Naše produkty

Ako sme znížili vplyv našich produktov na životné prostredie:

Energetická účinnosť

Uhlíková stopa

Efektívnosť využívania zdrojov

Nebezpečné látky

Energetická účinnosť

Koľko energie spotrebúva moja konzola?

Ak chceš zistiť spotrebu energie svojej konzoly, pozri si tabuľku nižšie*:

CUH-10xx         148 – 155 kWh/rok

CUH-11xx         133 – 140 kWh/rok

CUH-12xx         109 – 111 kWh/rok

CUH-20xx         84 – 89 kWh/rok

CUH-21xx         82 – 86 kWh/rok

CUH-22xx         81 – 85 kWh/rok

CUH-70xx         121 – 123 kWh/rok

CUH-71xx         125 – 127 kWh/rok

CUH-72xx         124 – 125 kWh/rok

*Poznámka: Tieto údaje vychádzajú z meraní energie pre konzoly v Spojenom kráľovstve, pričom sa predpokladá priemerné používanie približne 3 hodiny denne (NRDC, 2014). Na porovnanie, priemerná domácnosť v USA spotrebuje približne 10 972 kWh/rok (Správa pre energetické informácie USA, 2019). Informácie o tom, ako zistíš svoj model konzoly, nájdeš na webovej stránke https://www.playstation.com/en-gb/get-help/help-library/system---hardware/general-information/where-to-find-ps4-serial-model-number/.

Ako môžem minimalizovať spotrebu energie svojej konzoly?

Aktivuj automatické vypnutie

Ak chceš konzolu nastaviť tak, aby si minimalizoval spotrebu energie, dbaj na to, aby si mal aktivované automatické vypnutie. Tým zabezpečíš, aby sa konzola po určitom období nečinnosti vypla. Štandardné nastavenie automatického vypnutia je po štyroch hodinách prehrávania médií a po 20 minútach (v Európe) alebo jednej hodine (vo zvyšku sveta) vo všetkých ostatných režimoch. Tieto nastavenia si môžeš ponechať alebo si môžeš vybrať čas, aký ti vyhovuje. 

Pokyny k prispôsobeniu nastavení riadenia energie nájdeš v časti Settings (Nastavenia)>Set Time Until PS4 Turns Off (Nastavenie času do vypnutia konzoly PS4) v Používateľskej príručke konzoly PS4.

Vyber si svoje nastavenia režimu odpočinku 

V režime odpočinku sú k dispozícii rôzne funkcie, ktoré ti môžu pomôcť znížiť spotrebu energie v závislosti od tvojich preferencií. Ak chceš optimalizovať svoju konzolu, zváž tieto otázky:

Vyber si svoje nastavenia režimu odpočinku 

V režime odpočinku sú k dispozícii rôzne funkcie, ktoré ti môžu pomôcť šetriť energiu   v závislosti od tvojich preferencií. Ak chceš optimalizovať svoju konzolu, zváž tieto otázky:

Pokyny k nastaveniu funkcií dostupných v režime odpočinku nájdeš v časti Settings (Nastavenia)>Set Features Available in Rest Mode (Nastavenie funkcií dostupných v režime odpočinku) v Používateľskej príručke konzoly PS4

Pokyny k nastaveniu funkcií dostupných v režime odpočinku nájdeš v časti Settings (Nastavenia)>Set Features Available in Rest Mode (Nastavenie funkcií dostupných v režime odpočinku) v Používateľskej príručke konzoly PS4

Uhlíková stopa

Aký je uhlíkový vplyv hrania?

Uhlíková stopa hrania závisí od mnohých faktorov vrátane toho, v akej krajine žiješ a ktorý model konzoly vlastníš. Dva z najdôležitejších faktorov sú veľkosť hry a celkový čas, ktorý stráviš jej hraním (počas celej jej životnosti). Tieto rôzne faktory sme analyzovali, aby sme identifikovali najlepšie spôsoby hrania z hľadiska emisií uhlíka na hodinu hry. 

Digitálna verzus fyzická:

Odhadujeme, že v súčasnosti sú so sťahovaním v porovnaní s diskami a streamovaním spojené najmenšie emisie uhlíka (na úrovni priemerne 0,05 kg ekvivalentu CO2 na hodinu hrania na najnovšom systéme PS4). Ide o pomerne nízku úroveň v porovnaní s typickým herným počítačom (odhadovaná hodnota približne 0,09 kg ekvivalentu CO2 na hodinu). 

