PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Rabat „koszykowy” na wiele zakupów — zasady i warunki

Kup jedną, druga gratis

SIEEgrudzień 2016 Gry PS4

      

„Dopuszczalne metody płatności”

Każda metoda płatności dostępna w Kwalifikujących się sklepach.

„Wymagana liczba”

Co najmniej 2 sztuki lub wielokrotność 2.

„Kwalifikujące się produkty”

Produkty, które można znaleźć na stronie

https://store.playstation.com/#!/cid=STORE-MSF75508-PS4BOGOF2107

„Kwalifikujące się sklepy”

Sklep w systemie PlayStation®4 oraz PlayStation®Store, z wyłączeniem sklepów we wszystkich pozostałych systemach PlayStation® oraz możliwości dokonywania zakupów w grach.

„Dzień zakończenia”

24-12-2016 r., godz. 00:59 (czasu polskiego).

 

„Państwa uczestniczące”

Arabia Saudyjska, Australia, Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Islandia, Izrael, Katar, Kuwejt, Liban, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zjednoczone Królestwo.

„Dzień rozpoczęcia”

1-12-2016 r., godz. 01:01 (czasu polskiego).

„Rabat”

W przypadku Wymaganej liczby Kwalifikujących się produktów w Kwalifikującym się sklepie jeden z dwóch Kwalifikujących się produktów będzie bezpłatny. W sytuacji, gdy Kwalifikujące się produkty różnią się ceną, bezpłatny będzie tańszy z Kwalifikujących się produktów.

 

1.             Niniejszy rabat na produkty w koszyku („Oferta”) jest dostępny dla mieszkańców Państw uczestniczących, którzy są posiadaczami konta Sony Entertainment Network („SEN””) (znanego wcześniej jako PlayStation®Network, „PSN”) („Kwalifikujące się osoby”).

 

2.             Ta Oferta rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia i kończy w Dniu zakończenia. Czas od Dnia rozpoczęcia do Dnia zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu promocyjnego”.

 

3.             Aby skorzystać z tej Oferty, Uczestnicy Promocji muszą w Okresie promocyjnym:

                    a.   zalogować się na swoje konto SEN i dodać Wymaganą liczbę Kwalifikujących się produktów do koszyka w Kwalifikującym się sklepie; oraz

                    b.   sfinalizować transakcję przed Datą zakończenia, korzystając z Dopuszczalnej metody płatności.

 

4.             Niniejsza Oferta nie obejmuje zakupów poza koszykiem, takich jak (i) zamówienia w przedsprzedaży; (ii) subskrypcje, np. PlayStation®Plus czy PlayStation™Music; (iii) filmy na żądanie oraz materiały wypożyczane w ramach PlayStation™Now.

 

5.             Rabat ma zastosowanie wyłącznie do Wymaganej liczby Kwalifikujących się produktów. Jeżeli suma Kwalifikujących się produktów w koszyku nie jest Wymaganą liczbą (wielokrotnością 2), to rabatem zostaną objęte najtańsze Kwalifikujące się produkty, a za pozostałe produkty zostanie naliczona pełna cena. Za wszystkie produkty w koszyku niebędące Kwalifikującymi się produktami zostanie naliczona pełna cena.

 

6.             Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Polityki prywatności.

 

7.             W połączeniu z tą Ofertą nie można wykorzystać żadnych innych rabatów ani promocji. Nie będzie oferowany ekwiwalent gotówkowy.

 

8.             Zwrot wszelkich Kwalifikujących się produktów zakupionych przy użyciu Rabatu odbędzie się zgodnie z zasadami anulowania zakupów w PlayStation Store. Wszelkie produkty zakupione przy użyciu Rabatu mogą zostać zwrócone jedynie wraz z innymi produktami kupionymi w ramach tej promocji, przy założeniu, że użytkownik nie zaczął pobierać ani strumieniowo przesyłać żadnego z nich. Jeżeli zwrócisz produkt/usługę zakupioną z użyciem Rabatu, kwota, którą Ci zwrócimy, będzie równa kwocie zapłaconej przez Ciebie za produkt/usługę, z zastosowaniem wszelkich obowiązujących zasad zwrotu.

 

9.             Wymagany dostęp do Internetu. Uczestnicy promocji są odpowiedzialni za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

 

10.          Promotor rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej Oferty.

 

11.          Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za niepowodzenie Kwalifikującej się osoby w utworzeniu lub zalogowaniu się na ich konto SEN lub w otrzymaniu bądź wykorzystaniu Rabatu, wynikające z jakiegokolwiek błędu sieci, sprzętu lub oprogramowania Kwalifikującej się osoby lub strony trzeciej.

 

12.          Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej Oferty, albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

 

13.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

14.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

 

15.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.