PlayStation.com

Informacje prawne

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Promocja związana z kuponem z kodem do gry SingStar — Warunki i zasady

Styczeń 2015

 

„Kwalifikujące się sklepy”                    SingStar Store, sklep w systemie PlayStation®3, sklep w systemie PlayStation®4 oraz PlayStation® Store, z wyłączeniem sklepów we wszystkich pozostałych systemach PlayStation® oraz możliwości dokonywania zakupów w grach.

 

„Dzień zakończenia”                            (i) 09-02-2015, godz. 00:59 (czasu polskiego) lub (ii) po wykorzystaniu 50 000 Kuponów z kodem (wg definicji poniżej), w zależności od tego, które z tych wydarzeń nastąpi wcześniej

 

„Dzień rozpoczęcia”                            27-01-2015, godz. 01:01 (czasu polskiego)

 

„Kupon z kodem”                                Kupon z kodem, który wygasa w Dniu wygaśnięcia Kuponu z kodem, a który może zostać wykorzystany do zakupienia następującej z góry określonej piosenki, wybranej przez Organizatora, z Kwalifikującego się sklepu:

„Get the Party Started” w wykonaniu Pink, do użycia w grze z serii SingStar na system PlayStation®3 lub PlayStation®4

 

„Dzień wygaśnięcia                              09-02-2015, godz. 00:59 (czasu polskiego)

Kuponu z kodem”

 

 

 

1.             Niniejsza oferta kuponu z kodem („Oferta”) jest dostępna dla osób, które (i) wyraziły zgodę na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail od Organizatora oraz (ii) otrzymały od Organizatora wiadomość e-mail z Kuponem z kodem, na adres e-mail podany w momencie wyrażenia zgody na otrzymywanie wspomnianych wcześniej wiadomości marketingowych („Uczestnicy promocji”).

 

2.             Ta Oferta rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia i kończy w Dniu zakończenia.  Czas od Dnia rozpoczęcia do Dnia zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu promocyjnego”. 

 

3.             W zależności od dostępności, Uczestnik promocji może otrzymać do wykorzystania maksymalnie 1 (jeden) Kupon z kodem.

 

4.             Kody z kuponem wygasają w Dniu wygaśnięcia Kuponu z kodem.

 

5.             Kupony z kodem są zależne od dostępności i podlegają zasadom i warunkom korzystania.  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj. W dowolnej pojedynczej transakcji można wykorzystać tylko jeden Kupon z kodem. Kuponów z kodem nie można łączyć z innymi promocjami.  Kuponów z kodem nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać.  Nie będzie oferowany ekwiwalent gotówkowy.  Nie można otrzymać nowego Kuponu z kodem w przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży poprzedniego Kuponu.

 

6.             Wymagany dostęp do Internetu. Uczestnicy promocji są odpowiedzialni za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

 

7.             Promotor rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej Oferty.

 

8.             Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w sytuacji, gdy któremukolwiek Uczestnikowi promocji nie uda się odebrać lub wykorzystać Kuponu z kodem w efekcie jakichkolwiek problemów z siecią, oprogramowaniem lub sprzętem Uczestnika promocji lub strony trzeciej. 

 

9.             Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej Oferty, albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

 

10.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

11.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

 

12.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.