PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Regulamin

szczegółowe zasady konkursu “Zimowe igrzyska PlayStation®Plus”

 

1.              W konkursie “Zimowe igrzyska PlayStation®Plus” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Polski („Państwo/państwa uczestniczące”), którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy”).

 

2.             Zgłoszenia w ramach Konkursu są przyjmowane od dn. 14 grudnia 2015, godz. 12:00 czasu polskiego („Data rozpoczęcia”) do dn. 24 grudnia 2015 o 23:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia"). Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu.

 

3.             Konkurs składa się z jedenastu (11) różnych wyzwań (każdy "Wyzwanie Dnia"), gdzie Wyzwania Dnia będą publikowane codziennie o 12:00 czasu polskiego przez kolejnych jedenaście (11) dni trwania konkursu ("Kolejnych Dni"). Na każde z Wyzwań Dnia należy odpowiedzieć nie później niż do godziny 23:59 (czasu polskiego) ("Czas zakończenia") tego samego dnia, w którym zostało zadane Wyzwanie Dnia.

 

4.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

 

5.             Uczestnicy muszą być członkami PlayStation®Plus w okresie trwania konkursu. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

 

6.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a)     Jeśli nie posiadają konta Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej pod nazwą PlayStation®Network), muszą je utworzyć za pomocą posiadanego systemu PlayStation® lub odwiedzając stronę http://eu.playstation.com/registration/;

b)    odwiedzić forum PlayStation (język polski) pod adresem http://community.eu.playstation.com/t5/Polskie-Forum/ct-p/cPL (dalej w skrócie jako „Forum”);

c)     zalogować się do konta SEN;

d)    kliknąć wątek o nazwie „[KONKURS]Zimowe igrzyska PlayStation®Plus” http://community.eu.playstation.com/t5/S /KONKURS-Zimowe-igrzyska-PlayStation-Plus/td-p/23854631 (dalej w skrócie jako „Wątek na forum”);

e)     Zagrać w grę i wykonać wymagane czynności, wymienione w wątku („Wyzwanie dnia”):

I. Wyzwania Dnia w Kolejnych Dniach 14, 15, 17, 18, 19  i 21 grudnia 2015 wymagają opublikować odpowiedź w Wątku na forum, podając swój identyfikator SEN i wykonać wymagane czynności w Wyzwaniu Dnia („Odpowiedź”); oraz

II. Wyzwania Dnia w Kolejnych Dniach 16, 20, 22, 23 i 24 grudnia 2015 wymagają zrobić zdjęcie lub zapisać zrzut ekranu („Obraz”) w odpowiedź na Codzienne Pytanie („Obraz”) i opublikować odpowiedź w Wątku, załączając Obraz. Obraz musi być zapisany w formacie .jpeg i nie może mieć więcej niż 600 pikseli szerokości. Jego rozmiar nie może przekraczać 1000 kilobajtów. Nadesłany Obraz musi zawierać widoczny identyfikator online SEN Uczestnika; oraz

i) Uczestnicy muszą zadbać o to, by ich wpis spełniał wymogi Zasad społeczności (w szczególności należy unikać tworzenia podwójnych wpisów i wątków) oraz Warunków korzystania z witryny eu.playstation.com.

 

7.             Rejestracja w serwisie PlayStation™Network („PSN”) wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi i umowy użytkownika serwisu PSN oraz Polityki prywatności PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).

 

8.             Każdy uczestnik może przesłać więcej niż jedno (1) zgłoszenie dziennie, ale jest uprawniony do wygrania tylko jednej (1) Nagrody dziennej (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

9.             Wszyscy Uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu ogólnego, a zwłaszcza jego sekcji 6 i 7. Dodatkowo, zgłoszenia nie mogą zawierać:

a)     pornografii, nagości ani zdjęć o otwarcie seksualnym charakterze;

b)    zdjęć i wypowiedzi odwołujących się do przemocy, obraźliwych lub wyrażających nienawiść;

c)     treści napastliwych lub zniesławiających;

d)    treści, które naraziłyby na szwank prywatność lub bezpieczeństwo użytkownika lub innych osób;

e)     treści poniżających którąkolwiek z płci, orientacji seksualnych, niepełnosprawności, religii, grup etnicznych czy narodowości;

f)     zachowań, które cechuje przemoc lub niebezpieczeństwo;

g)    spamu, reklam ani innych materiałów handlowych.

