PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Warunki i zasady

Graj w grę FIFA 18, kup 12-miesięczną subskrypcję PlayStation® Plus i odbierz 1050 punktów FUT – Promocja – Wiele krajów – październik–listopad 2017 r.

„Dodatkowe wymagania uprawniające”

Użytkownicy nie mogą mieć aktywnej subskrypcji PlayStation® Plus w momencie zakupu Kwalifikujących się produktów.

Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat. Użytkownicy, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Użytkownicy z Niemiec muszą mieć ukończone 18 lat.

„Dopuszczalne metody płatności”

Wszelkie dostępne metody płatności.

„Kwalifikujący się produkt”

PlayStation®Plus: 12-miesięczna subskrypcja.

„Kwalifikujące się sklepy”

Tylko sklep w systemie PlayStation®4 oraz PlayStation Store, z wyłączeniem pozostałych sklepów PlayStation® oraz możliwości dokonywania zakupów w grach.

„Dzień zakończenia”

2 listopada 2017 r., godz. 11:00 (czasu polskiego).

„Państwa uczestniczące”

Arabia Saudyjska, Australia, Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Islandia, Izrael, Katar, Kuwejt, Liban, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zjednoczone Królestwo

„Dzień rozpoczęcia”

19 października 2017 r., godz. 11:00 (czasu polskiego).

„Kroki”

Kwalifikujące się osoby muszą:

a.         zalogować się na swoje konto SEN W Okresie promocyjnym, dodać jeden z Kwalifikujących się produktów do koszyka w Kwalifikującym się sklepie i zrealizować transakcję;

b.         zagrać w grę FIFA 18 do godz. 00:59 czasu polskiego 17 listopada 2017 r., wpisując się na to samo konto SEN, które zakupiło Kwalifikujący się produkt, wczytując grę FIFA 18 i grając w nią przez co najmniej 10 minut; oraz

c.         upewnić się, że konsola PS4, na której grają w grę FIFA 18 (pkt b), jest podłączona do Internetu podczas grania wspomnianego powyżej w punkcie b. lub w dowolnym momencie przed godz. 00:59 (czasu polskiego) 17 listopada 2017 r.

„Punkty FUT”

1050 punktów FIFA Ultimate Team w grze FIFA 18.

„Okres dystrybucji punktów FUT”

Do 14 dni po wykonaniu powyższych kroków.

 

1.             Niniejsze punkty FUT („Oferta”) są dostępne dla mieszkańców Państw uczestniczących, którzy posiadają konto Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej jako PlayStation®Network, „PSN”) i spełniają Dodatkowe wymagania uprawniające („Kwalifikujące się osoby”).

 

2.             Ta Oferta rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia i kończy w Dniu zakończenia.  Czas od Dnia rozpoczęcia do Dnia zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu promocyjnego.

 

3.             Aby skorzystać z tej Oferty, Kwalifikujące się osoby muszą wykonać podane kroki.

 

4.             Kwalifikujące się osoby, które wykonają podane kroki, w trakcie Okresu dystrybucji punktów FUT otrzymają wiadomość w systemie PS4 lub wiadomość e-mail, w której:

a.    zostaną powiadomieni, że Punkty FUT zostały dodane do ich konta SEN; lub

b.    zostanie podany kod kuponu i instrukcje wykorzystania dotyczące Punktów FUT (w takim przypadku Punkty FUT należy wykorzystać zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości).

 

5.             Nie będzie oferowana gotówka ani żadna inna alternatywa dla Punktów FUT. Ponadto Punktów FUT nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać.

 

6.             Aby wykorzystać punkty FUT, konto SEN uczestniczące w Ofercie musi mieć dostęp do danej wersji gry FIFA 18.

 

7.             Jedna Kwalifikująca się osoba może skorzystać tylko z jednej Oferty.

 

8.             Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Polityki prywatności.

 

9.             Punkty FUT nie mają terminu ważności, ale można je wykorzystać tylko w wersjach gry FIFA 18. Wszystkie inne gry FIFA są wyłączone z promocji.

 

10.          Punkty FUT podlegają warunkom i zasadom korzystania: patrz sekcje 3 i 6 Umowy użytkownika EA.

 

11.          Nie można otrzymać nowych Punktów FUT w przypadku ich zgubienia, zniszczenia lub kradzieży.

 

12.          Zwrot wszelkich Kwalifikujących się produktów odbędzie się zgodnie z zasadami anulowania zakupów w PlayStation Store. Jeżeli Kwalifikujący się produkt zostanie zwrócony, a kupujący otrzyma z powrotem pieniądze, Punkty FUT nie zostaną mu przekazane. Wszelkie produkty zakupione przy użyciu kodu rabatowego na wiele zakupów mogą zostać zwrócone jedynie wraz z innymi produktami kupionymi w ramach tej promocji, przy założeniu, że użytkownik nie zaczął pobierać ani strumieniowo przesyłać żadnego z nich.

 

13.          Wymagany dostęp do Internetu. Uczestnicy promocji są odpowiedzialni za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

 

14.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania niniejszych warunków i zasad, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić dostarczenia Punktów FUT.

 

15.          Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za niepowodzenie Kwalifikującej się osoby w utworzeniu lub zalogowaniu się na jej konto SEN lub w otrzymaniu bądź wykorzystaniu Punktów FUT, wynikające z jakiegokolwiek błędu sieci, sprzętu lub oprogramowania Kwalifikującej się osoby lub strony trzeciej. 

 

16.          Subskrypcja PlayStation®Plus jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy konta Sony Entertainment Network (SEN), którzy mają dostęp do PlayStation®Store i połączenia internetowego o dużej szybkości.  PlayStation™Network (PSN), PS Store oraz PS Plus podlegają warunkom korzystania oraz ograniczeniom językowym i krajowym. Materiały i usługi dostępne w PS Plus różnią się w zależności od wieku subskrybenta. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat, a osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Użytkownicy z Niemiec muszą mieć ukończone 18 lat. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po uprzednim powiadomieniu – eu.playstation.com/gameservers.  Wymagane jest podanie szczegółowych informacji o zatwierdzonych metodach płatności.  Subskrypcja PS Plus to subskrypcja ciągła z regularną opłatą subskrypcyjną, która jest pobierana z portfela gracza (w cenie aktualnej w danym momencie w PS Store). Zastosowanie mają warunki korzystania: Warunki świadczenia usługi PSN na stronie eu.playstation.com/legal.

 

17.          Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej Oferty, albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

 

18.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

19.          Promotor rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej Oferty.

 

20.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

21.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.