PlayStation.com

Informacje prawne

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Rabat koszykowy

Zasady i warunki

Rabat koszykowy na przepustkę sezonową do gry Witcher 3 Wild Hunt

Arabia Saudyjska, Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Federacja Rosyjska, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Izrael, Katar, Kuwejt, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy, Turcja, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zjednoczone Królestwo — lipiec 2016

 

„Dodatkowe wymagania uprawniające”

(i) uczestnik musi posiadać grę Witcher 3 Wild Hunt przed rozpoczęciem Okresu promocyjnego;

(i) uczestnik wyraził zgodę na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail od Organizatora promocji, oraz

(iii) uczestnik otrzymał na adres powiązany z identyfikatorem PSN wiadomość e-mail od Organizatora zawierającą Kod rabatowy

„Dopuszczalne metody płatności”

Wszelkie dostępne metody płatności

„Kwalifikujące się produkty”

Przepustka sezonowa do gry Witcher 3 Wild Hunt

„Kwalifikujące się sklepy”

Sklep w systemie PlayStation®4 oraz PlayStation® Store, z wyłączeniem sklepów we wszystkich pozostałych systemach PlayStation® oraz możliwości dokonywania zakupów w grach.

„Dzień zakończenia”

04-08-2016 r., godz. 00:59 (czasu polskiego).

„Państwa uczestniczące”

Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Indie, Irlandia, Izrael, Włochy, Kuwejt, Luksemburg, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Katar, Federacja Rosyjska, Arabia Saudyjska, Słowenia, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zjednoczone Królestwo

„Dzień rozpoczęcia”

28-07-2016 r., godz. 01:01 (czasu polskiego).

„Minimalna wydana kwota”

Nie dotyczy

„Kod rabatowy”

Kupon rabatowy pozwalający na naliczenie obniżki w wysokości 20% przy zakupie Kwalifikujących się produktów w Kwalifikującym się sklepie.

„Dzień wygaśnięcia Kodu rabatowego”

04-08-2016 r., godz. 00:59 (czasu polskiego).

 

1.             Niniejszy kod rabatowy na produkty w koszyku („Oferta”) jest dostępny dla mieszkańców Państw uczestniczących, będących posiadaczami konta Sony Entertainment Network („SEN””) (znanego wcześniej jako PlayStation®Network, „PSN”) i spełniających Dodatkowe wymogi kwalifikowania („Kwalifikowane osoby”).

 

2.             Ta Oferta rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia i kończy w Dniu zakończenia.  Czas od Dnia rozpoczęcia do Dnia zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu promocyjnego”. 

 

3.             Aby skorzystać z tej Oferty, Uczestnicy Promocji muszą w Okresie promocyjnym:

                    a.   zalogować się na swoje konto SEN i dodać Kwalifikujące się produkty o łącznej wartości równej „Minimalnej wydanej kwocie” do koszyka w Kwalifikującym się sklepie; oraz

                    b.   wykorzystać Kod rabatowy w momencie finalizowania zakupu i złożyć zamówienie, stosując Dopuszczalną metodę płatności.

 

4.             Niniejsza Oferta nie obejmuje zakupów „poza koszykiem”, takich jak (i) zamówienia w przedsprzedaży; (ii) subskrypcje, np. PlayStation®Plus czy PlayStation™Music; (iii) filmy na żądanie oraz materiały wypożyczane w ramach PlayStation™Now; oraz (iv) zakupy w grach.

 

5.             Założenie konta PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia i Polityki prywatności PSN.

 

6.             Kody rabatowe wygasają w Dniu wygaśnięcia Kodu rabatowego.

 

7.             Kody rabatowe podlegają zasadom i warunkom korzystania: http://eu.playstation.com/terms/promotioncodes.

 

8.             Każdy Kod rabatowy można wykorzystać tylko raz. W dowolnej pojedynczej transakcji można wykorzystać tylko jeden Kod rabatowy. Kodów rabatowych nie można łączyć z innymi promocjami. Kodów rabatowych nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać.  Nie będzie oferowany ekwiwalent gotówkowy.  Nie można otrzymać nowego Kodu rabatowego w przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży poprzedniego Kuponu.

 

9.             Jeżeli zwrócisz produkt/usługę zakupioną z użyciem Kodu rabatowego, kwota, którą Ci zwrócimy, będzie równa kwocie zapłaconej przez Ciebie za produkt/usługę, z zastosowaniem wszelkich obowiązujących zasad zwrotu.

 

10.          Wymagany dostęp do Internetu. Uczestnicy promocji są odpowiedzialni za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

 

11.          Promotor rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej Oferty.

 

12.          Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za niepowodzenie Osoby kwalifikującej się w utworzeniu lub zalogowaniu się do ich konta SEN lub w otrzymaniu bądź wykorzystaniu Kodu rabatowego, wynikające z jakiegokolwiek błędu sieci, sprzętu lub oprogramowania Osoby kwalifikującej się lub strony trzeciej. 

 

13.          Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej Oferty, albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

 

14.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

15.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

 

16.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.