholníka privoláš sekeru Leviatan po hodení späť k sebe. Ak budeš stále držať L2, zameriavač ju bude počas spiatočnej cesty navádzať, čo ti umožní nečakane zasiahnuť nepriateľov.
 • Ak Kratos v rukách nič nedrží, má úplne inú sadu útokov holými rukami, opäť ide o zmes ťažkých a ľahkých útokov priradených tlačidlám R1 a R2 .
 • Ochromených nepriateľov je možné doraziť brutálnymi koncovými údermi; akonáhle sa nad omráčenými nepriateľmi objaví výzva tlačidla „R3“, stlačením urobíš likvidáciu.
 • Ak svieti ukazovateľ Sparťanskej zúrivosti (pod ukazovateľom zdravia), spoločným stlačením L3 a R3ju uvoľníš a rozpútaš ničivý režim šialenstva, v ktorom spôsobuješ obrovské škody.

Sebaobrana

Krytie

Podržaním L1 zdvihneš Kratov Ochrancov štít. Dokáže ťa ochrániť pred poškodením v rade situácií, nie však pred všetkým. Dávaj pozor, či sa okolo nepriateľského útoku neobjaví žltý kruh: ten znamená, že útok sa dá vykryť. 

Uhýbanie

Ak je kruh okolo nepriateľského útoku červený, nie je možné útok vykryť. Jedným ťuknutím na krúžok sa vyhneš úderu, u silnejšieho útoku potom rýchlym dvojitým ťuknutím na krúžok  spolu s držaním ľavej páčky urobíš úhybný kotúľ.

Odrážanie

Kliknutím na L1 tesne pred tým, ako udrie útok, ktorý je možné vykryť, tento útok vykryješ pomocou Ochrancovho štítu, odkloníš nepriateľa späť a ponecháš ho úplne nechráneného voči následnému brutálnemu protiútoku.

Povely Atreovi

Atreove útoky na dlhšiu vzdialenosť sú neoceniteľnou pomocou pri boji s odolnými nepriateľmi. Jednoducho ťukni na tlačidlo štvorčeka  a Atreus vystrelí zo svojho luku Pazúr. V predvolenom nastavení cieli na nepriateľa, na ktorého je Kratos zameraný, ale môžeš mu prikázať, aby vystrelil na konkrétny cieľ tým, že na neho najskôr zamieriš tlačidlom L2 .

Počas tvojho postupu hrou získa Atreus prístup k rozličným typom šípov, ktoré majú unikátne účinky. Ťuknutím na smerové tlačidlo nahor jednoducho prepínaš medzi typmi šípov.

Ako chlapec získa viac sebavedomia v boji, bude schopný premôcť nepriateľov svojimi útokmi na blízko a odhaliť ich tak tvojim útokom sekerou Leviatan. Najprv budeš musieť túto schopnosť odomknúť v záložke zručností v ponuke hry.

Poznaj svojho nepriateľa

Atreov bestiár

Ak budeš mať problémy poraziť niektorého z nepriateľských tvorov, prečítaj si Atreov bestiár, ktorý je neoceniteľným zdrojom informácií. 

V ponuke pauza vyber záložku Kódex (Codex) a zvoľ Bestiár (Bestiary). Tu si Atreus zapisuje informácie o všetkých nepriateľoch, ktoré počas cesty stretne, a časom pridáva aj užitočné rady, ako ich poraziť.

Úrovne nepriateľov

Blokuješ, uhýbáš sa a odrážaš útoky ako boh? Prečítal si si tipy a najlepšie stratégie v Bestiáry, a napriek tomu ťa nepriateľ opäť premohol? Možno máš len nedostatočnú úroveň.

Pod ukazovateľom zdravia každého nepriateľa je uvedené číslo značiace jeho úroveň. Ak je jeho úroveň vyššia ako Kratova, môže byť príliš silný. Skúmaj svet, vylepšuj svoje vybavenie a vráť sa silnejší.

Porozumenie Kratových schopností

Počas svojho prieskumu Midgardu (a ďalších svetov) narazíš na nové typy zbroje, ktoré zvyšujú Kratosové predvolené atribúty. Vylepšovaním výbavy u kováčov tieto atribúty môžeš ešte zvýšiť a súboje sa tak pre teba stanú oveľa jednoduchšie. Maj na pamäti, že je potrebné vylepšovať správne atribúty, ktoré sú vhodné pre prekonanie danej situácie.

Kľúčové atribúty

Sila

Určuje Kratovu čistú silu. Vyšší atribút sily zvyšuje poškodenie všetkých štandardných útokov (neplatí pre runové útoky).

Runová sila

Určuje silu runových schopností. Vyšší atribút runovej sily zvyšuje silu poškodenia živlami, ale nezvyšuje poškodenie udeľované normálnymi útokmi.

