playstation.com

Legal

Garanţie pentru produsul reparat sau înlocuit

Termenul „produs” se referă la sistemul PlayStation® reparat sau înlocuit pentru dvs. de către Sony Interactive Entertainment Europe Limited („SIEE”), cu adresa la 10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP, Marea Britanie.

Reţineţi: software-ul sistemului preinstalat în produs sau furnizat ulterior prin intermediul actualizărilor sau al lansărilor de upgrade vă este licenţiat, nu vândut, şi este destinat utilizării exclusive ca parte a produsului. Termenii acestei licenţe de software a sistemului sunt disponibili la adresa http://www.eu.playstation.com/legal.

Această garanţie vă este oferită de către SIEE. Aceasta vă vizează în mod personal şi nu poate fi utilizată de alte persoane. Această garanţie vine în completarea drepturilor dvs. legale de consumator (în baza legii aplicabile) şi nu le afectează în niciun fel.

Garanţia noastră faţă de dvs.: SIEE garantează că acest produs nu prezintă defecte de material şi manoperă care cauzează defectarea produsului în timpul utilizării normale, în conformitate cu termenii stabiliţi mai jos şi că, pe o perioadă de 3 (trei) luni şi pentru restul garanţiei producătorului original al SIEE („Perioada de garanţie”), va repara sau, la alegerea SIEE, va înlocui acest produs, fără niciun cost, în cazul în care se defectează din cauza materialelor defecte sau manoperei necorespunzătoare. Înlocuirea se va face cu o componentă sau un sistem nou sau, la alegerea SIEE, cu unul recondiţionat, garantat pentru 3 (trei) luni şi pentru restul garanţiei producătorului original SIEE. Această garanţie nu vă acoperă datele; niciun software sau niciun joc PlayStation; nicio periferică PlayStation; niciun accesoriu PlayStation; sau nicio periferică sau niciun accesoriu de alt fel.

IMPORTANT

1. Dacă trebuie să faceţi cereri în baza acestei garanţii, folosiţi linia de asistenţă locală pentru servicii pentru clienţi sau accesaţi link-ul eu.playstation.com/contact-us pentru instrucţiuni despre retur.

2. În cazul în care SIEE vă returnează acest produs în orice ţară din Zona Economică Europeană, Elveţia, Albania, Andorra, Bosnia şi Herţegovina, Insulele Canalului, Croaţia, Gibraltar, Groenlanda, Isle of Man, Macedonia, Monaco, Muntenegru, Republica San Marino, Serbia, Turcia sau Oraşul Vatican, această garanţie este valabilă în toate aceste ţări, în următoarele condiţii:

a. sigiliul de garanţie şi numărul de serie al produsului trebuie să nu fie deteriorate, modificate, ilizibile sau îndepărtate; şi

b. trebuie să nu existe dovada încercării (reuşite sau altfel) de a deschide sau demonta carcasa produsului.

3. SIEE poate alege să repare sau să înlocuiască produsul.

4. Repararea sau înlocuirea poate implica instalarea celor mai recente actualizări de software sau firmware pentru produs.

5. Produsele cu unitate hard disk („HDD”) amovibilă

a. Produsele cu unitate hard disk amovibilă trebuie returnate împreună cu unitatea hard disk atunci când se solicită lucrări de service în garanţie conform prezentei garanţii.

b. Repararea sau înlocuirea produsului va implica reformatarea unităţii hard disk respective.

c. Înţelegeţi şi sunteţi de acord că reformatarea unităţii hard disk va avea ca rezultat pierderea datelor stocate, a fişierelor şi software-ului. Pentru a evita pierderea software-ului, datelor sau fişierelor pe care doriţi să le păstraţi, vă recomandăm să creaţi, dacă este posibil, copii de siguranţă ale acestora şi să le ştergeţi de pe unitatea hard disk înainte de a preda produsul cu unitatea hard disk pentru lucrări de service în garanţie. Ştergerea parolei dvs. pentru PlayStation®Network va contribui la protejarea informaţiilor pe care le consideraţi confidenţiale.

