PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Szczegółowe zasady konkursu „UEFA Champions League PlayStation F.C. 2019”

 

Tytuł konkursu

UEFA Champions League PlayStation F.C. Final 2019

Dzień rozpoczęcia

03 maja 2019 r., godz. 11:00 (czasu polskiego)

Dzień zakończenia

17 maja 2019 r., godz. 00:59 (czasu polskiego)

Państwa uczestniczące

Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia,  Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Metoda przystąpienia

Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu: 

 

a)    Wypełnić wymagane sekcje na stronie startowej [www.playstation.com/psfcfinal-competition] i odpowiedzieć na pytanie dotyczące umiejętności w mikrowitrynie PlayStation FC; oraz

b)    Wybrać drużynę, którą będą chcieli zagrać w Finale PlayStation F.C. 2 czerwca 2019 r.

 

Metoda wyboru zwycięzcy

Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, który poda odpowiedź najbliższą właściwej odpowiedzi na pytanie dotyczące umiejętności.

 

W przypadku odpowiedzi remisowej Organizator wyśle do takich Uczestników dodatkowe pytanie rozstrzygające, aby wyłonić Zwycięzcę. Jeśli wynik nadal będzie remisowy, powyższy proces zostanie powtórzony do momentu wyłonienia 1 (jednego) Zwycięzcy.

 

Finalistami zostanie 5 (pięciu) Uczestników, którzy podadzą odpowiedź najbliższą właściwej odpowiedzi na pytanie dotyczące umiejętności.

Liczba Zwycięzców

W konkursie UEFA Champions League PlayStation F.C. Final 2019 wyłoniony zostanie 1 (jeden) Zwycięzca.

Liczba Finalistów

W konkursie UEFA Champions League PlayStation F.C. Final 2019 wyłonionych zostanie 5 (pięciu) Finalistów.

Metoda powiadamiania

Organizator konkursu powiadomi Zwycięzcę oraz każdego z Finalistów pocztą elektroniczną, wysyłając w ciągu 1 (jednego) tygodnia od Daty zakończenia wiadomość na adresy podane w chwili przystąpienia do konkursu UEFA Champions League PlayStation F.C. Final 2019.

 

Aby odebrać Nagrodę, Zwycięzca musi w ciągu 2 (dwóch) dni od otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora odpowiednio na nią odpowiedzieć.

 

Zwycięzca musi podać swoje imię i nazwisko, adres pocztowy, wiek, numer telefonu kontaktowego, imię i nazwisko Osoby towarzyszącej (zgodnie z opisem poniżej) oraz wszelkie inne informacje, które mogą być wymagane do realizacji Nagrody (zgodnie z opisem poniżej).

Nagroda

Zwycięzca otrzyma:

a)    2 (dwa) bilety (1 (jeden) bilet dla Zwycięzcy i 1 (jeden) bilet dla Osoby towarzyszącej) na finał Ligi Mistrzów UEFA®, który odbędzie się na stadionie Estadio Metropolitano w Madrycie, w Hiszpanii, 1 czerwca 2019 r.;

b)    możliwość zagrania przez Zwycięzcę (jedno miejsce) w piłkę nożną na boisku, gdzie będzie rozgrywany finał LM 2019, 2 czerwca 2019 r. w finale rozgrywek PlayStation F.C. na stadionie Estadio Metropolitano w Madrycie;

c)     możliwość obejrzenia przez Osobę towarzyszącą (jedno miejsce) finału rozgrywek PlayStation F.C. na stadionie Estadio Metropolitano w Madrycie, 2 czerwca 2019 r.;

d)    przelot w obie strony w klasie ekonomicznej dla Zwycięzcy i osoby towarzyszącej z kraju Zwycięzcy na lotnisko w Hiszpanii, data wylotu to 31 maja 2019 r., data powrotu to 2 czerwca 2019 r. (loty mogą nie być bezpośrednie). Należy pamiętać, że jeżeli Zwycięzca mieszka w Hiszpanii, dostarczymy bilety kolejowe na podróż z miasta zamieszkania Zwycięzcy do stacji kolejowej w pobliżu Hotelu (jeśli ma to zastosowanie), tak jak opisano poniżej;

