PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Promocja PlayStation®Plus — Warunki i zasady


25% zniżki na 3-miesięczną subskrypcję PlayStation®Plus
– marzec/kwiecień 2018

„Kwalifikujące się sklepy”

Sklep w systemie PlayStation®4 oraz PlayStation® Store, z wyłączeniem sklepów we wszystkich pozostałych systemach PlayStation® oraz możliwości dokonywania zakupów w grach.

„Dzień rozpoczęcia”

29 marca 2018 r., godz. 11:00 (czasu polskiego)

„Dzień zakończenia”

11 kwietnia 2018 r., godz. 11:00 (czasu polskiego)

„Produkt w promocji”

3-miesięczna subskrypcja PlayStation®Plus w cenie niższej o 25%. Subskrypcja będzie przedłużana do momentu jej anulowania. Użytkownik będzie obciążany 3 miesiące pełną ceną subskrypcji obowiązującą w tym momencie w PlayStation®Store.

 

1.             Z tej oferty PlayStation®Plus („Oferta”) mogą skorzystać posiadacze kont Sony Entertainment Network („SEN”) (znanych wcześniej jako PlayStation®Network („PSN”)), („Kwalifikujące się osoby”).

2.             Ta Oferta rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia i kończy w Dniu zakończenia.  Czas od Dnia rozpoczęcia do Dnia zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu promocyjnego”.

3.             Kwalifikujące się osoby mogą kupić tylko jeden Produkt w promocji w Kwalifikujących się sklepach w trakcie Okresu promocyjnego. Aby zakwalifikować się do udziału w Promocji, Kwalifikujące się osoby powinny przed Dniem zakończenia umieścić w koszyku Produkty w promocji i zrealizować transakcję. Subskrypcje PlayStation®Plus, która zostaną automatycznie odnowione w Okresie promocyjnym, są wyłączone z Promocji.

4.             Oferta jest dostępna wyłącznie w Kwalifikujących się sklepach.

5.             Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Polityki prywatności.

6.             Subskrypcja PlayStation®Plus jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy kont SEN, którzy mają dostęp do PlayStation®Store i szerokopasmowego Internetu.  PSN, PS Store i PS Plus podlegają warunkom korzystania oraz ograniczeniom językowym i krajowym; Materiały i usługi dostępne w PS Plus różnią się w zależności od wieku subskrybenta. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat, a osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Użytkownicy z Niemiec muszą mieć ukończone 18 lat. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po wcześniejszym powiadomieniu. Wymagane jest podanie szczegółowych informacji o zatwierdzonych metodach płatności.  Zastosowanie mają pełne warunki i zasady: warunki świadczenia usługi PSN dostępne na stronie eu.playstation.com/legal.

W przypadku subskrypcji 3-miesięcznej:

Ta subskrypcja to ciągła subskrypcja płatna. Po upływie pierwszych 3 miesięcy oraz co kolejne 3 miesiące z Twojego portfela będzie pobierana stała opłata subskrypcyjna w obowiązującej w danym momencie cenie 3-miesięcznej subskrypcji PlayStation®Plus.

·         Stała opłata subskrypcyjna: 100 zł do momentu otrzymania powiadomienia o zmianie ceny na adres e-mail zarejestrowany na koncie

·         Częstotliwość pobierania opłat: co 3 miesiące.

·         Czas trwania subskrypcji: do momentu jej anulowania.

Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie, wygaśnie ona na zakończenie bieżącego kwartału subskrypcji. Spowoduje to, że nie będą pobierane kolejne opłaty subskrypcyjne, ale nie otrzymasz zwrotu już dokonanych płatności.

Instrukcje anulowania subskrypcji można znaleźć na stronie https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/

Gdy klikniesz [Zamów i zapłać], włączymy automatyczne finansowanie w ustawieniach konta. Oznacza to, że jeżeli w portfelu SEN nie będzie wystarczającej ilości środków na odnowienie subskrypcji, wymaganą kwotą zostanie obciążona metoda płatności zarejestrowana na Twoim koncie, chyba że zostało wyłączone automatyczne finansowanie. Aby wyłączyć automatyczne finansowanie, otwórz [Ustawienia konta] > [Portfel]> [Ustawienia portfela].

7.             Wymagany dostęp do Internetu. Uczestnicy promocji są odpowiedzialni za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

8.             Organizator rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej Oferty.

9.             Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej Oferty, albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

10.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

11.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania niniejszych warunków i zasad, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić udostępnienia Oferty.

12.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

13.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.