 

10.          Każdy Uczestnik zgadza się na udzielenie Organizatorowi obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, zwolnionej z tantiem licencji na wykorzystanie zgłoszeń do celów promocyjnych oraz do wszelkich celów związanych z Konkursem, we wszelkich środkach masowego przekazu, w tym również na platformach online będących pod kontrolą Organizatora.

 

11.          Wszystkie zgłoszenia muszą być w pełni oryginalne, by nie łamały praw autorskich stron trzecich. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za złamanie tych Warunków przez uczestników. Uczestnicy wyrażają zgodę na przejęcie od Organizatora pełnej odpowiedzialności na wypadek wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających ze złamania tych Warunków.

 

12.          Każdy Zwycięzca zostanie wybrany w następujący sposób:

a)     Zwycięzcami zostaną Uczestnicy z najkrótszymi czasami;

b)    Jeśli wynik będzie remisowy, Uczestnicy z taką samą liczbą punktów odpowiedzą na 1 (jedno) pytanie finałowe, które wyłoni Zwycięzców („Odpowiedź”). Zwycięzców wybierze Najbardziej ceniony użytkownik PlayStation „MVP” (zgodnie z definicją na forum PlayStation) oraz co najmniej jeden (1) pracownik Organizatora, w oparciu o oryginalność i kreatywność Odpowiedzi. Decyzja sędziowska jest ostateczna.

 

13.          Liczba zwycięzców wynosi jeden (1) dla każdego Wyzwania Dnia, razem jest ich dwadzieścia jedenaście (11) (dalej w skrócie jako każdy „Zwycięzca”).

a) Dla Wyzwania Dnia w Kolejnych Dniach 14, 15, 17, 18, 19 i 21 grudnia 2015, Zwycięzcami zostaną Uczestnicy, którzy opublikowali swoją Odpowiedź w najkrótszym czasie; jeśli wynik będzie remisowy, Uczestnicy z taką samą liczbą punktów odpowiedzą na 1 (jedno) pytanie finałowe, które wyłoni każdego Zwycięzcy („Odpowiedź”) wedle wytycznych, opisanych wyżej.

b) Dla Wyzwania Dnia w Kolejnych Dniach 16, 20, 22, 23 i 24 grudnia 2015 Zwycięzcami zostaną Uczestnicy, którzy opublikowali swój Obraz w najkrótszym czasie; Uczestnicy z taką samą liczbą punktów odpowiedzą na 1 (jedno) pytanie finałowe, które wyłoni każdego Zwycięzcy („Odpowiedź”) wedle wytycznych, opisanych wyżej.

 

14.          Organizator zawiadomi każdego Zwycięzcę o wiadomością prywatną („Wiadomość”) za pośrednictwem Forum w terminie dwóch (2) tygodni od Daty zakończenia.

 

15.          Aby odebrać Nagrodę (określoną poniżej), każdy Zwycięzca musi w ciągu dwóch (2) tygodni od otrzymania wiadomości prywatnej od Organizatora odpowiedzieć na tę wiadomość, podając swoje imię i nazwisko, adres pocztowy oraz datę urodzenia.

 

16.          Każdy Zwycięzca otrzyma jedną (1) Nagrodę. Będzie to nagroda dla poszczególnego Codziennego Pytania („Nagroda dla Zwyciężcy”), zgodnie z poniższą tabelą:

 

Kolejne Dni

Nagroda dla Zwyciężcy

14 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Bladestorm Nightmare na PlayStation®4 oraz jedna (1) naklejka Bloodborne™ PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 290

15 Grudnia 2015

Jeden (1) kupon z kodem do członkostwa PlayStation®Plus na jeden (1) miesiąc o przybliżonej łącznej wartości PLN 27

Jedna (1) kopia gry Nobunaga’s Ambition: Sphere of Influence na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 249

16 Grudnia 2015

Jeden (1) kupon z kodem do DLC gry Gauntlet na PlayStation®4, jeden (1) plakat promocyjny gry Gauntlet na PlayStation®4 oraz jeden(1) light bar Gauntlet na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 100

