Obsługa przepustek sezonowych PlayStation™Store

Obsługa przepustek sezonowych PlayStation™Store

Dowiedz się więcej na temat przepustek sezonowych, miejsc, w których można je kupić, oraz sposobu znajdowania zawartości przepustek sezonowych.

Co to jest przepustka sezonowa PlayStation Store?

Wielu wydawców oferuje „przepustki sezonowe” do gier w PlayStation Store, które umożliwiają graczom dostęp do dodatkowej zawartości za jednorazową opłatą. Dostęp może obejmować następujące elementy: 

 • Materiały do pobrania (DLC)
 • Walutę wirtualną 
 • Przedmioty w grach

Przepustki sezonowe często obejmują zawartość, która będzie dostępna w nadchodzących miesiącach.

Pamiętaj, że niektóre przepustki sezonowe są dostępne w sprzedaży przed udostępnieniem jakiejkolwiek zawartości. Zawsze sprawdzaj daty premier w PlayStation Store.

Jak uzyskać dostęp do zawartości przepustki sezonowej w PlayStation Store

Po zakupie przepustki sezonowej w PlayStation Store (lub zrealizowaniu kuponu na przepustkę sezonową) staje się ona aktywna. Zawartość jest powiązana z Twoim kontem, ale po jej wydaniu musisz ręcznie pobrać materiały (DLC, wirtualna waluta lub przedmioty w grze) z PlayStation Store.

Szukając materiałów DLC do danej przepustki sezonowej, wykonaj te czynności:

 1. Sprawdź, jaka zawartość znajduje się w przepustce sezonowej, wyszukując przepustkę sezonową po nazwie w PlayStation Store. 
 2. Następnie sprawdź daty premiery zawartości przepustki sezonowej w PlayStation Store lub na stronie wydawcy
 3. Wyszukaj udostępnione materiały DLC w PlayStation Store i wybierz opcję Pobierz.

Jeśli szukasz elementu gry, takiego jak skórka, motyw lub waluta gry, najpierw sprawdź w PlayStation Store lub na stronie wydawcy, czy takie materiały są dostępne w Twoim kraju i jak uzyskać do nich dostęp. Może się okazać, że w celu odblokowania niektórych przedmiotów przepustki sezonowej konieczne będzie dotarcie do określonego punktu w grze.

Jak rozwiązać problemy z przepustką sezonową w PlayStation Store

Jeśli w PlayStation Store znajdziesz materiały do pobrania (DLC) w ramach przepustki sezonowej, a obok nich znajdziesz ich cenę, wykonaj poniższe czynności:

 1. Odwiedź sklep PlayStation Store i witrynę wydawcy, aby sprawdzić, czy materiały DLC są zawarte w przepustce sezonowej. 
 2. Upewnij się, że szukasz dokładnie tych materiałów, które są wymienione na stronie PlayStation Store. 
 3. Wypisz się z PSN i wpisz się ponownie. 
 4. Spróbuj przywrócić licencje. 
 5. Sprawdź historię transakcji, aby zobaczyć, czy zakup przepustki sezonowej zakończył się powodzeniem.

Jeśli materiały DLC w ramach przepustki sezonowej zostały udostępnione, w historii transakcji widnieje zakup przepustki sezonowej, a w PlayStation Store nadal występuje cena obok przepustki sezonowej, skontaktuj się z nami.

Czy przepustka sezonowa różnią się od subskrypcji?

Przepustki sezonowe to jednorazowe zakupy, które uprawniają do pobierania materiałów DLC w określonym czasie. Subskrypcje to stałe usługi płatne przy każdym odnowieniu. 

Jak długo ważna jest przepustka sezonowa?

Każda przepustka sezonowa jest inna — zawsze sprawdzaj opis w PlayStation Store lub odwiedź witrynę wydawcy, aby dowiedzieć się, ile materiałów jest w niej zawartych i kiedy zostaną wydane.

Materiały DLC pobrane w ramach przepustki sezonowej należy zachować po pobraniu. Możesz usunąć materiały DLC pobrane w ramach przepustki sezonowej i pobrać je ponownie później, o ile będą nadal dostępne w PlayStation Store.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej