Jednorazowy wpis

Korzystaj z identyfikatora jednorazowego wpisu w wybranych usługach grupy Sony.

 
 
 
 

Więcej usług

Mniej czasu, żadnych problemów

Możesz logować się do PlayStation Network za pomocą tego samego identyfikatora wpisu i hasła, których używasz już w innych usługach grupy Sony.

Łącząc swoje konta i dane:

 • Będziesz mieć możliwość logowania się do tych usług za pomocą tego samego identyfikatora logowania i hasła.
 • Nie trzeba będzie oddzielnie zarządzać podstawowymi informacjami o koncie w każdej usłudze Sony objętej tą funkcją. Będziemy regularnie synchronizować podstawowe informacje o koncie w usługach Sony objętych tą funkcją. Synchronizowane dane obejmują Twoje imię i nazwisko, identyfikator wpisu (adres e-mail), adres pocztowy, kraj/region, datę urodzenia, płeć, język, hasło oraz pytanie i odpowiedź zabezpieczającą konto.
 • Inne informacje dotyczące Twoich kont oraz korzystania z usług objętych tą funkcją można również łatwo połączyć
Usługi objęte działaniem funkcji jednorazowego wpisu*:     

PlayStation™Network

Sony Mobile

Sony Europe B.V.

PlayStation™Plus

Xperia Lounge

My Sony

PlayStation™Music

Xperia Store

Społeczność

PlayStation™Video

Xperia Care

 

PlayStation™Now

Moja pomoc

 

PlayStation™Vue

SonyMobile.com

 
 

Moje konto

 
 

Developer World

 

* Dostępność usługi może się różnić w zależności od kraju/regionu.

 
 

Połącz się

Jak połączyć konta

Jeden identyfikator wpisu i hasło wystarczą, by mieć dostęp do usług grupy Sony, z których już korzystasz.

 • Wpisywanie się do istniejącej usługi

  Odwiedź jedną z wymienionych wyżej usług i wpisz się.

   
 • Postępuj zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami

  Zaktualizuj konto, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

   
 • Wpisz się do PSN

  Aby zakończyć całą procedurę, wpisz się do PlayStation Network.

   
 •  
 •  
 •  

Firmy z grupy Sony odpowiedzialne za wykorzystanie podanych przez Ciebie informacji w odniesieniu do objętej działaniem funkcji usługi Sony będą nadal funkcjonować w sposób opisany w polityce prywatności tej usługi. Każda firma z grupy Sony jest odpowiedzialna wyłącznie za swój sposób wykorzystywania podanych przez Ciebie informacji. Jeżeli chcesz skorzystać z praw do ochrony prywatności, jakie mogą Ci przysługiwać w odniesieniu do danej usługi Sony, musisz skontaktować się z konkretną odpowiedzialną firmą grupy Sony — informacje kontaktowe znajdziesz w polityce prywatności usługi. Polityka prywatności PlayStation Network znajduje się na stronie www.playstation.com/legal.

Objęte działaniem funkcji usługi grupy Sony mogą się różnić w zależności od kraju/regionu. Mają zastosowanie pewne ograniczenia — informacja o nich pojawi się w trakcie procesu łączenia. Kont podrzędnych Sony Entertainment Network nie można łączyć z kontami innych objętych działaniem funkcji usług grupy Sony.