PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Warunki i zasady

Promocja PS Plus i Red Dead Redemption 2

Wiele krajów – maj 2019

 

„Wymagania uprawniające”

Wszystkie z poniższych:

  • Nie mogą mieć aktywnej subskrypcji PlayStation®Plus (w tym wersji próbnej) w momencie zakupu Kwalifikującego się produktu.
  • muszą mieć ukończone 18 lat
  • Muszą być mieszkańcami jednego z Państw uczestniczących

„Kwalifikujący się produkt”

Produkt nazwany w Kwalifikującym się sklepie „Pakiet: 3-miesięczna subskrypcja PlayStation® Plus/sztabki złota”. Kwalifikujący się produkt to (i) 15% zniżki na 3-miesięczną subskrypcję PlayStation®Plus; i (ii) Materiał.

 

Subskrypcja będzie przedłużana do momentu jej anulowania. Po pierwszych 3 miesiącach użytkownik będzie obciążany co 3 miesiące (za subskrypcję 3-miesięczną) pełną ceną subskrypcji obowiązującą w tym momencie w PlayStation®Store.

„Kwalifikujący się sklep”

Sklep w systemie PlayStation®4 oraz sklep internetowy znany jako PlayStation® Store.

„Dzień rozpoczęcia”

czwartek, wtorek, 28 maja 2019 r., godz. 11:00 (czasu polskiego)

„Dzień zakończenia”

niedziela, wtorek, 4 czerwca 2019 r., godz. 11:00 (czasu polskiego)

„Państwa uczestniczące”

Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Zjednoczone Królestwo

„Kroki”

Kwalifikujące się osoby muszą w Okresie promocyjnym:

a.                zalogować się do PSN; oraz

b.                zakupić Kwalifikujący się produkt w Kwalifikującym się sklepie.

„Organizator”

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

„Materiał”

30 (trzydzieści) sztabek złota do wydania w grze Red Dead Online, wypłacone w 3 (trzech) transzach zgodnie z zasadami określonymi w Artykule 4.

„Okres dystrybucji”

Zgodnie z Artykułem 4, pierwsza transza 10 (dziesięciu) złotych sztabek zostanie dostarczona w ciągu 7 (siedmiu) dni po wykonaniu Kroków i zalogowaniu się w grze Red Dead Online. Kolejne 2 (dwie) transze po 10 (dziesięć) sztabek złota zostaną przekazane w grze, 1 (jedna) transza będzie przekazywana co 30 (trzydzieści) dni od Pierwszej dostawy lub gdy Kwalifikująca się osoba zaloguje się do gry Red Dead Online (w zależności od tego, która z tych czynności nastąpi później).

 

1.                Z tej oferty („Oferta”) mogą skorzystać użytkownicy, którzy mają konto PlayStation™Network („PSN”) i spełniają Wymagania uprawniające („Kwalifikujące się osoby”).

2.                Ta Oferta rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia i kończy w Dniu zakończenia.  Czas od Dnia rozpoczęcia do Dnia zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu promocyjnego

3.                Aby skorzystać z tej Oferty, Kwalifikujące się osoby muszą wykonać podane kroki.  Ta Oferta dotyczy wyłącznie zakupu Kwalifikujących się produktów w Kwalifikujących się sklepach w Okresie promocyjnym. Wszystkie pozostałe subskrypcje PlayStation®Plus są wyłączone z oferty. Kwalifikujące się osoby, które kupią 12-, 3- lub 1-miesięczną subskrypcję PlayStation®Plus (a nie Kwalifikujący się produkt), nie mogą skorzystać z tej Promocji. Kwalifikujące się osoby, które kupią 12-, 3- lub 1-miesięczną subskrypcję PlayStation®Plus za pośrednictwem reklamy na PS4, nie mogą skorzystać z tej promocji. Subskrypcje PlayStation®Plus, które zostaną automatycznie odnowione w Okresie promocyjnym, są wyłączone z Oferty. 

