PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Promocja związana z kodem kuponu o ograniczonym dostępie do gry SingStar — warunki i zasady

Grudzień 2017

 

„Kwalifikujące się sklepy”

SingStar Store, sklep w systemie PlayStation®3, sklep w systemie PlayStation®4 oraz PlayStation® Store, z wyłączeniem sklepów we wszystkich pozostałych systemach PlayStation® oraz możliwości dokonywania zakupów w grach.

„Dzień zakończenia”

(i) 8 stycznia 2018 r., godz. 00:59 (czasu polskiego); lub (ii) zrealizowanie 50 000 kodów kuponów (zdefiniowanych poniżej), w zależności od tego, które z tych wydarzeń nastąpi wcześniej.

„Dzień rozpoczęcia”

22 grudnia 2017 r., godz. 01:01 (czasu polskiego)

„Kod kuponu”

Kod kuponu, który wygasa w Dniu wygaśnięcia Kuponu z kodem, a który może zostać wykorzystany do zakupienia następującej z góry określonej piosenki, wybranej przez Organizatora, z Kwalifikującego się sklepu, w zależności od jej dostępności:

„I Wanna Dance with Somebody”, Whitney Houston. do wykorzystania w grze SingStar na PlayStation®3 lub PlayStation®4

„Dzień wygaśnięcia Kodu kuponu”

8 stycznia 2018 r., godz. 00:59 (czasu polskiego)

 

„Państwa uczestniczące”

Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Rosja, RPA, Szwajcaria, Szwecja, Włochy, Zjednoczone Królestwo

 

1.             Z niniejszej oferty kodu kuponu o ograniczonym dostępie („Oferta”) mogą skorzystać mieszkańcy Państw uczestniczących, którzy ukończyli 18 lat i są posiadaczami konta głównego Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej jako PlayStation®Network), którzy:

a. (i) wyrazili zgodę na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail od Organizatora promocji, oraz (ii) otrzymały od Organizatora wiadomość e-mail z Kodem kuponu, na adres e-mail podany w momencie wyrażenia zgody na otrzymywanie wspomnianych wcześniej wiadomości marketingowych („Uczestnicy promocji”); i/lub

b. są fanami PlayStation na Facebooku lub obserwują PlayStation na Twitterze, oraz mają dostęp do odpowiedniego wpisu/tweeta zawierającego Kod kuponu („Kwalifikujące się osoby”).

 

2.             Ta Oferta rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia i kończy w Dniu zakończenia.  Czas od Dnia rozpoczęcia do Dnia zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu promocyjnego.

 

3.             Kwalifikująca się osoba może otrzymać do wykorzystania maksymalnie 1 (jeden) Kod kuponu, w zależności od dostępności.   Oferta jest ograniczona do 50 000 wykorzystanych kuponów, zakończy się po osiągnięciu tego limitu.  

 

4.             Kody kuponów wygasają w Dniu wygaśnięcia Kodu kuponu.

 

5.             Kupony z kodem są zależne od dostępności i podlegają zasadom i warunkom korzystania.  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj. W dowolnej pojedynczej transakcji można wykorzystać tylko jeden Kod kuponu. Kodów kuponów nie można łączyć z innymi promocjami.  Kodów kuponów nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać.  Nie będzie oferowany ekwiwalent gotówkowy.  Nie można otrzymać nowego Kodu kuponu w przypadku jego zgubienia, zniszczenia lub kradzieży.

 

6.             Wymagany dostęp do Internetu. Uczestnicy promocji są odpowiedzialni za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

 

7.             Promotor rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej Oferty.

 

8.             Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w sytuacji, gdy któremukolwiek Uczestnikowi promocji nie uda się odebrać lub wykorzystać Kuponu z kodem w efekcie jakichkolwiek problemów z siecią, oprogramowaniem lub sprzętem Uczestnika promocji lub strony trzeciej. 

 

9.             Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej Oferty, albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

 

10.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

11.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

 

12.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.