e)    2 (dwa) noclegi w pokoju z dwoma pojedynczymi lub jednym podwójnym łóżkiem w co najmniej 3-gwiazdkowym hotelu („Hotel”);

f)      transport z określonego lotniska/stacji kolejowej do Hotelu i z powrotem w dniach przylotu/przyjazdu i odlotu/wyjazdu;

g)    transport w obie strony z Hotelu na finał Ligi Mistrzów UEFA na stadionie Estadio Metropolitano, 1 czerwca 2019 r.;

h)    300 GBP (lub ekwiwalent w lokalnej walucie Zwycięzcy, którego wysokość zostanie określana w dniu, kiedy pieniądze zostaną wysłane do Zwycięzcy) na wydatki takie jak posiłki, napoje, napiwki, transport (z wyjątkiem opłaconego transportu, o którym mowa powyżej) w trakcie wycieczki („Pieniądze na drobne wydatki”);

i)      1 (jeden) system PlayStation® Pro (1 TB);

j)      1 (jeden) zestaw gogli PlayStation®VR;

k)     1 (jedno) urządzenie PlayStation® 4 Camera;

l)      1 (jedną) kopię gry EA FIFA 19;

m)   1 (jedną) oficjalną koszulkę PlayStation® F.C; oraz

n)    1 (jedną) 12-miesięczną subskrypcję PlayStation®Plus w formie kodu kuponu, który musi zostać wykorzystany w PlayStation®Store do 17-05-2020 r.;

 

Ostateczna wartość Nagrody dla Zwycięzcy będzie się różnić w zależności od transportu i zakwaterowania, ale przybliżona wartość Nagrody (bez podatku VAT i kosztów podróży) wynosi:

2000 GBP/2188 EUR / 57 057 CZK / 16 271 DKK / 20 375 NOK / 9352 PLN / 152 072 RUB / 20 853 SEK / 2485 CHF / 9033 TRY.

 

Koszt lotów zależy od wielu czynników, w tym kraju odlotu i daty rezerwacji, i nie został uwzględniony w powyższych kwotach określających wartość Nagrody dla Zwycięzcy.

 

Każda Nagroda podlega Warunkom i zasadom dotyczącym biletów UEFA oraz Dodatkowym warunkom meczu.

Nagroda dla Finalistów

Każdy z 5 (pięciu) Finalistów otrzyma:

a)    1 (jedną) konsolę PlayStation®4 Pro (1 TB);

b)    1 (jedną) kopię gry EA SPORTS™ FIFA 19; oraz

c)     1 (jedną) 12-miesięczną subskrypcję PlayStation®Plus w formie kodu kuponu, który musi zostać wykorzystany w PlayStation®Store do 17-05-2020 r.;

 

Przybliżona wartość Nagrody dla Finalistów (bez podatku VAT) to:

 

400 GBP/ 463 EUR / 11 920 CZK / 3456 DKK / 4478 NOK / 1987 PLN / 33 460 RUB / 4919 SEK / 526 CHF / 3074 TRY.

 

Zasady dotyczące biletów UEFA

Przypomina się Uczestnikom, że nie wolno odsprzedawać biletów na mecze Ligi Mistrzów UEFA. Jeśli stwierdzimy, że Zwycięzca odsprzedał bilety, Nagroda zostanie unieważniona i podjęte zostaną dalsze działania.

Dodatkowe warunki meczu

Uczestnicy meczu mogą nie zostać wpuszczeni na mecz w przypadku, gdy wezmą w nim udział w jakichkolwiek elementach stroju drużyny wyjazdowej, w barwach drużyny wyjazdowej lub nie będą zachowywać się odpowiednio na swoich miejscach.

 

Przybywając na finał Ligi Mistrzów UEFA 1 czerwca 2019 r. Zwycięzca wraz z Osobą towarzyszącą muszą zadbać o zachowanie zgodności z warunkami uczestnictwa.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odmowę wpuszczenia Zwycięzcy na Imprezę ani nie ma z tego tytułu żadnych zobowiązań wobec Zwycięzcy lub Osób mu towarzyszących.

