PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Warunki i zasady – szczegółowe zasady konkursu „To jesteś Ty! PlayStation Plus”

 

1.            W konkursie „To jesteś Ty! PlayStation Plus” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Irlandii Północnej, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Węgier i Zjednoczonego Królestwa (z wyjątkiem Irlandii Północnej) („Państwa uczestniczące”) , którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy). Niniejsze Warunki (określone poniżej) dotyczą biorących udział w Konkursie mieszkańców Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Irlandii Północnej Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Węgier i Zjednoczonego Królestwa (z wyjątkiem Irlandii Północnej).

 

2.            Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od dn. 08-11-2017 r., godz. 10:00 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia”), do dn. 09-12-2017 r., godz. 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia”).  Okres od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie określany jest mianem „Okresu trwania konkursu”.

 

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonywania jakiegokolwiek zakupu. W Okresie trwania konkursu Uczestnicy muszą być aktywnymi subskrybentami PlayStation®Plus.  Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

 

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a)     jeśli nie mają konta Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej pod nazwą PlayStation®Network), utworzyć je za pomocą posiadanego systemu PlayStation® lub odwiedzając stronę http://eu.playstation.com/registration/;

b)    odwiedzić stronę konkursów PlayStation® pod adresem eu.playstation.com/psn/competitions;

c)     zalogować się na konto SEN;

d)    kliknąć łącze do konkursu „To jesteś Ty! PlayStation Plus”, by przejść do strony Konkursu;

e)     kliknąć przycisk „Start”, aby rozpocząć quiz wielokrotnego wyboru;

f)     odpowiedzieć na wszystkie pytania wielokrotnego wyboru, wpisać odpowiedź na pytanie finałowe („Pytanie finałowe”), przepisać unikalny kod CAPTCHA, który pojawi się na stronie, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”; oraz

g)    wpisać w odpowiednich polach wymagane informacje, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”.

 

5.             Rejestracja w PlayStation™Network („PSN”) wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Umowy użytkownika i Polityki prywatności PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).  

 

6.             W konkursie wyłoniony zostanie 1 (jeden) zwycięzca („Zwycięzca”), który wybierze 3 (trzy) osoby towarzyszące. Organizator zawiadomi Zwycięzcę o wygranej pocztą elektroniczną, korzystając z adresu powiązanego z jego kontem SEN, w terminie 2 (dwóch) tygodni od Daty zakończenia.

 

7.             Aby odebrać Nagrodę (określoną poniżej), Zwycięzca musi odpowiednio odpowiedzieć na wiadomość e-mail Organizatora w ciągu 1 (jednego) tygodnia od daty otrzymania tej wiadomości, podając swoje imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, kontaktowy numer telefonu oraz imiona i nazwiska wybranych osób towarzyszących (które również muszą mieć ukończone 18 lat) („Osoba towarzysząca”). Przesłany adres pocztowy musi być zgodny z adresem pocztowym przesłanym w momencie zgłaszania uczestnictwa w konkursie. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje dyskwalifikację Zwycięzcy.

 

8.             Zwycięzca otrzyma następującą „Nagrodę dla Zwycięzcy”:

a)      przelot w obie strony w klasie ekonomicznej dla Zwycięzcy i Osób towarzyszących z głównego lotniska międzynarodowego w kraju Zwycięzcy do Miami, USA (przeloty mogą nie być bezpośrednie);

b)      5 noclegów w 2 (dwóch) pokojach z jednym podwójnym łóżkiem lub dwoma pojedynczymi łóżkami, bez wyżywienia, w co najmniej 4-gwiazdkowym hotelu w Miami, USA („Hotel”);

c)      transport z lotniska w Miami do hotelu i z powrotem w dniach przylotu i odlotu;

d)      udział w warsztatach graffiti;

e)      dwugodzinne wyzwanie miejskie w Miami; wspólną zabawę z ponad 20 wyzwaniami i zagadkami podczas spektakularnej przygody w okolicach Miami. interaktywne wyzwania fotograficzne i zagadki. Poznajcie miasto i siebie nawzajem, a potem wykorzystajcie swoje mocne strony, by dotrzeć na szczyt!

f)       35 minut nauki latania na flyboardzie;

g)      imprezę w klubie nocnym;

h)      ubezpieczenie podróżne (zgodnie z klauzulą 25 poniżej). oraz

i)        500 GBP (lub ekwiwalent w lokalnej walucie Zwycięzcy, którego wysokość zostanie określana w dniu, kiedy pieniądze zostaną wysłane do Zwycięzcy) na wydatki takie jak posiłki, napoje, napiwki, transport (z wyjątkiem opłaconego transportu, o którym mowa powyżej) w trakcie wycieczki („Pieniądze na wydatki”).

