Konfigurowanie kontroli rodzicielskiej na konsoli PS4

Jak skonfigurować kontrolę rodzicielską na konsoli PS4

Dowiedz się, jak ustawić kontrolę rodzicielską i ograniczyć korzystanie przez Twoje dziecko z gier, aplikacji i funkcji konsoli PlayStation®4.

Aby skonfigurować kontrolę rodzicielską, musisz mieć własne konto w PlayStation™Network oraz konto dla każdego dziecka. Po skonfigurowaniu kont dzieci staniesz się automatycznie menedżerem rodziny. Jeśli ktoś inny skonfiguruje konta dzieci, może wyznaczyć Cię jako „opiekuna”, umożliwiając Ci ustawianie funkcji kontroli rodzicielskiej i limitów wydatków.

Konfigurując kontrolę rodzicielską, należy pamiętać o dostosowaniu ustawień systemowych, aby uniemożliwić dzieciom zmianę ustawień kontroli rodzicielskiej.

Jak skonfigurować kontrolę rodzicielską na konsoli PS4 online

 1. Wpisz się do Zarządzania kontami > Zarządzanie rodziną.

 2. Wybierz konto dziecka, dla którego chcesz ustawić ograniczenia, i kliknij Edytuj, aby dostosować każdą funkcję.

 1. Na konsoli PS4™ otwórz Ustawienia > Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną > Zarządzanie rodziną. Konieczne może być ponowne wpisanie Twojego hasła do konta.

 2. Wybierz konto dziecka, dla którego chcesz ustawić ograniczenia, a następnie wybierz funkcję, którą chcesz dostosować.

Jak określić, kto może zmienić ustawienia prywatności dziecka 

Możesz określić, kto może zmienić ustawienia prywatności dziecka, przechodząc do opcji Zarządzanie kontem.

Jeśli wybierzesz Ustawione przez: Rodzic/opiekun, menedżer rodziny i rodzice/opiekunowie mogą zmienić ustawienia prywatności dziecka.

Można również wybrać ustawienia, które dziecko może zmieniać (lub można nie wybrać żadnego). Jeśli pozwalasz dziecku na zmianę ustawień, możesz także zdecydować, które opcje będą dla niego widoczne. 

Otrzymasz powiadomienie za każdym razem, gdy dziecko zmieni swoje ustawienia.

W przypadku wybrania opcji Ustawiane przez dziecko dziecko może zmienić ustawienia prywatności. Rodzice/opiekunowie mogą jedynie przeglądać ustawienia prywatności dziecka. 

Otrzymasz powiadomienie za każdym razem, gdy dziecko zmieni swoje ustawienia. 

 1. Przejdź do Zarządzania kontem i wybierz Zarządzanie rodziną
 2. Wybierz członka rodziny dziecka, a następnie przewiń w dół do opcji Prywatność
 3. Wybierz Ustawione przez, a następnie wybierz styl z listy.
 4. Wybierz Zapisz

Jak ustawić limit wydatków online

 1. Wpisz się do Zarządzania kontami > Zarządzanie rodziną
 2. Wybierz konto dziecka, dla którego chcesz ustawić limit wydatków, i kliknij Edytuj, aby ustawić Miesięczny limit wydatków.
 1. Otwórz Ustawienia > Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną > Zarządzanie rodziną
 2. Konieczne może być ponowne wpisanie Twojego hasła do konta. 
 3. Wybierz konto dziecka, dla którego chcesz ustawić ograniczenia, i wybierz Aplikacje/Urządzenia/Funkcje sieciowe > Miesięczny limit wydatków.

Jak utworzyć wyjątek dla funkcji komunikacyjnych w grze

Jako menedżer rodziny, rodzic lub opiekun możesz utworzyć wyjątek i zezwolić na korzystanie z funkcji komunikacji dla konkretnej gry, nawet jeśli opcja Komunikacja i zawartość tworzona przez użytkowników jest ustawiona na Niedozwolona.Jeśli podczas gry dziecko spróbuje skorzystać z funkcji komunikacji, zobaczy ekran, za pomocą którego może wysłać prośbę o wyjątek w grze.

 1. Prośba od dziecka zostanie wysłana w wiadomości e-mail. Jako menedżer rodziny albo wyznaczony rodzic lub opiekun otwórz stronę internetową podaną w wiadomości i zaloguj się na swoje konto.
 2. Wybierz dziecko z listy członków rodziny, a następnie wybierz Dozwolone gry , aby wyświetlić prośbę dziecka.
  Możesz również wyświetlić prośbę swojego dziecka na stronie internetowej podanej niżej.