4.                Kwalifikujące się osoby, które wykonają wymagane Kroki i zalogują się do gry Red Dead Online za pomocą konta PSN użytego do zakupu Kwalifikującego się produktu, żeby otrzymać Treści w grze Red Dead Online na odpowiednie konto PSN, otrzymają te Treści w następujący sposób:

                   a.    Transza 1: 10 (dziesięć) sztabek złota do gry Red Dead Online zostanie dostarczonych w ciągu 7 (siedmiu) dni od wykonania Kroków („Pierwsza dostawa”); oraz

                   b.    Transze 2–12: 10 (dziesięć) kolejnych transz sztabek złota za pozostałe 2 (dwa) miesiące będzie przekazywanych w grze Red Dead Online co 30 (trzydzieści) dni po Pierwszej dostawie lub po pierwszym zalogowaniu się w grze Red Dead Online (w zależności od tego, która z tych czynności nastąpi później).

                    c.   Żeby uniknąć wątpliwości, Kwalifikujące się osoby, które nie zalogują się do gry Red Dead Online w ciągu 30 dni po zakupie tej Oferty, nie otrzymają kolejnych 2 (dwóch) transz po 10 (dziesięć) sztabek złota, dopóki nie zalogują się po raz pierwszy w grze Red Dead Online.

5.                Oferta jest dostępna wyłącznie w Kwalifikujących się sklepach.

6.                Nie będzie oferowana gotówka ani żadna inna alternatywa dla Materiału. Ponadto Materiału nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać. Dostęp do Treści i korzystanie z nich wiąże się z koniecznością zaakceptowania licencji użytkownika gry Red Dead Online, Warunków świadczenia usługi oraz zasad ochrony prywatności.

7.                Jedna Kwalifikująca się osoba może skorzystać tylko z jednej Oferty. 

8.                Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Polityki prywatności.

9.                Zwrot wszelkich Kwalifikujących się produktów odbędzie się zgodnie z zasadami anulowania zakupów w PlayStation Store.  Jeżeli Kwalifikujący się produkt zostanie zwrócony, a kupujący otrzyma z powrotem pieniądze, Materiał może nie zostać mu przekazany. Wszelkie produkty zakupione przy użyciu kodu rabatowego na wiele zakupów mogą zostać zwrócone jedynie wraz z innymi produktami kupionymi w ramach tej promocji, przy założeniu, że użytkownik nie zaczął pobierać ani strumieniowo przesyłać żadnego z nich.

10.             Subskrypcja PlayStation®Plus jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy konta PSN, którzy mają dostęp do PlayStation®Store i połączenia internetowego o dużej szybkości.  PSN, PS Store i PS Plus podlegają warunkom korzystania oraz ograniczeniom językowym i krajowym; Materiały i usługi dostępne w PS Plus różnią się w zależności od wieku subskrybenta. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat, a osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Użytkownicy z Niemiec muszą mieć ukończone 18 lat. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po uprzednim powiadomieniu – www.playstation.com/gameservers.  Do zakupu subskrypcji PlayStation®Plus niezbędne jest podanie szczegółowych informacji o zatwierdzonej formie płatności.  Zastosowanie mają pełne warunki i zasady: warunki świadczenia usługi PSN dostępne na stronie www.playstation.com/legal/PSNTerms.

W przypadku subskrypcji PlayStation®Plus:

Subskrypcja PlayStation®Plus ujęta w Kwalifikującym się produkcie trwa do momentu jej anulowania przez użytkownika. Po pierwszych 3 miesiącach, a następnie co każde 3 miesięcy z portfela użytkownika będzie automatycznie pobierana opłata za 3-miesięczną subskrypcję PlayStation®Plus w obowiązującej w tym momencie wysokości, pod warunkiem, że w portfelu będzie znajdować się wystarczająca ilość środków albo że na koncie użytkownika zarejestrowana jest prawidłowa forma płatności.