Vo všeobecnosti je hranie v porovnaní s inými voľnočasovými aktivitami, najmä tými, pri ktorých sa vyžaduje doprava (napr. návšteva kina sa odhaduje na 2,4 kg ekvivalentu CO2 na hodinu), nízkouhlíkovou činnosťou. Druckman et al. (2012)*. 

Dĺžka hrania:

Na uhlíkovú stopu má vplyv celkový čas, ktorý stráviš hraním hry (počas celej jej životnosti). Odhadujeme napríklad, že so streamovaním pomocou služby PS Now sú spojené v priemere najnižšie emisie uhlíka pri štyroch až piatich hodinách celkového (počas celej životnosti) hrania v porovnaní so sťahovaním alebo až 20 hodín v porovnaní s diskom na systém PlayStation. 

Veľkosť súboru hry:

Rovnako dôležitá je aj veľkosť súboru hry. Odhadujeme, že v prípade menších hier do 5 GB sú spojené najnižšie celkové emisie uhlíka so sťahovaním v porovnaní so streamovaním a diskom.

V prípade väčších hier odhadujeme, že najnižšie emisie uhlíka sú spojené so streamovaním prostredníctvom služby PS Now, ak sa hrá celkovo iba počas niekoľkých hodín, ale so sťahovaním sa spájajú najnižšie emisie, ak sa chceš hrať dlhšie*.

Služba PS Now ti umožňuje vyskúšať stovky hier takmer okamžite a môže znížiť uhlíkovú stopu spôsobenú používaním tvojej konzoly, ak si hry požičiaš alebo ich pred nákupom (stiahnutím) vyskúšaš.

*So sťahovaním hier s veľkosťou súboru väčšou ako 10 GB sa spájajú najnižšie emisie uhlíka, ak hru hráš celkovo dlhšie ako 3,5 hodiny. Disky a sťahovanie majú podobný uhlíkový vplyv pri celkovej dĺžke hrania viac ako 200 hodín v prípade súborov s veľkosťou minimálne 10 GB.

Tieto odhady zahŕňajú emisie uhlíka, ktoré sa tvoria pri hraní na konzole, ako aj pri výrobe konzol a diskov, preprave k maloobchodníkom, doručení alebo vyzdvihnutí z obchodu a pri spracovaní produktu na konci jeho životnosti (napr. recyklácii alebo likvidácii).  

Sú do nich zahrnuté aj emisie uhlíka, ktoré sa tvoria pri digitálnych a sieťových činnostiach od vývoja hier a výrobu softvéru až po prenos údajov cez internet a energiu spotrebovanú servermi, ktoré sa používajú na prevádzku siete PS Network a služby PS Now. 

Tieto odhady vychádzajú zo štúdie, v ktorej sa použili priemerné európske údaje, ktoré sú však reprezentatívne aj v prípade streamovania z cloudu v iných regiónoch, kde je v súčasnosti dostupná služba PS Now.

Tieto odhady sa v budúcnosti pravdepodobne zmenia, keďže výkon a efektívnosť výpočtovej techniky a internetu sa postupne zlepšuje. Odhaduje sa napríklad, že energia použitá na prenos údajov cez internet sa každé dva roky od roku 2000 o polovicu zmenšuje (Aslan et al., 2018). Služba PlayStation Now je navyše stále pomerne nová a my budeme ďalej skúmať uhlíkovú stopu a efektívnosť hrania.

*Rozsah štúdie Druckman et al. (2012) zahŕňa intenzitu emisií uhlíka pri doprave a emisie späté so zábavnými a kultúrnymi činnosťami (napríklad s návštevou kina či divadla) a so športami vykonávanými vonku.    

Čo sme urobili, aby sme znížili uhlíkový vplyv našich produktov a služieb?

Vyvinuli sme významné úsilie, aby sme znížili spotrebu energie systému PS4 pomocou energeticky efektívnych technológií, ako je:

 • Systém na čipe (System-on-a-Chip, SoC): Spája viaceré komponenty, ako je hlavný procesor a grafický procesor, na jeden čip.
 • Zmenšenie komponentov: Komponenty v procesore sú menšie a efektívnejšie.
 • Škálovanie energie: Procesor konzoly efektívne zvýši alebo zníži spotrebu energie v závislosti od výkonu hry alebo aplikácie.
 • Efektívne dodávanie energie.  
 • Režimy odpočinku s úsporou energie, ako je Suspend-to-RAM, ktorý konzole umožňuje prejsť do režimu odpočinku pri pozastavení hry alebo aplikácie.

