PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Szczegółowy regulamin konkursu “UEFA Champions League Fans' Final”

Warunki i zasady

 

1.             W konkursie „UEFA Champions League Fans' Final” („Konkurs”) mogą brać udział mieszkańcy Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francja, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Węgier i Zjednoczonego Królestwa („Państwa uczestniczące”), którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy”). Poniższe warunki dotyczą Uczestników zameldowanych w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech i w Zjednoczonym Królestwie.

 

2.             Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od dn. 14.04.2015 r., godz. 10:00 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia”) do dn. 05.05.2015 r., godz. 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia”). Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu.

 

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonywania jakiegokolwiek zakupu. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

 

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą w Okresie trwania Konkursu wykonać następujące czynności:

a)     jeśli nie mają konta Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej pod nazwą PlayStation®Network), należy je utworzyć za pomocą posiadanego systemu PlayStation® lub odwiedzając stronę http://eu.playstation.com/registration/;

b)    odwiedzić stronę konkursów PlayStation® pod adresem eu.playstation.com/psn/competitions;

c)     kliknąć łącze do konkursu „UEFA Champions League Fans’ Final”;

d)    wpisać w odpowiednim polu swój adres e-mail;

e)     kliknąć przycisk “Start”, aby rozpocząć;

f)     obejrzeć ilustrację przedstawiającą grę Pro Evolution Soccer™ bez piłki nożnej;

g)    wykonać instrukcje, aby wskazać prawdopodobną lokalizację zagubionej piłki nożnej;

h)     wpisać odpowiedź na pytanie „sędziego” („Sędzia”) i kliknąć przycisk „Wyślij”;

i)      wpisać informację w odpowiednie pola; następnie

j)      wpisać jednorazowy kod CAPTCHA, który zostanie wyświetlony i kliknąć przycisk „Wyślij”.

                            

5.             Założenie konta SEN wymaga zaakceptowania SEN Terms of Service and User Agreement (Warunków świadczenia usługi SEN oraz Umowy użytkownika) i SEN Privacy Policy (Polityki prywatności SEN). (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko 1 (jednej) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

7.             Wyłoniony zostanie jeden (1) zwycięzca („Zwycięzca”), jeden (1) vice zwycięzca („Vice Zwycięzca”), trzech (3) drugich vice zwycięzców („Drugi Vice Zwycięzca”) oraz pięciu (5) finalistów („Finalista”). Zwycięzca, Vice Zwycięzca, każdy Drugi Vice Zwycięzca i każdy Finalista zostanie wyłoniony w następujący sposób:

 

a)     Zwycięzcą musi być Uczestnik, który wskazał prawidłową lokalizację piłki nożnej. W przypadku remisu Zwycięzcą zostaje Uczestnik, który wskazał prawidłową lokalizację piłki nożnej i który przekazał prawidłową odpowiedź Sędziemu;

b)    jeżeli liczba Uczestników, którzy przekazali poprawną odpowiedź Sędziemu uniemożliwia wytypowanie Zwycięzcy, Zwycięzcą zostaje Uczestnik, który podał Sędziemu odpowiedź najbliższą poprawnej;

c)     w przypadku kolejnego remisu Uczestnicy udzielają odpowiedzi na kolejne pytanie Sędziego, które pozwoli wyłonić Zwycięzcę zgodnie z procedurą opisaną w pkt. a) i b). Jeśli wynik nadal będzie remisowy, powyższy proces zostanie powtórzony do momentu wyłonienia jednego Zwycięzcy;

d)    Vice Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, który uzyska najwyższy wynik po Zwycięzcy, a jego wybór nastąpi według procedury określonej w pkt. a), b) i c) powyżej;

e)     Drugimi Vice Zwycięzcami zostaną ci Uczestnicy, którzy uzyskają trzy (3) najwyższe wyniki po Zwycięzcy; ich wybór nastąpi wg mechanizmu określonego w pkt. a), b) i c) powyżej;

f)     Finalistami zostaną ci Uczestnicy, którzy uzyskają pięć (5) najwyższych wyników po Drugich Vice Zwycięzcach, a ich wybór nastąpi według procedury określonej w pkt. a), b) i c) powyżej.

 

8.             Organizator zawiadomi każdego Zwycięzcę o wygranej pocztą elektroniczną, korzystając z adresu powiązanego z jego kontem SEN, w terminie jednego (1) tygodnia od Daty zakończenia.

