PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Rabat „koszykowy” na wiele zakupów — zasady i warunki

Kup dwa wybrane produkty w świetnej, stałej cenie

SIEEGrudzień 2017 – Wiele krajów      

 

„Dopuszczalne metody płatności”

Każda metoda płatności dostępna w Kwalifikujących się sklepach.

„Wymagana liczba”

2 sztuki (lub wielokrotność 2).

„Kwalifikujące się produkty”

Produkty wymienione na stronie https://playstation.com/legal/STORE2FORXXDEC2017 URL

 

„Kwalifikujące się sklepy”

Sklep w systemie PlayStation®4 oraz PlayStation® Store, z wyłączeniem sklepów we wszystkich pozostałych systemach PlayStation® oraz możliwości dokonywania zakupów w grach.

„Dzień zakończenia”

22 grudnia 2017 r., godz. 00:59 (czasu polskiego).

 

„Państwa uczestniczące”

Arabia Saudyjska, Australia, Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Islandia, Izrael, Katar, Kuwejt, Liban, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zjednoczone Królestwo.

„Dzień rozpoczęcia”

1 grudnia 2017 r., godz. 01:01 (czasu polskiego).

„Rabat”

Dowolna wymagana liczba Kwalifikujących się produktów zakupiona w Kwalifikującym się sklepie zostanie w Okresie promocyjnym objęta następującą obniżoną ceną za dwa Kwalifikujące się produkty:

 

Państwo uczestniczące

Australia

Waluta

AUD

Kwota

40,00

Austria

EUR

30,00

Bahrajn

USD

27,00

Belgia

EUR

30,00

Bułgaria

BGN

60,00

Chorwacja

HRK

199,00

Cypr

EUR

30,00

Czechy

CZK

899,00

Dania

DKK

239,00

Finlandia

EURO

30,00

Niemcy

EUR

30,00

Grecja

EUR

30,00

Węgry

HUF

8990,00

Islandia

EUR

30,00

Indie

INR

2750,00

Irlandia

EUR

30,00

Izrael

ILS

144,00

Włochy

EUR

30,00

Kuwejt

USD

27,00

Liban

USD

27,00

Luksemburg

EUR

30,00

Malta

EUR

30,00

Holandia

EUR

30,00

Nowa Zelandia

NZD

55,00

Norwegia

NOK

269,00

Oman

USD

27,00

Polska

PLN

124,00

Portugalia

EUR

30,00

Katar

USD

27,00

Rumunia

RON

130,00

Federacja Rosyjska

RUB

1899,00

Arabia Saudyjska

USD

27,00

Słowacja

EUR

30,00

Słowenia

EUR

30,00

Republika Południowej Afryki

ZAR

469,00

Hiszpania

EUR

30,00

Szwecja

SEK

289,00

Szwajcaria

CHF

30,00

Turcja

TRY

90,00

Ukraina

UAH

749,00

Zjednoczone Emiraty Arabskie

USD

27,00

Wielka Brytania

GBP

25,00

 

 

1.             Niniejszy rabat na produkty w koszyku („Oferta”) jest dostępny dla mieszkańców Państw uczestniczących, którzy są posiadaczami konta Sony Entertainment Network („SEN””) (znanego wcześniej jako PlayStation®Network, „PSN”) („Kwalifikujące się osoby”).

 

2.             Ta Oferta rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia i kończy w Dniu zakończenia. Czas od Dnia rozpoczęcia do Dnia zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu promocyjnego.

 

3.             Aby skorzystać z tej Oferty, Kwalifikujące się osoby muszą w Okresie promocyjnym:

                    a.   zalogować się na swoje konto SEN i dodać Wymaganą liczbę Kwalifikujących się produktów do koszyka w Kwalifikującym się sklepie; oraz oraz

                    b.   sfinalizować transakcję przed Datą zakończenia, korzystając z Dopuszczalnej metody płatności.

 

4.             Niniejsza Oferta nie obejmuje zakupów poza koszykiem, takich jak (i) zamówienia w przedsprzedaży; (ii) subskrypcje, np. PlayStation®Plus czy PlayStation™Music; (iii) filmy na żądanie oraz materiały wypożyczane w ramach PlayStation™Now.

 

5.             Rabat ma zastosowanie wyłącznie do Wymaganej liczby Kwalifikujących się produktów.  Jeżeli suma Kwalifikujących się produktów w koszyku nie jest Wymaganą liczbą (wielokrotnością 2), to jeden z produktów nie zostanie objęty rabatem i zostanie naliczona za niego pełna cena. Za wszystkie produkty w koszyku niebędące Kwalifikującymi się produktami zostanie naliczona pełna cena.

 

6.             Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Polityki prywatności.

 

7.             W połączeniu z tą Ofertą nie można wykorzystać żadnych innych rabatów ani promocji. Nie będzie oferowany ekwiwalent gotówkowy. 

 

8.             Zwrot wszelkich Kwalifikujących się produktów zakupionych przy użyciu Rabatu odbędzie się zgodnie z zasadami anulowania zakupów w PlayStation Store. Wszelkie produkty zakupione przy użyciu Rabatu mogą zostać zwrócone jedynie wraz z innymi produktami kupionymi w ramach tej promocji, przy założeniu, że użytkownik nie zaczął pobierać ani strumieniowo przesyłać żadnego z nich.  Jeżeli zwrócisz produkt/usługę zakupioną z użyciem Rabatu, kwota, którą Ci zwrócimy, będzie równa kwocie zapłaconej przez Ciebie za produkt/usługę, z zastosowaniem wszelkich obowiązujących zasad zwrotu.

 

9.             Wymagany dostęp do Internetu. Uczestnicy promocji są odpowiedzialni za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

 

10.          Promotor rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej Oferty.

 

11.          Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za niepowodzenie Kwalifikującej się osoby w utworzeniu lub zalogowaniu się na ich konto SEN lub w otrzymaniu bądź wykorzystaniu Rabatu, wynikające z jakiegokolwiek błędu sieci, sprzętu lub oprogramowania Kwalifikującej się osoby lub strony trzeciej. 

 

12.          Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej Oferty, albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

 

13.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

14.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

 

15.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.