PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Szczegółowe zasady konkursu “Zimowe igrzyska PlayStation®Plus”

Regulamin

 

1.            W konkursie “Adwentowy Kalendarz 2016” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Polski („Państwo/państwa uczestniczące”), którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy”).

 

2.             Zgłoszenia w ramach Konkursu są przyjmowane od dn. 1 grudnia 2016, godz. 10:00 czasu polskiego („Data rozpoczęcia”) do dn. 25 grudnia 2015 o 23:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia"). Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu. Konkurs składa się z dwudziestu pięciu (25) różnych pytań (każdy "Pytanie dzienne"), gdzie Pytania dzienne będą publikowane codziennie o 10:00 czasu polskiego przez kolejnych dwadzieścia pięć (25) dni trwania konkursu ("Kolejnych Dni"). Na każde z Pytań dziennych należy odpowiedzieć nie później niż do godziny 23:59 (czasu polskiego) ("Czas zakończenia") tego samego dnia, w którym zostało zadane Pytanie dzienne.

 

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

 

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

a)     Jeśli nie posiadają konta Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej pod nazwą PlayStation®Network), muszą je utworzyć za pomocą posiadanego systemu PlayStation® lub odwiedzając stronę http://eu.playstation.com/registration/;

b)    odwiedzić forum PlayStation (język polski) pod adresem http://community.eu.playstation.com/t5/Polskie-Forum/ct-p/cPL (dalej w skrócie jako „Forum”);

c)     zalogować się do konta SEN;

d)    kliknąć wątek o nazwie „Adwentowy kalendarz 2016” http://community.eu.playstation.com/t5/S/Adwentowy-kalendarz-2016/m-p/24710519 (dalej w skrócie jako „Wątek na forum”);

e)      stworzyć oryginalny obrazek lub zrobić oryginalne zdjęcie w odpowiedź na Pytanie dzienne;

f)      Uczestnicy mogą tworzyć obrazki za pomocą:

I.       dowolnego programu komputerowego lub

II.      dowolnych innych materiałów, które pomogą w stworzeniu obrazka;

g) gdy obrazek lub zdjęcie jest już gotowe, Uczestnicy muszą zapisać cyfrową kopię ukończonego obrazka lub zdjęcia (każde z nich określane mianem „Obraz”);

h) opublikować odpowiedź w Wątku, załączając Obraz. Obraz musi być zapisany w formacie .jpeg. Jego rozmiar nie może przekraczać 1000 kilobajtów. Nadesłany Obraz musi zawierać widoczny identyfikator online SEN Uczestnika; oraz

i) Uczestnicy muszą zadbać o to, by ich wpis spełniał wymogi Zasad społeczności (w szczególności należy unikać tworzenia podwójnych wpisów i wątków) oraz Warunków korzystania z witryny eu.playstation.com.

 

5.             Rejestracja w serwisie PlayStation™Network („PSN”) wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi i umowy użytkownika serwisu PSN oraz Polityki prywatności PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Każdy uczestnik może przesłać więcej niż jedno (1) zgłoszenie dziennie, ale jest uprawniony do wygrania tylko jednej (1) Nagrody dziennej (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

7.             Wszyscy Uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu ogólnego, a zwłaszcza jego sekcji 6 i 7. Dodatkowo, zgłoszenia nie mogą zawierać:

a)     pornografii, nagości ani zdjęć o otwarcie seksualnym charakterze;

b)    zdjęć i wypowiedzi odwołujących się do przemocy, obraźliwych lub wyrażających nienawiść;

c)     treści napastliwych lub zniesławiających;

d)    treści, które naraziłyby na szwank prywatność lub bezpieczeństwo użytkownika lub innych osób;

e)     treści poniżających którąkolwiek z płci, orientacji seksualnych, niepełnosprawności, religii, grup etnicznych czy narodowości;

f)     zachowań, które cechuje przemoc lub niebezpieczeństwo;

g)    spamu, reklam ani innych materiałów handlowych.

 

8.             Każdy Uczestnik zgadza się na udzielenie Organizatorowi obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, zwolnionej z tantiem licencji na wykorzystanie zgłoszeń do celów promocyjnych oraz do wszelkich celów związanych z Konkursem, we wszelkich środkach masowego przekazu, w tym również na platformach online będących pod kontrolą Organizatora.

 

9.             Wszystkie zgłoszenia muszą być w pełni oryginalne, by nie łamały praw autorskich stron trzecich. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za złamanie tych Warunków przez uczestników. Uczestnicy wyrażają zgodę na przejęcie od Organizatora pełnej odpowiedzialności na wypadek wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających ze złamania tych Warunków.