Obrana

Pomáha odolávať dopadom prichádzajúcich útokov a znižuje poškodenie spôsobené všetkými typmi nepriateľov. 

Šťastie

Zvyšuje šancu, že sa v boji aktivujú dodatočné schopnosti z očarovania zbroje a zbraní, a tiež zvyšuje množstvo získaných skúseností a striebra.

Vitalita

Zvyšuje Kratove maximálne zdravie a odolnosť proti ochromeniu. Kratovo maximálne zdravie tiež môžeš posilniť zbieraním Iðunniných jabĺk, ktoré po svete nájdeš vnútri uzamknutých nornirských truhlíc.

Obnova schopností

Vyššia obnova znižuje čas, po ktorý musíš čakať, než budeš môcť znovu aktivovať runový útok, privolanie alebo schopnosť talizmanu. Tieto špeciálne schopnosti počas svojej cesty postupne odomykáš.

Zbrane, zbroje a talizmany

Okrem svojej božskej sily sa musíš postarať aj o to, aby si bol do boja riadne vyzbrojený. To znamená zbierať, vyrábať a vylepšovať zbroj a starať sa o zbrane.

Úprava zbraní

Očarená sekera Leviatan je prvá z dvoch zbraní, ktorými budeš vládnuť (okrem holých pästí). Počas cesty ju možeš vylepšovať a pridávať jej nové mocné pohyby a zvyšovať atribúty fyzického poškodenia a poškodenia živlami. 

 • Vylepšenia sekery: Hľadaj veľmi vzácny materiál známy ako Zmrznutý plameň. Vďaka nemu môžeš nechať kováča Broka alebo Sindriho svoju sekeru Leviatan trvalo vylepšiť vo všetkých jej vlastnostiach – a to vrátane vzhľadu.
 • Hlavica sekery: Základnú časť rukoväte sekery, ktorej sa tiež hovorí „hlavica“, je možné nahradiť celým radom rôznych variantov, z ktorých každý má svoje jedinečné vlastnosti a bonusy. Kúpiť ich môžeš od Broka alebo Sindriho, prípadne ich nájdeš v truhlách po celom Midgarde.
 • Runy: V hlave sekery Leviatan sú dve pozície, do ktorých môžeš vložiť runy. Tieto runy, ktoré sa nachádzajú po celom Midgarde, ťa obdaria špeciálnymi útokmi živlami, ktoré je možné vyvolať podržaním L1 a stlačením R1 či R2.
 • Vylepšenia run: Každú runu je možné vylepšiť, čím sa rozšíri sada pohybov, ktoré sú k nej priradené, a zlepšia sa atribúty, ako je „poškodenie“ alebo „omráčenie“. 

Kratova zbroj

Paže, hrudník a pás

Každú časť Kratosovej zbroje je možné vymeniť, upraviť a vylepšiť, a tak prispôsobiť Kratosové silné stránky obľúbenému hernému štýlu. Zbieraj desiatky častí aj množstvo kompletných sád (ktoré je možné vzájomne kombinovať) a nos správne materiály trpaslíkom Brokovi a Sindrimu, aby ich vylepšili.

Talizmany

Okrem Kratosovej zbroje sa môžeš vybaviť tiež talizmanom, ktorý nielenže sám o sebe prináša vlastné výhody tvojim kľúčovým atribútom, ale pridáva aj unikátnu špeciálnu runovú schopnosť, ktorú je možné aktivovať podržaním L1 a stlačením tlačidla X.

Očarovanie

Niektoré časti zbroje obsahujú pozície, do ktorých môžeš vložiť rúnové očarovanie. Tieto očarovania majú rôzne druhy a vzácnosť a okrem toho, že zvyšujú tvoje kľúčové atribúty, pridávajú tiež špecifické výhody, ktoré je možné aktivovať v bitke.  

Atreova zbroj a zbrane

Atreus síce nemá tak rozsiahlu výzbroj a zručnosti ako Kratos, ale aj tak má rad možností a vylepšení, ktoré treba zvážiť. 

 • Sady zbroje: V priebehu dobrodružstva môžeš nazbierať niekoľko zbrojí, z ktorých každá posilní niektoré Atreove atribúty a ovplyvní jeho efektivitu v boji. 
 • Runy: Atreov luk Pazúr je možné tiež vybaviť runami. Tieto runy pridávajú špeciálne útoky živlami, ktoré je možné vyvolať podržaním tlačidla štvorček .
 • Kúzelné šípy: Pri putovaní svetom objavíš nové typy šípov, ktoré môže Atreus používať. Tie majú rôzne živelné účinky, ktoré pôsobia nielen na nepriateľov, ale aj na prostredie. Stlačením hore na smerovom ovládači prepínaš medzi rôznymi typmi šípov.

