PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Warunki i zasady – szczegółowe zasady konkursu „Karta zawodnika PlayStation® F.C.”

 

1.             W konkursie „Karta zawodnika PlayStation® F.C.” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa („Państwa uczestniczące”), którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy). Niniejsze Warunki (określone poniżej) dotyczą biorących udział w Konkursie mieszkańców Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa.

 

2.             Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od 29 stycznia 2018 r., godz. 10:00 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia”) do 28 kwietnia 2018 r., godz. 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia”). Okres od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie określany jest mianem „Okresu trwania konkursu”.

 

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonywania jakiegokolwiek zakupu. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) oraz Regulamin ogólny (kliknij tutaj) i uznają zawarte w tych dokumentach postanowienia za wiążące.

 

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

 

a)     odwiedzić stronę Zdjęcie drużynowe PlayStation® F.C. pod adresem www.playstation.com/psfc-playercard

b)    kliknąć „Dołącz do drużyny” i podać niezbędne informacje;

c)     kliknąć „Tak, połącz moje konto PSN” lub „Nie, dziękuję”;

d)    utworzyć i przesłać kartę zawodnika, wykonując odpowiednie czynności („Karta zawodnika”) (Uczestnicy muszą dopilnować, by przesyłane zdjęcie spełniało Warunki korzystania witryny eu.playstation.com);

e)     kliknąć „Weź udział w konkursie”;

f)     wpisać odpowiedź na podane „pytanie finałowe” („Pytanie finałowe”) i kliknąć „Prześlij”.

 

5.             Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko 1 (jednej) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją). Każdy Uczestnik otrzyma swoją Kartę zawodnika w ciągu 24 godzin od chwili jej przesłania, jeśli zostanie ona zaakceptowana przez zespół moderatorów SIEE. Uczestnicy, których Karta zawodnika nie zostanie zaakceptowana przez moderatorów, zostaną zdyskwalifikowani z Konkursu, a ich zgłoszenie nie weźmie w nim udziału. Takie zgłoszenia zostaną usunięte z bazy danych, a zespół moderatorów SIEE może podjąć odpowiednie działania.

 

6.             Wszyscy Uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu ogólnego, a zwłaszcza jego sekcji 6 i 7.  Dodatkowo, zgłoszenia nie mogą zawierać:

a)     pornografii, nagości ani zdjęć o otwarcie seksualnym charakterze;

b)    zdjęć i wypowiedzi odwołujących się do przemocy, obraźliwych lub wyrażających nienawiść;

c)     treści napastliwych lub zniesławiających;

d)    treści, które naraziłyby na szwank prywatność lub bezpieczeństwo użytkownika lub innych osób;

e)     treści poniżających którąkolwiek z płci, orientacji seksualnych, niepełnosprawności, religii, grup etnicznych czy narodowości;

f)     zachowań, które cechuje przemoc lub niebezpieczeństwo; i/lub

g)    spamu, reklam ani innych materiałów handlowych.

 

7.             Każdy Uczestnik zgadza się na udzielenie Organizatorowi obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, zwolnionej z tantiem licencji na wykorzystanie zgłoszeń do celów promocyjnych oraz do wszelkich celów związanych z Konkursem, we wszelkich środkach masowego przekazu, w tym również na platformach online będących pod kontrolą Organizatora.

 

8.             Wszystkie zgłoszenia muszą być w pełni oryginalne, by nie łamały praw autorskich stron trzecich.  Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za złamanie tych Warunków przez uczestników. Uczestnicy wyrażają zgodę na przejęcie od Organizatora pełnej odpowiedzialności na wypadek wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających ze złamania tych Warunków.

 

9.             Konkurs będzie miał 1 (jednego) zwycięzcę („Zwycięzca”) i 5 (pięciu) finalistów („Finalista”). Zwycięzca i każdy z Finalistów zostanie wybrany w następujący sposób:

a) Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, który poda prawidłową odpowiedź na Pytanie finałowe;

b) jeżeli zamiast remisu niewystarczająca liczba Uczestników odpowiedziała prawidłowo na Pytanie finałowe i nie można wyłonić Zwycięzcy, Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, którego odpowiedź na pytanie finałowe będzie najbliższa poprawnej odpowiedzi;

c) jeśli wynik będzie nadal remisowy, tacy Uczestnicy odpowiedzą na kolejne pytanie finałowe, aby wyłonić Zwycięzcę, zgodnie z mechanizmem rankingowym określonym w podpunktach a) i b) powyżej. Jeśli wynik nadal będzie remisowy, powyższy proces zostanie powtórzony do momentu wyłonienia 1 (jednego) Zwycięzcy; oraz

d) Finalistami zostaną ci Uczestnicy, którzy uzyskają 5 (pięć) najwyższych wyników po Zwycięzcy. Ich wybór nastąpi wg mechanizmu określonego w pkt. a), b) i c) powyżej.

