playstation.com

Informacje prawne

Prośba o anulowanie usługi

Prawo do wypowiedzenia

Masz prawo do wypowiedzenia poniższej usługi w ciągu 14 dni, bez podawania powodu. Okres wypowiedzenia skończy się po 14 dniach od dnia zakończenia umowy. Aby skorzystać z prawa do wypowiedzenia, musisz poinformować nas* o swojej decyzji o wypowiedzeniu umowy, poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. list wysłany pocztą, oświadczenie przez telefon, fax lub e-mail). Możesz użyć załączonego przykładowego formularzu wypowiedzenia, ale nie jest on konieczny.

pomoc@pl.playstation.com

Kontakt

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited

10 Great Marlborough Street

Londyn

W1F 7LP

Wielka Brytania

 

Do Sony Interactive Entertainment,

Niniejszym informuję, że wypowiadam umowę na dostarczenie następującej usługi:

Nazwa usługi:

Data złożenia zamówienia:

Identyfikator internetowy:

Identyfikator wpisywania:

Adres:

Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Podpis (w przypadku kopii papierowej):

 

Data:

 

Skutki wypowiedzenia

W przypadku wypowiedzenia umowy, zwrócimy Ci wszystkie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z Twojego wyboru rodzaju dostawy innego niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), bez zbędnej zwłoki i w żadnym wypadku nie później niż 14 dni od chwili, w której poinformowano nas o  Twojej decyzji  wypowiedzenia umowy. Zwrot nastąpi tą samą metodą płatności, która była użyta podczas pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na zmianę. W każdym przypadku, w wyniku takiego zwrotu, nie naliczymy żadnych dodatkowych opłat.