Rozširovanie schopností

V úvodných hodinách hry God of War sa Kratos vzdal svojej násilnej minulosti a žije v relatívnom pokoji. Keď sa však vydáva do sveta Midgardu, brutálne stretnutia a nové hrozby prebudia jeho spiace schopnosti.

Skúsenosť a zvyšovanie úrovne

Za splnenie úloh, prekonanie nepriateľov a postup v príbehu získava Kratos skúsenosť (jej presné množstvo však závisí od atribútu šťastia), ktorú je možné použiť na odomknutie nových techník a vylepšenie iných.

Zručnosti

Kratos a Atreus majú štyri plné sady pohybov, ktoré je možné v priebehu dobrodružstva rozšíriť: dve budeš mať hneď na začiatku a ďalšie objavíš v priebehu hry.

Pomocou skúsenosti môžeš pridávať nové útoky, ktoré sa kombinujú s tými existujúcimi, alebo svoje obľúbené útoky rozširovať o nadväzujúce pohyby a techniky. Aby si sa však k niektorým z nich mohol dostať, musíš najprv vylepšiť svoje zbrane, takže svoje body skúsenosti míňaj rozumne.

Sekera Leviatan

Obsahuje dva stromy zručností, jeden pre boj na diaľku a druhý pre boj na blízko.

Ochrancov štít

Obsahuje dva stromy zručností, jeden pre boj so štítom (vrátane všetkých útokov holými rukami) a druhý pre schopnosti Sparťanskej zúrivosti.

Luk Pazúr

Obsahuje dva stromy zručností, jeden pre boj kúzlami (ktorý Atreovým útokom pridáva jedinečné čarovné efekty) a druhý pre experta v boji.

Runové schopnosti

V priebehu dobrodružstva budeš zbierať desiatky run, ktoré vylepšujú Kratosové a Atreove zbrane o špeciálne pohyby a schopnosti. Každú z nich je možné vylepšiť pomocou bodov skúsenosti.

Vylepšenie runových schopností nielen zlepší účinnosť týchto útokov, ale môže ich tiež modifikovať ďalšími útokmi a efektami. 

Svet mýtov a legiend

Zoznám sa s niektorými hrozivými bytosťami, ktoré na svojej nebezpečnej výprave stretneš. Staň sa svedkom ich premeny zo skíc cez digitálne kresby až po plne animované herné postavy.

Draugr

Nemŕtvi bojovníci, ktorých duše boli príliš silné a tvrdohlavé, aby opustili ríšu smrteľníkov, a ich znetvorené formy sú teraz pomalé a predvídateľné. Využi to vo svoj prospech, keď budeš čeliť ich lenivým útokom.

 

Trolovia

Hovorí sa, že ani jeden trol v Midgarde nie je rovnaký, ale napriek tomu majú tieto monštrá niečo spoločné: nesmiernu silu. Dokonca aj Ochráncov štít má ťažkosti pri odrážaní ich mocných úderov, preto si dávaj na ich útoky pozor, vyhni sa im a vyraz do protiútoku.

Zmŕtvychvstalý

Ohavné čarodejnice zdeformované svojou horlivou oddanosťou mágii Seiðr sú príliš obratné aj pre tie najrýchlejšie útoky sekerou Leviatan. Pomocou Atreových šípov ich môžeš ochromiť a následne zlikvidovať.

Editions

God of War™ Digital Deluxe Edition

  God of War™

   God of War Comic Book 1

    Platform:
    PS4
    Release:
    3/10/2019
    Publisher:
    Sony Interactive Entertainment Europe
    Genre:
    Action, Adventure
    Voice:
    English, French (France), German, Italian
    Screen Languages:
    Dutch, English, French (France), German, Italian, Turkish
    To play this game on PS5, your system may need to be updated to the latest system software. Although this game is playable on PS5, some features available on PS4 may be absent. See PlayStation.com/bc for more details.

    Download of this product is subject to the PlayStation Network Terms of Service and our Software Usage Terms plus any specific additional conditions applying to this product. If you do not wish to accept these terms, do not download this product. See Terms of Service for more important information.

    One-time licence fee to download to multiple PS4 systems. Sign in to PlayStation Network is not required to use this on your primary PS4, but is required for use on other PS4 systems.

    See Health Warnings for important health information before using this product.

    Library programs ©Sony Interactive Entertainment Inc. exclusively licensed to Sony Interactive Entertainment Europe. Software Usage Terms apply, See eu.playstation.com/legal for full usage rights.
    God of War™ ©2018 Sony Interactive Entertainment LLC. Published by Sony Interactive Entertainment Europe Limited. Developed by SIE Santa Monica Studio. “God of War” is a trademark or a registered trademark of Sony Interactive Entertainment Europe. All rights reserved.