 

10.          Organizator konkursu powiadomi Zwycięzcę oraz każdego z Finalistów pocztą elektroniczną, wysyłając w ciągu 1 (jednego) tygodnia od Daty zakończenia wiadomość na adresy podane w chwili przystąpienia do konkursu.

 

11.          Aby odebrać Nagrodę (określoną poniżej), Zwycięzca oraz każdy z Finalistów musi w ciągu 3 (trzech) dni od otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora odpowiednio na nią odpowiedzieć, podając swoje imię i nazwisko, adres pocztowy i datę urodzenia. Podany adres pocztowy musi odpowiadać adresowi pocztowemu podanemu w momencie przystąpienia do konkursu, w przeciwnym razie Zwycięzca i każdy z Finalistów może zostać zdyskwalifikowany.

 

12.          Zwycięzca otrzyma:

 

a)     2 (dwa) bilety (1 (jeden) bilet dla Zwycięzcy i 1 (jeden) bilet dla Osoby towarzyszącej) na mecz finałowy UEFA Champions League®, który zostanie rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Kijowie na Ukrainie 26 maja 2018 r. („Wydarzenie”);

b)    opcję pogrania w piłkę nożną przez 40–90 minut w dniu 27 maja 2018 r. na boisku, gdzie będzie rozgrywany mecz finałowy UCL. Boisko znajduje się na Stadionie Olimpijskim w Kijowie;

c)     przelot w obie strony w klasie ekonomicznej dla Zwycięzcy i osoby towarzyszącej z kraju Zwycięzcy na lotnisko na Ukrainie, data wylotu to 25 maja 2018 r., data powrotu to 27 maja 2018 r. (loty mogą nie być bezpośrednie) – należy pamiętać, że jeżeli Zwycięzca mieszka na Ukrainie, dostarczymy bilety kolejowe na podróż z miasta zamieszkania Zwycięzcy do stacji kolejowej w pobliżu Hotelu (jeśli ma zastosowanie), zgodnie z definicją poniżej;

d)    2 (dwa) noclegi w pokoju z dwoma pojedynczymi lub jednym podwójnym łóżkiem w co najmniej 3-gwiazdkowym hotelu („Hotel”);

e)     transport z określonego lotniska/stacji kolejowej do Hotelu i z powrotem w dniach przylotu/przyjazdu i odlotu/wyjazdu;

f)     transport z Hotelu na miejsce Wydarzenia i z powrotem 26 maja 2018 r.;

g)    300 GBP (lub ekwiwalent w lokalnej walucie Zwycięzcy, którego wysokość zostanie określana w dniu, kiedy pieniądze zostaną wysłane do Zwycięzcy) na wydatki takie jak posiłki, napoje, napiwki, transport (z wyjątkiem opłaconego transportu, o którym mowa powyżej) w trakcie wycieczki („Pieniądze na wydatki”);

h)     1 (jeden) system PlayStation® Pro (1 TB);

i)      1 (jeden) zestaw gogli PlayStation®VR;

j)      1 (jedno) urządzenie PlayStation® 4 Camera;

k)     1 (jedną) kopię gry PES 2018

l)      1( jedną) oficjalną koszulkę PlayStation® F.C; oraz

m)   1 (jedną) 12-miesięczną subskrypcję PlayStation®Plus w formie kodu kuponu, który musi zostać wykorzystany w PlayStation®Store do 12-12-2018 r.;

 

13.          Ostateczna wartość Nagrody dla Zwycięzcy będzie się różnić w zależności od transportu i zakwaterowania, ale przybliżona wartość Nagrody (bez podatku VAT i kosztów podróży) wynosi:

a)     2000 GBP; oraz

b)    2188 EUR / 57 057 CZK / 16 271 DKK / 20 375 NOK / 9352 PLN / 152 072 RUB / 20 853 SEK / 2485 CHF / 9033 TRY.

 

Koszt lotów zależy od wielu czynników, w tym kraju odlotu i daty rezerwacji, i nie został uwzględniony w powyższych kwotach określających wartość Nagrody dla Zwycięzcy.

