playstation.com

Legal

Garanție pentru produsul reparat sau înlocuit

Termenul „produs” se referă la sistemul PlayStation® reparat sau înlocuit pentru dvs. de către Sony Interactive Entertainment Europe Limited („SIEE”), cu adresa la 10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP, Marea Britanie.

Reţineţi: software-ul sistemului preinstalat în produs sau furnizat ulterior prin intermediul actualizărilor sau al lansărilor de upgrade vă este licenţiat, nu vândut, şi este destinat utilizării exclusive ca parte a produsului. Termenii acestei licenţe de software a sistemului sunt disponibili la adresa http://www.eu.playstation.com/legal.

Această garanţie vă este oferită de către SIEE. Aceasta vă vizează în mod personal și nu poate fi utilizată de alte persoane. Această garanție vine în completarea drepturilor dvs. legale de consumator în baza legii aplicabile (de unde rezultă că puteți avea dreptul la despăgubiri din partea vânzătorului fără niciun cost) și nu le afectează în niciun fel.

Garanția noastră față de dvs.: SIEE garantează că acest produs nu prezintă defecte de material și manoperă care cauzează defectarea produsului în timpul utilizării normale, în conformitate cu termenii stabiliți mai jos și că, pe o perioadă de 3 (trei) luni și pentru restul garanției producătorului original al  SIEE („Perioada de garanție”), va repara sau, la alegerea SIEE, va înlocui acest produs, fără niciun cost, în cazul în care se defectează din cauza materialelor defecte sau manoperei necorespunzătoare. Înlocuirea se va face cu o componentă sau un sistem nou sau, la alegerea SIEE, cu unul recondiţionat, garantat pentru 3 (trei) luni şi pentru restul garanţiei producătorului original SIEE. Această garanţie nu vă acoperă datele; niciun software sau niciun joc PlayStation; nicio periferică PlayStation; niciun accesoriu PlayStation; sau nicio periferică sau niciun accesoriu de alt fel.

IMPORTANT

1. Dacă trebuie să faceți cereri în baza acestei garanții, folosiți linia de asistență locală pentru servicii pentru clienți sau accesați linkul eu.playstation.com/contact-us pentru instrucțiuni despre retur.

2. În cazul în care SIEE vă returnează acest produs în orice țară din Zona Economică Europeană, Elveția, Albania, Andorra, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canalului, Croația, Gibraltar, Groenlanda, Insula Man, Macedonia, Monaco, Muntenegru, Republica San Marino, Serbia, Turcia sau Orașul Vatican, această garanție este valabilă în toate aceste țări, în următoarele condiții:

a. sigiliul de garanție și numărul de serie al produsului trebuie să nu fie deteriorate, modificate, ilizibile sau îndepărtate; şi

b. trebuie să nu existe dovada încercării (reușite sau altfel) de a deschide sau demonta carcasa produsului.

3. SIEE poate alege să repare sau să înlocuiască produsul.

4. Repararea sau înlocuirea poate implica instalarea celor mai recente actualizări de software sau firmware pentru produs.

5. Produsele cu unitate hard disk („HDD”) amovibilă

a. Produsele cu unitate hard disk amovibilă trebuie returnate împreună cu unitatea hard disk atunci când se solicită lucrări de service în garanție conform prezentei garanții.

b. Repararea sau înlocuirea produsului va implica reformatarea unității hard disk respective.

c. Înțelegeți și sunteți de acord că reformatarea unității hard disk va avea ca rezultat pierderea datelor stocate, a fișierelor și software-ului. Pentru a evita pierderea software-ului, datelor sau fişierelor pe care doriţi să le păstraţi, vă recomandăm să creaţi, dacă este posibil, copii de siguranţă ale acestora şi să le ştergeţi de pe unitatea hard disk înainte de a preda produsul cu unitatea hard disk pentru lucrări de service în garanţie. Ştergerea parolei dvs. pentru PlayStation®Network va contribui la protejarea informaţiilor pe care le consideraţi confidenţiale.

6. Pentru a evita deteriorarea, pierderea sau ștergerea altor suporturi media de stocare a datelor, periferice, accesorii sau componente neoriginale, trebuie să le scoateți înainte de a trimite a trimite produsul pentru service oferit în baza garanției.

7. Înțelegeți faptul că această garanție nu acoperă datele stocate, fișierele sau software-ul și sunteți de acord că SIEE nu are nicio responsabilitate față de dvs. pentru nicio pierdere sau corupere a datelor, fișierelor sau software-ului dvs. asociate cu exercitarea obligațiilor din această garanție.

8. Se recomandă să realizați în mod regulat copii de siguranță pentru unitatea hard disk pentru a preveni pierderea sau modificarea datelor, fișierelor sau a software-ului, deși pentru un anumit fel de conținut nu se pot realiza copii de siguranță, iar acesta trebuie reinstalat de către utilizator.

9. Nu puteți trimite cereri în baza acestei garanții atunci când produsul este deteriorat din cauza următoarelor:

a. utilizarea în scop comercial, accidente, uzură normală, neglijență, abuz sau utilizare necorespunzătoare (inclusiv, dar fără a se limita la neutilizarea acestui produs pentru scopul destinat și/sau în conformitate cu instrucțiunile pentru utilizarea și întreținerea adecvată, sau instalarea sau utilizarea într-un mod neconform cu standardele de siguranță sau tehnice locale aplicabile);

b. utilizarea împreună cu orice periferică sau componentă neautorizată (inclusiv, dar fără a se limita la, dispozitive pentru îmbunătățirea jocului, unități hard disk, adaptoare și dispozitive pentru alimentare cu energie);

c. orice adaptare sau ajustare sau modificare a produsului, realizată din orice motiv și dacă aceasta a fost sau nu realizată în mod corect;

d. întreținerea sau repararea sau încercarea de întreținere sau reparare efectuată de altă persoană decât membrii unei unități de service autorizate de SIEE;

e. utilizarea software-ului neautorizat, infectarea cu viruși, incendiu, inundații sau altă calamitate naturală; sau

f. operarea sau tratarea produsului într-un mod neconform cu utilizarea normală personală sau domestică sau operarea în afara specificațiilor produsului.

10. Nu puteți trimite cereri în baza acestei garanții în cazul în care încălcați grav licența pentru software-ul sistemului (consultați http://www.eu.playstation.com/legal).

11. În măsura permisă de legislația aplicabilă, această garanție va fi singura și exclusiva cale de atac pe care o veți avea față de defectele acestui produs, iar toate celelalte garanții, termeni și condiții, exprese sau implicite, prin lege sau în alt mod, asociate acestui produs sunt excluse, iar nici SIEE, nici altă entitate Sony sau furnizorii sau facilitățile de service autorizate ale acesteia nu vor fi răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daună specială, incidentală, indirectă sau pe cale de consecință, inclusiv pierderea datelor, indiferent de modul în care apare această pierdere sau daună.

12. SIEE își rezervă dreptul de a refuza repararea și/sau înlocuirea produsului în baza acestei garanții, dacă SIEE nu poate valida starea garanției dvs. și dacă nu puteți furniza o dovadă acceptabilă a achiziției sistemului dvs. original PlayStation.

13. SIEE nu oferă nicio garanție pentru niciun produs sau serviciu terț care ar putea fi oferit în asociere cu produsul.

Dacă acest produs necesită activități de service care nu sunt acoperite de această garanție, vă rugăm să apelați la linia de asistență locală PlayStation sau să accesați linkul eu.playstation.com/contact-us.