Odhadujeme, že emisie uhlíka, ktorým sme sa doposiaľ vyhli, už predstavujú takmer 16 miliónov metrických ton a do roku 2030* sa zvýšia na odhadovaných 30 miliónov metrických ton (čo zodpovedá emisiám CO2 Dánska za rok 2017).    

Naša konzola ďalšej generácie PlayStation®5 bude navyše obsahovať možnosť pozastaviť hru s oveľa menšou spotrebou energie ako konzola PS4 (odhadujeme, že to možno dosiahnuť na úrovni približne 0,5 W). Ak si túto funkciu aktivuje iba milión používateľov, ušetrí sa energia rovná priemernej ročnej spotrebe elektriny 1 000 domácností v USA.

*Približne 1,8 Mt ekvivalentu CO2 je výsledkom súladu s požiadavkami na režim pohotovosti a režim pohotovosti pri zapojení v sieti v rámci smernice Európskej únie o režime pohotovosti ((ES) č. 127/2008 zmenené nariadením (ES) č. 801/2013) v krajinách EÚ.

Viacero opatrení na dosiahnutie energetickej efektívnosti sa používa aj v rámci našich cloudových herných serverov s cieľom znížiť spotrebu energie. Patria medzi ne:

 • Efektívne dodávky energie
 • Efektívne zdieľané a riadené chladenie
 • Efektívne energetické stavy nečinnosti
 • Energetické riadenie serverov

Efektívnosť využívania zdrojov

Optimalizácia produktov

 • Od uvedenia konzoly PlayStation 4 na trh v roku 2013 sme jej váhu v porovnaní s jej predchodcom znížili o 23 %. 
 • V tomto období sme zmenšili aj veľkosť konzoly PlayStation 4 o viac než 30 %, lebo vďaka zlepšeniam energetickej efektívnosti jednotka produkuje menej tepla. Keďže vzniká menej tepla, vnútorné časti potrebné na chladenie jednotky sa zmenšili. 
 • Vďaka menšej veľkosti sa konzoly takisto efektívnejšie prevážajú, čím sa ešte viac zmenšuje celková uhlíková stopa.  
 • Krycie časti a rámy tela konzoly PlayStation 4 pozostávajú z recyklovateľných komponentov z ABS a polykarbonátu. 
 • Plastové časti v našich konzolách vážiace viac než 100 g možno odstrániť pomocou nástrojov, ktoré sú osobám vykonávajúcim recykláciu komerčne dostupné.
 • Vždy, keď je to možné*, označujeme plastové komponenty, ktoré vážia minimálne 20 g, štítkom s ich zložením, aby sa počas recyklácie dali jednoducho identifikovať jednotlivé plasty. Plastové komponenty s hmotnosťou menšou ako 20 g označujeme štítkom, ak obsahujú najmenej 1 % (podľa hmotnosti) látok spomaľujúcich horenie. 

*S nasledovnými výnimkami:

 • Diel má na označenie dostupný rovný povrch menší ako 1 cm2
 • Výkonnosť alebo funkcia dielu by bola narušená, napr. v prípade tlačidiel s hmatovým povrchom, plastových šošoviek alebo zobrazovacích obrazoviek.
 • Externé priehľadné časti
 • Označenie nie je technicky možné z dôvodu osobitného spôsobu výroby plastu použitého v danom dieli, napr. pri tvárnení vytláčaním. 

Oprava a likvidácia 

Poskytujeme záručné a mimozáručné opravy našich konzol. Na zabezpečenie tejto služby poskytujeme technické dokumenty autorizovaným opravárskym strediskám a zaisťujeme, aby mali k dispozícii náhradné diely. Kľúčové komponenty našich konzol sú navyše navrhnuté tak, aby sa dali rozobrať nedeštruktívnym spôsobom.

Naše balenie

Neustále preskúmavame balenie, aby sme zabezpečili použitie minimálneho množstva materiálov potrebného na bezpečné doručenie produktov zákazníkom. 

