PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Warunki i zasady

PlayStation®Plus: 12-miesięczna subskrypcja – Promocja o ograniczonej dostępności STAR WARS™ Battlefront™ – Edycja Ultimate Wiele krajów  – czerwiec 2017

„Dodatkowe wymagania uprawniające”

Nie może mieć aktywnej subskrypcji PlayStation®Plus w momencie zakupu Kwalifikujących się produktów.

 

Musi mieć prawidłowy adres e-mail zarejestrowany na odpowiednim koncie SEN.

 

Musi spełniać wymogi kwalifikacyjne określone w ustępie 5.

„Dopuszczalne metody płatności”

Wszelkie dostępne metody płatności.

„Kwalifikujący się produkt”

PlayStation®Plus: 12-miesięczna subskrypcja

„Kwalifikujące się sklepy”

Sklep w systemie PlayStation®4 oraz PlayStation® Store, z wyłączeniem pozostałych sklepów PlayStation® oraz możliwości dokonywania zakupów w grach.

„Dzień zakończenia”

30-06-2017 r., godz. 11:00 (czasu polskiego) lub dzień i godzina, kiedy liczba sprzedanych Kwalifikujących się produktów osiągnie limit – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

„Państwa uczestniczące”

Arabia Saudyjska, Australia, Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Islandia, Izrael, Katar, Kuwejt, Liban, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zjednoczone Królestwo.

„Dzień rozpoczęcia”

22-06-2017 r., godz. 13:00 (czasu polskiego).

„Kod kuponu”

Kod kuponu umożliwiający bezpłatne pobranie gry STAR WARS™ Battlefront™ – Edycja Ultimate.

„Okres dystrybucji Kodów kuponów”

Od 5 do 10 dni po zakupie Kwalifikującego się produktu

„Dzień wygaśnięcia Kodu kuponu”

01-07-2018 r., godz. 00:59 (czasu polskiego).

 

1.             Niniejszy kod rabatowy na produkty w koszyku („Oferta”) jest dostępny dla mieszkańców Państw uczestniczących, którzy posiadają konto Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej jako PlayStation®Network, „PSN”) i spełniają Dodatkowe wymagania uprawniające („Kwalifikujące się osoby”).

 

2.             Ta Oferta rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia i kończy w Dniu zakończenia. Będzie trwała do momentu osiągnięcia limitu sprzedanych Kwalifikujących się produktów, lub do daty określonej powyżej jako Data zakończenia, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Czas od Dnia rozpoczęcia do Dnia zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu promocyjnego”.

 

3.             Aby skorzystać z tej Oferty, Kwalifikujące się osoby muszą:

                    a.   W trakcie Okresu promocyjnego kliknąć baner promocyjny w wiadomości e-mail, który zawiera Ofertę (należy pamiętać, że jeśli Okres promocyjny dobiegł końca, kliknięte łącze nie będzie działać), zalogować się na swoje konto SEN, dodać jeden z Kwalifikujących się produktów do koszyka w Kwalifikującym się sklepie i zrealizować transakcję; oraz

                    b.   Po otrzymaniu Kodu kuponu zrealizować go zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości e-mail do Dnia wygaśnięcia Kodu kuponu. Należy pamiętać, że Kwalifikujące się osoby, które mają już grę STAR WARS™ Battlefront™ – Edycja Ultimate na jednym ze swoich kont, nie będą mogły pobrać jej ponownie na to samo konto. Mogą jednak wykorzystać Kod kuponu, by pobrać grę na dowolne inne posiadane konto. Nie oferujemy żadnych innych nagród poza Kodem kuponu.

 

4.             Jedna Kwalifikująca się osoba może skorzystać tylko z jednej Oferty.

 

5.             Subskrypcja PlayStation®Plus jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy kont SEN, którzy mają dostęp do PlayStation®Store i szerokopasmowego Internetu.  PSN, PS Store i PS Plus podlegają warunkom korzystania oraz ograniczeniom językowym i krajowym; Materiały i usługi dostępne w PS Plus różnią się w zależności od wieku subskrybenta. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat, a osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Użytkownicy z Niemiec muszą mieć ukończone 18 lat. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po uprzednim powiadomieniu — eu.playstation.com/gameservers.  Wymagane podanie informacji o karcie kredytowej/debetowej.   

