playstation.com

Legal

TERMENII ŞI CONDIŢIILE CODULUI DE VOUCHER PSN

1.            Acest cod de voucher („Codul de voucher”) este emis de Sony Network Entertainment Europe Limited, cu sediul în 10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP, Regatul Unit (nr. de înregistrare a companiei 06020283) („noi”, „nouă”, „al nostru”).  Când spunem „dvs.” sau „al dvs.”, ne referim la destinatarul codului de voucher.

2.            Pentru a valorifica un Cod de voucher, veţi avea nevoie de (i) echipamentul hardware specificat; (ii) un cont PlayStation™Network înregistrat în ţara la care se referă Codul de voucher şi (iii) servicii de internet (de ex., internet în bandă largă, prin Wi-Fi sau mobil, în funcţie de platforma dvs. Sony). 

3.            Pentru a deschide un cont, trebuie să aveţi vârsta de cel puţin 7 ani şi trebuie să acceptaţi Termenii serviciului, Termenii şi condiţiile codului de voucher, Politica de confidenţialitate şi Termenii de utilizare a software-ului, disponibile la adresa www.playstation.com/legal/PSNTerms.  Dacă aveţi sub 18 ani, părintele sau tutorele dvs. legal trebuie să deschidă un cont şi să creeze un cont de membru de familie/subcont pentru dvs.  Dacă deţineţi un cont de membru de familie sub 18 ani/subcont, trebuie să obţineţi consimţământul titularului contului de familie/contului principal înainte de valorificarea acestui cod de voucher.

4.            Cu excepţia cazurilor în care se menţionează altceva, codurile de voucher pot fi utilizate o singură dată, pentru un singur cont.  În baza legislaţiei aplicabile, codurile de voucher nu pot fi schimbate, transferate, vândute, valorificate sau returnate în schimbul unor sume de bani sau unui credit (exceptând cazul în care oferiţi altcuiva, sub formă de cadou, un cod de voucher pe care l-aţi achiziţionat).

5.            Codurile de voucher nu sunt înlocuite dacă sunt pierdute, furate, deteriorate după achiziţie sau utilizate fără permisiunea dvs.  Ne rezervăm dreptul de a închide sau de a suspenda conturi de utilizator şi de a solicita forme alternative de plată, precum şi de a întreprinde toate acţiunile necesare pentru a ne proteja interesele, dacă un cod de voucher este obţinut şi utilizat în mod fraudulos pe PSN sau pentru plata conţinutului/serviciilor. 

6.            Anumite conţinuturi/servicii disponibile prin codurile de voucher pot avea restricţii suplimentare specifice, cum ar fi clasificările în funcţie de vârstă şi drepturile de utilizare, inclusiv Termenii de utilizare a software-ului.  Este posibil ca valorificarea voucherelor sau accesul la conţinutul clasificat în funcţie de vârstă să nu le fie permise copiilor cu vârsta sub cea prevăzută.

7.            Un cod de voucher poate fi valorificat numai în acele ţări în care conţinutul/serviciile sunt disponibile.  Se pot aplica restricţii teritoriale suplimentare.

8.            Conform legilor locale aplicabile, dacă un cod de voucher este defectuos, singurul remediu pe care îl aveţi la dispoziţie şi singura noastră răspundere este înlocuirea codului de voucher respectiv.  În măsura permisă de legislaţia locală aplicabilă, noi, împreună cu licenţiaţii, afiliaţii şi licenţiatorii noştri, nu acordăm niciun alt fel de garanţii, explicite sau implicite, în privinţa codurilor de voucher, inclusiv, fără limitare, garanţii explicite sau implicite de vandabilitate sau de adecvare pentru un anumit scop, şi excludem toate celelalte răspunderi pe care le-am putea avea faţă de dvs. ca urmare a utilizării codului de voucher.  Puteţi avea alte drepturi legale în calitate de consumator, care nu sunt afectate de Termenii şi condiţiile de faţă.

9.            Putem atribui aceşti Termeni şi condiţii oricărui membru al grupului de companii Sony fără consimţământul dvs., cu condiţia ca această atribuire să nu afecteze în mod vădit drepturile dvs. în conformitate cu Termenii şi condiţiile de faţă.

10.         În cazul în care codurile de voucher sunt puse la dispoziţie în cadrul unei oferte promoţionale, orice reclamaţie referitoare la o astfel de ofertă trebuie adresată iniţial promotorului ofertei.

11.         Completarea fondurilor din portofel: Codurile de voucher utilizate pentru a plasa fonduri într-un portofel PSN („Coduri de voucher pentru completarea fondurilor din portofel”) pot fi valorificate numai de deţinătorii de conturi cu vârsta de peste 18 ani.  Codurile de voucher pentru completarea fondurilor din portofel pot fi utilizate numai pentru a adăuga fonduri în conturile înregistrate în ţara în care a fost emis codul de voucher pentru completarea fondurilor din portofel.    Titularii contului de familie/contului principal pot oferi membrilor de familie/subconturilor accesul la portofelul contului de manager de familie şi pot stabili o limită de cheltuieli lunare. Fondurile din portofel pot fi utilizate numai pentru achiziţionarea de conţinut/servicii din PlayStation™Store.

