playstation.com

Informacje prawne

Ostrzeżenie: Fałszywe, nielicencjonowane kontrolery bezprzewodowe PlayStation®3

Na rynku pojawiły się fałszywe kontrolery bezprzewodowe PlayStation®3, z wyglądu niemal identyczne z prawdziwymi kontrolerami bezprzewodowymi PlayStation®3.

Firma SCEE zaleca klientom ostrożność podczas dokonywania zakupu kontrolera bezprzewodowego PlayStation®3 z niepewnych źródeł, ponieważ jakość, niezawodność i bezpieczeństwo fałszywych produktów nie są potwierdzone. W niektórych przypadkach produkty takie mogą stwarzać ryzyko.

Istnieje prawdopodobieństwo, że niektóre fałszywe produkty mogą się zapalić lub wybuchnąć, raniąc użytkownika lub powodując uszkodzenia systemu rozrywki komputerowej PlayStation®3 lub innych rzeczy. Dodatkowo firma SCEE nie wspiera nieprzerwanego działania fałszywych lub nielicencjonowanych kontrolerów w ramach aktualizacji oprogramowania systemowego, w związku z czym urządzenia te mogą w przyszłości przestać działać po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania systemowego.

Firma SCE i firmy z nią powiązane zrzekają się odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bądź uszkodzenia odniesione przez użytkownika lub osoby trzecie w wyniku korzystania z fałszywych lub nielicencjonowanych produktów.

Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie.

Pomoc techniczna dla klientów firmy Sony Interactive Entertainment Europe
eu.playstation.com/ps3/support/