PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Regulamin

szczegółowe zasady konkursu “Adwentowy Kalendarz 2015”

 

1.             W konkursie “Adwentowy Kalendarz 2015” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Polski („Państwo/państwa uczestniczące”), którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy”).

 

2.             Zgłoszenia w ramach Konkursu są przyjmowane od dn. 4 grudnia 2015, godz. 17:00 czasu polskiego („Data rozpoczęcia”) do dn. 25 grudnia 2015 o 23:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia"). Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu.

 

3.             Konkurs składa się z dwudziestu dwóch (22) różnych pytań (każdy "Codziennie Pytanie"), gdzie pytania będą publikowane codziennie przez kolejnych dwadzieścia dwa (22) dni trwania konkursu ("Kolejnych Dni"). Na każde z codziennie zadanych pytań należy odpowiedzieć nie później niż do godziny 23:59 (czasu polskiego) ("Czas zakończenia") tego samego dnia, w którym zostało zadane pytanie.

 

4.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

 

5.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a)     Jeśli nie posiadają konta Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej pod nazwą PlayStation®Network), muszą je utworzyć za pomocą posiadanego systemu PlayStation® lub odwiedzając stronę http://eu.playstation.com/registration/;

b)    odwiedzić forum PlayStation (język polski) pod adresem http://community.eu.playstation.com/t5/Polskie-Forum/ct-p/cPL (dalej w skrócie jako „Forum”);

c)     zalogować się do konta SEN;

d)    kliknąć wątek o nazwie „Konkurs – Adwentowy Kalendarz 2015” http://community.eu.playstation.com/t5/S /KONKURS-Adwentowy-Kalendarz-2015/m-p/23840720z-serii-Fallout/m-p/23819662 (dalej w skrócie jako „Wątek na forum”);

e)     stworzyć oryginalny obrazek lub zrobić oryginalne zdjęcie w odpowiedź na Codzienne Pytanie;

f)     Uczestnicy mogą tworzyć obrazki za pomocą:

I.       dowolnego programu komputerowego lub

II.      dowolnych innych materiałów, które pomogą w stworzeniu obrazka;

g) gdy obrazek lub zdjęcie jest już gotowe, Uczestnicy muszą zapisać cyfrową kopię ukończonego obrazka lub zdjęcia (każde z nich określane mianem „Obraz”);

h) opublikować odpowiedź w Wątku, załączając Obraz. Obraz musi być zapisany w formacie .jpeg i nie może mieć więcej niż 600 pikseli szerokości. Jego rozmiar nie może przekraczać 1000 kilobajtów; oraz

i) Uczestnicy muszą zadbać o to, by ich wpis spełniał wymogi Zasad społeczności (w szczególności należy unikać tworzenia podwójnych wpisów i wątków) oraz Warunków korzystania z witryny eu.playstation.com.

 

6.             Rejestracja w serwisie PlayStation™Network („PSN”) wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi i umowy użytkownika serwisu PSN oraz Polityki prywatności PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).

 

7.             Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno (1) zgłoszenie dziennie i jest uprawniony do wygrania tylko jednej (1) Nagrody dziennej (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

8.             Wszyscy Uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu ogólnego,a zwłaszcza jego sekcji 6 i 7. Dodatkowo, zgłoszenia nie mogą zawierać:

a)     pornografii, nagości ani zdjęć o otwarcie seksualnym charakterze;

b)    zdjęć i wypowiedzi odwołujących się do przemocy, obraźliwych lub wyrażających nienawiść;

c)     treści napastliwych lub zniesławiających;

d)    treści, które naraziłyby na szwank prywatność lub bezpieczeństwo użytkownika lub innych osób;

e)     treści poniżających którąkolwiek z płci, orientacji seksualnych, niepełnosprawności, religii, grup etnicznych czy narodowości;

f)     zachowań, które cechuje przemoc lub niebezpieczeństwo;

g)    spamu, reklam ani innych materiałów handlowych.

 

9.             Każdy Uczestnik zgadza się na udzielenie Organizatorowi obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, zwolnionej z tantiem licencji na wykorzystanie zgłoszeń do celów promocyjnych oraz do wszelkich celów związanych z Konkursem, we wszelkich środkach masowego przekazu, w tym również na platformach online będących pod kontrolą Organizatora.

 

10.          Wszystkie zgłoszenia muszą być w pełni oryginalne, by nie łamały praw autorskich stron trzecich. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za złamanie tych Warunków przez uczestników. Uczestnicy wyrażają zgodę na przejęcie od Organizatora pełnej odpowiedzialności na wypadek wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających ze złamania tych Warunków.

