playstation.com

Informacje prawne

Prośba o anulowanie usługi

Prawo do odstąpienia

W ciągu 14 dni masz prawo odstąpić od usługi określonej poniżej, nie podając żadnej przyczyny. Okres odstąpienia kończy się po 14 dniach od chwili zakończenia umowy. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, musisz poinformować nas* o swojej decyzji o odstąpieniu od tej umowy, przekazując nam wyraźne oświadczenie (np. list nadany pocztą, oświadczenie przekazane drogą telefoniczną, faksem lub pocztą elektroniczną). Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia, lecz nie jest to obowiązkowe.

pomoc@pl.playstation.com

22 397 89 24

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited

10 Great Marlborough Street

London

W1F 7LP

United Kingdom

 

Adresat: Sony Interactive Entertainment,

Niniejszym informuję, że anuluję zawartą przeze mnie umowę o świadczenie następującej usługi:

Nazwa usługi:

Data zamówienia:

Identyfikator internetowy:

Identyfikator logowania:

Adres:

Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Podpis (na kopii papierowej):

 

Data:

 

Skutki odstąpienia

Jeżeli użytkownik odstąpi od niniejszej umowy, zwrócimy mu wszelkie płatności od niego otrzymane, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wybranego przez użytkownika rodzaju dostawy innego niż najtańszy oferowany przez nas rodzaj standardowej dostawy), bez zbędnych opóźnień i niezależnie od sytuacji nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji odstąpienia przez użytkownika od tej umowy. Zwrotu płatności dokonamy w taki sam sposób, w jaki użytkownik dokonał oryginalnych płatności, chyba że użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w żadnym przypadku użytkownik nie poniesie żadnych opłat wynikających z dokonanego przez nas zwrotu.