Komunita

Činnosti komunity

Sme odhodlaní pozitívne vplývať na spoločnosť. Naši zamestnanci sa zapájajú do širokého spektra činností v miestnych a regionálnych komunitách vrátane:

  • Účasti na environmentálnych programoch alebo programoch ochrany organizovaných spoločnosťou. 
  • Dobrovoľníckych činností v prípade uznaných charitatívnych projektov alebo programov. 
  • Odbornej prípravy alebo povinností v rámci verejnej služby.

Na celom svete máme viacero prebiehajúcich iniciatív, do ktorých sa zapojili tisícky našich zamestnancov. Patria medzi ne: 

Európa

Realizujeme činnosti s rôznymi organizáciami od prírodných rezervácií a parkov divej zveri po komunitné prídely a detské charity. S niektorými spolupracujeme už vyše 10 rokov. 

Podľa politiky našej spoločnosti majú zamestnanci navyše každý rok pridelené dni na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti, aby podporili relevantné ciele vo svojich miestnych komunitách. 

Za posledných dvanásť rokov sme sa zúčastnili aj na charitatívnom behu Race for Life, ktorý sa koná v Spojenom kráľovstve a jeho cieľom je získať peniaze pre charitatívnu organizáciu Cancer Research UK. Tieto podujatia majú hojnú účasť z radov našich zamestnancov a doposiaľ sme vyzbierali viac než 40 000 £.  

Severná Amerika

V novembri 2019 sme sa spojili s organizáciou Climate Reality Project v rámci ich podujatia 24 Hours of Reality: Truth in Action (24 hodín skutočnosti: pravda v akcii), cieľom ktorého je vyvolať celosvetovú diskusiu o klimatickej kríze. V priebehu 24 hodín sme vo svojich zariadeniach usporiadali 11 podujatí, kde sa Climate Reality Leaders podelili so zamestnancami o svoje odborné poznatky v súvislosti s otázkou, čo zmena klímy znamená pre náš život a čo môžeme urobiť, aby sme ju vyriešili.

Ázia

Zúčastnili sme sa na mnohých činnostiach vrátane podujatia Walk for Millions v Hong Kongu a Kowloone, programu recyklovania oblečenia a celosvetového podujatia Global Game Jam, ktorý sme sponzorovali v roku 2013, aby sme vývojárom hier z celého sveta umožnili vyvíjať hry súčasne a spoločne. 

V Japonsku sme vytvorili kurzy o odvetví videohier pre žiakov základných a stredných škôl, ktoré bezplatne poskytujeme v celej krajine.