12.         Abonamente: Este posibil să vi se solicite detalii despre carduri de credit/debit.  Abonamentele sunt prelungite pe perioadă nedefinită şi au o taxă de abonament recurentă, solicitată automat la frecvenţa anunţată în momentul achiziţie, până la anularea abonamentului. Vom încerca să preluăm prima plată la finalul perioadei iniţiale de facturare.  Veţi fi taxat la preţul de pe PlayStation™Store pentru abonamentul pe care l-aţi achiziţionat, care se aplică la data expirării perioadei iniţiale de facturare. Vom comunica orice modificări ulterioare ale preţurilor prin e-mail şi în conformitate cu Termenii serviciului PSN. Sunteţi de acord că taxa de abonament recurentă va fi dedusă în mod automat.  Dacă nu aveţi suficiente fonduri în portofelul dvs. PSN, soldul necesar va fi taxat în funcţie de metoda de plată implicită înregistrată în contul dvs. (dacă există).  Puteţi anula abonamentul în orice moment, astfel încât abonamentul dvs. să expire la sfârşitul perioadei de facturare curente. Nu veţi primi o valorificare a plăţilor deja efectuate. Instrucţiunile privind încheierea abonamentului dvs. sunt la adresa www.playstation.com/get-help/help-library/.  Termenii şi condiţiile complete pot fi găsite în Termenii serviciului PSN la adresa www.playstation.com/legal/PSNTerms.

13.         Abonamente PlayStation®Plus:  Conţinutul/serviciile PlayStation®Plus variază în funcţie de vârsta utilizatorului beneficiar al valorificării. Este posibil ca, în cazul anumitor jocuri, caracteristicile online să fie retrase, după o notificare prealabilă rezonabilă. Jocurile incluse în abonament pot fi modificate. Disponibilitatea serviciului nu este garantată.

14.         Abonament PlayStation™Now: Codurile voucher utilizate pentru PS Now pot fi valorificate numai de către titularii de conturi cu vârsta de cel puţin 18 ani. Jocurile PS Now şi caracteristicile lor pot fi modificate. Jocurile sunt redate la o rezoluţie maximă de 720p şi pot diferi de jocurile descărcate sau inscripţionate pe disc. DLC-uri şi add-on-uri incompatibile cu jocurile redate. Utilizatorii trebuie să aibă o viteză minimă a conexiunii la internet de 5 Mbps pentru redarea jocurilor. Disponibilitatea serviciului nu este garantată. Utilizatorii ar putea fi nevoiţi să aştepte obţinerea accesului pentru anumite titluri. Nu toate caracteristicile de sistem/reţea sunt compatibile. Disponibil pe PlayStation®4, PlayStation® 5  şi Windows PC. Pentru Windows PC, se aplică cerinţele de sistem (inclusiv controler). Consultaţi: www.playstation.com/psnow/FAQ.

15.         Abonamente PlayStation®Plus şi PS Now Trial: AVERTISMENT:  VERSIUNEA DE PROBĂ CONTINUĂ AUTOMAT CU UN ABONAMENT PLĂTIT: Dacă sunteţi eligibil pentru un abonament de probă şi nu vă anulaţi abonamentul de probă PlayStation®Plus sau PlayStation™Now înainte de finalul probei (care se poate face prin dezactivarea Reînnoirii automate din secţiunea de gestionare a abonamentelor din gestionarea contului), acesta se va transforma automat într-un abonament în curs de desfăşurare, plătit în avans în fiecare lună, la preţul de pe PlayStation™Store din data scadentă a plăţii.  Abonaţii curenţi cu abonament relevant nu sunt eligibili pentru o versiune de probă. Numai un singur abonament de probă este permis pentru fiecare utilizator eligibil.

16.         Cum se aplică aceşti termeni?

16,1.      Dacă utilizaţi PSN ca şi consumator:

16.1.1.  aceşti termeni, orice contracte încheiate în baza acestora şi orice dispute care ar putea exista în legătură cu acestea vor fi guvernate şi stabilite în funcţie de legile din Anglia şi Ţara Galilor, dar veţi beneficia de protecţia suplimentară a legilor obligatorii din ţara în care trăiţi. Legile obligatorii din ţara în care aveţi reşedinţă au prioritate faţă de legile din Anglia şi Ţara Galilor.

16.1.2.  putem solicita învestirea cu formulă executorie a acestor termeni în faţa unei instanţe din ţara în care aveţi domiciliul.

16.1.3.  puteţi solicita învestirea cu formulă executorie a acestor termeni în faţa unei instanţe din ţara în care aveţi domiciliul sau din ţara în care este înregistrată compania noastră. 

16,2. Dacă utilizaţi PSN în alt fel decât ca şi consumator:

16.2.1. aceşti termeni, orice contracte încheiate în baza acestora şi orice dispute care ar putea exista în legătură cu aceştia vor fi guvernate şi stabilite în funcţie de legile din Anglia şi Ţara Galilor; şi

16.2.2. instanţele din Anglia şi Ţara Galilor vor avea jurisdicţie exclusivă.

17.         Dacă aveţi întrebări legate de utilizarea codurilor de voucher, vă rugăm să vizitaţi pagina noastră dedicată serviciului pentru clienţi, la adresa www.playstation.com/get-help/help-library/.