PlayStation.com

Legal

 
 

Promocja z kuponem SingStar - zasady i warunki

Grudzień 2014 roku

 

“Sklepy uczestniczące”

Sklep SingStar, sklep systemu PlayStation®3, sklep systemu PlayStation®4 oraz PlayStation® Store, z wyłączeniem wszelkich pozostałych sklepów systemów PlayStation® i sklepów w interfejsach gier.

“Data zakończenia”

W zależności od tego, co nastąpi wcześniej: (i) 9 stycznia 2015 roku, godz. 0:59 lub (ii) po rozdaniu 50 tysięcy kuponów z kodem (wedle poniższej definicji)

“Kraje uczestniczące”

Australia, Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Niemcy, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Afryka Południowa, Hiszpania, Szwecja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania, Arabia Saudyjska, Polska, Czechy, Grecja, Szwajcaria, Włochy, Portugalia, Francja.

“Data rozpoczęcia”

25 grudnia 2014 roku, godz. 01:01

“Kupon z kodem”

Kupon z kodem, którego ważność mija wraz z "Datą ważności Kuponu z kodem", a którego można użyć, aby zakupić następującą, z góry ustaloną piosenkę, wybraną przez Organizatora promocji, ze sklepu uczestniczącego:

“Get the Party Started” w wykonaniu Pink, do użycia w grze SingStar na PlayStation®3 lub PlayStation®4

“Data ważności Kuponu z kodem”

9 stycznia 2015, godz. 0:59

 

1.             Niniejsza oferta kuponu z kodem ("Oferta") jest przeznaczona dla obywateli Krajów uczestniczących, którzy (i) zgodzili się na otrzymywanie wiadomości marketingowych emailem od organizatora i (ii) otrzymali email zawierający Kupon z kodem na adres email dostarczony w momencie wyrażenia zgody na otrzymywanie takich wiadomości marketingowych od Organizatora promocji ("Osób spełniających wymagania").

 

2.             Niniejsza oferta rozpoczyna się wraz z Datą rozpoczęcia, a kończy się wraz z Datą zakończenia. Czas pomiędzy Datą rozpoczęcia a Datą zakończenia włącznie określany jest mianem "Okresu promocji".

 

 

3.             Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów, Osoba spełniająca wymagania może otrzymać w sumie jeden (1) Kupon z kodem.

 

4.             Kupon z kodem traci ważność wraz z Datą ważności Kuponu z kodem.

 

5.             Kupony z kodem są dostępne do wyczerpania zapasów i podlegają zasadom i warunkom użytkowania. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej szczegółów. Kupony z kodem nie mogą być przekazywane ani odsprzedawane. Nie podlegają wymianie na gotówkę. Kupony z kodem nie zostaną wymienione w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub kradzieży.

 

6.             Każdy Kupon z kodem można zrealizować tylko raz. W trakcie jednej transakcji użyty może zostać tylko jeden Kupon z kodem. Kupony z kodem nie łączą się z innymi promocjami.

 

7.             Wymagane połączenie z Internetem. Osoby spełniające wymagania pokrywają koszty wszelkich opłat za połączenie z Internetem.

 

8.             Organizator promocji, wedle własnego uznania, zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału w promocji każdej osobie, której zachowanie jest niezgodne z zapisami niniejszych zasad i warunków lub przeznaczeniem Oferty.

 

9.             Organizator promocji nie odpowiada za nieotrzymanie lub niemożność realizacji Kuponu z kodem przez Osobę spełniającą wymagania, z powodu jakiegokolwiek niedziałania sieci, sprzętu czy oprogramowania, należącego do Osoby spełniającej wymagania lub osób trzecich.

 

10.          Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania Oferty lub zaktualizowania i/lub zmiany niniejszych zasad i warunków, o ile uzna to za konieczne lub w obliczu nieprzewidzianych okoliczności.

 

11.          W przypadku jakichkolwiek sporów, decyzja Organizatora promocji jest ostateczna, a żadna korespondencja czy dyskusje nie będą przyjmowane.

 

12.          "Organizatorem promocji" jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

13.          W zakresie dozwolonym stosownym prawem, niniejsze zasady i warunki zostały przygotowane i będą interpretowane zgodnie z prawem angielskim, a umowa pomiędzy Osobą spełniającą wymagania a Organizatorem promocji zostanie uznana za zawartą i wykonaną na terytorium Anglii.