playstation.com

Informacje prawne

Prośba o anulowanie usługi

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Aby uzyskać pełną informację odnośnie, kiedy możesz odstąpić od umowy i uzyskać zwrot środków, sprawdź nasze Zasady odstąpienia od umowy w PlayStation Store: https://www.playstation.com/pl-pl/legal/playstation-store-cancellation-policy/?country-selector=true

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej poniższej usługi w ciągu 14 dni, bez podawania powodu. Termin na odstąpienie od umowy skończy się po 14 dniach od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, musisz poinformować nas* o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. list wysłany pocztą, oświadczenie przez telefon, fax lub e-mail). Możesz użyć załączonego przykładowego formularzu odstąpienia, ale nie jest on konieczny.

Email: pomoc@pl.playstation.com

Tel: 0225 844 222

Kontakt

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited

10 Great Marlborough Street

Londyn

W1F 7LP

Wielka Brytania

Do Sony Interactive Entertainment,

Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy w przedmiocie świadczenia na moją rzecz następującej usługi:

Nazwa usługi:

Data złożenia zamówienia:

Identyfikator internetowy:

Identyfikator wpisywania:

Adres:

Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Podpis (w przypadku kopii papierowej):

Data:

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy Ci wszystkie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z Twojego wyboru rodzaju dostawy innego niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), bez zbędnej zwłoki i w żadnym wypadku nie później niż 14 dni od chwili, w której poinformowano nas o Twojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrot nastąpi tą samą metodą płatności, która była użyta podczas pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na zmianę. W każdym przypadku, w wyniku takiego zwrotu, nie naliczymy żadnych dodatkowych opłat.