playstation.com

Informacje prawne

Warunki i zasady

PlayStation Plus [PSP3] Kup 12-miesięczną subskrypcję PlayStation Plus, a dostaniesz 1050 punktów FUT

 Wiele krajów — październik 2020

 

 

„Wymagania uprawniające”

Wszystkie z poniższych:

Nie mogą mieć aktywnej subskrypcji PlayStation®Plus (w tym wersji próbnej) w momencie zakupu Kwalifikującego się produktu.

  • Użytkownik musi mieć ukończone 7 lat. Użytkownicy, którzy nie skończyli jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Użytkownicy z Niemiec muszą mieć ukończone 18 lat.
  • Muszą być mieszkańcami jednego z Państw uczestniczących

„Kwalifikujący się produkt”

Pakiet PlayStation® Plus: 12-miesięczna subskrypcja i 1050 punktów FIFA 21 FUT

 

Subskrypcja będzie przedłużana do momentu jej anulowania. Użytkownik będzie obciążany co 12 miesięcy (za subskrypcję 12-miesięczną) pełną ceną subskrypcji obowiązującą w tym momencie w PlayStation®Store.

„Kwalifikujący się sklep”

 

Sklep w systemie PlayStation®4 dostępny wyłącznie za pośrednictwem pojawiającego się w grze banera EA Sports FIFA 21 lub za pośrednictwem oferty w bramie online dla wielu graczy, z wyłączeniem wszystkich pozostałych metod zakupu, wszystkich innych sklepów PlayStation® oraz możliwości dokonywania zakupów w grach.

„Dzień rozpoczęcia”

9 października 2020 r., godz. 11:00 (czasu polskiego)

„Dzień zakończenia”

2021-03-18 r., godz. 11:00 (czasu polskiego)

„Państwa uczestniczące”

Arabia Saudyjska, Australia, Austria, Bahrajn, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Indie, Irlandia, Islandia, Izrael, Katar, Kuwejt, Liban, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zjednoczone Królestwo

„Kroki”

Kwalifikujące się osoby muszą w Okresie promocyjnym:

a.           Zalogować się do PSN, wczytać grę EA Sports FIFA 21 i przejść do banera PlayStation Plus® albo do bramy online dla wielu graczy.

b.           Kliknąć baner PlayStation® Plus albo ofertę PlayStation® Plus wyświetlaną w bramie online dla wielu graczy, a po wyświetleniu opcji subskrypcji PlayStation® Plus kupić jeden Kwalifikujący się produkt w Kwalifikującym się sklepie.

„Organizator”

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

„Materiał”

1050 punktów EA Sports FIFA 21 Ultimate Team

„Okres dystrybucji”

Do 7 dni po wykonaniu powyższych kroków.

„Ostateczny termin wykorzystania kodu”

9 października 2020 r., godz. 11:00 (czasu polskiego)

 

1.                Z tej oferty („Oferta”) mogą skorzystać użytkownicy, którzy mają konto PlayStation™Network („PSN”) i spełniają Wymagania uprawniające („Kwalifikujące się osoby”).

2.                Ta Oferta rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia i kończy w Dniu zakończenia.  Czas od Dnia rozpoczęcia do Dnia zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu promocyjnego

3.               

Aby skorzystać z tej Oferty, Kwalifikujące się osoby muszą wykonać podane kroki.  Ta Oferta dotyczy wyłącznie zakupu Kwalifikujących się produktów w Kwalifikujących się sklepach w Okresie promocyjnym. Wszystkie pozostałe subskrypcje PlayStation®Plus są wyłączone z oferty. Kwalifikujące się osoby, które kupią 12-miesięczną subskrypcję PlayStation®Plus (a nie Kwalifikujący się produkt), nie mogą skorzystać z tej Oferty. Kwalifikujące się osoby, które kupią 12-miesięczną subskrypcję PlayStation®Plus za pośrednictwem reklamy na PS4, nie mogą skorzystać z tej Oferty. Subskrypcje PlayStation®Plus, które zostaną automatycznie odnowione w Okresie promocyjnym, są wyłączone z Oferty. 

4.                W przypadku Kwalifikujących się osób, które wykonają podane kroki, Materiał zostanie dodany do ich biblioteki w Okres dystrybucji. Osoby takie muszą pobrać Materiał, aby móc z niego skorzystać.