Kontrola rodzicielska na konsoli PS4

Ustawienia kontroli rodzicielskiej i limity wydatków w połączeniu z zarządzaniem rodziną oraz ustawieniami czasu gry pomagają zarządzać aktywnością Twojego dziecka na konsoli PS4 i w PSN. 

 • Ustaw ograniczenia czasu gry
  Zarządzanie czasem gry daje menedżerom rodziny (oraz dorosłym członkom rodziny pełniącym funkcję opiekunów) możliwość ustawienia, kiedy i jak długo każde dziecko może korzystać z konsol PS4 i PS5.

 • Ustaw miesięczny limit wydatków
  Jeśli ustawisz limit wydatków dla konta dziecka, pozwolimy dziecku na wydanie co miesiąc w PlayStation Store maksymalnie ustalonej kwoty. Środki są pobierane z portfela menedżera rodziny.

  Jeśli jesteś opiekunem, a nie menedżerem rodziny, pamiętaj, żeby poinformować menedżera rodziny, jeśli zmienisz ustawienia kontroli rodzicielskiej. Jeśli jesteś menedżerem rodziny, pamiętaj, że każda osoba, którą wyznaczysz na opiekuna, może zmienić ustalone przez Ciebie limity wydatków.

 • Ogranicz komunikację i zawartość tworzoną przez użytkowników
  Możesz uniemożliwić kontom dzieci komunikowanie się z innymi graczami za pośrednictwem czatu, wiadomości i zaproszeń do gier. To ustawienie ogranicza również wyświetlanie treści utworzonych przez innych graczy. Możesz blokować filmy, obrazy i teksty utworzone przez innych użytkowników.

  Pamiętaj, że konta dzieci mogą poprosić o utworzenie wyjątku pozwalającego na komunikację w określonej grze.

 • Ustaw poziomy ograniczeń wiekowych dla gier, płyt Blu-ray™ i DVD
  Gry i filmy są klasyfikowane według poziomu wiekowego, by ułatwić rodzicom określenie, czy dany materiał jest odpowiedni dla ich dziecka. Zanim dostosujesz to ustawienie, dowiedz się więcej o ograniczeniach wiekowych.

 • Ogranicz korzystanie z przeglądarki internetowej

 • Ogranicz korzystanie z PlayStation® VR
  PlayStation® VR nie jest przeznaczone dla dzieci poniżej 12 roku życia. 

 • Filtrowanie zawartości online pod kątem wieku
  Możesz ograniczyć dostęp do funkcji online gier i zawartości PlayStation™Store w zależności od wieku dziecka*.
* Dotyczy to tylko niektórych krajów lub regionów.

Jak zasubskrybować filtr sieciowy na konsoli PS4

Trend Micro Kids Safety to usługa filtrowania sieci, która zapobiega wyświetlaniu przez dziecko nieodpowiednich lub szkodliwych materiałów podczas korzystania z przeglądarki internetowej*. Można także zakupić oprogramowanie Trend Micro Web Security, które pomaga uniknąć witryn wyłudzających informacje i oszukańczych.

Aby się zarejestrować:

 1. Przejdź do PlayStation Storena konsoli PS4 i poszukaj hasła „Trend Micro”.

 2. Wybierz subskrypcję, którą chcesz zarejestrować, i przejdź do płatności.

 3. Jeśli chcesz korzystać jednocześnie z wersji Kids Safety i Web Security, możesz zarejestrować się w pakiecie subskrypcji*, wybierając opcję „Trend Micro dla PlayStation 4”. 

Aby włączyć:

 1. Na konsoli PS4 otwórz Ustawienia > Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną > Ograniczenia systemu PS4 > Filtr sieciowy > Ustawienia „Trend Micro for PlayStation 4”.

 2. Wpisz kod ograniczeń systemowych. Jeśli nie został on jeszcze przez Ciebie skonfigurowany, domyślny kod to 0000.

 3. Zaznacz pole wyboru obok filtra, który chcesz włączyć. Filtr sieciowy jest teraz aktywny.

* Pamiętaj, że jest to odnawiana subskrypcja z rozliczeniami okresowymi. Więcej informacji możesz znaleźć na stronie Jak anulować subskrypcję PlayStation Store.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej