PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Szczegółowe zasady konkursu “The Last of Us - Scavenger Hunt”

 Regulamin

1.     Konkurs „The Last of Us - Scavenger Hunt” (dalej w skrócie jako „Konkurs”) jest przeznaczony dla osób w wieku co najmniej 18 lat i mieszkających na stałe w Belgii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji, Turcji i Wielkiej Brytanii (dalej w skrócie jako „Kraje uczestników”). W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele, podwykonawcy lub konsultanci Organizatora (określonego poniżej), ani ich najbliższa rodzina. Do konkursu nie mogą stanąć również firmy powiązane z Organizatorem ani żadna osoba mająca zawodowe powiązania z samym Konkursem (dalej w skrócie jako „Uczestnicy”). 

2.     Zgłoszenia w ramach Konkursu są przyjmowane od dn. 22 Stycznia 2014 od godz. 10:00 ("Czas Rozpoczęcia") do dn. 8 Lutego 2014 do godz. 00:59 ("Czas Zakończenia").  Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu”. 

3.     Pierwszy etap konkursu (“Runda Pierwsza”) składa się z dziesięciu (10) pytań (każde “Codzienne Pytanie”), które będą publikowane w kolejnych dniach o godz. 10:00 zaczynając od 22 stycznia 2014r. oprócz weekendów, ostatnie pytanie zostanie opublikowane 4 Lutego o godzinie 10:00 with the last Daily Question posted on 4 February 2014. Na każde z codziennie zadanego pytania należy odpowiedzieć, nie później niż do godziny 23:59 (czasu polskiego) ("Czas zakończenia") tego samego dnia kiedy zostało zadane pytanie.

4.     Finał Konkursu (“Runda Finałowa”) składa się z jednego pytania (“Pytanie Finałowe”), któro zostanie opublikowane 7 Lutego 2014 o godz. 10:00 (“Dzień Finału”), na które należy udzielić odpowiedzi nie później niż do 8 Lutego 2014 do godziny 00:59 ("Czas zakończenia"). 

5.     Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania jakiegokolwiek rodzaju zakupu, lecz Uczestnicy muszą posiadać lub mieć dostę do systemu PlayStation®3 i gry The Last of Us na PlayStation®3. 

6.      Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania konkursu:

        a)   Jeśli nie posiadasz konta Sony Entertainment Network (dalej w skrócie jako „konto SEN”) (znanego wcześniej pod nazwą PlayStation®Network) należy je utworzyć za pomocą posiadanego systemu PlayStation® http://eu.playstation.com/registration/;

       b)   Odwiedź stronę Polskiego Forum PlayStation® pod adresem http://community.eu.playstation.com/playstationeu (dalej w skrócie jako „Forum”)

       c)    Zaloguj się na utworzone wcześniej konto SEN

       d)    Kliknij wątek o nazwie „The Last of Us - Scavenger Hunt”, gdzie każdego dnia, w czasie jego trwania będą publikowane pytania konkursowe; (dalej w skrócie jako „Wątek na forum”);

       e)    Uczestnicy muszą odpowiedzieć na Codzienne Pytanie udostępniając w wątku konkursowym wykonany przez siebie obraz będący odpowiedzią na zadane danego dnia pytanie.

       f)     Uczestnicy mogą wybrać metodę przedstawienia swojego Obrazu poprzez:

                         I.   użycie dostępnych programów na swoim komputerze; lub

                         II.  przy użyciu innych materiałów, aby zakończyć swój Obraz;

       g)    Po ukończeniu Obrazu Uczestnicy muszą:

                         I.   zachować wersję cyfrową swojego Obrazu; lub

                         II.  wykonać zdjęcie swojego Obrazu,

        h)     Każdy Uczestnik musi udzielić  swoją odpowiedź w wątku konkursowym przez udostępienie Obrazu przed upływem terminu wyznaczonego dla każdego dnia. Każdy Obraz musi być zapisany w formacie .jpeg nie może być szerszy niż 600 pixels i o pojemności nie większej niż 1000 kilobajtów.  PSN Online ID Uczestników, musi być czytelne na każdum z załączonych przez nich Obrazów konkursowych; i

          i)   Dziewięciu (9) uczestników, zostanie wybranych do rundy finałowej przez Najbardziej cenionego użytkownika PlayStation (dalej w skrócie jako „Użytkownik MVP”, zgodnie z definicją na stronie http://community.eu.playstation.com/t5/Website-and-Forum-Help-Feedback/What-is-an-MVP/td-p/17989396) i co najmniej jednego (1) pracownika Organizatora. Kryteriami wyboru będą oryginalność i kreatywność nadesłanych prac.  Każdy z Użytkowników MVP jest niezależnym sędzią i nie może brać udziału udziału w Konkursie.  Decyzja sędziego jest ostateczna.

         j)   Organizator poinformuje finalistów o nagrodzie poprzez Prywantą Wiadomość (“PW”) na Forum następnie 6 Lutego 2014r.  już publicznie zostanie ogłoszona lista finalistów, którzy przejdą do ostatniej rundy;

        k)    Wszyscy zwycięzcy rundy pierwszej będą mogli wziąć udział w rundzie finałowej;

         l)    Pytanie finałowe zostanie opublikowane w ostatnim dniu konkursu 7 Lutego 2014 o godz 10:00, na które finaliście będą musieli udzielić odpowiedzi do godziny 00:59 dnia nastęnego, 8 Lutego 2014r zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 6) e – h,; i

        m)   Uczestnicy muszą zadbać o to, aby ich zgłoszenia spełniały wymogi Zasad społeczności (w szczególności należy unikać tworzenia podwójnych wpisów i wątków) a także Warunków korzystania ze strony eu.playstation.com

7.     Rejestracja w serwisie Sony Entertainment Network wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi i umowy użytkownika serwisu SEN oraz Zasad zachowania prywatności serwisu SEN.

8.      Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie dziennie i jest uprawniony do wygrania tylko jednej (1) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją). 

9.      Wszyscy Uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu ogólnego, a zwłaszcza jego sekcji 7 i 8.  Dodatkowo, zgłoszenia nie mogą zawierać:

        a)  pornografii, nagości ani zdjęć o otwarcie seksualnym charakterze;

       b)  zdjęć i wypowiedzi odwołujących się do przemocy, obraźliwych lub wyrażających nienawiść;

       c)  treści napastliwych lub zniesławiających;

       d)  treści, które naraziłyby na szwank prywatność lub bezpieczeństwo użytkownika lub innych osób;

       e)  treści poniżających którąkolwiek z płci, orientacji seksualnych, niepełnosprawności, religii, grup etnicznych czy narodowości;

       f)  zachowań, które cechuje przemoc lub niebezpieczeństwo;

       g)  spamu, reklam ani innych materiałów handlowych. 

10.     Każdy Uczestnik zgadza się na udzielenie Organizatorowi niewyłącznej, zwolnionej z tantiem licencji na wykorzystanie zgłoszeń do celów promocyjnych oraz do wszelkich celów związanych z Konkursem, we wszelkich środkach masowego przekazu, w tym również na platformach online będących pod jego kontrolą.

11.     Wszystkie zgłoszenia muszą być w pełni oryginalne, by nie łamały praw autorskich stron trzecich.   Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za złamanie tych Warunków przez uczestników. Uczestnicy wyrażają zgodę na przejęcie od Organizatora pełnej odpowiedzialności na wypadek wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających ze złamania tych Warunków. 

12.     W konkursie zostanie wybrany zwycięzca (“Zwycięzca Finału”), jedna (1) pierwsza osoba wyróżniona (“Pierwszy Wyróżniony”) i jedna (1) druga osoba wyróżniona (“Drugi Wyróżniony”) w Rundzie Finałowej wybrani przez Naughty Dog Team, których decyzja będzie ostateczna. 

13.     W ciągu 1 (jednego) tygodnia od daty zakończenia konkursu Organizator powiadomi o wygranej Zwycięzcę oraz Osoby Wyróżnione przez wiadomość prywatną (dalej w skrócie jako „Wiadomość PM”) za pośrednictwem Forum. 

14.     Aby potwierdzić możliwość odebrania Nagrody, każdy Zwycięzca musi odpowiedzieć na Wiadomość PM przesłaną przez Organizatora na Forum w ciągu 30 (trzydziestu) dni od chwili jej otrzymania, podając swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz datę urodzenia. 

15.     Każdy Zwycięzca Rundy Pierwszej otrzyma jeden (1) Zestaw nakryć głowy w postaci kodu o całkowitej wartości EUR 10.00 / PLN 45.06 / RUB 490.00 / TRY 32.00 / GBP 9.00 przechodząc jednocześnie do finału 

16.      Zwycięzca otrzyma: 

     a)  jeden (1) zestaw kolekcjonerski The Last of Us;

     b)  jeden (1) zestaw przetrwania The Last of Us w postaci kodu;

     c)  jeden (1) komiks The Last of Us;

     d)  jednen (1) art booklet The Last of Us

     e)  trzy (3) różne Hat Bundle (zestawy czapek/nakryć głowy), 

o całkowitej wartości EUR 115.00 / PLN 480.00 / RUB 5,260.00 / TRY 345.00 / GBP 96.00 (“Nagroda Główna”) 

17.      Pierwsza Osoba wyróżniona otrzyma: 

    a)   jeden (1) zestaw kolekcjonerski The Last of Us;

    b)   jeden (1) zestaw przetrwania The Last of Us w postaci kodu;

    c)   jeden (1) art booklet The Last of Us

    d)   jeden (1) poster The Last of Us; and

    e)   trzy (3) różne Hat Bundle (zestawy czapek/nakryć głowy), 

o całkowitej wartości EUR 110.00 / PLN 450.00 / RUB 4,930.00 / TRY 320.00 / GBP 90.00 (“Nagroda za Pierwsze Wyróżnienie”) 

18.     Druga Osoba wyróżniona otrzyma: 

     a)   jeden (1) poster The Last of Us; and

     b)   trzy (3) różne Hat Bundle (zestawy czapek/nakryć głowy)

o całkowitej wartości EUR 43.00 / PLN 180.00 / RUB 1,970.00  / TRY 130.00 / GBP 36.00 (“Nagroda za Drugie Wyróżnienie”) 

19.     W tym regulaminie, w stosownych przypadkach, w kontekście ("Nagroda") oznacza nagrodę Zwycięzcy, Nagrodę Pierwszej Osoby Wyróżnionej i/lub Nagrodę Drugiej Osoby. 

20.     Kupony z kodem są objęte regulaminem użytkowania. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj. Kuponów z kodem nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać. Kupony z kodem mają datę wygaśnięcia, która będzie przekazana wraz z nimi. 

21.      Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia.  Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości. 

22.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji. 

23.     W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja. 

24.     Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną okoliczności będące poza jego kontrolą. 

25.     Organizator podejmie starania aby wysłać Nagrody dla:

     a)   finalistów pierwszej rundy, przez PW na Forum;

     b)   zestaw kolekcjonerski The Last of Us rejestrowaną przesyłką do Zwycięzcy oraz Pierwszej Osoby Wyróżnionej ;

     c)     komiks The Last of Us, rejestrowaną przesyłką do Zwycięzcy;

     d)    zestaw przetrwania oraz czapek/nakryć głowy, przez PW na Forum, do Zwycięzcy oraz Pierwszej Osoby Wyróżnionej

     e)     podpisany  poster oraz artbooklet The Last of Us rejestrowaną przesyłką do Pierwszej Osoby Wyróżnionej;

      f)     podpisany  poster The Last of Us rejestrowaną przesyłką do Drugej Osoby Wyróżnionej; i

     g)    zestaw czapek/nakryć głowy, („Hat Bundles”), przez PW na Forum do Drugej Osoby Wyróżnionej; 

w ciągu 30 dni od otrzymania danych korespondencyjnych od Zwycięzcy, Pierwszej Osoby Nagrodzonej I Drugiej Osoby Nagrodzonej. 

26.     Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu siedmiu dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona.  Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące zwycięzcy (jeśli dotyczy). 

27.     Każda z osób nagrodzonych biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na  udział w  promocji jeśli wymagane przez Organizatora. 

28.     Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do publikacji nazwiska każdego Zwycięzcy na swojej stronie internetowej .   Nazwisko każdego Zwycięzcy zostanie opublikowane na żądanie w rozsądnym zakresie osobom, które wyślą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „Konkurs - The Last of Us – Scavenger Hunt” na adres: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom w ciągu sześciu (6) tygodni od Daty zakończenia. 

29.     Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. 

30.     Od każdego Zwycięzcy i Osób Nagrodzonych  może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie. 

31.    Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu.  Kliknij tutaj, aby poznać Warunki ogólne. 

32.    Organizatorem jest firma: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom. 

33.     W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.