PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

 

1.      Ta oferta jest dostępna wyłącznie dla konta Sony Entertainment Network (SEN) wymienionego w wiadomości e-mail z ofertą. Przekazywanie oferty jest niedozwolone, a dzielenie się nią nie zostanie uznane. Na jedno kwalifikujące się konto SEN przypada tylko jedna oferta.

 

2.      Ten kod kuponu należy zrealizować przed 00:59 (czasu polskiego) / 26.12.2017. Po tym czasie kod będzie nieważny.

 

3.      Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za niepowodzenie w utworzeniu lub zalogowaniu się do ich konta SEN, wynikające z jakiegokolwiek błędu sieci, sprzętu lub oprogramowania osoby kwalifikującej się lub strony trzeciej. 

 

4.        Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej oferty, albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

 

5.        W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

6.        Organizator rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej oferty.

 

7.        „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

 

8.        W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.