17 Grudnia 2015

Jeden (1) pasek z kontrolerem PlayStation® Gear oraz jedna (1) naklejka Bloodborne™ PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 139

18 Grudnia 2015

Jedna (1) figurka Sackboy, jedno (1) pudełko The Order 1886 oraz jedna (1) naklejka Bloodborne™ PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 120

19 Grudnia 2015

Jeden (1) pokrowiec na Iphone’a z kontrolerem Playstation®, jeden (1) pokrowiec na Iphone’a Playstation®Gear oraz jedna (1) naklejka Bloodborne™ PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 160

20 Grudnia 2015

Jeden (1) kupon z kodem do DLC gry Gauntlet na PlayStation®4, jeden (1) przypinek Gauntlet na PlayStation®4 oraz  jeden (1) komiks Gauntlet na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 120

21 Grudnia 2015

Jeden (1) notes PlayStation®Gear oraz jedna (1) kopia gry NBA2K na PlayStation®3 o przybliżonej łącznej wartości PLN 249

22 Grudnia 2015

Jeden (1) kupon z kodem do członkostwa PlayStation®Plus na jeden (1) miesiąc o przybliżonej łącznej wartości PLN 27

Jedna (1) kopia gry Minecraft Story Mode Season Pass na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 125

23 Grudnia 2015

Jeden (1) kupon z kodem do DLC gry Gauntlet na PlayStation®4, jeden (1) plakat promocyjny gry Gauntlet na PlayStation®4 oraz jeden(1) light bar Gauntlet na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 100

24 Grudnia 2015

Jeden (1) kupon z kodem do DLC gry Gauntlet na PlayStation®4, jeden (1) plakat promocyjny gry Gauntlet na PlayStation®4, jeden(1) light bar Gauntlet na PlayStation®4, jedna (1) naklejka Bloodborne™ PlayStation®4 oraz jedna (1) kopia gry Tower of Guns Special edition na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 199

 

17.          Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać nagrodę do każdego Zwycięzcy przesyłką poleconą w ciągu czterech (4) tygodni od otrzymania danych osobowych Zwycięzców.

 

18.          W niniejszych Warunkach termin „Nagroda” odnosi się do Nagrody dla Zwycięzców.

 

19.          Kupony z kodem są objęte regulaminem użytkowania. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj. Kuponów z kodem nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać. Kupony z kodem mają datę wygaśnięcia, która będzie przekazana wraz z nimi.

 

20.          Subskrypcja PlayStation®Plus jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy kont SEN, którzy mają dostęp do PlayStation®Store i szerokopasmowego Internetu. PSN, PS Store i PS Plus podlegają warunkom korzystania oraz ograniczeniom językowym i krajowym; Materiały i usługi dostępne w PS Plus różnią się w zależności od wieku subskrybenta. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat, a osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Użytkownicy z Niemiec muszą mieć ukończone 18 lat. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po uprzednim powiadomieniu — eu.playstation.com/gameservers. Subskrypcja PS Plus jest odnawiana automatycznie na koniec okresu jej trwania, w aktualnej cenie w PS Store. Zastosowanie mają pełne warunki i zasady: warunki świadczenia usługi PSN dostępne na stronie eu.playstation.com/legal.

 

21.          Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

22.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji.

 

23.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

24.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną warunki będące poza jego kontrolą.

 

25.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu siedmiu (7) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące każdemu Zwycięzcy (jeśli go dotyczą).

 

26.          Każdy Zwycięzca wyraża zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

27.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10 i/lub 13 albo korzysta z wielu kont, by uczestniczyć w Konkursie, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

28.          Od każdego Zwycięzcy może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

29.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska każdego Zwycięzcy na swoich stronach internetowych. Nazwisko każdego Zwycięzcy zostanie udostępnione na rozsądne życzenie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia wyślą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „Zimowe igrzyska PlayStation®Plus Competition” na adres Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

30.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Aby wyświetlić Regulamin ogólny,kliknij tutaj.

 

31.          „Organizator” to: Sony Computer Entertainment Europe, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

32.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.