PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

PlayStation®Music – Promocja Spotify – Warunki i zasady – 3-miesięczna subskrypcja w obniżonej cenie 0,99 zł – maj/czerwiec 2017

 

„Kwalifikujące się sklepy”

PlayStation®Store w systemie PlayStation®4, z wyłączeniem sklepów we wszystkich pozostałych systemach PlayStation® oraz możliwości dokonywania zakupów w grach.

„Dzień rozpoczęcia”

17-05-2017 r., godz. 11:00 (czasu polskiego).

„Dzień zakończenia”

26-06-2017 r., godz. 17:00 (czasu polskiego).

„Produkt w promocji”

Pierwsze trzy miesiące subskrypcji premium Spotify za 0,99 zł. Ta subskrypcja jest subskrypcją ciągłą na czas nieokreślony. Oznacza to, że na zakończenie trzeciego miesiąca subskrypcja będzie przedłużana do momentu jej anulowania, a co miesiąc z Twojego portfela będzie pobierana stała opłata w wysokości obowiązującej w danym momencie w PlayStation®Store (w Dniu rozpoczęcia wynosi ona 19,99 zł).

 

1.             Z tej oferty PlayStation®Music Spotify („Oferta”) mogą skorzystać posiadacze kont Sony Entertainment Network („SEN”) (znanych wcześniej jako PlayStation®Network („PSN”)), którzy obecnie nie korzystają ani nigdy wcześniej nie korzystali z subskrypcji Spotify, uwzględniając w tym bezpłatne wersje próbne („Kwalifikujące się osoby”).

 

2.             Ta Oferta rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia i kończy w Dniu zakończenia. Czas od Dnia rozpoczęcia do Dnia zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu promocyjnego”.

 

3.             Kwalifikujące się osoby mogą kupić Produkt w promocji w Kwalifikujących się sklepach w trakcie Okresu promocyjnego.

 

4.             Jedna Kwalifikująca się osoba może skorzystać tylko z jednej Oferty.

 

5.             Oferta jest dostępna wyłącznie w Kwalifikujących się sklepach.

 

6.             Oferta jest dostępna wyłącznie w Australii, Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, Danii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Luksemburgu, na Malcie, w Niemczech, Norwegii, Nowej Zelandii, Polsce, Portugalii, na Słowacji, w Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech, w Turcji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech, tam, gdzie Spotify jest dostępne w PS Music.

 

7.             Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Polityki prywatności.

 

8.             Subskrypcja Spotify w PlayStation®Music jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy kont SEN, którzy mają dostęp do PlayStation®Store i szerokopasmowego Internetu. PSN, PS Store i Spotify w PS Music podlegają warunkom korzystania oraz ograniczeniom językowym i krajowym. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat. Użytkownicy, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Wymagana jest zarejestrowana metoda płatności (np. karta kredytowa).  Zastosowanie mają pełne warunki i zasady: warunki świadczenia usługi PSN dostępne na stronie www.playstation.com/legal/PSNTerms.

 

9.             Ta subskrypcja to ciągła subskrypcja płatna, po zakończeniu pierwszych trzech miesięcy z Twojego portfela co miesiąc będzie pobierana stała opłata subskrypcyjna w wysokości 19,99 zł.

 

Stała opłata subskrypcyjna: 0,99 zł przez pierwsze 3 miesiące, następnie 19,99 zł miesięcznie, chyba że użytkownik otrzyma informacje o zmianie pocztą elektroniczną na adres e-mail zarejestrowany na jego koncie

 

Częstotliwość obciążania: jednorazowo za pierwsze trzy miesiące, następnie co miesiąc

 

Czas trwania subskrypcji: do momentu jej anulowania

 

Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie, wygaśnie ona w dniu kolejnej należnej płatności. Spowoduje to, że nie będą pobierane kolejne opłaty subskrypcyjne, ale nie otrzymasz zwrotu już dokonanych płatności.

 

Instrukcje anulowania subskrypcji można znaleźć na stronie https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/

 

Gdy kupisz subskrypcję, włączymy automatyczne finansowanie w ustawieniach konta. Oznacza to, że jeżeli w portfelu nie będzie wystarczającej ilości środków na opłatę subskrypcyjną, wymaganą kwotą zostanie obciążona metoda płatności zarejestrowana na Twoim koncie, chyba że zostało wyłączone automatyczne finansowanie. Aby wyłączyć automatyczne finansowanie, otwórz [Ustawienia konta] > [Portfel]> [Ustawienia portfela]

 

10.          Wymagany dostęp do Internetu. Uczestnicy promocji są odpowiedzialni za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

 

11.          Promotor rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej Oferty.

 

12.          Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej Oferty, albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

 

13.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

14.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania niniejszych warunków i zasad, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić udostępnienia Oferty.

 

15.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

 

16.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.