5.                Oferta jest dostępna wyłącznie w Kwalifikujących się sklepach.

6.                Nie będzie oferowana gotówka ani żadna inna alternatywa dla Materiału. Ponadto Materiału nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać.

7.                Jedna Kwalifikująca się osoba może skorzystać tylko z jednej Oferty. 

8.                Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Polityki prywatności.

9.                Zwrot wszelkich Kwalifikujących się produktów odbędzie się zgodnie z zasadami anulowania zakupów w PlayStation Store.  Jeżeli Kwalifikujący się produkt zostanie zwrócony, a kupujący otrzyma z powrotem pieniądze, Materiał może nie zostać mu przekazany. Wszelkie produkty zakupione przy użyciu kodu rabatowego na wiele zakupów mogą zostać zwrócone jedynie wraz z innymi produktami kupionymi w ramach tej promocji, przy założeniu, że użytkownik nie zaczął pobierać ani strumieniowo przesyłać żadnego z nich.

10.             Subskrypcja PlayStation®Plus jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy konta, którzy mają dostęp do PlayStation®Store i połączenia internetowego o dużej szybkości.  PSN, PS Store i PS Plus podlegają warunkom korzystania oraz ograniczeniom językowym i krajowym; Materiały i usługi dostępne w PS Plus różnią się w zależności od wieku subskrybenta. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat, a osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Użytkownicy z Niemiec muszą mieć ukończone 18 lat. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po uprzednim powiadomieniu – www.playstation.com/gameservers.  Do zakupu subskrypcji PlayStation®Plus niezbędne jest podanie szczegółowych informacji o zatwierdzonej formie płatności.  Zastosowanie mają pełne warunki i zasady: warunki świadczenia usługi PSN dostępne na stronie www.playstation.com/legal/PSNTerms.

W przypadku subskrypcji 12-miesięcznej:

Subskrypcja PlayStation®Plus trwa do momentu jej anulowania przez użytkownika. Co 12 miesięcy z portfela użytkownika będzie automatycznie pobierana cykliczna opłata za 12-miesięczną subskrypcję PlayStation®Plus w obowiązującej w tym momencie wysokości, pod warunkiem, że w portfelu będzie znajdować się wystarczająca ilość środków albo że na koncie użytkownika zarejestrowana jest prawidłowa forma płatności.

·        Stała opłata subskrypcyjna PlayStation®Plus: 240 zł do momentu otrzymania powiadomienia o zmianie ceny na adres e-mail zarejestrowany na koncie.

·        Częstotliwość pobierania opłat PlayStation®Plus: co dwanaście miesięcy.

·        Czas trwania subskrypcji PlayStation®Plus: do momentu jej anulowania.

Użytkownik może anulować subskrypcję PlayStation®Plus w dowolnym momencie, wygaśnie ona w dniu kolejnej należnej płatności. Spowoduje to, że nie będą pobierane kolejne opłaty subskrypcyjne, ale użytkownik nie otrzyma zwrotu już dokonanych płatności.

Instrukcje anulowania subskrypcji można znaleźć na stronie https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

Gdy użytkownik kupi subskrypcję, włączymy automatyczne finansowanie w ustawieniach konta. Oznacza to, że jeżeli w portfelu nie będzie wystarczającej ilości środków na opłatę subskrypcyjną, wymaganą kwotą zostanie obciążona metoda płatności zarejestrowana na koncie użytkownika, chyba że automatyczne finansowanie zostanie wyłączone. Aby wyłączyć automatyczne finansowanie, otwórz [Ustawienia konta] > [Portfel] > [Ustawienia portfela].

11.             Wymagany dostęp do Internetu. Kwalifikujące się osoby są odpowiedzialne za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

12.             Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania niniejszych warunków i zasad albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić udostępnienia Oferty [oraz Materiału].

13.             Organizator rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej Oferty.

14.             Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za niepowodzenie Kwalifikującej się osoby w utworzeniu lub zalogowaniu się na jej konto, bądź w wykonaniu Kroków pozwalających na otrzymanie lub odebranie Materiału, wynikające z jakiegokolwiek błędu sieci, sprzętu lub oprogramowania Kwalifikującej się osoby lub strony trzeciej. 

15.             Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej Oferty albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

16.             W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

17.             W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.