·        Stała opłata subskrypcyjna PlayStation®Plus: 100 zł do momentu otrzymania powiadomienia o zmianie ceny na adres e-mail zarejestrowany na koncie.

·        Częstotliwość pobierania opłat za subskrypcję PlayStation®Plus: po pierwszych trzech miesiącach co trzy miesiące.

·        Czas trwania subskrypcji PlayStation®Plus: do momentu jej anulowania.

Użytkownik może anulować subskrypcję PlayStation®Plus w dowolnym momencie, wygaśnie ona w dniu kolejnej należnej płatności. Spowoduje to, że nie będą pobierane kolejne opłaty subskrypcyjne, ale użytkownik nie otrzyma zwrotu już dokonanych płatności.

Instrukcje anulowania subskrypcji można znaleźć na stronie https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

Gdy użytkownik kupi subskrypcję, włączymy automatyczne finansowanie w ustawieniach konta. Oznacza to, że jeżeli w portfelu nie będzie wystarczającej ilości środków na opłatę subskrypcyjną, wymaganą kwotą zostanie obciążona metoda płatności zarejestrowana na koncie użytkownika, chyba że automatyczne finansowanie zostanie wyłączone. Aby wyłączyć automatyczne finansowanie, otwórz [Ustawienia konta] > [Portfel] > [Ustawienia portfela].

11.             Wymagany dostęp do Internetu. Kwalifikujące się osoby są odpowiedzialne za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

12.             Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania niniejszych warunków i zasad albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić udostępnienia Oferty oraz Materiału.

13.             Organizator rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej Oferty.

14.             Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za niepowodzenie Kwalifikującej się osoby w utworzeniu lub zalogowaniu się na ich konto PSN lub w wykonaniu Kroków pozwalających na otrzymanie lub odebranie Materiału, wynikające z jakiegokolwiek błędu sieci, sprzętu lub oprogramowania Kwalifikującej się osoby lub strony trzeciej.

15.             Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej Oferty albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

16.             W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

17.             W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.

 

Warunki i zasady

Promocja PS Plus i Red Dead Redemption 2

Wiele krajów – maj 2019

 

„Wymagania uprawniające”

Wszystkie z poniższych:

  • Nie mogą mieć aktywnej subskrypcji PlayStation®Plus (w tym wersji próbnej) w momencie zakupu Kwalifikującego się produktu.
  • muszą mieć ukończone 18 lat
  • Muszą być mieszkańcami jednego z Państw uczestniczących

„Kwalifikujący się produkt”

Produkt o nazwie „Pakiet: 12-miesięczna subskrypcja PlayStation® Plus/sztabki złota”. Kwalifikujący się produkt to (i) 20% zniżki na 12-miesięczną subskrypcję PlayStation®Plus; i (ii) Materiał.

 

Subskrypcja będzie przedłużana do momentu jej anulowania. Po pierwszych 12 miesiącach użytkownik będzie obciążany co 12 miesiące (za subskrypcję 12-miesięczną) pełną ceną subskrypcji obowiązującą w tym momencie w PlayStation®Store.

„Kwalifikujący się sklep”

Sklep w systemie PlayStation®4 oraz sklep internetowy znany jako PlayStation® Store.

„Dzień rozpoczęcia”

czwartek, wtorek, 28 maja 2019 r., godz. 11:00 (czasu polskiego)

„Dzień zakończenia”

niedziela, wtorek, 4 czerwca 2019 r., godz. 11:00 (czasu polskiego)

„Państwa uczestniczące”

Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Zjednoczone Królestwo

„Kroki”

Kwalifikujące się osoby muszą w Okresie promocyjnym:

a.                zalogować się do PSN; oraz

b.                zakupić Kwalifikujący się produkt w Kwalifikującym się sklepie.

„Organizator”

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

„Materiał”

120 (sto dwadzieścia) sztabek złota do wydania w grze Red Dead Online, wypłacone w 12 (dwunastu) transzach zgodnie z zasadami określonymi w Artykule 4.

