PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Bezpłatny miesiąc PS Plus

Oferta dobiega końca 1 marca 2017 r. o godz. 00:59 czasu polskiego. Z tej oferty mogą skorzystać tylko niektórzy posiadacze kont SEN. Oferty nie można przekazać innej osobie. Z tej oferty mogą skorzystać tylko oryginalni odbiorcy wiadomości e-mail wysłanej przez PlayStation lub osoby, które bezpośrednio otrzymały kierowaną do nich płatną reklamę w strumieniu aktywności na ich koncie w serwisie Facebook. Przekazywanie oferty innym osobom lub dzielenie się nią jest nieprawomocne i nie zostanie uznane. Na jednego kwalifikującego się posiadacza konta SEN przypada tylko jedna oferta.

O ile nie anulujesz subskrypcji przed końcem miesięcznego okresu subskrypcji, subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona w formie płatnej subskrypcji miesięcznej i będzie odnawiana na koniec każdego okresu subskrypcji.

Czas trwania: do momentu anulowania.

Częstotliwość pobierania opłat: co miesiąc.

Pobierana kwota: 27 PLN do momentu otrzymania powiadomienia o zmianie ceny na adres e-mail zarejestrowany na koncie.

Użytkownik zgadza się, żeby opłata za odnowienie była pobierana z jego portfela SEN. Jeżeli w portfelu SEN nie ma wystarczającej ilości środków, wymaganą kwotą zostanie obciążona karta płatnicza zarejestrowana na koncie SEN, chyba że zostało wyłączone automatyczne finansowanie. Funkcję automatycznego odnawiania można wyłączyć w dowolnym momencie, a subskrypcja wygaśnie na koniec czasu jej trwania. Instrukcje rezygnacji z subskrypcji można znaleźć na stronie https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/

Subskrypcja PlayStation®Plus jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy konta Sony Entertainment Network (SEN), którzy mają dostęp do PlayStation®Store i połączenia internetowego o dużej szybkości.  PlayStation™Network (PSN), PS Store oraz PS Plus podlegają warunkom korzystania oraz ograniczeniom językowym i krajowym. Materiały i usługi dostępne w PS Plus różnią się w zależności od wieku subskrybenta. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat, a osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Użytkownicy z Niemiec muszą mieć ukończone 18 lat. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po uprzednim powiadomieniu — eu.playstation.com/gameservers.  Wymagane jest podanie szczegółowych informacji o zatwierdzonych metodach płatności.  Zastosowanie mają pełne warunki i zasady: warunki świadczenia usługi PSN dostępne na stronie eu.playstation.com/legal.