 

 

Ogólne warunki i zasady

1.             Konkurs (dalej w skrócie jako „Konkurs”) jest przeznaczony dla osób, które skończyły 18 lat i mieszkają na stałe w Państwach uczestniczących. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele, podwykonawcy lub konsultanci Organizatora (określonego poniżej), ani ich najbliższa rodzina. Do Konkursu nie mogą stanąć również firmy powiązane z Organizatorem ani żadna osoba mająca zawodowe powiązania z samym Konkursem (dalej w skrócie jako „Uczestnicy).

2.             Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia.  Okres od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie określany jest mianem „Okresu trwania konkursu.

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonywania żadnego zakupu. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Warunki szczególne, uznają też zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

4.             W ramach Nagrody PlayStation nie może zagwarantować, że Zwycięzca zagra dla swojej ulubionej drużyny 2 czerwca w meczu finałowym PlayStation F.C.

5.             Od Uczestników może być wymagane przedstawienie dowodu kwalifikowania się do wzięcia udziału w Konkursie. Jeśli uczestnik nie będzie w stanie przedstawić takiego dowodu na żądanie, Organizator ma prawo zdyskwalifikować Uczestnika lub wstrzymać wydanie Nagrody.

6.             Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zgłoszenia zgubione, uszkodzone lub opóźnione w wyniku jakiegokolwiek błędu sieci, usług pocztowych, sprzętu lub programu komputerowego.  Dowód wysłania nie zostanie zaakceptowany jako dowód przyjęcia zgłoszenia. Nie będą przyjmowane żadne zgłoszenia od przedstawicieli, innych firm ani grup zorganizowanych, a także aplikacje automatycznie wygenerowane komputerowo.  

7.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą postępować zgodnie z Metodą przystąpienia do Konkursu.

8.             Każdy Uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko 1 (jednej) Nagrody lub 1 (jednej) Nagrody dla Finalisty.

9.             Zwycięzca i Finaliści zostaną wybrani zgodnie z Metodą wyboru Zwycięzcy i Finalistów.

10.          Zwycięzca otrzyma Nagrodę dla Zwycięzcy, a Finaliści Nagrodę dla Finalistów („Nagroda”).  Liczba Nagród jest ograniczona do liczby Zwycięzców.

11.          Organizator zawiadomi Zwycięzcę i każdego Finalistę o wygranej, korzystając z Metody powiadamiania.

12.          Nagrody mogą być realizowane przez wyznaczonych partnerów agencyjnych Organizatora. Partnerzy agencyjni będą korzystać wyłącznie z podanych danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Nagrody. Agencja może konsultować się ze Zwycięzcą w celu ustalenia szczegółów podróży (np. lotniska odlotu i czasu lotu), ale wszystkie kwestie związane z lotem, hotelem i transportem zależą od wyłącznego uznania Organizatora.

13.          Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca muszą wypełnić i odesłać formularz z informacjami i akceptacją nagrody, a także przekazać Agencji lub Organizatorowi kopie swoich paszportów, aby umożliwić zorganizowanie podróży.  Na żądanie Agencji Zwycięzca poda wszelkie inne dane osobowe (swoje i Osoby towarzyszącej), jakich może z uzasadnionego powodu wymagać Agencja.

14.          Zwycięzca odpowiada za wszelkie pozostałe wydatki związane z podróżą oraz inne wydatki, które nie stanowią części Nagrody, w tym, między innymi, wszelkie posiłki i napoje, wydatki w trakcie wycieczki oraz transport na Imprezę i powrót z niej.

15.          Podczas meldowania się w Hotelu Zwycięzca zobowiązany jest przedstawić dane ważnej karty kredytowej lub debetowej.

16.          Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca muszą posiadać paszporty, których termin ważności upływa nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy od daty lotu powrotnego.