 • V roku 2018 sme zmenšili kartónové balenie (príslušenstvo, škatuľa a puzdro) kostry konzoly PS4 CUH-20xx o 13 % v porovnaní s kostrou konzoly PS4 CUH-12xx. Zároveň sme znížili hmotnosť plastového podnosu v balení slúchadiel s mikrofónom Gold Stereo približne o 44 %. 
 • Aby sme zväčšili možnosť recyklácie balenia, v prípade konzoly PlayStation 4 používame kartónové balenie, nie EPS (polystyrén).
 • V rámci amerického regiónu predaja sme v roku 2013 začali používať balenie periférnych zariadení z PET fliaš odhodených spotrebiteľmi. Nespoliehame sa teda iba na odpadový plast z výroby. Zachovala sa rovnaká úroveň kvality, zatiaľ čo sa obmedzila likvidácia jednorazových plastov, keďže sa dopyt presunul na použité fľaše od vody, ktoré by inak mohli skončiť na skládke. 
 • Podobne v európskom regióne sa 50 – 55 % plastového balenia ovládača DualShock®4 vyrába z recyklovaných materiálov.    

* Dostupnosť modelov sa môže v jednotlivých regiónoch a krajinách líšiť

Nebezpečné látky

Spoločnosť Sony sa zameriava na postupné odstraňovanie „environmentálne kontrolovaných látok“ zo svojich produktov. Vedieme zoznam látok s obmedzením v súlade s vlastnými globálnymi štandardmi riadenia environmentálnych a zdravotných rizík chemikálií v rámci našich operácií a dodávateľských reťazcov.     

Žiadne batérie a obrazovky použité v našich produktoch (napríklad v prípade ovládača DualShock4 a systému PlayStation®VR) neobsahujú ortuť. Ortuť sa často používa v batériách a obrazovkách, ale pri nesprávnej likvidácii môže spôsobiť znečistenie životného prostredia.

Vo vonkajších plastových krytoch nepoužívame látky spomaľujúce horenie na báze chlóru ani brómu. Navyše poskytujeme informácie o odstraňovaní kľúčových komponentov na účel opätovného použitia, recyklácie a spracovania na konci životnosti.

Recyklácia produktov

Európa

Pomohli sme vytvoriť viacero systémov recyklácie (podporujúcich súlad s predpismi o OEEZ, batériách a balení) v celej Európe, aby sme zabezpečili zbieranie, recykláciu a spracovanie našich výrobkov, batérií a balení na konci ich životnosti. Každý rok minieme v regióne na financovanie týchto operácií približne 1,5 milióna EUR.

Odpad z elektrických a elektronických zariadení:

Spoločnosť Sony Interactive Entertainment dodržiava smernicu EÚ o OEEZ (smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení). Produkty sú označené podľa prílohy IX a v súlade s usmernením v európskej norme EN 50419, ako sa uvádza nižšie:

Tento štítok označuje, že tento výrobok by sa nemal likvidovať s odpadom z domácnosti. Mal by sa odovzdať v príslušnom zariadení, aby sa umožnilo jeho opätovné zužitkovanie a recyklácia.

Batérie:

Batérie použité v produktoch PlayStation sú v súlade so smernicou EÚ 2006/66/ES o batériách. 

Balenie:

Rovnako ako v prípade OEEZ a batérií sme sa zapojili do systému súladu balenia v každej krajine, kde máme túto povinnosť ako výrobca. Prostredníctvom týchto systémov súladu financujeme činnosti zariadení na zber odpadov a recykláciu, aby sme vždy, keď je to možné, zabezpečili, že balenie našich výrobkov bude opätovne použité, zužitkované alebo zrecyklované, a to bezplatne v prípade všetkých spotrebiteľov. 

Severná Amerika

V Spojených štátoch náš program Take Back Recycling ponúka celonárodnú zodpovednú recykláciu našich produktov a balenia. Prostredníctvom partnerstiev s certifikovanými zariadeniami na recykláciu možno nechcenú elektroniku rozobrať na opätovne použiteľné materiály a kompenzovať potrebu budúceho získavania. 

Certifikačné programy takisto zabezpečujú, aby bola v rámci procesu recyklácie najvyššou prioritou bezpečnosť pracovníkov a ochrana miestnych komunít. Ďalšie informácie nájdeš na webovej stránke sony.com/ecotrade.

Vo zvyšku sveta dodržiavame všetky miestne legislatívne požiadavky týkajúce sa likvidácie OEEZ, batérií a balení na všetkých miestach, kde sa naše produkty predávajú.