PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

PlayStation®Plus – Promocja Spotify Premium – Regulamin – Rabat na zakup Spotify Premium dla członków PlayStation Plus

 

„Kwalifikujący się sklep”

Sklep online w systemie PlayStation®4, określany mianem PlayStation®Store.

„Dzień rozpoczęcia”

10 kwietnia 2018 r., godz. 11:00 (czasu polskiego)

„Dzień zakończenia”

31 marca 2019 r., godz. 11:00 (czasu polskiego)

„Państwa uczestniczące”

Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo

„Spotify Premium”

Produkt subskrypcyjny w pełnej cenie, ogólnie znany jako „Spotify Premium”, zakupiony w Kwalifikującym się sklepie.

 

Z tej Oferty mogą skorzystać posiadacze kont Sony Entertainment Network („SEN”) (wcześniej znane jako PlayStation®Network („PSN”)), którzy mieszkają w jednym z Państw uczestniczących, mają skończone 18 lat i są członkami PlayStation®Plus („PS Plus”) w momencie zakupu Spotify Premium z PlayStation Store („Kwalifikujące się osoby”).

Niniejsza oferta upoważnia członków PS Plus do 10% zniżki na opłaty za odnawianą co miesiąc subskrypcję Spotify Premium zakupioną w Kwalifikującym się sklepie przed Dniem zakończenia („Oferta”). Kwalifikujące się osoby mogą korzystać z rabatu tak długo, jak długo będą kontynuować subskrypcję PS Plus oraz zakupioną przed dniem zakończenia subskrypcję Spotify Premium. Jeżeli Kwalifikująca się osoba zrezygnuje z subskrypcji PS Plus, zachowa subskrypcję Spotify Premium, ale kolejne comiesięczne płatności za tę subskrypcję będą pobierane w kwocie równej obowiązującej w tym czasie pełnej cenie za subskrypcję Spotify Premium dostępną w PS Store.

Ta Oferta rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia i kończy w Dniu zakończenia.  Czas od Dnia rozpoczęcia do Dnia zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu promocyjnego”.

W trakcie Okresu promocyjnego Kwalifikujące się osoby mogą kupić subskrypcję Spotify Premium w Kwalifikującym się sklepie.

Jedna Kwalifikująca się osoba może skorzystać tylko z jednej Oferty.

Oferta dotyczy wyłącznie subskrypcji Spotify Premium zakupionej w Kwalifikującym się sklepie.

Oferta jest dostępna wyłącznie w Państwach uczestniczących.

Oferty nie można łączyć z żadnymi innymi rabatami ani ofertami promocyjnymi na zakup subskrypcji Spotify Premium.

Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Polityki prywatności.

Subskrypcje PS Plus oraz Spotify Premium zakupione w PS Store są dostępne wyłącznie dla posiadaczy kont SEN, którzy mają dostęp do PlayStation®Store oraz łącza internetowego o dużej szybkości.  PSN, PS Store, PS Plus i Spotify Premium podlegają warunkom korzystania oraz ograniczeniom językowym i krajowym; Użytkownicy, którzy chcą skorzystać z tej Oferty, muszą mieć skończone 18 lat. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po uprzednim powiadomieniu – eu.playstation.com/gameservers. Do zakupu PlayStation®Music i PS Plus wymagana jest karta kredytowa.    Zastosowanie mają pełne warunki i zasady: warunki świadczenia usługi PSN dostępne na stronie http://www.playstation.com/legal/PSNTerms. Korzystanie ze Spotify Premium również podlega warunkom i zasadom określonym na stronie www.spotify.com/legal/end-user-agreement/.

Subskrypcje PS Plus oraz Spotify Premium zakupione w PS Store będą kontynuowane nieprzerwanie do momentu anulowania. Regularna opłata subskrypcyjna za każdą z tych usług będzie pobierana automatycznie z portfela użytkownika, jeżeli użytkownik będzie miał w nim wystarczającą ilość środków lub z jego kontem będzie powiązana ważna forma płatności. Użytkownik może anulować subskrypcję PS Plus lub Spotify Premium w dowolnym momencie, wygaśnie ona w dniu kolejnej należnej płatności. Spowoduje to, że nie będą pobierane kolejne opłaty subskrypcyjne, ale użytkownik nie otrzyma zwrotu już dokonanych płatności.

W przypadku 12-miesięcznych subskrypcji PS Plus: pobierana będzie stała opłata subskrypcyjna 240 zł, do momentu powiadomienia użytkownika na adres e-mail zarejestrowany na jego koncie. Częstotliwość pobierania opłat: co dwanaście miesięcy. Czas trwania subskrypcji: do momentu jej anulowania.

W przypadku 3-miesięcznych subskrypcji PS Plus: pobierana będzie stała opłata subskrypcyjna 100 zł, do momentu powiadomienia użytkownika na adres e-mail zarejestrowany na jego koncie. Częstotliwość pobierania opłat: co trzy miesiące. Czas trwania subskrypcji: do momentu jej anulowania.

W przypadku 1-miesięcznych subskrypcji PS Plus: pobierana będzie stała opłata subskrypcyjna 33 zł, do momentu powiadomienia użytkownika na adres e-mail zarejestrowany na jego koncie. Częstotliwość pobierania opłat: co miesiąc. Czas trwania subskrypcji: do momentu jej anulowania.

W przypadku 1-miesięcznych subskrypcji Spotify Premium: pobierana będzie pełna opłata subskrypcyjna 19,99 zł do momentu powiadomienia użytkownika na adres e-mail zarejestrowany na jego koncie. Częstotliwość pobierania opłat: co miesiąc. Czas trwania subskrypcji: do momentu jej anulowania.

Instrukcje anulowania subskrypcji można znaleźć na stronie https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

Gdy użytkownik kupi subskrypcję, włączymy automatyczne finansowanie w ustawieniach konta. Oznacza to, że jeżeli w portfelu nie będzie wystarczającej ilości środków na opłatę subskrypcyjną, wymaganą kwotą zostanie obciążona metoda płatności zarejestrowana na koncie użytkownika, chyba że zostało automatyczne finansowanie zostanie wyłączone. Aby wyłączyć automatyczne finansowanie, otwórz [Ustawienia konta] > [Portfel]> [Ustawienia portfela].

Wymagany dostęp do Internetu. Uczestnicy promocji są odpowiedzialni za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

Organizator rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej Oferty.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej Oferty, albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania niniejszych warunków i zasad, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić udostępnienia Oferty.

Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.