6. Pentru a evita deteriorarea, pierderea sau ştergerea altor suporturi media de stocare a datelor, periferice, accesorii sau componente neoriginale, trebuie să le scoateţi înainte de a trimite a trimite produsul pentru service oferit în baza garanţiei.

7. Înţelegeţi faptul că această garanţie nu acoperă datele stocate, fişierele sau software-ul şi sunteţi de acord că SIEE nu are nicio responsabilitate faţă de dvs. pentru nicio pierdere sau corupere a datelor, fişierelor sau software-ului dvs. asociate cu exercitarea obligaţiilor din această garanţie.

8. Se recomandă să realizaţi în mod regulat copii de siguranţă pentru unitatea HDD pentru a preveni pierderea sau modificarea datelor, fişierelor sau a software-ului, deşi pentru un anumit fel de conţinut nu se pot realiza copii de siguranţă, iar acesta trebuie reinstalat de către utilizator.

9. Nu puteţi trimite cereri în baza acestei garanţii atunci când produsul este deteriorat din cauza următoarelor:

a. utilizarea în scop comercial, accidente, uzură normală, neglijenţă, abuz sau utilizare necorespunzătoare (inclusiv, dar fără a se limita la neutilizarea acestui produs pentru scopul destinat şi/sau în conformitate cu instrucţiunile pentru utilizarea şi întreţinerea adecvată, sau instalarea sau utilizarea într-un mod neconform cu standardele de siguranţă sau tehnice locale aplicabile);

b. utilizarea împreună cu orice periferică sau componentă neautorizată (inclusiv, dar fără a se limita la, dispozitive pentru îmbunătăţirea jocului, HDD-uri, adaptoare şi dispozitive pentru alimentare cu energie);

c. orice adaptare sau ajustare sau modificare a produsului, realizată din orice motiv şi dacă aceasta a fost sau nu realizată în mod corect;

d. întreţinerea sau repararea sau încercarea de întreţinere sau reparare efectuată de altă persoană decât membrii unei unităţi de service autorizate de SIEE;

e. utilizarea software-ului neautorizat, infectarea cu viruşi, incendiu, inundaţii sau altă calamitate naturală; sau

f. operarea sau tratarea produsului într-un mod neconform cu utilizarea normală personală sau domestică sau operarea în afara specificaţiilor produsului.

10. Nu puteţi trimite cereri în baza acestei garanţii în cazul în care încălcaţi grav licenţa pentru software-ul sistemului (consultaţi http://www.eu.playstation.com/legal).

11. În măsura permisă de legislaţia aplicabilă, această garanţie va fi singura şi exclusiva cale de atac pe care o veţi avea faţă de defectele acestui produs, iar toate celelalte garanţii, termeni şi condiţii, exprese sau implicite, prin lege sau în alt mod, asociate acestui produs sunt excluse, iar nici SIEE, nici altă entitate Sony sau furnizorii sau facilităţile de service autorizate ale acesteia nu vor fi răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daună specială, incidentală, indirectă sau pe cale de consecinţă, inclusiv pierderea datelor, indiferent de modul în care apare această pierdere sau daună.

12. SIEE îşi rezervă dreptul de a refuza repararea şi/sau înlocuirea produsului în baza acestei garanţii, dacă SIEE nu poate valida starea garanţiei dvs. şi dacă nu puteţi furniza o dovadă acceptabilă a achiziţiei sistemului dvs. original PlayStation.

13. SIEE nu oferă nicio garanţie pentru niciun produs sau serviciu terţ care ar putea fi oferit în asociere cu produsul.

Dacă acest produs necesită activităţi de service care nu sunt acoperite de această garanţie, vă rugăm să apelaţi la linia de asistenţă locală PlayStation sau să accesaţi link-ul eu.playstation.com/contact-us.