 

9.             Ostateczna wartość Nagrody dla Zwycięzcy będzie się różnić w zależności od transportu i zakwaterowania, ale przybliżona wartość Nagrody (bez podatku VAT i kosztów podróży) wynosi:

a)     5375 GBP oraz

b)    5913 EUR

 

Koszt lotów zależy od wielu czynników, w tym kraju odlotu i daty rezerwacji, i nie został uwzględniony w powyższych kwotach określających wartość Nagrody.

 

10.          W ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty potwierdzenia przez Zwycięzcę jego danych Organizatorowi, ze Zwycięzcą skontaktuje się firma zewnętrzna („Agencja”), aby ustalić szczegóły związane z podróżą oraz inne kwestie logistyczne. Agencja może konsultować się ze Zwycięzcą w związku z organizacją podróży (na przykład w celu ustalenia preferowanego lotniska wylotu oraz godzin lotów), jednak kwestie przelotów, zakwaterowania w hotelach i transportu leżą wyłącznie w gestii Agencji.

 

11.          Zwycięzca oraz Osoby towarzyszące muszą wypełnić i odesłać formularz z informacjami i akceptacją nagrody, a także przekazać Agencji kopie swoich paszportów, aby umożliwić jej zorganizowanie podróży.  Na prośbę Agencji Zwycięzca poda szczegółowe dane osobowe (swoje i Osób towarzyszących), jakich może w uzasadniony sposób wymagać Agencja.

 

12.            Zwycięzca odpowiada za wszelkie pozostałe wydatki związane z podróżą oraz inne wydatki, które nie stanowią części Nagrody, w tym, między innymi, transport na lotnisko i z powrotem, niezbędne wizy, szczepienia, paszporty i inne powiązane koszty, nieprzewidziane wydatki, opłaty kurortowe i podatki miejskie, a także wszelkie posiłki i napoje powyżej kwoty Pieniędzy na wydatki.

 

13.          Nagrodę należy odebrać przed 31 października 2018 r.

 

14.          Zwycięzca i jego towarzysze muszą podróżować wspólnie w ramach tej samej wycieczki, a wszystkie elementy nagrody należy wykorzystać w tym samym czasie.

 

15.          Nagrody nie można wykorzystać w okresie Bożego Narodzenia, Nowego Roku, przerwy wiosennej, w lipcu, sierpniu ani w trakcie żadnego ze świąt publicznych w kraju Zwycięzcy lub kraju docelowym.

 

16.          Zwycięzca ma obowiązek przedstawić 3 (trzy) preferowane daty wyjazdu. Najwcześniejsza data wyjazdu musi wypadać w terminie umożliwiającym co najmniej 90-dniowe wcześniejsze powiadomienie o wyjeździe. Między każdą datą wyjazdu musi być co najmniej jeden miesiąc odstępu.

 

17.          Zakwaterowanie uwzględnia 4 (cztery) osoby dorosłe w 2 (dwóch) pokojach z jednym podwójnym lub dwoma pojedynczymi łóżkami.

 

18.          Zastosowanie mają zasady i warunki poszczególnych usługodawców, które obejmują, między innymi:

a)     Flyboarding: należy mieć ukończone 12 lat, uczestnik musi ważyć nie mniej niż 50 kg i nie więcej niż 150 kg;

b)    Wyzwanie miejskie: należy posiadać smartfon z dostępem do Internetu;

c)     Impreza w klubie nocnym: należy mieć ukończone 21 lat i ważny dowód tożsamości. Jeżeli zwycięzca lub osoby mu towarzyszące nie ma ukończonych 21 lat, zostanie zapewniona alternatywna forma rozrywki.

 

19.          Podane tu formy zakwaterowania, restauracje i atrakcje dodatkowe zależą od dostępności w momencie ich rezerwowania. W zależności od dostępności mogą zostać zaoferowane rozwiązania alternatywne.

 

20.          Kupony na zakwaterowanie i atrakcje mogą zostać wysłane do zwycięzcy dopiero na 7 dni przed wydarzeniem.

 

21.          Podczas meldowania się w Hotelu Zwycięzca zobowiązany jest przedstawić dane ważnej karty kredytowej lub debetowej.

 

22.          Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca muszą posiadać paszporty, których termin ważności upływa nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy od daty lotu powrotnego.

 

23.          Zwycięzca oraz Osoby towarzyszące odpowiadają za kwestie związane z wizami podróżnymi. Od Zwycięzcy oraz Osoby towarzyszącej może być wymagane odwiedzenie odpowiedniej witryny internetowej i podanie potrzebnych informacji w celu ubiegania się o pozwolenie na wjazd na teren Stanów Zjednoczonych.  Zwycięzca i Osoba towarzysząca mogą nie uzyskać pozwolenia na wjazd do Stanów Zjednoczonych bez ważnej wizy (jeśli dotyczy).