17.          Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca odpowiadają za kwestie związane z wizami podróżnymi. Od Zwycięzcy oraz Osoby towarzyszącej może być wymagane odwiedzenie odpowiedniej witryny internetowej i podanie potrzebnych informacji w celu ubiegania się o pozwolenie na wjazd na teren Hiszpanii.  Zwycięzca i Osoba towarzysząca mogą nie uzyskać pozwolenia na wjazd do Hiszpanii bez ważnej wizy (jeśli dotyczy).

18.          Aby zostać wpuszczonym na teren Imprezy, zarówno Zwycięzca, jak i Osoba towarzysząca muszą mieć przy sobie dokument identyfikacyjny ze zdjęciem, wydany przez organ administracji państwowej np. paszport, prawo jazdy.

19.          Jeżeli nie będzie możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą lub kontakt nie zostanie nawiązany zgodnie z Metodą powiadamiania Zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie możliwość przekazania Nagrody następnemu Uczestnikowi spełniającemu niezbędne warunki wybranemu zgodnie z postanowieniami Regulaminu Szczegółowego.

20.          Zwycięzca i każdy z Finalistów wyrażają zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora. Każdy Uczestnik zgadza się na udzielenie Organizatorowi obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, zwolnionej z tantiem licencji na wykorzystanie zgłoszeń (oraz wszelkich materiałów fotograficznych przesłanych Organizatorowi lub Agencji, takich jak zdjęcia z meczu) do celów promocyjnych oraz do wszelkich celów związanych z Konkursem, we wszelkich środkach masowego przekazu, w tym również na platformach online będących pod kontrolą Organizatora.

21.          Organizator zastrzega sobie prawo, by według własnego uznania, zdyskwalifikować dowolnego Uczestnika, którego zachowanie zaprzecza duchowi Ogólnych warunków lub intencjom tej promocji.

22.          Kody kuponów podlegają zasadom i warunkom korzystania. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj. Kodów kuponów nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać. Kody kuponów mają datę wygaśnięcia, która będzie przekazana wraz z nimi.

23.          Nagrody należy przyjąć w formie określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia.  Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

24.          Nagrody są niezbywalne, nie mogą być odsprzedawane i zależą od ich dostępności. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej lub wyższej wartości. Nie będzie oferowany ekwiwalent gotówkowy.

25.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu lub innych przesłanych informacji.

26.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

27.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub będzie to wynikało z przyczyn niezależnych od Organizatora.

28.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona.  Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy lub Finalistom (jeśli ich dotyczą).

29.          Zwycięzca i Finaliści rozumieją, że Organizator może być zobowiązany do udostępnienia ich imion i nazwisk oraz kraju zamieszkania w celu zachowania zgodności z wymogami prawnymi dotyczącymi promocji nagród.

 

30.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do tych Warunków i zasad albo korzysta z wielu kont lub zautomatyzowanych systemów, by uczestniczyć w Konkursie, lub jeśli pojawił się jakikolwiek powód, by uznać, że osoby głosujące na zgłoszenie Uczestnika zostały opłacone lub zachęcone w jakikolwiek sposób przez Uczestnika lub stronę trzecią, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

31.          Od Zwycięzcy i każdego z Finalistów może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

32.          Wszelkie warunki, gwarancje oraz oświadczenia stron wyraźne bądź dorozumiane przepisami prawa lub w inny sposób mające związek z nagrodą lub promocją zostają wyłączone w najszerszym dozwolonym przepisami prawa zakresie.

33.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, zniszczenia ani uszkodzenia poniesione przez Uczestników w bezpośrednim bądź pośrednim związku z nagrodą lub promocją. Jednakże Organizator nie czyni żadnych starań w celu wyłączenia lub ograniczenia swojej odpowiedzialności za śmierć bądź osobiste obrażenia powstałe w wyniku jego zaniedbania.

34.          Nazwiska Zwycięzcy i Finalistów zostaną udostępnione na uzasadnione żądanie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia prześlą kopertę zwrotną z dopiskiem „UEFA Champions League PlayStation F.C. Final Competition 2019” na adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

35.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

36.          Organizatorem jest firma Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

37.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.