„Okres dystrybucji”

Zgodnie z Artykułem 4, pierwsza transza 10 (dziesięciu) złotych sztabek zostanie dostarczona w ciągu 7 (siedmiu) dni po wykonaniu Kroków i zalogowaniu się w grze Red Dead Online. Kolejne 11 (jedenaście) transz po 10 (dziesięć) sztabek złota zostanie przekazanych w grze, 1 (jedna) transza będzie przekazywana co 30 (trzydzieści) dni od Pierwszej dostawy lub gdy Kwalifikująca się osoba zaloguje się do gry Red Dead Online (w zależności od tego, która z tych czynności nastąpi później).

 

1.                Z tej oferty („Oferta”) mogą skorzystać użytkownicy, którzy mają konto PlayStation™Network („PSN”) i spełniają Wymagania uprawniające („Kwalifikujące się osoby”).

2.                Ta Oferta rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia i kończy w Dniu zakończenia.  Czas od Dnia rozpoczęcia do Dnia zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu promocyjnego

3.                Aby skorzystać z tej Oferty, Kwalifikujące się osoby muszą wykonać podane kroki.  Ta Oferta dotyczy wyłącznie zakupu Kwalifikujących się produktów w Kwalifikujących się sklepach w Okresie promocyjnym. Wszystkie pozostałe subskrypcje PlayStation®Plus są wyłączone z oferty. Kwalifikujące się osoby, które kupią 12-, 3- lub 1-miesięczną subskrypcję PlayStation®Plus (a nie Kwalifikujący się produkt), nie mogą skorzystać z tej Promocji. Kwalifikujące się osoby, które kupią 12-, 3- lub 1-miesięczną subskrypcję PlayStation®Plus za pośrednictwem reklamy na PS4, nie mogą skorzystać z tej promocji. Subskrypcje PlayStation®Plus, które zostaną automatycznie odnowione w Okresie promocyjnym, są wyłączone z Oferty. 

4.                Kwalifikujące się osoby, które wykonają wymagane Kroki i zalogują się do gry Red Dead Online za pomocą konta PSN użytego do zakupu Kwalifikującego się produktu, żeby otrzymać Treści w grze Red Dead Online na odpowiednie konto PSN, otrzymają te Treści w następujący sposób: 

                  a.     Transza 1: 10 (dziesięć) sztabek złota do gry Red Dead Online zostanie dostarczonych w ciągu 7 (siedmiu) dni od wykonania Kroków („Pierwsza dostawa”); oraz

                  b.     Transze 2–12: 10 (dziesięć) kolejnych transz sztabek złota za pozostałe 11 (jedenaście) miesięcy będzie przekazywanych w grze Red Dead Online gra co 30 (trzydzieści) dni po Pierwszej dostawie lub po pierwszym zalogowaniu się w grze Red Dead Online (w zależności od tego, która z tych czynności nastąpi później).

                   c.   Żeby uniknąć wątpliwości, Kwalifikujące się osoby, które nie zalogują się do gry Red Dead Online w ciągu 30 dni po zakupie tej Oferty, nie otrzymają kolejnych 11 (jedenastu) transz po 10 (dziesięć) sztabek złota, dopóki nie zalogują się po raz pierwszy w grze Red Dead Online.

5.                Oferta jest dostępna wyłącznie w Kwalifikujących się sklepach.

6.                Nie będzie oferowana gotówka ani żadna inna alternatywa dla Materiału. Ponadto Materiału nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać. Dostęp do Treści i korzystanie z nich wiąże się z koniecznością zaakceptowania licencji użytkownika gry Red Dead Online, Warunków świadczenia usługi oraz zasad ochrony prywatności.

7.                Jedna Kwalifikująca się osoba może skorzystać tylko z jednej Oferty. 

8.                Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Polityki prywatności.

