PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Rabat „koszykowy” na wiele zakupów — zasady i warunki

70% rabatu przy zakupie 2 gier

SIEE – Wiele krajów

„Kwalifikujące się sklepy”

Sklep w systemie PlayStation®4 oraz PlayStation® Store, z wyłączeniem sklepów we wszystkich pozostałych systemach PlayStation® oraz możliwości dokonywania zakupów w grach.

„Kwalifikujące się produkty”

Produkty, które można znaleźć na stronie https://www.playstation.com/legal/store70buy22018

 od czasu do czasu w Okresie promocyjnym

 

„Rabat”

70%

„Kwalifikujący się użytkownicy”

Mieszkańcy Państw uczestniczących, którzy są posiadaczami kont  PlayStation®Network („PSN”)

 

„Państwa uczestniczące”

Arabia Saudyjska, Australia, Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Islandia, Izrael, Katar, Kuwejt, Liban, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zjednoczone Królestwo.

„Oferta”

Rabat przy zakupie Wymaganej liczby Kwalifikujących się produktów

„Okres promocyjny”

Pełny okres promocji – od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia

„Wymagana liczba”

2 sztuki (lub wielokrotność 2).

1.             Ta Oferta jest dostępna w Okresie promocyjnym. 

2.             Aby skorzystać z tej Oferty, Kwalifikujący się użytkownicy muszą w Okresie promocyjnym:

                    a.   dodać Wymaganą liczbę Kwalifikujących się produktów do koszyka w Kwalifikującym się sklepie; oraz

                    b.   zrealizować transakcję przed Datą zakończenia.

3.             Kwalifikujące się produkty mogą się różnić w Okresie promocyjnym.

4.             Niniejsza Oferta nie obejmuje zakupów poza koszykiem, takich jak (i) zamówienia w przedsprzedaży; (ii) subskrypcje, np. PlayStation®Plus czy PlayStation™Music; (iii) filmy na żądanie oraz materiały wypożyczane w ramach PlayStation™Now.

5.             Rabat ma zastosowanie wyłącznie do Wymaganej liczby Kwalifikujących się produktów.  Za wszystkie produkty w koszyku niebędące Kwalifikującymi się produktami zostanie naliczona pełna cena.

6.             Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Polityki prywatności.

7.             W połączeniu z tą Ofertą nie można wykorzystać żadnych innych rabatów ani promocji. Nie będzie oferowany ekwiwalent gotówkowy. 

8.             Zwrot wszelkich Kwalifikujących się produktów zakupionych przy użyciu Rabatu odbędzie się zgodnie z zasadami anulowania zakupów w PlayStation Store. Wszelkie produkty zakupione przy użyciu Rabatu mogą zostać zwrócone jedynie wraz z innymi produktami kupionymi w ramach tej promocji, przy założeniu, że użytkownik nie zaczął pobierać ani strumieniowo przesyłać żadnego z nich.  Jeżeli zwrócisz produkt/usługę zakupioną z użyciem Rabatu, kwota, którą Ci zwrócimy, będzie równa kwocie zapłaconej przez Ciebie za produkt/usługę, z zastosowaniem wszelkich obowiązujących zasad zwrotu.

9.             Wymagany dostęp do Internetu. Kwalifikujący się użytkownicy są odpowiedzialni za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

10.          Organizator rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej Oferty.

11.          Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za niepowodzenie Kwalifikującego się użytkownika w utworzeniu lub zalogowaniu się na ich konto PlayStation Network lub w otrzymaniu bądź wykorzystaniu Oferty, wynikające z jakiegokolwiek błędu sieci, sprzętu lub oprogramowania Kwalifikującej się osoby lub strony trzeciej. 

12.          Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej Oferty, albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

13.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

14.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejszy regulamin jest tworzony i interpretowany zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.

15.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.