 

14.          W ciągu 1 (jednego) tygodnia od daty potwierdzenia wycieczki Organizatorowi, ze Zwycięzcą skontaktuje się firma zewnętrzna („Agencja”), aby ustalić szczegóły związane z podróżą oraz inne kwestie logistyczne. Agencja może konsultować się ze Zwycięzcą w celu ustalenia szczegółów podróży (np. lotniska odlotu i czasu lotu), ale wszystkie kwestie związane z lotem, hotelem i transportem zależą od wyłącznego uznania Organizatora.

 

15.          Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca muszą wypełnić i odesłać formularz z informacjami i akceptacją nagrody, a także przekazać Agencji kopie swoich paszportów, aby umożliwić zorganizowanie podróży.  Na żądanie Agencji Zwycięzca poda wszelkie inne dane osobowe (swoje i Osoby towarzyszącej), jakich może z uzasadnionego powodu wymagać Agencja.

 

16.          Zwycięzca odpowiada za wszelkie pozostałe wydatki związane z podróżą oraz inne wydatki, które nie stanowią części Nagrody, w tym, między innymi, transport na lotnisko/stację kolejową i z lotniska/stacji kolejowej w kraju Zwycięzcy, ubezpieczenie podróżne, a także wszelkie posiłki i napoje powyżej kwoty Pieniędzy na drobne wydatki.

 

17.          Podczas meldowania się w Hotelu Zwycięzca zobowiązany jest przedstawić dane ważnej karty kredytowej lub debetowej.

 

18.          Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca muszą posiadać paszporty, których termin ważności upływa nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy od daty lotu powrotnego. 

 

19.          Zwycięzca oraz Osoba towarzysząca odpowiadają za kwestie związane z wizami podróżnymi. Od Zwycięzcy oraz Osoby towarzyszącej może być wymagane odwiedzenie odpowiedniej witryny internetowej i podanie potrzebnych informacji w celu ubiegania się o pozwolenie na wjazd na teren Wielkiej Brytanii.  Zwycięzca i Osoba towarzysząca mogą nie uzyskać pozwolenia na wjazd do Wielkiej Brytanii bez ważnej wizy (jeśli dotyczy).

 

20.          Aby zostać wpuszczonym na teren Imprezy, zarówno Zwycięzca, jak i Osoba towarzysząca muszą mieć przy sobie dokument identyfikacyjny ze zdjęciem, wydany przez organ administracji państwowej np. paszport, prawo jazdy.

 

21.          Każdy finalista otrzyma:

a)     1 (jeden) system PlayStation® Pro (1 TB);

b)    1 (jeden) kontroler bezprzewodowy DualShock 4

c)     1( jedną) oficjalną koszulkę PlayStation® F.C

 

o łącznej przybliżonej wartości 437 EUR / 11 411 CZK / 3254 DKK / 4075 NOK / 1870 PLN / 30 414 RUB / 4170 SEK / 496 CHF / 439 GBP / 1806 TRY („Nagroda dla Finalisty”).

 

22.          Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać:

a)     Nagrodę dla Zwycięzcy przesyłką poleconą; oraz

b)    Nagrodę dla Finalisty, przesyłką poleconą, do każdego z Finalistów, w ciągu 4 (czterech) tygodni od chwili otrzymania danych osobowych Zwycięzcy i Finalistów.

 

23.          W niniejszych Warunkach termin „Nagroda” odnosi się do nagrody dla Zwycięzcy i/lub do Nagrody dla Finalisty, zależnie od kontekstu.

 

24.          Kody kuponów podlegają zasadom i warunkom korzystania. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj. Kodów kuponów nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać. Kody kuponów mają datę wygaśnięcia, która będzie przekazana wraz z nimi.

 

25.          Nagrody należy przyjąć w formie określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia.  Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

26.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu lub innych przesłanych informacji.

 

27.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

28.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub będzie to wynikało z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

29.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona.  Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy i/lub Finaliście (jeśli go dotyczą).

 

30.          Zwycięzca i każdy z Finalistów wyrażają zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

31.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody. Uczestnik, który nie zastosuje się do warunków 4, 5, 6, 7, 8 i 11, albo korzysta z wielu kont, by uczestniczyć w Konkursie, zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione.

 

32.          Od Zwycięzcy i każdego z Finalistów może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

33.          Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska Zwycięzcy i każdego z Finalistów na swoich stronach internetowych.  Nazwiska Zwycięzcy i Finalistów zostaną udostępnione na uzasadnioneżądanie osobom, które w ciągu 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia prześlą kopertę zwrotną z dopiskiem „PlayStation® F.C. Player Card Competition” na adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

34.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

 

35.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP Wielka Brytania.

 

36.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.