 

9.             Aby odebrać Nagrodę (patrz definicję poniżej), Zwycięzca musi odpowiednio odpowiedzieć na wiadomość e-mail Organizatora w ciągu trzech (3) dni od daty otrzymania tej wiadomości, podając swoje imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, kontaktowy numer telefonu oraz imię i nazwisko wybranej osoby towarzyszącej (która również musi mieć ukończone 18 lat) („Osoba towarzysząca”). Przesłany adres pocztowy musi być zgodny z adresem pocztowym przesłanym w momencie zgłaszania uczestnictwa w konkursie. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje dyskwalifikację Zwycięzcy.

 

10.           Zwycięzca otrzyma następującą „Nagrodę dla Zwycięzcy”:

g)    dwa (2) bilety (jeden (1) bilet dla Zwycięzcy i jeden (1) bilet dla Osoby Towarzyszącej) na mecz Legendary Moments Fan Match (z finałem UEFA Champions League), który zostanie rozegrany na stadionie Olympiastadion w Berlinie (Niemcy) między 06.06.2015 r. a 07.06.2015 r. włącznie („Wydarzenie”);

h)     bilet w dwie strony na lot klasą ekonomiczną dla Zwycięzcy i Osoby Towarzyszącej z kraju zamieszkania Zwycięzcy na lotnisko Berlin Schönefeld (Niemcy) – z wylotem dn. 05.06.2015 r. i powrotem dn. 07.06.2015 r. (lot może nie być bezpośredni);

i)        dwa (2) noclegi w pokoju dwuosobowym (z łóżkiem dwuosobowym lub dwoma oddzielnymi łóżkami) w co najmniej trzygwiazdkowym (3) hotelu („Hotel”) ze śniadaniem;

j)        transport z lotniska Berlin Schönefeld do hotelu i z powrotem w dniach przylotu i odlotu;

k)      transport z Hotelu na Wydarzenie w dniach 06.06.2015 r. i 07.06.2015 r. i z powrotem;

l)        400 Euro (lub ekwiwalent w lokalnej walucie Zwycięzcy, którego wysokość zostanie określana w dniu, kiedy pieniądze zostaną wysłane do Zwycięzcy) na wydatki takie jak posiłki, napoje, napiwki, transport (z wyjątkiem opłaconego transportu, o którym mowa powyżej) w trakcie wycieczki („Pieniądze na drobne wydatki”);

m)   jeden (1) system PlayStation®4 (Onyksowa Czerń, 500 GB);

n)     jeden (1) zestaw bezprzewodowych słuchawek stereo z mikrofonem 2.0;

o)    jedna (1) płyta z grą PES 2015: Pro Evolution Soccer na PlayStation®4.

 

11.          Ostateczna wartość Nagrody dla Zwycięzcy będzie zależeć od zapewnionego środka transportu i zakwaterowania. Przybliżona wartość Nagrody (bez podatku VAT) to:

a)     1500 GBP;

b)    2000 EUR / 56025 CZK / 15240 DKK / 616650 HUF / 17580 NOK / 8400 PLN / 129480 RUB / 18990 SEK / 2145 CHF.

 

12.          W ciągu 1 (jednego) tygodnia od daty potwierdzenia wycieczki Organizatorowi, ze Zwycięzcą skontaktuje się firma zewnętrzna („Agencja”), aby ustalić szczegóły związane z podróżą oraz inne kwestie logistyczne. Agencja może konsultować się ze Zwycięzcą w celu ustalenia szczegółów podróży (np. lotniska odlotu i czasu lotu), ale wszystkie kwestie związane z lotem, hotelem i transportem zależą od wyłącznego uznania Organizatora.

 

13.          Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca muszą wypełnić i odesłać formularz z informacjami i akceptacją nagrody, a także przekazać Agencji kopie swoich paszportów, aby umożliwić zorganizowanie podróży. Na żądanie Agencji Zwycięzca poda wszelkie inne dane osobowe (swoje i Osoby towarzyszącej), jakich może z uzasadnionego powodu wymagać Agencja.

 

14.          Zwycięzca odpowiada za wszelkie pozostałe wydatki związane z podróżą oraz inne wydatki, które nie stanowią części Nagrody, w tym między innymi, transport na lotnisko i z lotniska w kraju Zwycięzcy, a także wszelkie posiłki i napoje przekraczające kwotę Pieniędzy na drobne wydatki.

 

15.          Podczas meldowania się w Hotelu Zwycięzca zobowiązany jest przedstawić dane ważnej karty kredytowej lub debetowej.

 

16.          Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca muszą posiadać paszporty, których termin ważności upływa nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy od daty lotu powrotnego.

 

17.          Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca odpowiadają za kwestie związane z wizami podróżnymi. Od Zwycięzcy oraz Osoby towarzyszącej może być wymagane odwiedzenie odpowiedniej witryny internetowej i podanie potrzebnych informacji w celu ubiegania się o pozwolenie na wjazd na teren Niemiec. Zwycięzca i Osoba towarzysząca mogą nie uzyskać pozwolenia na wjazd do Niemiec bez ważnej wizy (jeśli dotyczy).

 

18.          Aby zostać wpuszczonym na teren Imprezy, zarówno Zwycięzca, jak i Osoba towarzysząca muszą mieć przy sobie dokument identyfikacyjny ze zdjęciem wydany przez organ administracji państwowej np. paszport, prawo jazdy.

 

19.          Organizator dołoży wszelkich starań, aby wysłać Nagrodę Zwycięzcy w następujący sposób:

a)     pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Zwycięzcę: bilety elektroniczne i potwierdzenia rezerwacji na przeloty, Wydarzenie, transport i Hotel („Dokumenty”). Zwycięzca jest odpowiedzialny za wydrukowanie wszystkich wyżej wymienionych Dokumentów;

b)    przelewem bankowym na rachunek bankowy podany przez Zwycięzcę lub czekiem wysłanym przesyłką poleconą na adres pocztowy podany przez Zwycięzcę: Pieniądze na drobne wydatki;

c)     listem poleconym na adres pocztowy podany przez Zwycięzcę: pozostałe elementy Nagrody Zwycięzcy inne niż wymienione w pkt. a), b) i c) powyżej

w ciągu czterech (4) tygodni od chwili, gdy wszelkie dodatkowe informacje zostaną przekazane przez Zwycięzcę Organizatorowi lub Agencji, zgodnie z wymogami.

 

20.          Organizator zawiadomi każdego Vice Zwycięzcę o wygranej pocztą elektroniczną, korzystając z adresu powiązanego z jego kontem SEN, w terminie jednego (1) tygodnia od Daty zakończenia.

 

21.          Aby odebrać Nagrodę dla Vice Zwycięzcy (zgodnie z poniższą definicją), Vice Zwycięzca musi odpowiedzieć na wiadomość e-mail Organizatora w ciągu trzech (3) dni od daty otrzymania listu e-mail od Organizatora, podając swoje imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, kontaktowy numer telefonu oraz imię i nazwisko wybranej osoby towarzyszącej. Przesłany adres pocztowy musi być zgodny z adresem pocztowym przesłanym w momencie zgłaszania uczestnictwa w konkursie. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje dyskwalifikację Vice Zwycięzcy.

 

22.           Vice Zwycięzca otrzyma następującą „Nagrodę dla Vice Zwycięzcy”:

a)     dwa (2) bilety (jeden (1) bilet dla Vice Zwycięzcy i jeden (1) bilet dla Osoby towarzyszącej) na finał UEFA Champions League, który zostanie rozegrany na stadionie Olympiastadion w Berlinie (Niemcy) w dniu 06.06.2015 r. („Wydarzenie dla Vice Zwycięzcy”);

b)    bilet w dwie strony na lot klasą ekonomiczną dla Vice Zwycięzcy i Osoby towarzyszącej z kraju zamieszkania Vice Zwycięzcy na lotnisko Berlin Schönefeld (Niemcy) – z wylotem w dn. 05.06.2015 r. i powrotem w dn. 07.06.2015 r. (lot może nie być bezpośredni);

c)      dwa (2) noclegi w Hotelu w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem;

d)      transport z lotniska Berlin Schönefeld do hotelu i z powrotem w dniach przylotu i odlotu;

e)      przejazd z Hotelu na Wydarzenie w dniu 06.06.2015 r. i z powrotem;

f)       Pieniądze na drobne wydatki;

g)    jeden (1) system PlayStation®4 (Onyksowa Czerń, 500 GB);

h)     jeden (1) zestaw bezprzewodowych słuchawek stereo z mikrofonem 2.0;

i)      jedna (1) płyta z grą PES 2015: Pro Evolution Soccer na PlayStation®4.

 

23.          Ostateczna wartość Nagrody dla Vice Zwycięzcy będzie się różnić w zależności od transportu i zakwaterowania, jednak jej szacunkowa wartość (netto) wyniesie:

a)     1000 GBP;

b)    1360 EUR / 37350 CZK / 10160 DKK / 411100 HUF / 11720 NOK / 5600 PLN / 86320 RUB / 12660 SEK / 1430 CHF.

 

24.          W ciągu jednego (1) tygodnia od daty potwierdzenia wycieczki Organizatorowi, z Vice Zwycięzcą skontaktuje się firma zewnętrzna („Agencja”), aby ustalić szczegóły związane z podróżą oraz inne kwestie logistyczne. Agencja może konsultować się z Vice Zwycięzcą w celu ustalenia szczegółów podróży (np. lotniska odlotu i czasu lotu), ale wszystkie kwestie związane z lotem, hotelem i transportem zależą od wyłącznego uznania Organizatora.

