PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Promocja związana z kodem kuponu do gry SingStar — Warunki i zasady

Marzec 2016

 

„Kwalifikujące się sklepy”

SingStar Store, sklep w systemie PlayStation®3, sklep w systemie PlayStation®4 oraz PlayStation® Store, z wyłączeniem sklepów we wszystkich pozostałych systemach PlayStation® oraz możliwości dokonywania zakupów w grach.

„Dzień zakończenia”

(i) 11-04-2016, godz. 00:59 (czasu polskiego) lub (ii) po wykorzystaniu 10 000 kodów kuponu (wg definicji poniżej), w zależności od tego, które z tych wydarzeń nastąpi wcześniej

„Dzień rozpoczęcia”

23-03-2016, godz. 01:01 (czasu polskiego)

„Kod kuponu”

Kod kuponu, który wygasa w Dniu wygaśnięcia Kodu kuponu, a który może zostać wykorzystany do zakupienia następującej z góry określonej piosenki, wybranej przez Organizatora, z Kwalifikującego się sklepu:

„Kiss With a Fist” w wykonaniu Florence and the Machine, do użycia w grze z serii SingStar na system PlayStation®3 lub PlayStation®4

„Dzień wygaśnięcia Kodu kuponu”

11-04-2016, godz. 00:59 (czasu polskiego)

„Państwa uczestniczące”

Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Rosja, RPA, Szwajcaria, Szwecja, Włochy, Zjednoczone Królestwo

 

  1. Z niniejszej oferty kodu kuponu („Oferta”) mogą skorzystać mieszkańcy Państw uczestniczących, którzy ukończyli 18 lat i są posiadaczami konta głównego Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej jako PlayStation®Network), którzy:

(i)             wyraziły zgodę na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail od Organizatora oraz

(ii)            otrzymały od Organizatora wiadomość e-mail z Kodem kuponu, na adres e-mail podany w momencie wyrażenia zgody na otrzymywanie wspomnianych wcześniej wiadomości marketingowych („Uczestnicy promocji”).

 

2.             Ta Oferta rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia i kończy w Dniu zakończenia.  Czas od Dnia rozpoczęcia do Dnia zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu promocyjnego”. 

 

3.             W zależności od dostępności, Uczestnik promocji może otrzymać do wykorzystania maksymalnie 1 (jeden) Kod kuponu.

 

4.             Kody kuponu wygasają w Dniu wygaśnięcia kodu kuponu.

 

5.             Kody kuponu są zależne od dostępności i podlegają zasadom i warunkom korzystania.  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj. W dowolnej pojedynczej transakcji można wykorzystać tylko jeden Kod kuponu. Kodów kuponu nie można łączyć z innymi promocjami.  Kodów kuponu nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać.  Nie będzie oferowany ekwiwalent gotówkowy.  Nie można otrzymać nowego Kody kuponu w przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży poprzedniego Kuponu.

 

6.             Wymagany dostęp do Internetu. Uczestnicy promocji są odpowiedzialni za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

 

7.             Promotor rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej Oferty.

 

8.             Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w sytuacji, gdy któremukolwiek Uczestnikowi promocji nie uda się odebrać lub wykorzystać Kody kuponu w efekcie jakichkolwiek problemów z siecią, oprogramowaniem lub sprzętem Uczestnika promocji lub strony trzeciej. 

 

9.             Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej Oferty, albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

 

10.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

11.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

 

12.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.