9.                Zwrot wszelkich Kwalifikujących się produktów odbędzie się zgodnie z zasadami anulowania zakupów w PlayStation Store.  Jeżeli Kwalifikujący się produkt zostanie zwrócony, a kupujący otrzyma z powrotem pieniądze, Materiał może nie zostać mu przekazany. Wszelkie produkty zakupione przy użyciu kodu rabatowego na wiele zakupów mogą zostać zwrócone jedynie wraz z innymi produktami kupionymi w ramach tej promocji, przy założeniu, że użytkownik nie zaczął pobierać ani strumieniowo przesyłać żadnego z nich.

10.             Subskrypcja PlayStation®Plus jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy konta PSN, którzy mają dostęp do PlayStation®Store i połączenia internetowego o dużej szybkości.  PSN, PS Store i PS Plus podlegają warunkom korzystania oraz ograniczeniom językowym i krajowym; Materiały i usługi dostępne w PS Plus różnią się w zależności od wieku subskrybenta. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat, a osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Użytkownicy z Niemiec muszą mieć ukończone 18 lat. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po uprzednim powiadomieniu – www.playstation.com/gameservers.  Do zakupu subskrypcji PlayStation®Plus niezbędne jest podanie szczegółowych informacji o zatwierdzonej formie płatności.  Zastosowanie mają pełne warunki i zasady: warunki świadczenia usługi PSN dostępne na stronie www.playstation.com/legal/PSNTerms.

W przypadku subskrypcji PlayStation®Plus:

Subskrypcja PlayStation®Plus ujęta w Kwalifikującym się produkcie trwa do momentu jej anulowania przez użytkownika. Po pierwszych 12 miesiącach, a następnie co każde 12 miesięcy z portfela użytkownika będzie automatycznie pobierana opłata za 12-miesięczną subskrypcję PlayStation®Plus w obowiązującej w tym momencie wysokości, pod warunkiem, że w portfelu będzie znajdować się wystarczająca ilość środków albo że na koncie użytkownika zarejestrowana jest prawidłowa forma płatności.

·        Stała opłata subskrypcyjna PlayStation®Plus: [240 zł] do momentu otrzymania powiadomienia o zmianie ceny na adres e-mail zarejestrowany na koncie.

·        Częstotliwość pobierania opłat za subskrypcję PlayStation®Plus: po pierwszych 12 miesiącach, co dwanaście miesięcy.

·        Czas trwania subskrypcji PlayStation®Plus: do momentu jej anulowania.

Użytkownik może anulować subskrypcję PlayStation®Plus w dowolnym momencie, wygaśnie ona w dniu kolejnej należnej płatności. Spowoduje to, że nie będą pobierane kolejne opłaty subskrypcyjne, ale użytkownik nie otrzyma zwrotu już dokonanych płatności.

Instrukcje anulowania subskrypcji można znaleźć na stronie https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

Gdy użytkownik kupi subskrypcję, włączymy automatyczne finansowanie w ustawieniach konta. Oznacza to, że jeżeli w portfelu nie będzie wystarczającej ilości środków na opłatę subskrypcyjną, wymaganą kwotą zostanie obciążona metoda płatności zarejestrowana na koncie użytkownika, chyba że automatyczne finansowanie zostanie wyłączone. Aby wyłączyć automatyczne finansowanie, otwórz [Ustawienia konta] > [Portfel] > [Ustawienia portfela].

11.             Wymagany dostęp do Internetu. Kwalifikujące się osoby są odpowiedzialne za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

12.             Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania niniejszych warunków i zasad albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić udostępnienia Oferty oraz Materiału.

13.             Organizator rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej Oferty.

14.             Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za niepowodzenie Kwalifikującej się osoby w utworzeniu lub zalogowaniu się na ich konto PSN lub w wykonaniu Kroków pozwalających na otrzymanie lub odebranie Materiału, wynikające z jakiegokolwiek błędu sieci, sprzętu lub oprogramowania Kwalifikującej się osoby lub strony trzeciej.

15.             Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej Oferty albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

16.             W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

17.             W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.