 

25.          Vice zwycięzca oraz Osoba towarzysząca muszą wypełnić i odesłać formularz z informacjami i akceptacją nagrody, a także przekazać Agencji kopie swoich paszportów, aby umożliwić zorganizowanie podróży. Na żądanie Agencji każdy Vice zwycięzca poda wszelkie inne dane osobowe (swoje i Osoby towarzyszącej), jakich może z uzasadnionego powodu wymagać Agencja.

 

26.          Vice Zwycięzca odpowiada za wszelkie pozostałe wydatki związane z podróżą oraz inne wydatki, które nie stanowią części Nagrody dla Vice Zwycięzcy, w tym między innymi, transport na lotnisko i z lotniska w kraju Vice Zwycięzcy, a także wszelkie posiłki i napoje przekraczające kwotę Pieniędzy na drobne wydatki.

 

27.          Podczas meldowania się w Hotelu Vice Zwycięzca zobowiązany jest przedstawić dane ważnej karty kredytowej lub debetowej.

 

28.          Vice Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca muszą posiadać paszport, którego termin ważności upływa nie wcześniej niż sześć (6) miesięcy od daty lotu powrotnego.

 

29.          Vice Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca odpowiadają za kwestie związane z wizami podróżnymi. Od Vice Zwycięzcy oraz Osoby towarzyszącej może być wymagane odwiedzenie odpowiedniej witryny internetowej i podanie potrzebnych informacji w celu ubiegania się o pozwolenie na wjazd na teren Niemiec. Vice Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca mogą nie uzyskać pozwolenia na wjazd do Niemiec bez ważnej wizy (jeśli dotyczy).

 

30.          Aby zostać wpuszczonym na teren Imprezy, zarówno Vice Zwycięzca, jak i Osoba towarzysząca muszą mieć przy sobie dokument identyfikacyjny ze zdjęciem wydany przez organ administracji państwowej np. paszport, prawo jazdy.

 

31.          Organizator dołoży wszelkich starań, aby wysłać Nagrodę dla Vice Zwycięzcy w następujący sposób:

a)     pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Vice Zwycięzcę: Dokumenty. Vice Zwycięzca jest odpowiedzialny za wydrukowanie wszystkich wyżej wymienionych Dokumentów;

b)    przelewem bankowym, na rachunek bankowy podany przez Vice Zwycięzcę lub czekiem wysłanym przesyłką poleconą na adres pocztowy podany przez Vice Zwycięzcę: Pieniądze na drobne wydatki;

c)     listem poleconym na adres pocztowy podany przez Vice Zwycięzcę: pozostałe elementy Nagrody dla Vice Zwycięzcy inne niż wymienione w pkt. a), b) i c) powyżej

Wysłanie nagrody w sposób opisany powyżej nastąpi w ciągu czterech (4) tygodni od chwili, gdy wszelkie dodatkowe informacje zostaną przekazane przez Vice Zwycięzcę Organizatorowi lub Agencji, zgodnie z wymogami.

 

32.          Organizator zawiadomi każdego Drugiego Vice Zwycięzcę o wygranej pocztą elektroniczną, korzystając z adresu powiązanego z jego kontem SEN, w terminie czterech (4) tygodni od Daty zakończenia.

 

33.          Aby odebrać Nagrodę (zgodnie z poniższą definicją), każdy Drugi Vice Zwycięzca musi odpowiedzieć na wiadomość e-mail Organizatora w ciągu jednego (1) tygodnia od daty otrzymania listu e-mail od Organizatora, podając swoje imię i nazwisko, adres i datę urodzenia. Przesłany adres pocztowy musi być zgodny z adresem pocztowym przesłanym w momencie zgłaszania uczestnictwa w konkursie. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje dyskwalifikację Uczestnika.

 

34.          Każdy Drugi Vice Zwycięzca otrzyma:

a)     jeden (1) system PlayStation®4 (Onyksowa Czerń, 500 GB);

b)    jeden (1) zestaw bezprzewodowych słuchawek stereo z mikrofonem 2.0;

c)     jedną (1) płytę z grą PES 2015: Pro Evolution Soccer na PlayStation®4

nagrodę o łącznej przybliżonej wartości 680 EUR / 18675 CZK / 5080 DKK / 205550 HUF / 5860 NOK / 2800 PLN / 43160 RUB / 6330 SEK / 715 CHF / 500 GBP („Nagroda dla Drugiego Vice Zwycięzcy”).