 

11.          Liczba zwycięzców wynosi jeden (1) dla każdego Codziennego Pytania, razem jest ich dwadzieścia dwa (22) (dalej w skrócie jako każdy „Zwycięzca”). Zwycięzca zostanie wybrany przez Najbardziej cenionego użytkownika PlayStation „MVP” (zgodnie z definicją na forum PlayStation) oraz co najmniej jednego (1) pracownika Organizatora, w oparciu o oryginalność i kreatywność Obrazu. Decyzja sędziowska jest ostateczna.

 

12.          Organizator zawiadomi każdego Zwycięzcę o wiadomością prywatną („Wiadomość”) za pośrednictwem Forum w terminie dwóch (2) tygodni od Daty zakończenia.

 

13.          Aby odebrać Nagrodę (określoną poniżej), każdy Zwycięzca musi w ciągu dwóch (2) tygodni od otrzymania wiadomości prywatnej od Organizatora odpowiedzieć na tę wiadomość, podając swoje imię i nazwisko, adres pocztowy oraz datę urodzenia.

 

14.          Każdy Zwycięzca otrzyma jedną (1) Nagrodę. Będzie to nagroda dla poszczególnego Codziennego Pytania („Nagroda dla Zwyciężcy”), zgodnie z poniższą tabelą:

 

Kolejne Dni

Nagroda dla Zwyciężcy

4 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Resident Evil 2: Revelations Box Set na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 124

5 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Wasteland 2: Director’s cut na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 169

6 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Heavensward Final Fantasy XIV na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 209

7 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Borderlands: The Handsome Collection na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 289

8 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Battlefield Hardline Standard Edition na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 169

9 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Dishonored: Definitive Edition na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 160

10 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Dark Souls II: Scholar of the first sin na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 229

11 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Toukiden: Kiwami na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 249

12 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Dynasty Warriors 8: Empires na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 209

13 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry The Book of Unwritten Tales na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 124 oraz jedna (1) kopia gry Assassin’s Creed III na PlayStation®3 o przybliżonej łącznej wartości 144 PLN

14 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Kung Fu Panda: Showdown of legendary legends na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 169

15 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Kung Fu Panda: Showdown of legendary legends na PlayStation®3 o przybliżonej łącznej wartości PLN 149

16 Grudnia 2015

Jeden (1) kupon z kodem do gry Tearaway Unfolded na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 169

17 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Rayman Legends+Rayman Origins na PlayStation®3 o przybliżonej łącznej wartości PLN 125 oraz jedna (1) kopia gry Rayman Legends+Rayman Origins na PlayStation®Vita o przybliżonej łącznej wartości PLN 79

18 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Borderlands Triple Pack na PlayStation®3 o przybliżonej łącznej wartości PLN 200

19 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Zombie Army Trilogy na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 209

20 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Darksiders II: Deathinitive edition na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 124

21 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Rainbow Six Siege na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 280

22 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Grand Ages Medieval Limited Special Edition na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 249

23 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Tropico 5 na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 249

24 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Dark Souls II na PlayStation®3 o przybliżonej łącznej wartości PLN 149, jedna (1) kopia gry Adventure time: Fin & Jake investigations na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 149 oraz jedna (1) kopia gry One piece: Pirate Warriors 3 na PlayStation®Vita o przybliżonej łącznej wartości PLN 159

25 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry NHL 16 na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 269, jedna (1) kopia gry LEGO Jurassic World PlayStation®3 o przybliżonej łącznej wartości PLN 149 oraz jedna (1) kopia gry Ninjago: Shadow of Ronin na PlayStation®Vita o przybliżonej łącznej wartości PLN 59

 

15.          Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać nagrodę do każdego Zwycięzcy przesyłką poleconą w ciągu trzech (3) tygodni od otrzymania danych osobowych Zwycięzców.

 

16.          W niniejszych Warunkach termin „Nagroda” odnosi się do Nagrody dla Zwycięzców.

 

17.          Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

18.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji.

 

19.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

20.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną warunki będące poza jego kontrolą.

 

21.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu siedmiu (7) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące każdemu Zwycięzcy (jeśli go dotyczą).

 

22.          Każdy Zwycięzca wyraża zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

23.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5, 6 lub 9 albo korzysta z wielu kont, by uczestniczyć w Konkursie, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

24.          Od każdego Zwycięzcy może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

25.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska każdego Zwycięzcy na swoich stronach internetowych. Nazwisko każdego Zwycięzcy zostanie udostępnione na rozsądne życzenie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia wyślą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „Adwentowy Kalendarz 2015 Competition” na adres Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

26.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Aby wyświetlić Regulamin ogólny,kliknij tutaj.

 

27.          „Organizator” to: Sony Computer Entertainment Europe, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

28.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.