 

Ta subskrypcja to ciągła subskrypcja płatna, po upływie pierwszych dwunastu miesięcy z Twojego portfela co 12 miesięcy będzie pobierana stała opłata subskrypcyjna w wysokości 195 zł.

 

Stała opłata subskrypcyjna: 195 zł do momentu otrzymania powiadomienia o zmianie ceny na adres e-mail zarejestrowany na koncie..

 

Częstotliwość pobierania opłat: co dwanaście miesięcy.

 

Czas trwania subskrypcji: do momentu jej anulowania.

 

Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie, wygaśnie ona na zakończenie bieżących dwunastu miesięcy subskrypcji. Spowoduje to, że nie będą pobierane kolejne opłaty subskrypcyjne, ale nie otrzymasz zwrotu już dokonanych płatności.

 

Instrukcje anulowania subskrypcji można znaleźć na stronie https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/

 

Gdy klikniesz [Zamów i zapłać], włączymy automatyczne finansowanie w ustawieniach konta. Oznacza to, że jeżeli w portfelu SEN nie będzie wystarczającej ilości środków na odnowienie subskrypcji, wymaganą kwotą zostanie obciążona metoda płatności zarejestrowana na Twoim koncie, chyba że zostało wyłączone automatyczne finansowanie. Aby wyłączyć automatyczne finansowanie, otwórz [Ustawienia konta] > [Portfel]> [Ustawienia portfela].

 

6.             Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Polityki prywatności.

 

7.             Kody kuponów zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail zarejestrowany na koncie SEN. Firma SIEE podejmie wszelkie uzasadnione działania, by wysłać Kody kuponów w Okresie dystrybucji Kodów kuponów.

 

8.             Kody kuponów wygasają w Dniu wygaśnięcia Kodu kuponu.

 

9.             Kody kuponów podlegają zasadom i warunkom korzystania: http://eu.playstation.com/terms/promotioncodes.

 

10.          W dowolnej pojedynczej transakcji można wykorzystać tylko jeden Kod kuponu. Kodów kuponów nie można łączyć z innymi promocjami. Kodów kuponów nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać. Nie będzie oferowany ekwiwalent gotówkowy. Nie można otrzymać nowego Kodu kuponu w przypadku jego zgubienia, zniszczenia lub kradzieży.

 

11.          Zwrot wszelkich Kwalifikujących się produktów odbędzie się zgodnie z zasadami anulowania zakupów w PlayStation Store. Jeżeli Kwalifikujący się produkt zostanie zwrócony, a kupujący otrzyma z powrotem pieniądze, Kod kuponu nie zostanie mu wysłany. Wszelkie produkty zakupione przy użyciu kodu rabatowego na wiele zakupów mogą zostać zwrócone jedynie wraz z innymi produktami kupionymi w ramach tej promocji, przy założeniu, że użytkownik nie zaczął pobierać ani strumieniowo przesyłać żadnego z nich. Jeżeli zwrócisz produkt/usługę zakupioną z użyciem Kodu kuponu, kwota, którą Ci zwrócimy, będzie równa kwocie zapłaconej przez Ciebie za produkt/usługę, z zastosowaniem wszelkich obowiązujących zasad zwrotu.

 

12.          Wymagany dostęp do Internetu. Uczestnicy promocji są odpowiedzialni za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

 

13.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania niniejszych warunków i zasad, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić dostarczenia Kodu kuponu.

 

14.          Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za niepowodzenie Kwalifikującej się osoby w utworzeniu lub zalogowaniu się na ich konto SEN lub w otrzymaniu bądź wykorzystaniu Kodu kuponu, wynikające z jakiegokolwiek błędu sieci, sprzętu lub oprogramowania Kwalifikującej się osoby lub strony trzeciej.

 

15.          Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej Oferty, albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

 

16.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

17.          Promotor rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej Oferty.

 

18.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

19.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.