 

24.          Zarówno Zwycięzca, jak i Osoba towarzysząca muszą mieć przy sobie dokument identyfikacyjny ze zdjęciem, wydany przez organ administracji państwowej np. paszport, prawo jazdy.

 

25.          Przed odlotem Agencja zorganizuje podstawowe ubezpieczenie zdrowotne (nie obejmujące żadnych wcześniej występujących dolegliwości) dla Zwycięzcy oraz Osób towarzyszących. Zakres ubezpieczenia podróżnego jest ograniczony i podlega warunkom i zasadom ustanowionym przez ubezpieczyciela.  Zwycięzca lub Osoby towarzyszące odpowiadają za wszelkie dodatkowe koszty związane z uzyskaniem ubezpieczenia w zakresie wcześniej występujących dolegliwości lub ubezpieczenia dla osób powyżej 75 roku życia (jeśli dotyczy).

 

26.          Agencja dołoży wszelkich starań, aby wysłać Nagrodę Zwycięzcy w następujący sposób:

a)     pocztą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Zwycięzcę, bilety elektroniczne i potwierdzenia rezerwacji na przeloty, transport, ubezpieczenie podróżne i zakwaterowanie („Dokumenty”). Zwycięzca jest odpowiedzialny za wydrukowanie wszystkich wyżej wymienionych Dokumentów; oraz

b)    przelewem bankowym na konto wskazane przez Zwycięzcę, Pieniądze na wydatki,

w ciągu 30 dni od momentu, w którym wszelkie dodatkowe informacje zostały przekazane przez Zwycięzcę Agencji, zgodnie z wymogami.

 

27.          W niniejszych Warunkach termin („Nagroda”) oznacza Nagrodę dla Zwycięzcy.

 

28.          Nagrody należy przyjąć w formie określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

29.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu lub innych przesłanych informacji.

 

30.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

31.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub będzie to wynikało z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

32.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona.  Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy (jeśli dotyczy).

 

33.          Zwycięzca i Osoby towarzyszące wyrażają zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora. W szczególności, Organizator może filmować Zwycięzcę i Osobę towarzyszącą w trakcie Imprez.  Biorąc udział w Imprezie, Zwycięzca i Osoby towarzyszące udzielają Organizatorowi oraz powiązanym z nim firmom, licencjobiorcom i pełnomocnikom zgody na:

a)     ich fotografowanie, filmowanie i nagrywanie podczas wizyty;

b)    edytowanie, zmienianie, reprodukowanie, publikowanie oraz dystrybuowanie uzyskanych zdjęć, nagrań oraz filmów („Materiały”) za pośrednictwem dowolnego medium; oraz

c)     wykorzystanie tych Materiałów, w całości lub częściowo, na całym świecie i zawsze bezpłatnie, do dowolnych celów uznanych za niezbędne do promocji, reklamy lub wykorzystania dowolnych produktów i/lub usług Organizatora oraz wszystkiego, co się z nimi wiąże lub zostało stworzone z ich wykorzystaniem.

 

34.          Zwycięzca oraz Osoby towarzyszące zrzekają się ponadto wszelkich osobistych praw autorskich do Materiału i zwalniają Organizatora oraz powiązane z nim firmy, licencjobiorców oraz pełnomocnikom z jakichkolwiek płatności odnośnie wykorzystania przez nich Materiału.

 

35.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 3, 4, 5, 7 i 11, albo korzysta z wielu kont, by uczestniczyć w Konkursie, lub jeśli pojawił się jakikolwiek powód, by uznać, że osoby głosujące na zgłoszenie Uczestnika zostały opłacone lub zachęcone w jakikolwiek sposób przez Uczestnika lub stronę trzecią, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

36.          Od Zwycięzcy może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

37.          Przebywając w pomieszczeniach związanych z poszczególnymi elementami Nagrody dla Zwycięzcy, Zwycięzca wraz z Osobami towarzyszącymi muszą zadbać o zachowanie zgodności z warunkami uczestnictwa.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu odmowy wpuszczenia Zwycięzcy na daną imprezę, ani nie ma wobec Zwycięzcy żadnych zobowiązań z tego tytułu.

 

38.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska Zwycięzcy na swoich stronach internetowych.  Nazwiska Zwycięzcy zostaną udostępnione na uzasadnioneżądanie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia prześlą kopertę zwrotną z dopiskiem „That’s You! PlayStation Plus” na adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

39.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu.  Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

 

40.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

41.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.