 

35.          Każdy Finalista otrzyma jedną (1) płytę z grą PES 2015: Pro Evolution Soccer na PlayStation®4 o przybliżonej wartości 54 EUR / 1494 CZK / 406 DKK / 16444 HUF / 469 NOK / 224 PLN / 3453 RUB / 506 SEK / 57 CHF / 40 GBP („Nagroda dla Finalisty”).

 

36.          Organizator dołoży wszelkich starań, aby wysłać Nagrodę dla każdego Drugiego Vice Zwycięzcy i każdego Finalisty listem poleconym w ciągu czterech (4) tygodni od otrzymania danych Drugiego Vice Zwycięzcy lub Finalisty.

 

37.          Zgodnie z niniejszymi Warunkami Nagroda („Nagroda”) oznacza Nagrodę dla Zwycięzcy, Nagrodę dla Vice Zwycięzcy, Nagrodę dla Drugiego Vice Zwycięzcy i Nagrodę dla Finalisty – zależnie od kontekstu.

 

38.          Nagrody należy przyjąć w formie określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

39.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu lub innych przesłanych informacji.

 

40.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

41.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub będzie to wynikało z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

42.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Nie ma to wpływu na ustawowe prawa Zwycięzcy, Vice Zwycięzcy, Drugiego Vice Zwycięzcy i Finalisty (jeśli dotyczy).

 

43.          Zwycięzca i Osoba towarzysząca, Vice Zwycięzca i Osoba towarzysząca, każdy Drugi Vice Zwycięzca i każdy Finalista wyraża zgodę na uzasadnione wykorzystanie wizerunku na potrzeby Organizatora. W szczególności Organizator może sfilmować Zwycięzcę wraz z Osobą towarzyszącą na Wydarzeniu dla Zwycięzcy oraz Vice Zwycięzcę wraz z Osobą towarzyszącą na Wydarzeniu dla Vice Zwycięzcy. Poprzez udział w Wydarzeniu Zwycięzca i Osoba towarzysząca oraz Vice Zwycięzca i Osoba towarzysząca udzieli Organizatorowi oraz powiązanym z nim firmom stosownych zezwoleń i licencji na:

a)     ich fotografowanie, filmowanie i nagrywanie podczas wizyty;

b)    edytowanie, zmienianie, reprodukowanie, publikowanie oraz dystrybuowanie uzyskanych zdjęć, nagrań oraz filmów („Materiały”) za pośrednictwem dowolnego medium oraz

c)     wykorzystanie tych Materiałów, w całości lub częściowo, na całym świecie i zawsze bezpłatnie, do dowolnych celów uznanych za niezbędne do promocji, reklamy lub wykorzystania dowolnych produktów lub usług Organizatora oraz wszystkiego, co się z nimi wiąże lub zostało stworzone z ich wykorzystaniem.

 

44.          Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca oraz Vice Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca zrzekają się ponadto wszelkich osobistych praw autorskich do Materiału i zwalniają Organizatora oraz powiązane z nim firmy, licencjobiorców oraz pełnomocników z jakichkolwiek płatności odnośnie wykorzystania przez nich Materiału.

 

45.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5, 6, 9, 21 lub 33 albo korzysta z wielu kont, by uczestniczyć w Konkursie, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

46.          Od Zwycięzcy, Vice Zwycięzcy, każdego Drugiego Vice Zwycięzcy i każdego Finalisty może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

47.          Zwycięzca i Osoba towarzysząca oraz Vice Zwycięzca i Osoba towarzysząca muszą spełniać określone wymogi związane z uczestnictwem w Wydarzeniu dla Zwycięzcy lub Wydarzeniu dla Vice Zwycięzcy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu odmowy wpuszczenia Zwycięzcy lub Vice Zwycięzcy na daną imprezę, ani nie ma wobec nich żadnych zobowiązań z tego tytułu.

 

48.          Organizator może opublikować nazwisko Zwycięzcy, Vice Zwycięzcy, każdego Drugiego Vice Zwycięzcy i każdego Finalisty na internetowej stronie Organizatora. Nazwiska Zwycięzcy, Vice Zwycięzcy, każdego Drugiego Vice Zwycięzcy i każdego Finalisty zostaną udostępnione po odpowiednim uzasadnieniu osobom, które prześlą zaadresowaną na siebie kopertę z dopiskiem „UEFA Champions League Fans’ Final” na następujący adres: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom w ciągu sześciu (6) tygodniu od Daty zakończenia.

 

49.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

 

50.          „Organizatorem” jest Sony Computer Entertainment Europe, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Wielka Brytania.

 

51.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.