 

10.          Liczba zwycięzców wynosi jeden (1) dla każdego Pytania dziennego, razem jest ich dwadzieścia pięć (25) (dalej w skrócie jako każdy „Zwycięzca”). Każdy Zwycięzca zostanie wybrany przez Najbardziej cenionego użytkownika PlayStation „MVP” (zgodnie z definicją na forum PlayStation) oraz co najmniej jednego (1) pracownika Organizatora, w oparciu o [oryginalność i kreatywność] Obrazu. Decyzja sędziowska jest ostateczna.

 

11.          Organizator zawiadomi każdego Zwycięzcę o wiadomością prywatną („Wiadomość”) za pośrednictwem Forum w terminie dwóch (2) tygodni od Daty zakończenia.

 

12.          Aby odebrać Nagrodę (określoną poniżej), każdy Zwycięzca musi w ciągu dwóch (2) tygodni od otrzymania wiadomości prywatnej od Organizatora odpowiedzieć na tę wiadomość, podając swoje imię i nazwisko, adres pocztowy oraz datę urodzenia.

 

13.          Każdy Zwycięzca otrzyma jedną (1) Nagrodę. Będzie to nagroda dla poszczególnego Pytania dziennego („Nagroda dla Zwyciężcy”), zgodnie z poniższą tabelą:

Kolejne Dni

Nagroda dla Zwyciężcy

1 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Wiedźmin 3: Dziki Gon Edycja gry roku na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 199

2 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Republique na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 124

3 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Tropico5: Complete collection na  PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 209

4 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry God of War III na PlayStation®3 oraz jedna (1) kopia gry The legend of heroes: Trails of cold steel na PlayStation®VITA o przybliżonej łącznej wartości PLN 209

5 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry SingStar Kraina Lodu na PlayStation®4 oraz jedna (1) kopia gry Mighty No.9 na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 119

6 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Minecraft Story Mode na PlayStation®3 o przybliżonej łącznej wartości PLN 150

7 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Earth’s Dawn na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 124

8 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Nobunanga’s ambition: Sphere of influence na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 249

9 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Lumo na PlayStation®4 oraz jedna (1) kopia gry SingStar Kraina Lodu na PlayStation®3 o przybliżonej łącznej wartości PLN 130

10 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Dragon Ball Xenoverse 2 na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 290

11 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry 7 days to die na PlayStation®4 oraz jedna (1) kopia gry Among the sleep na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 199

12 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Monster Jam: Crush it! na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 124

13 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry God eater 2: Rage burst na PlayStation®VITA o przybliżonej łącznej wartości PLN 159

14 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Psycho-pass: Mandatory happiness na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 199

15 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Loading Human: Chapter 1 na PlayStation®VR o przybliżonej łącznej wartości PLN 169

16 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Batman: Return to Arkham na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 209

17 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Overcooked: Gourmet edition na PlayStation®4 oraz jedna kopia gry Space Hulk na PlayStation®3 o przybliżonej łącznej wartości PLN 160

18 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry WRC 6 na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 269

19 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Blazblue Centralfiction na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 229

20 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Steamworld Collection na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 129

21 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Assassin’s Creed: The Ezio collection na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 200

22 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Final Fantasy XV na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 290

23 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Battlefield 1 na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 269

24 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry Watch Dogs Complete edition na PlayStation®4 oraz jedna (1) kopia gry SingStar Kraina Lodu na  PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 290

25 Grudnia 2015

Jedna (1) kopia gry The Order 1886 na PlayStation®4 oraz jedna (1) kopia gry SingStar Kraina Lodu na PlayStation®4 o przybliżonej łącznej wartości PLN 290

14.          Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać nagrodę do każdego Zwycięzcy przesyłką poleconą w ciągu czterech (4) tygodni od otrzymania danych osobowych Zwycięzców.

 

15.          W niniejszych Warunkach termin „Nagroda” odnosi się do Nagrody dla Zwycięzców.

 

16.          Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

17.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji.

 

18.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

19.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną warunki będące poza jego kontrolą.

 

20.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu siedmiu (7) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące każdemu Zwycięzcy (jeśli go dotyczą).

 

21.          Każdy Zwycięzca wyraża zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

22.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10 i/lub 13 albo korzysta z wielu kont, by uczestniczyć w Konkursie, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

23.          Od każdego Zwycięzcy może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

24.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska każdego Zwycięzcy na swoich stronach internetowych. Nazwisko każdego Zwycięzcy zostanie udostępnione na rozsądne życzenie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia wyślą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „Adwentowy Kalendarz 2016 Competition” na adres Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

25.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

 

26.          „Organizator” to: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

27.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.